Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 250,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Historia

Historia

Jest 137 produktów.

Pokazano 1-21 z 137 pozycji

Aktywne filtry

Architektura. Przewodnik po...

34,99 zł Cena

Czy jesteś miłośnikiem architektury? Czy potrafisz rozpoznać barokową budowlę albo wyobrazić sobie styl palladiański?  Czy po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o otaczających cię budynkach i o zabytkach, które podziwiasz w podróży?
Bez względu na to, czy o architekturze wiesz dużo czy niewiele, przekonasz się, że ten zwięzły przewodnik dostarcza informacji na temat najważniejszych kierunków, które dominowały w architekturze.
Zawiera również: 
• Chronologiczny przewodnik po stylach architektonicznych
• Liczne fotografie
• Wykaz podstawowych cech charakteryzujących poszczególne style architektoniczne
• Ilustrowany słowniczek terminów architektonicznych

Kłopotliwe dziedzictwo?...

79,00 zł Cena

Dziedzictwo bywa kłopotliwe, o czym zaświadczają najlepiej były obóz koncentracyjny Auschwitz czy Pałac Kultury i Nauki. Największy jednak kłopot mamy z tym, co pozostawiła w naszym kraju Trzecia Rzesza. Jak złożona jest to kwestia, pokazuje najnowsza książka Międzynarodowego Centrum Kultury pt. Kłopotliwe Dziedzictwo. Architektura III Rzeszy w Polsce. I dostarcza najpełniejszego jak dotąd, nierzadko zaskakującego przeglądu tych „źle urodzonych” budowli.

Wrocławska architektura...

47,00 zł Cena

Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy autorstwa Dobesz J.L. publikacja jest pierwszym, analitycznym i krytycznym przeglądem wrocławskiej architektury z okresu III Rzeszy, ukazanej na szerokim tle ówczesnego terenie Hitlera.

Z powodu, że sztuka narodowego socjalizmu nie powstała nagle – w 1933 roku, w pracy znalazły się również wątki poświęcone procesowi narodzin tej sztuki, społecznej atmosferze tamtych czasów oraz ważniejszym aktorom politycznej sceny jako jej współtwórcom.

Trony w architekturze –...

94,50 zł Cena

Trony w architekturze – architektura tronów autorstwa Niemczyk E. publikacja jest rodzajem analitycznej sondy w wszechstronne i barwne dzieje ludzkości – zaczynająć od prehistorii, poprzez czasy starożytne do współczesności, obejmując zarówno kultury Zachodu, jak i egzotyczne kręgi Azji, Czarnej Afryki i Ameryki.

Funkcję sondy pełni tu analiza kompozycji architektonicznej, powiązanej z tak istotnym akcentem przestrzennym – a zarazem zwornikiem idei politycznych i sakralnych – jakim był tron.

Ogrody na Śląsku. Barok

120,00 zł Cena

Ogrody na Śląsku. Barok autorstwa Brzezowski W., Jagiełło M., zdaniem Ernesta Niemczyka publikacji towarzyszy świetna szata graficzna z licznymi ilustracjami, jak i również subtelna dawka życzliwej ironii, wywołanej dramatycznymi i paradoksalnymi losami opisywanych założeń ogrodowych oraz ich bogatego wyposażenia.

Niech potwierdzeniem będzie tu los pomnika św. Jana Nepomucena, który stojąc niegdyś między zwierciadłami wody patronuje teraz pobliskiemu parkingowi.

Architektura spod znaku...

75,00 zł Cena

Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877–1918 autorstwa Wróblewski S. w publikacji przedstawiono rozwiązania z niemal 130 okręgów sądowych.

Każdy z budynków stanowił, mimo wspólnych cech, unikalne świadectwo europejskiej kultury belle époque, jej symboliki i piękna.

Morphological analysis of...

82,00 zł Cena

Morphological analysis of urban structures – the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships Anglojęzyczna publikacja autorstwa Małgorzaty Hanzl, która stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorki.

Duża część opracowania dotyczy Łodzi. W wyniku kilkuletniej pracy inwentaryzacyjnej studentów, udało się zebrać całkiem spory materiał pokazujący obszary miasta zamieszkałe niegdyś przez społeczność żydowską. 

Arystotelesowskie i...

33,60 zł Cena

Publikacja Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej autorstwa Artura Zaguła jest podzielona na 3 rozdziały, w których ukazano związki między teorią i praktyką Nowych Klasycystów.

W rozdziale 1 omówiono najważniejsze ideowe i teoretyczne przesłanki towarzy­szące narodzinom tego nurtu oraz najważniejsze teksty teore­tyczne, które zbudowały pole do rozważań na temat potrzeby, czy nawet ko­nieczności, przywrócenia tradycyjnych, klasycznych form w architekturze. W rozdziale 2 pokazano poglądy Arystotelesa, szczególnie te dotyczące moralności i estetyki, skonfrontowane z ideami i praktyką architek­toniczną Nowych Klasycystów. W rozdziale trzecim zajęto się religijnymi korzeniami Nowego Klasycy­zmu.

Od chłopskiej chałupy do...

45,00 zł Cena

Publikacja Od chłopskiej chałupy do domu mieszkalnego współczesnego rolnika autorstwa Mariana Magdziaka omawia i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika.

Przedstawia ona okres dwudziestego wieku, okres, w którym po uwłaszczeniu chłopów, można było samodzielnie kształtować swoje środowisko zamieszkania według własne woli i na miarę swojego statusu materialnego. Wydanie jest wzbogacone o materiały i doświadczenie autora wynikające z badań naukowych nad architekturą ludową, jak i długoletnią praktykę zawodową.

Architektura domów...

