WSiP

WSiP

Aktywne filtry

ZARYS BUDOWNICTWA OGÓLNEGO: ksa24.pl
 • Niedostępny

ZARYS BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

37,49 zł Cena
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: dekarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz. Omówiono w nim podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa, podano zasadnicze wiadomości o elementach konstrukcji i wykończenia budynku, instalacjach budowlanych i robotach budowlanych. Ponadto zamieszczono wybrane przepisy prawa budowlanego oraz wykaz programów komputerowych przydatnych w budownictwie. Spis treści: - Wstęp - Elementy konstrukcyjne budynku - Elementy elewacyjne budynku - Wewnętrzne elementy wykończeniowe budynku - Podstawowe roboty budowlane - Wykaz literatury
ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI: ksa24.pl
 • Niedostępny

ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW...

22,05 zł Cena
Książka jest przeznaczona dla uczniów techników o specjalnościach elektrycznych i elektronicznych. Liczne przykłady rozwiązań ułatwią uczniom samodzielną pracę nad pozostałymi zadaniami. Zbiór stanowi więc cenną pomoc w przygotowaniu do egzaminów na wyższe uczelnie.
PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: ksa24.pl
 • Niedostępny

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW...

20,90 zł Cena

Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również studentom wydziału architektury wyższych uczelni technicznych oraz początkującym projektantom.dręczniku w przystępny sposób podano podstawowe wiadomości dotyczące zasad projektowania architektonicznego różnorodnych obiektów użyteczności publicznej.

BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ 2: ksa24.pl
 • Niedostępny

BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ 2

39,28 zł Cena

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum, zawód: technik budownictwa. ć druga cyklu BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ zawiera charakterystykę robót murarskich, omówienie sposobów wykonywania ścian, schodów, stropów, dachów i ich pokryć. Autorzy przedstawili w niej systemy budownictwa uprzemysłowionego, metody montażu i urządzenia stosowane do montażu prefabrykatów oraz stolarkę i ślusarkę budowlaną. Ponadto omówili zagadnienia fizyki budowli, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

ZAWODOWY RYSUNEK BUDOWLANY: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

ZAWODOWY RYSUNEK BUDOWLANY

33,08 zł Cena
"Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych. Na wstępie autor wyjaśnia różnicę między rysowaniem a kreśleniem i omawia niezbędne przyrządy. Następne rozdziały poświęca zagadnieniom: rzutowania prostokątnego, aksonometrycznego i perspektywy, rysowania widoków i przekrojów, zasad wymiarowania i oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych. Podaje też podstawowe wiadomości o dokumentacji technicznej wraz z zasadami czytania rysunku technicznego i wykonywania inwentaryzacji, prezentuje wiele przykładów specjalistycznych rysunków budowlanych. Książka zastępuje dotychczasowy podręcznik L. Wojciechowskiego pod tym samym tytułem."
O INSTALACJACH SANITARNYCH NAJKRÓCEJ: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

O INSTALACJACH SANITARNYCH...

30,45 zł Cena

Podręcznik do nauki przedmiotu instalacje budowlane, przeznaczony dla uczniów technikum w zawodzie technik budownictwa oraz dla słuchaczy szkoły policealnej. W prosty i przystępny sposób omówiono w nim sieci i instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne (z uwzględnieniem uzdatniania wody i oczyszczania ścieków), sieci i węzły cieplne, instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji. Podano podstawowe zasady ich wykonywania, a także montowania urządzeń sanitarnych.

ORGANIZACJA BUDOWY: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

ORGANIZACJA BUDOWY

32,55 zł Cena
Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Zawiera najnowsze informacje i rozwiązania dotyczące organizacji i kierowania budową. Omówiono następujące zagadnienia: przygotowanie budowy, dokumentację budowy, uzbrojenie i zagospodarowanie placu budowy, organizację podstawowych robót budowlanych remontowych i rozbiórkowych , kierowanie budową i robotami budowlanymi, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podręcznik uwzglednia aktualne przepisy prawa budowlanego. Treść książki uzupełniono wykazem umiejętności oraz przykładami obliczeniowymi i zadaniami do samodzielnego wykonania.
KOSZTORYSOWANIE I NORMOWANIE W BUDOWNICTWIE: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

KOSZTORYSOWANIE I...

