Wydarzenia

Brak wydarzeń

Dom Wydawniczy Medium

Dom Wydawniczy Medium

Aktywne filtry

Chłodnictwo i pompy ciepła
  • Niedostępny

Chłodnictwo i pompy ciepła

95,00 zł Cena

Publikacja "Chłodnictwo i pompy ciepła" autorstwa Mariana Rubika ma cel przedstawić różne zastosowania techniki chłodniczej.

System klimatyzacji, połączony z układem chłodzenia, staje się również w Polsce ważnym elementem technicznego wyposażenia budynków. Jest to uczynione różnymi przyczynami, między innymi poprawą izolacyjności i szczelności budynków, co w połączeniu z ich zwiększonym nasyceniem sprzętem elektrycznym i elektronicznym sprawia, że konieczne jest odprowadzanie nadmiaru ciepła z pomieszczeń. Ważne jest wykorzystanie urządzeń do chłodzenia poza sezonem chłodzenia, np. jako pompy ciepła wytwarzające ciepło do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody.

Projektowanie ścian w...

39,00 zł Cena

Książka Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym autorstwa Krzysztofa Pawłowskiego, której głównym celem jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego.

W kolejnych przemyśleniach pokazano rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych (murowanych, drewnianych, prefabrykowanych, z płyt warstwowych) oraz ścian działowych. Istotnym elementem jest także zestawienie problematyki projektowania złączy ścian zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Projektowanie przegród...

15,00 zł Cena

Publikacja Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków autorstwa Krzysztofa Pawłowskiego jest aktualnym omówieniem zmian, jakie umieszczają w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Zmiany te, formułowane w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych budowlanych, charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej, czy planach mających na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w znacznej mierze dotyczą kwestii poszanowania energii, w tym ciepła podczas eksploatacji budynków. 

ABC TARASÓW I BALKONÓW....

30,00 zł Cena

Publikacja ABC TARASÓW I BALKONÓW. Poradnik dla inwestorów i wykonawców autorstwa Macieja Rokiel porusza temat balkonów, loggie i tarasów, które są elementami konstrukcyjnymi budynków, zwiększającymi ich wartość użytkową.

Mogą stać się ulubionym miejscem wypoczynku lub też powiększać przestrzeń np. salonu. Aby jednak ten obecnie modny (i chyba dobrze) element obiektu nie sprawiał użytkownikom kłopotów, konieczne jest rozwiązanie dość skomplikowanych problemów zarówno na etapie projektowania, jak i prac wykonawczych.
HYDROIZOLACJE POMIESZCZEŃ MOKRYCH I WILGOTNYCH. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
  • Niedostępny

HYDROIZOLACJE POMIESZCZEŃ...

33,00 zł Cena

HYDROIZOLACJE POMIESZCZEŃ MOKRYCH I WILGOTNYCH. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót autorxtwa Macieja Rokiela 

Publikacja została wydana pod patronatem miesięcznika IZOLACJE

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ I...

85,00 zł Cena

Publikacja OCHRONA PRZED WILGOCIĄ I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ W BUDOWNICTWIE omawia temat wilgoci i czynników biologicznych, które stwarzają poważne zagrożenie dla trwałości budynków, a także dla zdrowia mieszkańców tych obiektów, a tymczasem ochrona obiektów przed korozją biologiczną nie zawsze należy do docenianych elementów inżynierii budowlanej, rzadko lub tylko fragmentarycznie uwzględnianych w programach wydziałów budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej wyższych uczelni technicznych.

Powodem tego stanu rzeczy jest głównie trudny, interdyscyplinarny charakter tej dziedziny, wymagający łączenia problemów biologicznych z chemicznymi oraz technicznymi.

ALTERNATYWNE SYSTEMY...

38,00 zł Cena

Publikacja ALTERNATYWNE SYSTEMY CHŁODZENIA I KLIMATYZACJI - PRZEWODNIK autorstwa Macieja Danielaka omawia temat szybkiego wzrostu konsumpcji energii wywołany jest ciągłym wzrostem liczby ludności, wzrostem ekonomicznym, rozwojem komunikacji oraz stylem życia charakteryzującym się większymi wymaganiami dotyczącymi komfortu i konsumpcji.