64,00 zł Cena

Książka Architektura domów towarowych, a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji niemieckich przed 1939 rokiem autorstwa Katarzyny Janickiej stanowi ciekawe i wyczerpujące ukazanie roli rodzącego się pod koniec XIX wieku wizualnego merchandisingu w formowaniu struktur wewnętrznych domów towarowych na terenie Niemiec.

Zaliczając szeroki kontekst tradycji europejskiej i amerykańskiej, autorka przedstawia podstawowe tendencje architektoniczne w projektowaniu dużych obiektów handlowych należących do rodzinnych koncernów: Tietz, Wertheim i Rudolpha Karstadta.

Zwyczajny rocznik 1958....

25,00 zł Cena

Zwyczajny rocznik 1958. Wspomnienia ze studiów 1958–64 w 100-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod redakcją K.Kucza-Kuczyński, która dedykowana jest osobą zaczynającym studia na Wydziale Architektury w 1958r. oraz nauczycielom

Studia do dziejów...

45,00 zł Cena

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom I. Kresy dawnej Rzeczypospolitej przedstawia Zbiory Naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, które są jedną z najcenniejszych kolekcji materiałów inwentaryzacyjnych historycznych założeń urbanistycznych i obiektów architektonicznych w Polsce.

Zapoczątkowanie zbioru sięgają 1922 roku, czyli roku założenia przez profesora Oskara Sosnowskiego Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej – pierwszego w Warszawie obiektu naukowego zajmującego się dziedzictwem architektonicznym ziem Polski, skupiającej multidyscyplinarny zespół architektów, historyków sztuki i historyków. 

Przebudowa Gdańska w jego...

16,00 zł Cena

Publikacja Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku autorstwa T.Zarębskiej omawia urbanistykę Gdańska w okresie od XVII w. ukazano najpierw średniowieczną konstrukcję miasta, następnie renesansową przebudowę i jej manierystyczną kontynuację.

Uwydatniono sylwetki znakomitych urbanistów, a także rolę rady miejskiej w kształtowaniu wyglądu Gdańska.

Początki urbanistyki...

79,00 zł Cena

Publikacja Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w. autorstwa A. Szmeltera przybliża Czytelnika w zagadnienia związane z początkami urbanistyki współczesnej, które wywarły wpływ na formowanie się postawy twórczej pierwszych polskich urbanistów działających w środowisku warszawskim. 

Informacyjne środowisko...

25,00 zł Cena

Publikacja Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku, dokumentuje badania naukowe w dziedzinie archeologii i historii architektury, które zostały wsparte programami służącymi do wspomagania projektowania.

Do weryfikacji użyteczności narzędzi wspomagających projektowanie parametryczne wytypowano średniowieczną drewnianą osadę, odkrytą podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1976-1984 na dziedzińcu zamkowym w Pułtusku. Wybitność znaleziska, polegała zarówno na niezwykłej historii istniejącej przez około 140 lat osady, jak i stanie zachowania odkrywanych artefaktów.

Dwory w Albumach...

29,00 zł Cena

Publikacja Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1921–1939). autorstwa M. Rozbicka jest opracowaniem zawartych w tych albumach materiałów pomiarowych i ikonograficznych dotyczących architektury dworów ziemiańskich z terenu II RP.

Publikacja, napisana w języku polskim i angielskim, zawiera opracowanie i katalog materiałów archiwalnych dotyczących 55 budynków dworów z terenu 10 przedwojennych województw, w tym: 43 obiekty z obszarów dzisiejsze Polski, 8 obiektów z terytorium obecnej Białorusi oraz po 2 z terytorium obecnej Litwy i Łotwy.

CZAS i MIEJSCE/Architektura...

119,00 zł Cena

CZAS i MIEJSCE/Architektura Politechniki Warszawskiej autorstwa A.A. Wagnera ukazała się 15 listopada 2015 - rok wydania nie jest przypadkowy, ponieważ mija setna rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego Politechniki Warszawskiej jako polskiej uczelni technicznej.

W publikacji ukazano obraz zespołu architektonicznego Uczelni w roku jubileuszowym. Zmiany zachodzące w tym obrazie są dynamiczne i najbardziej kompleksowe od czasu wybudowania pierwszych gmachów politechnicznych. Jest to więc odpowiedni moment na podsumowanie, a także na spojrzenie w przyszłość.

Architektura prerii i...

19,50 zł Cena

Publikacja Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej autorstwa T. Kelm, dotyczy korzeni współczesnej architektury przyjaznej środowisku.

Kwestie tą omówiono na przykładzie doświadczeń architektów amerykańskich, poszukujących inspiracji w tradycji kultury i budownictwie Indian. Przedstawiono je w szerokim kontekście etnografii, antropologii kulturowej, wierzeń i mitów oraz sztuki Indian.

100 lat Wydziału...

125,00 zł Cena

Publikacja 100 lat Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1915–2015). Nauczyciele autorstwa K. Dankiewicz, J. Roguska, I. Szustakiewicz, P. Wąsowski, oraz S. Wrona została wydana z okazji setnej rocznicy powstania Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej;

podsumowuje działalność wydziału i skłania do refleksji nad jego profilem kształcenia i działalności naukowej.

KRÓTKA HISTORIA ARCHITEKTURY

55,00 zł Cena

Publikacja KRÓTKA HISTORIA ARCHITEKTURY autorstwa Hodge Susie przedstawia w zupełnie nowatorski sposób kwestie architektury na przykładzie pięćdziesięciu najbardziej reprezentatywnych budowli, od piramidy Cheopsa po nowoczesne, zbudowane w sposób zrównoważony drapacze chmur.

Napisana w przystępny sposób książka wiąże pięćdziesiąt najcenniejszych dzieł architektonicznych z kluczowymi materiałami, elementami architektonicznymi i stylami, ułatwiając czytelnikowi zrozumienie świata budowli."