Szczegółowe zasady i korzystania z Ksa24.pl określa niniejszy regulamin:

 
 

1.  Księgarnia występująca pod adresem www.ksa24.pl zajmuje się sprzedażą wysyłkową książek i filmów poprzez Internet.

 

2.  Właścicielem księgarni jest firma  KLAXON Communications, ul. Olimpijska 7/6 Latchorzew, 05-082 Stare Babice, NIP: 527-102-87-86, Regon:011183153.

 

3.  Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.ksa24.pl. 

 

4.  Zakupu może dokonać tylko osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie tylko za zgodą opiekuna.

 

5.  Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia służą tylko do jego realizacji.

 

6.  Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informację mailową o jego przyjęciu. W przypadku płatności przelewem zamówienie jest przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu przelewu na koncie księgarni.

 

7.  Na termin realizacji zamówienia składa się czas skompletowania przez nas zamówienia i nadania przesyłki.

 

8.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych (nie dotyczy to pozycji zagranicznych).

 

9.  W przypadku zakupu pozycji zagranicznych księgarnia nie gwarantuje realizacji zamówienia, zaś czas realizacji może przekroczyć 14 dni roboczych ze względu na konieczność sprowadzenia niektórych książek z zagranicy. Operator księgarni będzie zawiadamiał klientów o tym, czy i w jakim czasie produkt zostanie dostarczony. 

 

10.  W przypadku, gdy część z zamówionych przez klienta pozycji zagranicznych jest niedostępna i zachodzi potrzeba ich zamówienia zagranicą, klient ma do wyboru następujące rozwiązania dotyczące przesyłki:

- oczekiwanie na realizację zamówienia do momentu skompletowania przez księgarnię wszystkich zamówionych przez niego pozycji.

- podzielenie zamówienia na dwie lub więcej oddzielnych przesyłek, których koszt ponosi on sam.

- anulowania części lub całości zamówienia.

 

11.  Zastrzegamy sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, jeżeli w momencie 
kompletowania zabraknie którejś z pozycji. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany 
e-mailowo. Jeżeli dokonał przedpłaty na konto, powstała nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 4-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez klienta danych do przelewu.

 

12.  Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem poczty (koszt 15 PLN), bądź kuriera (koszt 25 PLN), w zależności od preferencji klienta.

 

13.  Dostępnymi formami płatności są: - płatność za pobraniem (płatne w momencie odbioru), - przelew czyli przedpłata na konto.

 

14.  Ceny towaru podane w księgarni są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. W niektórych przypadkach ceny pozycji zagranicznych mogą różnić się od cen podanych przy zamówieniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji (co zdarza się niezwykle rzadko) klient zostanie zawiadomiony mailowo o zmianie ceny i będzie miał możliwość rezygnacji z zamówienia.

 

 15.  Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, w cenę książki wliczone są koszty wysyłki. Faktury wysyłamy tylko tym klientom, którzy przy składaniu zamówienia podali numer identyfikacji podatkowej NIP.

 

16.  Klient może anulować zamówienie e - mailem. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta. 

 

17.  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient dokonujący zakupów w naszej księgarni ma prawo do rezygnacji z zakupionej pozycji w ciągu 10 dni od jej dostarczenia bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu. 18.  Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy oraz odesłania towaru. Równowartość zwracanego produktu zwracamy przelewem.

 

19.  Nie przyjmujemy odsyłanych do nas pozycji "za pobraniem". Zwrotom nie podlegają pozycje sprowadzane na specjalne zamówienie klientów.

 

20.  Zwrotom nie podlegają również pozycje do których zostały dołączone płyty CD i zostały 
fabrycznie zapakowane. Literatura i filmy zapisane na nośnikach CD i DVD nie podlegają zwrotowi

 

21.  Jeżeli klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe 
wskutek transportu, wadliwy towar należy odesłać do nadawcy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, księgarnia zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy (jeżeli z powodu wyczerpania nakładu nie będzie to możliwe zostanie wykonany zwrot przelewem w ciągu 4-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia danych do przelewu). 

 

22.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi. 

 

23.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

 

24.  Firma KLAXON Communications zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.