Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 30,00 zł - 156,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

PWN

PWN

Aktywne filtry

Urbanistyka XXI wieku

30,00 zł Cena

Książka "Urbanistyka XXI wieku" to z jednej strony podręcznik dla studiujących architekturę i urbanistykę, a z drugiej doskonałe źródło wiedzy dla praktyków urbanistyki oraz samorządowców.

W drugiej części książki autor omawia także najistotniejsze problemy współczesnej urbanistyki, jak rozlewanie się miast, zanikanie jednych ośrodków i nadmierny wzrost drugich oraz nowych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych w planowaniu urbanistycznym.

50 idei architektury, które...

49,00 zł Cena

Publikacja 50 idei architektury, które powinieneś znać autorstwa Philipa Wilkinsona, jest światowym bestsellerem literatury popularnej. 

Twórca w prostej formie prezentuje w niej dzieje i najważniejsze pojęcia  architektury od starożytności po współczesne trendy ekologiczne.  

Twórca w książce 50 idei architektury, które powinieneś znać prezentuje zarówno najsłynniejsze realizacje, jak i najważniejsze idee architektoniczne. 

Energetyka odnawialna w...

99,00 zł Cena

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

to uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat.

Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii.

Może jednak też pomóc inwestorom budowlanym oraz wszystkim zainteresowanym energetyką odnawialną i magazynowaniem tej energii w skali mikro i małej skali, stosowanej w budownictwie.

AutoCAD 2019. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego
  • Niedostępny

AutoCAD 2019. Kurs...

119,00 zł Cena

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2019 lub AutoCAD LT 2019 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD Web/Mobile oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Umożliwia przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego Autodesk Certified Professional: AutoCAD. Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Certified Professional: AutoCAD oraz Autodesk Certified Instructor.

BIM W PRAKTYCE. Standardy...

40,00 zł Cena

BIM W PRAKTYCE. Standardy Wdrożenie Case Study autorstwa Dariusza Kasznia to najbardziej popularny temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, dzięki, której możemy budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny.

Jak słusznie zauważyli autorzy - BIM, to realna budowa obiektu tyle, że w świecie wirtualnym, gdzie praktycznie zanim go wybudujemy można już znaleźć wiele kolizji i problemów, zaplanować i oszacować wartość budowy i eksploatacji, ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko, a nawet dostrzec potencjalne katastrofy. 

MOSTY RUCHOME

59,90 zł Cena

Publikacja MOSTY RUCHOME autorstwa Henryka Zobela, Thakaa Al-Khafaji przedstawia najnowsze, wybrane rozwiązania światowe najrozmaitszych mostów ruchomych,

w tym mosty: obrotowe, typu żurawiowego, podnoszone, o konstrukcji nośnej z ruchomym pylonem, przewozowe i pływające. Postarano się, aby pokazać jak największą liczbę mostów zlokalizowanych w Polsce.

FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W PRAKTYCE. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
  • Niedostępny

FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W...

69,90 zł Cena

Publikacja FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W PRAKTYCE. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe autorstwa Dylla Andrzeja, który jako konstruktor budowlany staje przed koniecznością obligatoryjnego uwzględnienia w procesie projektowania budynku złożonych wymagań cieplno-wilgotnościowych, zapisanych w stale aktualizowanych tzw. warunkach technicznych.

Wykonanie tych warunków, przy równoległym obowiązku wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, to podstawowy element każdego projektu budowlanego. Z Przedmowy Racjonalizowanie zużycia energii stało się jednym z najważniejszych problemów gospodarczych.

Wzmacnianie konstrukcji...

44,90 zł Cena

Publikacja Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi autorstwa Tadeusza Urban omawia temat tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami, jak beton i zbrojenie metaliczne (stal).

Autor przedstawia punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.

GRUNTOZNAWSTWO INŻYNIERSKIE

80,00 zł Cena

Publikacja GRUNTOZNAWSTWO INŻYNIERSKIE autorstwa Stanisława Pisarczyka przedstawia wskazane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice.

Omówiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz sposoby wykonywania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego. 

REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI...

59,90 zł Cena

Publikacja REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH autorstwa Romana Lewandowskiego omawia następujące kwestie:

· metody analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych z wbudowanymi układami redukcji drgań, · modele obliczeniowe pasywnych tłumików drgań, w tym klasyczne modele reologiczne i modele nieklasyczne, opisywane za pomocą tzw. pochodnych ułamkowych, i metody identyfikacji parametrów tych modeli, · metody analizy dynamicznej konstrukcji z wbudowanymi wiskotycznymi i lepkosprężystymi tłumikami drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz niestandardowe metody rozwiązania zagadnień własnych,

PROCESY METALURGICZNE I...

