Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

 • 10,00 zł - 629,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Religia

Religia

Aktywne filtry

Architektura kościołów dominikańskich w średniowiecznych Prusach
 • Niedostępny

Architektura kościołów...

75,00 zł Cena

Książka opisuje dzieje architektoniczne wielu kościołów dominikańskich. Na podstawie badań terenowych przedstawia wiele faktów na temat powstania i przekształcania architektury zbadanych obiektów. W książce zawarte są również autorskie ilustracje pozwalające lepiej opisać obiekty.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S) autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O) autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Wiejskie kościoły...

21,00 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G) autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku
 • Niedostępny

Halowe kościoły z XIII...

71,50 zł Cena

Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku autorstwa Kozaczewska-Golasz H. przedstawia tematykę pierwszych kościołów halowych na Śląsku, które zaczęto wznosić w 1 tercji XIII w. (Wrocław, Oleśnica, Dzierżoniów).

Były to obiekty parafialne o prostym układzie przestrzennym, na który składał się prostokątny bezwieżowy korpus oraz prostokątne prezbiterium.

Halowe kościoły z wieku XV...

126,00 zł Cena

Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku autorstwa Kozaczewska-Golasz H., Golasz-Szołomicka H. publikacja porusza tematykę okresu od XV do połowy XVI w. na Śląsku budowano kościoły halowe o trzech typach układów przestrzennych: z prezbiterium jednonawowym, z prezbiterium trójnawowym halowym zakończonym trzema wielobokami (występujące wcześniej), z prezbiterium halowym z obejściem (nowy układ), niekiedy z kaplicami przy prezbiterium lub korpusie.

Budowle były wysokie, ale nie zbytnio wysmukłe. Wnętrza naw przekrywano nowymi typami sklepień: bogatymi sklepieniami gwiaździstymi, sieciowymi o różnych układach żeber oraz kryształowymi. Wzory sklepień przyszły z Zachodu, a w przypadku sklepień sieciowych także z Czech.

Architektura klasztorów...

57,75 zł Cena

Publikacja Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie autorstwa Ewy Łużynieckiej przedstawia tematykę funkcjonalizmu cysterskiej architektury, który jest odzwierciedleniem nie tylko wygody użytkowników, ale także ważnym wyrażeniem upodobań i gustów formalnych.

Jeśli według Tomasza z Akwinu piękno jest światłem prawdy, to według Jeana Francois Leroux-Dhuys architektura cysterka jest nieustającym hołdem składanym funkcji, czynnikowi istotnemu dla architektury...

Zeszyt "Architektura" nr 11, Architektura jako narracja znaczeniowa
 • Niedostępny

Zeszyt "Architektura" nr...

36,00 zł Cena

Publikacja Zeszyt "Architektura" nr 11, Architektura jako narracja znaczeniowa atuorstwa A.M. Wierzbickiej zawiera analizę współczesnych obiektów architektury związanych ze znaczeniem: obiektów kultu religijnego, miejsc wyciszenia - miejsc modlitw, miejsc pamięci, niektórych muzeów, w których tektonice zawarte są znaczenie i narracja, jak również obiektów, które pierwotnie miały charakter sakralny.

Budynki oraz założenia zostały wybrane w ten sposób, aby jak najczytelniej ukazać metodę badań narracyjnych, która nie jest szeroko stosowana przy analizie obiektów sakralnych.

Widzialne niewidzialnego....

39,00 zł Cena

Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie autorstwa wybitnego architekta i twórcy wielu zaprezentowanych w opracowaniu obiektów książki - K. Kucza-Kuczyński, poszukuje odpowiedzi na pytanie – jaka jest najnowsza architektura sakralna Warszawy?

Pytanie, które utrudnia zbyt wielka jej różnorodność stylistyczna, skrajne często warunki lokalizacji, różne relacje finansowe i socjologicznego odbioru przez wiernych.

Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów. Jakub Turbasa
 • Niedostępny

Ukryte piękno. Architektura...

20,00 zł Cena

Publikacja Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów autorstwa Jakuba Turbasa dedykowana jest architekturze sakralnej.

Publikacja to zbiór esejów, komentarzy i opisów dotyczących współczesnej architektury sakralnej. Bardzo duże znaczenie odgrywają fotografie, które przekonują, że „piękno” nie jest w przypadku omawianych kościołów słowem na wyrost.

Jak czytać kościoły
 • Niedostępny

Jak czytać kościoły. Krótki...

10,00 zł Cena

Publikacja Jak czytać kościoły. Krótki kurs architektury chrześcijańskiej autorstwa McNamara Denis R. jest wspaniałym wademekum po tym, jak rozumieć chrześcijańskie budowle sakralne.

Rozważa świątynie w kontekście ich powstania i znaczenia kulturowego. Książka daje wiedzę pozwalającą na świadome podziwianie najbardziej spektakularnych obiektów sakralnych. Rozpoczyna się przeglądem typów budowli, stylów i ich materiałów. Kolejne rozdziały tłumaczą znaczenie i wykorzystanie poszczególnych elementów architektonicznych, wyjaśniają ich funkcjonowanie w różnych epokach i lokalizacjach. Końcowe fragmenty są poświęcone są problematyce ornamentyki i symboliki.