Podczas dwóch ostatnich dekadach zużycie energii pierwotnej na świecie wzrosło o 49%, a emisji CO2 do atmosfery – o 43%. Wzrost tych dwóch parametrów jest już niezależny od wzrostu gospodarczego. Konsumpcja energii wzrosła o 1,1% w 2009 r., czyli w roku światowej recesji.

EKSPLOATACJA I MODERNIZACJA...

19,90 zł Cena

EKSPLOATACJA I MODERNIZACJA WIND autorstwa Tomasza Katnera, Katarzyny Molendy, Impre Polgara, Tadeusza Popielasa ukazuje historie dźwigów w pigułce – od czasów najdawniejszych po współczesność

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA...

52,00 zł Cena

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA W BUDYNKACH autorstwa Andrzeja Boczkowskiego omawia temat instalacji elektrycznych, od których wymaga się, by były praktyczne, trwałe, estetyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami:

•    porażeniem prądem elektrycznym,

•    prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,

•    przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,

•    skutkami cieplnymi.

ABC OCIEPLANIA I OGRZEWANIA...

13,50 zł Cena

Publikacja ABC OCIEPLANIA I OGRZEWANIA DOMU skierowana jest do indywidualnych inwestorów, którzy poszukują odpowiedzi na pytania, jak zbudować ciepły i zdrowy dom lub planują termomodernizację istniejących budynków, które były wzniesione kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu.

ABC OCIEPLANIA DOMU

13,50 zł Cena

Publikacja ABC OCIEPLANIA DOMU skierowana jest do indywidualnych inwestorów, którzy chcą znaleźć odpowiedź na pytania, jak zbudować energooszczędny i ciepły dom lub planują termomodernizację istniejących budynków.

Publikacja ukazała się po licznych pytaniach od Czytelników, napływających do redakcji za pośrednictwem stron internetowych, z których bardzo wiele dotyczyło oszczędności energii i efektywnego ocieplenia domu. Patronat merytoryczny nad Poradnikiem objęły: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), a także Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS).

ABC AKUSTYCZNYCH SUFITÓW...

13,50 zł Cena

ABC AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH porusza temat sufitów podwieszanych, które dają możliwość niepowtarzalnej aranżacji pomieszczeń, bardzo dobrze kamuflują wszelkie instalacje, optymalizują odbicie światła, izolują termicznie i akustycznie.

Jest to metoda od dawna stosowana w biurach i budynkach użyteczności publicznej. Sufity podwieszane można instalowaćfxzarówno w budynkach nowych, jak i remontowanych. Efekt wizualny sufitu podwieszanego zależy od faktury i koloru płyt, a także od sposobu ich ułożenia, zaś jego trwałość – od konstrukcji rusztu oraz jakości profili, elementów mocujących i wieszaków. 

WZAJEMNE SYTUOWANIE...

28,00 zł Cena

Publikacja WZAJEMNE SYTUOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH autorstwa Mirosława Giery omawiająca kwestie wzajemnej lokalizacji budynków i sieci elektroenergetycznych. Przepisy sporządzono według stanu prawnego na 31 stycznia 2014 r.

Przedstawia wymagania techniczne i warunki odległościowe dla budynków i innych obiektów od sieci elektroenergetycznych oraz zasady wykonywania robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych. Pokazuje archiwalne przepisy i normy. Porusza temat elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych.

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W...

63,01 zł Cena

Publikacja OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH autorstwa Andrzeja Sowy, Renaty Markowskiej mówi o tym, że cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność udarowa.

Dotyczy to zarówno odporności na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego, jak i odporności na działanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń i systemów elektronicznych wywołują napięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. 

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  • Niedostępny

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW...

