Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 15,00 zł - 49,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Aktywne filtry

Tkanka urbanistyczna....

33,60 zł Cena

Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia autorstwa Anny Agaty Kantarek publikacja jest refleksją nad miastem prowadzoną z kilku różnych perspektyw.

Po pierwsze to perspektywa architekta i urbanisty - rzemieślnika i twórcy... Druga kwestia to refleksja badacza, który chce zrozumieć współczesną sytuację miasta... I kolejna perspektywa - nauczyciela, którego pierwszym obowiązkiem jest wypracowanie jednolitego, fachowego światopoglądu...

Wizualne aspekty...

39,90 zł Cena

Publikacja Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej - Wybrane zagadnienia autorstwa Marcina Petelenz, której głównym celem jest wyodrębnienie takich priorytetów i wieloaspektowe uzasadnienie ich znaczenia.

Wdrożenie etapowości w planach ma zatrzymać rozwój terenów budowlanych typu urban na obszarach zbyt dużych wobec potrzeb (co sprzyja dalszemu rozpraszaniu zabudowy).

Planowanie i szacowanie...

29,40 zł Cena

Planowanie i szacowanie kosztów cyklu życia budynków biurowych autorstwa Edyty Plebankiewicz, tematyka będąca w zakresie szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej jest wpływem budynków na środowisko.

Inwestowanie w budynki energooszczędne, zielone, wykorzystujące teraźniejsze rozwiązania materiałowo-technologiczne jest wymagana w dzisiejszych czasach. Inwestorzy budowlani najczęściej zdają sobie sprawę z dodatkowych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do zaspokojenia zmieniających się wymagań. Niewiadomo jednak jaki jest całkowity koszt związany chociażby z użytkowaniem budynku. Potrzebna jest zatem praktyczna i prosta metoda dająca wiarygodne wskazówki dotyczące inwestowania.

Wpływ drogowych korytarzy...

30,45 zł Cena

Wpływ drogowych korytarzy transportowych na przekształcenia małych i średnich miast w Polsce południowej autorstwa Rafała Blazy, Jakuba Błachuta, Anny Ziobro

Architektura najnowsza w historycznym środowisku
  • Niedostępny

Architektura najnowsza w...

45,55 zł Cena

Architektura najnowsza w historycznym środowisku autorstwa Węcławowicz-Gyurkovich Ewy, która przeprowadziła analizy oraz wieloletnie badania, pokazują one konsekwentnie problemy związane z adaptacją istniejących obiektów poprzemysłowych do nowych współczesnych funkcji oraz przedstawiają zagadnienia przemian estetycznych w sytuowaniu nowych obiektów w środowisku zabytkowym miast europejskich w ostatnich dwóch dekadach XX i na początku XXI wieku.

Związki idei i materii w...

29,90 zł Cena

Publikacja Związki idei i materii w architekturze betonowej autorstwa Marcina Charciarka przedstawia przed odbiorcą świat betonu architektonicznego poprzez dwie niezależne tezy składające się na fundament interpretowania i identyfikacji przestrzeni architektonicznej: materializację betonowej idei i idealizację materii betonu.

Owa rozgrywka pojęciowa ustanawia zasadę analizowania i syntetyzowania architektury. Po pierwsze – pozwala na pełniejszy odbiór rzeczy architektonicznej z odpowiedniego dystansu, po drugie – przez ciekawe „zbliżenie” do znaczeń materii, faktur, technologii betonu odkrywa na nowo właściwości, metafory i symboliki betonu.

Sacrum po polsku. Kościoły...

25,00 zł Cena

Publikacja Sacrum po polsku. Kościoły Polskie 1945-1965. Studia formy w autorskim szkicu architektonicznym autorstwa Beaty Malinowskiej-Petelenz jest wyrazem podziwu i szacunku dla dorobku polskich architektów w dziedzinie sakralnego budowania, stając się całkowicie subiektywne spojrzeniem autorki na charakterystykę poszukiwań formy kościołów w latach 1945-1965.

ENERGIA SŁOŃCA W...

30,00 zł Cena

Publikacja ENERGIA SŁOŃCA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO - EWOLUCJA KONCEPCJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW autorstwa Wehle-Strzeleckiej Stanisławy jest to autorski, oryginalny udział w badaniach nad energooszczędnymi, wykorzystującymi energię słońca rozwiązaniami architektoniczno-urbanistycznymi.