81,80 zł Cena

Publikacja PROCESY METALURGICZNE I ODLEWNICZE STOPÓW ŻELAZA. Podstawy fizykochemiczne autorstwa Mariusza Holtzera jest pierwszą w kraju tak szerokim kompendium wiedzy przedstawiające zagadnienia z zakresu procesów odlewniczych i stalowniczych. Omawia zarówno stopy żelaza używano w metalurgii (surówka, stal), jak i stopy żelaza wykorzystywane w odlewnictwie (żeliwo, staliwo).

Posiada opis podstawowych reguł, praw i zasad z zakresu kinetyki, termodynamiki oraz zjawisk powierzchniowych i roztworów, a także dokładny opis nowych technologii, dla których konieczne było opracowanie podstaw teoretycznych w celu wyjaśnienia zachodzących tam zjawisk.

Tablice i wzory do...

62,90 zł Cena

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń autorstwa Agnieszki Golubińskiej, Knauffa Michała , Knyziak Piotra przedstawiono budowle projektowane i wznoszone w Polsce, które powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji określone w Prawie Budowlanym i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 83.

Według tego rozporządzenia „warunki bezpieczeństwa konstrukcji… uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji”.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE...

68,15 zł Cena

Książka KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEDŁUG EUROKODU 2. Atlas rysunków z płytą CD autorstwa Adama Zybury zawiera wiedzę praktyczną, jest skierowany do studentów studiów inżynierskich i magisterskich wydziałów budownictwa uczelni technicznych, jako wzór i pomoc przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

Połączenie różnorodnych sposobów konstrukcyjnych z komputerową techniką wykonywania rysunków sprawia, że książka będzie również przydatna inżynierom - projektantom obiektów budowlanych.

WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA...

46,73 zł Cena

Książka WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA autorstwa Zielonko-Jung Katarzyny poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze.

Omawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji. Ukazane zostały kwestie estetyczne, ściśle związane z całością problemu i ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego.

AUTOCAD 2013/LT2013/WS + KURS PROJEKTOWANIA PARAMETRYCZNEGO I NIEPARAMETRYCZNEGO 2D I 3D: ksa24.pl
  • Niedostępny

AUTOCAD 2013/LT2013/WS +...

103,95 zł Cena

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2013 lub AutoCAD LT 2013 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD WS oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

OBLICZANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH WEDŁUG EUROKODU 2: ksa24.pl
  • Niedostępny

OBLICZANIE KONSTRUKCJI...

60,90 zł Cena

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przedstawione w sposób prostszy niż w normie.

POLIMEROWE KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE: ksa24.pl
  • Niedostępny

POLIMEROWE KOMPOZYTY...

41,90 zł Cena

Kompozyty polimerowe to lekkie i wytrzymałe materiały konstrukcyjne o bardzo różnorodnym zastosowaniu, będące od kilkudziesięciu lat przedmiotem wielu badań. Służą one do wytwarzania różnych elementów konstrukcyjnych - części i obudów maszyn, przedmiotów codziennego użytku, elementów i konstrukcji budowlanych, karoserii samochodowych i wagonów kolejowych, samolotów, szybowców, wirników śmigłowców i elektrowni wiatrowych, jachtów, okrętów wojennych, sprzętu sportowego itd. W podręczniku w sposób kompleksowy przedstawiono polimerowe materiały kompozytowe oraz materiały wyjściowe do wytwarzania kompozytów polimerowych.

Geografia urbanistyczna: ksa24.pl
  • Niedostępny

Geografia urbanistyczna

51,45 zł Cena

Jest to praca porządkująca dotychczasową wiedzę w zakresie geografii osadnictwa, skonstruowana pod kątem możliwości jej wykorzystania w działalności urbanistycznej. Podręcznik bardziej pobudza do dyskusji i studiowania, niż prezentuje „jedynie słuszne” poglądy do zapamiętania (...).

Wartość krajobrazu Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich: ksa24.pl
  • Niedostępny

Wartość krajobrazu Rozwój...

36,65 zł Cena

Tematyka książki porusza aktualne kwestie związane z pozaprodukcyjnymi funkcjami rolnictwa. Autorzy omówili wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na podejście do zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej. Szczególną uwagę skupili na toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej przyszłości krajobrazu wiejskiego i kwestiach związanych z postrzeganiem krajobrazu przez społeczeństwo.

WSTĘP DO ANALIZY BŁĘDU POMIAROWEGO: ksa24.pl
  • Niedostępny

WSTĘP DO ANALIZY BŁĘDU...

52,40 zł Cena
Książka Johna Taylora dostarcza niezbędnej wiedzy z dziedziny podstaw rachunku błędu pomiarowego dla przyszłego fizyka i przyrodnika. Autor omawia zagadnienia z pogranicza metodologii pomiaru fizycznego, rachunku błędów i statystyki matematycznej. Ogromną zaletą książki jest bogactwo przykładów i zadań rachunkowych opisujących proste eksperymenty. Podręcznik zainteresuje studentów fizyki, geologii, biologii, medycyny, nauk rolniczych i technicznych, a także uczniów szkół średnich o profilu matematyczno-przyrodniczym.