Wydarzenia

Brak wydarzeń

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Aktywne filtry

Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej
  • Niedostępny

Kształtowanie ulicy jako...

65,00 zł Cena

W książce przedstawiona jest autorska metoda ewaluacji ulicy pełniącej rolę przestrzeni publicznej według pięciu podstawowych kategorii: położenia, integracji, wymiany, ruchu i zdrowia. Zestaw kryteriów umożliwia ocenę różnych wariantów kształtowania ulic przy uwzględnieniu ich charakteru, rodzaju funkcji i uwarunkowań.

ZRÓWNOWAŻENIE W...

63,00 zł Cena

Książka ZRÓWNOWAŻENIE W ARCHITEKTURZE OD IDEI DO REALIZACJI NA TLE DOŚWIADCZEŃ KANADYJSKICH autorstwa Anny Bać ma charakter interdyscyplinarny i porusza temat współczesnej architekturze spełniającej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju.

Jej zakres obejmuje kilka wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem „od idei do realizacji”. Omówiono ideę zrównoważenia i jej odzwierciedlenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji. Na przykładzie Kanady zobrazowano, jak idea i jej zapisy formalne realizowane są przez państwo i społeczeństwo oraz wskazano, jak ważny jest wysoki poziom świadomości społecznej określający „kulturę zrównoważenia”. 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE: ksa24.pl
  • Niedostępny

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I...

26,00 zł Cena

Publikacja PODSTAWY PROJEKTOWANIA I ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE autorstwa Biegus Antoniego porusza temat oceny bezpieczeństwa, podstaw projektowania oraz identyfikacji oddziaływań konstrukcji bowlanych zgodnie z Eurokodami.

Głównym celem publikacji jest wyjaśnienie modeli fizycznych i teoretycznych projektowania konstrukcji bowlanych. Rozumienie modeli obliczeniowych i wynikających z nich wzorów, tablic, zaleceń i uproszczeń reguł normowych jest podstawą optymalnego projektowania bowli.

NOŚNOŚĆ CIĄGŁYCH ŁĄCZNIKÓW...

26,46 zł Cena

NOŚNOŚĆ CIĄGŁYCH ŁĄCZNIKÓW OTWARTYCH W ZESPOLONYCH KONSTRUKCJACH STALOWO-BETONOWYCH autorstwa Wojciecha Lorenca omówiono koncepcję obliczeń nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels, stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych.

BADANIA OPERACYJNE

31,71 zł Cena

Książka BADANIA OPERACYJNE autorstwa Siudak Marka obejmuje wykład odnosi się do podstawowych działów badań operacyjnych przydatnych w rozwiązywaniu kwestii projektowych inżyniera organizatora w przedsiębiorstwie.

Zbadano analizę przepływów międzygałęziowych, budowę modeli decyzyjnych, programowanie liniowe, nieliniowe, dynamiczne i sieciowe, modele zapasów, obsługi masowej, procesów odnowy, elementy teorii decyzji i wielokryterialne problemy decyzyjne. Główną uwagę poświęcono na prezentacji metod. Zakres teorii został ograniczony do niezbędnych podstaw, który umożliwia dobre zrozumienie metod i poprawne posługiwanie się nimi w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.

KSZTAŁTOWANIE KOPUŁ Z...

36,38 zł Cena

W publikacji KSZTAŁTOWANIE KOPUŁ Z DREWNA JEDNOLITEGO autorstwa Barbary Misztal pokazano metody konstrukcji kopuł z drewna jednolitego w ich historycznym rozwoju.

W książce omówiono wyniki analiz teoretycznych do stosowania w projektowaniu i budowie konstrukcji kopuł z drewna, a także ich wykorzystanie w nauczaniu na uczelniach technicznych. Ukazano tematy najrzetelniejszych badań, potrzebnych do dalszego rozwoju tej dziedziny wiedzy.

REGIONALNA ARCHITEKTURA...

71,66 zł Cena

Publikacja REGIONALNA ARCHITEKTURA ZAJAZDÓW I SCHRONISK NA ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ autorstwa Suchodolskiego Jacka przedstawia architekturę regionalną zajazdów i schronisk położonych w Sudetach Środkowych na ziemi wałbrzyskiej.

Ukazano w niej historię i rozwój turystyki na tym terenie oraz powstanie, współczesne dzieje i nieprzemijające piękno rodzimej formy tych obiektów.