Wdrażanie tych rozwiązań jest obecnie istotnym elementem miejskości, decydującym o atrakcyjności współczesnego miasta, a przede wszystkim jego zabudowy mieszkaniowej. Służy kształtowaniu harmonijnych relacji: środowisko zbowane - otoczenie naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem związków architektury z miejscem i klimatem. 

Transport mieszanki betonowej

29,40 zł Cena

Publikacja Transport mieszanki betonowej autorstwa Więckowskiego Andrzeja jest to pierwszy kompleksowy wykład w kwestii technologii transportu mieszanki betonowej.

Zawiera on wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wraz z przykładami.

SIŁOWNIE WIATROWE

45,94 zł Cena

Książka SIŁOWNIE WIATROWE autorstwa Andrzeja Flagi w treści opisuje siłowniach wiatrowych. 

Przedstawiono w niej zagadnienia związane między innymi z: - rodzajami wiatrów i ich strukturą w warstwie przyziemnej - wybranymi zagadnieniami energetyki wiatrowej - aerodynamiką i mechaniką następujących typów wirników wiatrowych: śmigłowych [szybkobieżnych] i pierścieniowych wielołopatkowych [wolnobieżnych] o poziomej osi obrotu, typu Magnusa o poziomej osi obrotu, wielołopatkowych o osi poziomej poprzecznej do kierunku wiatru i wirników wiatrowych o pionowej osi obrotu

DRGANIA MECHANICZNE WYWOŁANE EKSPLOATACJĄ METRA PŁYTKIEGO I ICH WPŁYW NA BUDYNKI
  • Niedostępny

DRGANIA MECHANICZNE...

19,53 zł Cena

DRGANIA MECHANICZNE WYWOŁANE EKSPLOATACJĄ METRA PŁYTKIEGO I ICH WPŁYW NA BUDYNKI autorstwa Stypuły Krzysztofa Inżynieria lądowa nr 72 zeszyty naukowe

DZIAŁANIE DRGAŃ...

19,53 zł Cena

DZIAŁANIE DRGAŃ POWIERZCHNIOWYCH WYWOŁANYCH WSTRZĄSAMI GÓRNICZYMI NA NISKĄ TRADYCYJNĄ ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ autorstwa Tatary Tadeusza Inżynieria lądowa nr 74 zeszyty naukowe

Koordynacja środowiska w...

31,50 zł Cena

Książka Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych autorstwa Jagiełło-Kowalczyk Magdaleny mająca wymiar naukowy, może stanowić przyczynek do stworzenia systemu pomocy inwestorom, klient inwestycji mieszkaniowych w zakresie ich zrównoważonego charakteru.

Stawia więc sobie za cele: - poszerzenie stanu wiedzy na temat konieczności i sposobów kooperacji w procesie kształtowania zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, - na podstawie przyjętego przez autorkę określenia „koordynacja środowiskowa” stworzenie propozycji form takiej koordynacji dla warunków polskich. 

O orientacji w przestrzeni...

31,50 zł Cena

Książka O orientacji w przestrzeni miasta autorstwa Kantarek Anny Agaty mówi o tym, że miasto jest środkiem naszego życia. Rozwija się wraz z nami i z kulturą, którą tworzymy, Stanowi istotny element naszej cywilizacji, pomaga chronić wartości.

Rozmyślania nad miastem, jego historią, teraźniejszością i rozwojem jest przedmiotem wielu badań, prac, dzieł sztuki. Refleksja natury naukowej czy artystycznej ma w założeniu poziom pewnej syntezy, odkrycie jakiejś prawdy o mieście, prawdy istotnej, która sprawi, że inaczej, lepiej zrozumiemy, zobaczymy. Powodem takiej refleksji jest zawsze - mniej lub bardziej uświadomiona i chciana - praca nad miastem.

Podstawy projektowania...

19,85 zł Cena

W publikacji Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich autorstwa Ratomskiego Jerzego podano też możliwośći obliczeń hydrologicznych służących do omówienia przepływów o zadanym prawdopodobieństwie pojawiania się, będących podstawą do wymiarowania systemów regulacyjnych i obiektów hydrotechnicznych.

Wywody te uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi potrzebnych współczynników i przykładami obliczeń. Znajdują się tutaj także tabele i przykłady wymiarowania elementów budowli, a część końcowa zawiera rysunki konstrukcyjne budowli i ich elementów składowych oraz popularne typy ubezpieczeń.