Rzymskie Pasje
 • Niedostępny

Rzymskie Pasje

69,90 zł Cena

Niezwykłą książka, która pomoże Czytelnikom przygotować się do przeżywania kanonizacji Jana Pawła II. Najbardziej osobista książka w dorobku Hanny Suchockiej. Autorka była nie tylko premierem RP i ministrem sprawiedliwości, lecz również przez wiele lat ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej. Efektem jej pobytu w Wiecznym Mieście stała się książka poświęcona tradycji nawiedzania kościołów stacyjnych w Rzymie w okresie Wielkiego Postu. Tradycja ta sięga wczesnego chrześcijaństwa, gdy – po zagwarantowaniu wolności religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego – rozpoczęło się pielgrzymowanie do Rzymu do grobów zmarłych męczenników. Z czasem na każdy dzień Wielkiego Postu wyznaczony został konkretny kościół, w którym odprawiano mszę św. i można było uzyskać odpust.

KOŚCIOŁY ROMAŃSKIE W POLSCE: ksa24.pl
 • Niedostępny

KOŚCIOŁY ROMAŃSKIE W POLSCE

149,00 zł Cena

Album Kościoły romańskie w Polsce to obszerny materiał ilustracyjny, ukazujący bogactwo architektoniczne wybranych zabytków Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza oraz Pomorza. Stanowi wybór obiektów sakralnych, powstałych w okresie od X do XIII w., wzniesionych w technice murowanej, z kamienia lub cegły. Obiekty te stanowią dziedzictwo kultury, które ciągle jest zbyt mało znane i cenione. Piękno budowli romańskich jest ascetyczne, ukryte pod surową powierzchownością. Odkrycie i zrozumienie piękna tych budowli, wymaga od odbiorcy odpowiedniego skupienia, kontemplacji, znajomości historii. Służyć temu mają w równym stopniu ilustracje oraz tekst zamieszczony w albumie. Intencją autorów: tekstu - prof. Jarosława Jarzewicza oraz fotografii -

Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej część II + CD: ksa24.pl
 • Niedostępny

Początki architektury...

44,10 zł Cena

Rekomendujemy PT Czytelnikom książkę, będącą drugim tomem serii wydawniczej „Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej”. Od czasu rozpoczęcia prac terenowych i studiów kameralnych, elementarnego poznania i opublikowania wyników badań dotyczących kościołów w Strońsku nad Wartą oraz w Krzyworzece i Rudzie koło Wielunia, udało się bowiem wzbogacić wiedzę o kolejnych świątyniach: w Żarnowie, Skrzynnie i Skrzyńsku, leżących na terenie tzw. Zapilicza oraz o kościele w Buczku koło Łasku i o zespole klasztornym sieradzkich dominikanów. Informacje o badaniach tych właśnie kościołów udało się zawrzeć w niniejszym tomie.

KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA RUSKIEGO Tom 18: ksa24.pl
 • Niedostępny

KOŚCIOŁY I KLASZTORY...

63,00 zł Cena
Zabytki opracowane w tomie znajdują się w miejscowościach: Barysz, Bohorodyczyna, Chocimierz, Czernelica, Delawa, Dżurkow, Horodenka, Huta Nowa, Kamionki Wielkie, Koropiec, Korościatyna, Kowalówka, Michalecz, Nowostawce, Obertyna, Porchowa, Potok Złoty, Pużniki, Słobódka Dżuryńska, Soroki, Szwejkowo, Śniatyń, Trybuchowce, Uść Zielony, Werbka, Woronów, Żuków.
KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA RUSKIEGO Tom 20: ksa24.pl
 • Niedostępny

KOŚCIOŁY I KLASZTORY...

80,85 zł Cena
Publikacja stanowi bezpośrednią kontynuację tomu 19 części I serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, wydanego w roku 2011 i zawiera opracowania lwowskich zespołów kościelno klasztornych: Bernardynów, Dominikanów (Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny), Jezuitów oraz Karmelitów (pierwotnie bosych, od końca wieku XVIII – trzewiczkowych). Klasztor Dominikanów pw. Bożego Ciała ma metrykę czternasto-, a Bernardynów piętnastowieczną, ale należące do nich budowle (z wyjątkiem gotyckich partii klasztoru Dominikanów) powstały w epoce nowożytnej, podobnie jak wszystkie pozostałe opracowane zabytki.
KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA RUSKIEGO Tom 14: ksa24.pl
 • Niedostępny

KOŚCIOŁY I KLASZTORY...

75,60 zł Cena
Publikacja prezentuje monografie zabytków z dekanatów stanisławowskiego i kołomyjskiego, znajdujące się w miejscowościach: Bednarówka, Bitków, Bohorodczany, Delatyn, Halicz, Jabłonów, Jaremcze, Jazierzany, Jezupol, Kołomyja, Kosów, Kuty, Łysiec, markowce, Młodiatyn, Niżników, Nowosielica, Okniany, Otynia, Peczeniżyn, Pustyń, Pniaki, Rybno, Słoboda Rungurska, Smodna, Sołotwina, Stanisławów, Święty Józef, Tarkawica Polna, Tatarów, Tłumacz, Tyśmienica, Wołosów, Worochta, Zabłotów, Żabie. Do tomu dołączono reprint planu Stanisławowa z 1934 roku z zaznaczeniem opisywanych w tomie obiektów (format: 41 x 45 cm).
CERKWIE BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC: ksa24.pl
 • Niedostępny

CERKWIE BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC

31,40 zł Cena
Cerkwie Białegostoku i okolic to barwna opowieść o prawosławiu, które na Białostocczyźnie obecne jest od wieków. W książce opisane zostały losy kilkudziesięciu prawosławnych świątyń w Białymstoku i w jego najbliższych okolicach, ich historia i współczesność. Dzięki tej książce można zatrzymać się na chwilę i przeniknąć do tego magicznego świata, poczuć mistykę prawosławia i usłyszeć cerkiewny śpiew... Aleksander Sosna