Wydawnictwo ZUT

Wydawnictwo ZUT

Jest 2 produktów.

Pokazano 1-2 z 2 pozycji

Aktywne filtry

Osiedle mieszkaniowe w...

26,25 zł Cena
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 288, 2004 r., ilustracje, plany, fotografie czarno-białe, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej Dr inż. architekt Grzegorz Wojtkun (ur. 25.05.1970 roku w Szczecinie) jest adiunktem na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, gdzie pracuje w Zakładzie Projektowania Architektonicznego (w zespołach, dydaktycznych Projektowania , Obiektów Rehabilitacji i Lecznictwa oraz Projektowania Zespołów Mieszkaniowych); projektant uprawniony; realizacje m.in. w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów oświaty i wychowania. Główną dyscypliną badawczą. którą , zajmuje się dr inż. arch. G. Wojtkun jest problematyka warunków życia i zamieszkania, a także norm i standardów użytkowych mieszkań (również w odniesieniu do osób niepełnosprawnych) w osiedlach mieszkaniowych zrealizowanych w drugiej połowie XX wieku w kontekście ich dalszej eksploatacji i skali przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. Książka pt. "Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku" stanowi próbę syntezy praktycznie wszystkich znaczących dla historii rozwoju urbanistyki nowożytnej modeli teoretycznych i rozwiązań praktycznych aż do koncepcji budowy współczesnego miasta na kanwie wydzielonych zespołów mieszkaniowo-usługowych w powiązaniu z towarzyszącymi tym koncepcjom uwarunkowaniami ekonomicznymi, legislacyjnymi i politycznymi. Główny materiał badawczy stanowią szczecińskie osiedla mieszkaniowe zrealizowane w latach 1970 -1990.

Wielorodzinne budownictwo...

34,65 zł Cena
DOSTĘPNOŚĆ: OBECNIE NIEDOSTĘPNA Celem niniejszej pracy jest ukazanie charakteru przemian środowiska mieszkaniowego, kierunków i przebiegu i następstw. Pojawiła się tym samym konieczność zaprezentowania początku rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Europie, w Polsce, a w niektórych przypadkach również w Stanach Zjednoczonych. W pracy pominięto problematykę mieszkalnictwa charakterystyczną dla obszarów odmiennych pod względem kulturowym – Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Australii. Poruszono natomiast kwestię rozwoju koncepcji, które pojawiły się na „peryferiach“ ludzkiej cywilizacji – teorii futurologicznych, probabilistycznych i rzeczywistych transpozycji idei ludzkiego habitu. Uznano je za integralną część światowej myśli dotyczącej mieszkalnictwa. Równie istotnym zagadnienie stał się rozwój budownictwa mieszkaniowego w krajach komunistycznych. Problem ten jeszcze w trakcie ich istnienia doczekał się licznych opracowań. Jednak należy do ich podejść z rezerwą. Opracowania te bowiem oparto na niemiarodajnych danych, gdyż uwzględniono opinię osób niemogących dokonać wyboru miejsca i sposobu zamieszkania. Autor poddał więc badania powstałe w okresie komunizmu analizie krytycznej. Do badań wytyczono Niemcy Wschodnie i – z natury rzeczy – również Polskę. Samo ukazanie ewolucji współczesnego budownictwa wielorodzinnego, a nawet skonfrontowanie go z różnorodnymi ideami i wizjami stworzonymi z myślą o poprawie warunków zamieszkania z pewnością nie wyczerpało by tego zagadnienia. Dlatego też autor udał za konieczne włączenie do pracy badań własnych dotyczących, wybranych przykładów zespołów zabudowy wielorodzinnej wzniesionych w różnych okresach.