54,59 zł Cena

Książka OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH autorstwa Andrzeja Sowy oraz Renaty Marokowskiej przedstawia nowe rozwiązania ochrony odgromowej,

Obecnie można zaobserwować gwałtowny postęp w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ochrony instalacji niskonapięciowych i urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego i przepięciami atmosferycznymi. Informacje o nowych rozwiązaniach ochrony odgromowej zawierają normy serii EN 62305, które w 2008 roku zaczęto wprowadzać w Polsce.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ DOBÓR PRZEWODÓW I ICH ZAPEZPIECZEŃ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
  • Niedostępny

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA...

89,25 zł Cena

Książka OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ DOBÓR PRZEWODÓW I ICH ZABEZPIECZEŃ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA autorstwa Juliana Wiatr, Marcina Orzechowskiego, Andrzeja Boczkowskiego przedstawia instalacje elektryczne, które stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia budynków oraz innych obiektów budowlanych.

Od poprawności ich zaprojektowania oraz rzetelności wykonania zależy bezpieczeństwo użytkowników. Najważniejszym elementem, jaki powinien zostać spełniony podczas projektowania instalacji elektrycznych, jest skuteczna ochrona przeciwporażeniowa.

MIEJSCOWA WENTYLACJA...

80,85 zł Cena

MIEJSCOWA WENTYLACJA WYWIEWNA. Poradnik autorstwa Glińskiego Macieja upowszechnia rozwiązania techniczne i organizacyjne,

Dzięki sposobom przedstawionym w publikacji można zapewnić w pomieszczeniach mikroklimat i czystość powietrza na stanowiskach pracy, zgodne z obowiązującymi przepisami P-1, P-2, P-3, P-5

PORADNIK PROJEKTANTA ELEKTRYKA /wydanie V: ksa24.pl
  • Niedostępny

PORADNIK PROJEKTANTA...

198,45 zł Cena

PORADNIK PROJEKTANTA ELEKTRYKA autorstwa Orzechowskiego Marcina, Wiatr Juliana przedstawia podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną.


Omówiono podstawowe wymagania w stosunku do osób zatrudnionych przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych oraz związanych z nim zmian, wynikających ze znowelizowanej Ustawy Prawo energetyczne.

DOKŁADNOŚĆ REALIZACJI A...

52,50 zł Cena

Książka DOKŁADNOŚĆ REALIZACJI A POTRZEBA MODERNIZACJI BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH autorstwa Ostańskiej Anny i Taczanowskiej Teresy, zawiera porównanie metod: montażu swobodnego z metodą montażu wymuszonego.

Opisano również wynik badań dokładności realizacji budynków wielkopłytowych zastosowano nową - w tamtych latach - metodę montażu wymuszonego, którą wprowadzono w trzech systemach prefabrykowanych: WWP,W-70 i Wk-70, obejmujących terytorium całego kraju.

Termomodernizacja budynków z wielkiej płyty zamknęła problem niedokładności montażu ścian zewnętrznych i stropów - zlikwidowano przewiewanie i przemakanie przez spoiny na styku prefabrykatów - obecnie w większości są one zamknięte ciągłą warstwą termomodernizacji.

WENTYLACJA DACHÓW I...

71,40 zł Cena

WENTYLACJA DACHÓW I STROPODACHÓW. PORADNIK autorstwa Patoka Krzysztofa przedstawia skropliny, które powstają i gromadzą się w dachach z powodu braku właściwie zaprojektowanej i wykonanej wentylacji dachowej, tzn. takiej, która stale usuwa parę wodną z konstrukcji i termoizolacji dachu.

A ponieważ panujący w Polsce zmienny klimat nasila zjawisko przenikania i skraplania się pary wodnej w przegrodach budowlanych, polskie dachy powinny być szczególnie starannie wentylowane.

WENTYLACJA POŻAROWA....

29,40 zł Cena

Publikacja WENTYLACJA POŻAROWA. Projektowanie i instalacja autorstwa Kaiser Krzysztofa powstała na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny.

Na jej treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Tematyka opracowania została usystematyzowana w taki sposób, aby rozpoczynała się od zapoznania odbiorcy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem.