Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Aktywne filtry

EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK...

35,00 zł Cena

Wydanie EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK BUDOWNICTWA. MURARZ. TYNKARZ /TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE przygotowano zgodnie z nową podstawą programową dla zawodów technik budownictwa i murarz-tynkarz do kształcenia w zakresie kwalifikacji B.18 [Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich].

Stanowi materiał przygotowujący do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji B.18.

RYSUNEK ZAWODOWY DLA STOLARZA

48,20 zł Cena

Publikacja RYSUNEK ZAWODOWY DLA STOLARZA autorstwa Mariana Sławińskiego przeznaczona jest do nauki przedmiotu rysunek techniczny i konstrukcje, skierowana do uczniów szkoły zasadniczej, zawód: stolarz.


W książce przedstawiono zasady rysunku geometrycznego, rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego, wymiarowania, podział rysunku meblowego, rysunek odręczny, rodzaje rysunków technicznych, rysunki elementów metalowych i mebli tapicerowanych, rysunek budowlany i stolarki budowlanej oraz opis techniczny, normy przedmiotowe i zasady projektowania mebli.

ROBOTY PODŁOGOWE I OKŁADZINOWE

52,08 zł Cena

W książce ROBOTY PODŁOGOWE I OKŁADZINOWE autorstwa Zbigniewa Wolskiego wskazano wykonywanie podkładów, izolacji i nawierzchni podłóg oraz okładzin ściennych z różnych materiałów z zastosowaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu pomocniczego.

Oprócz tego przedstawiono podział, przeznaczenie i właściwości materiałów budowlanych stosowanych w robotach podłogowych oraz zasady organizacji robót i stanowisk roboczych, wymagania bhp oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru. Niniejsza książka przeznaczona jest dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: posadzkarz.

PRZYGOTOWANIE STALI...

21,84 zł Cena

Książka PRZYGOTOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ DO MONTAŻU autorstwa Mirosława Kozłowskiego przeznaczona jest do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16.1.

W publikacji omówiono m.in. ogólne zasady organizacji procesów zbrojarskich. Pokazano dokumentację wymaganą do wykonania zbrojenia konstrukcji, omówiono zasady wykonywania i odczytywania rysunków zbrojenia i zestawień stali zbrojeniowej. Przedstawiono zasady wykonania przedmiaru robót zbrojarskich oraz kalkulacji kosztów tych robót.

ORGANIZACJA ROBÓT...

21,84 zł Cena

Książka ORGANIZACJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH autorstwa Tadeusza Maja ma na celu nauczyć w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33.

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. W książce przedstawiono przygotowanie i wykonywanie robót rozbiórkowych oraz roboty wyburzeniowe. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości, a także ćwiczenia kształtujące umiejętności.

DEKARSTWO I BLACHARSTWO...

82,69 zł Cena

Publikacja DEKARSTWO I BLACHARSTWO BUDOWLANE autorstwa Włodzimierza Martinka, Zygmunta Michnowskiego omówiono materiały dekarskie, sprzęt niezbędny do robót dekarskich i blacharskich oraz wykonawstwo i warunki techniczne odbioru podkładów i pokryć z blachy, papy, dachówki i tworzyw sztucznych.

Przedstawiono wiadomości odnoszą się do bhp, organizacji, planowania, normowania i rozliczania robót dekarsko-blacharskich. Podręcznik do nauki przedmiotu technologia, dla ucznia szkoły zasadniczej, zawód: dekarz-blacharz.