38,85 zł Cena
W podręczniku omówiono technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót, z uwzględnieniem zasad korzystania z Katalogu Nakładów Rzeczowych i Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych. Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (z uwzględnieniem technik komputerowych). Ponadto podano zasady przeprowadzania przetargów, zawierania umów o wykonanie robót budowlanych, zaprezentowano systemy płac.
PODSTAWY BUDOWNICTWA: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

PODSTAWY BUDOWNICTWA

28,25 zł Cena
W książce omówiono podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa. Podano też najważniejsze wiadomości na temat materiałów budowlanych oraz rodzajów i właściwości gruntów. Ponadto opisano podstawy miernictwa, w tym: wybrany sprzęt geodezyjny i zasady interpretacji pomiarów. Podręcznik wzbogacono pytaniami w formie testów, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu zawodowego. Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód technik budownictwa.
Rysunek budowlany: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

Rysunek budowlany

27,62 zł Cena
Status: nakład wyczerpany Książka może służyć jako podręcznik do nauki przedmiotu Projektowanie, dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W podręczniku przedstawiono zasady sporządzania rysunków budowlanych technicznych i odręcznych oraz ich wymiarowania i opisywania, podstawy geometrii wykreślnej, a także zasady sporządzania szkiców i rysunków inwentaryzacyjnych. Podręcznik zawiera wykaz oznaczeń stosowanych na rysunkach budowlanych i przykłady do samodzielnego wykonania. Zastępuje książkę Lecha Wojciechowskiego pod tym samym tytułem.
Schowki. Inspiracje
 • Niedostępny

Schowki. Inspiracje

37,70 zł Cena
Uporządkowane szafy, praktyczne gabloty i kąciki do pracy z odpowiednim miejscem na każdą rzecz - proste pomysły, jak lepiej zorganizować sobie codzienność. Schowki mogą być jednocześnie pojemne i szykowne. Książka ciekawa też dzięki świetnym zdjęciom. Znakomite źródło inspiracji dla wszystkich, którzy borykają się z brakiem miejsca w domu.
Kształtowanie terenów zieleni
 • Niedostępny

Kształtowanie terenów zieleni

21,00 zł Cena
DOSTĘPNOŚĆ: OBECNIE NIEDOSTĘPNA Podręcznik dla technikum ogrodniczego W podręczniku omówiono rozwój sztuki ogrodowej w różnych epokach, planowanie, klasyfikacje i programowanie terenów zieleni, ich podstawowe elementy, zasady ich kształtowania oraz doboru roślin, pielęgnację krajobrazu, ochronę przyrody, inwentaryzację istniejącej szaty roślinnej oraz projektowanie niektórych rodzajów terenów zieleni. Podręcznik dla uczniów klas III-IV technikum ogrodniczego, specjalność: urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Wydawnictwo poleca go również studentom tego kierunku Akademii Rolniczych.
ZARYS HISTORII ARCHITEKTURY
 • Niedostępny

ZARYS HISTORII ARCHITEKTURY

34,65 zł Cena
Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie architektury starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji, Rzymu, średniowiecza, nowożytnej oraz współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, konstrukcji i form architektonicznych oraz przykładów obiektów architektonicznych scharakteryzowanych okresów historycznych. Publikacja będzie interesująca dla każdego, kto chce poznać historię architektury światowej.
WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
 • Niedostępny

WSTĘP DO PROJEKTOWANIA...

28,35 zł Cena
Dostępność: nakład wyczerpany Podręcznik do nauki przedmiotu budownictwo z technologią, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Spis treści: - Projektowanie inwestycji - Podstawowe wiadomości z urbanistyki - Projektowanie terenów mieszkaniowych - Podstawowe wiadomości o projektowaniu architektonicznym - Projektowanie budynków mieszkalnych - Wykaz literatury i norm
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I BUDOWNICTWO REGIONALNE
 • Niedostępny

PROJEKTOWANIE...

21,00 zł Cena
DOSTĘPNOŚĆ: OBECNIE NIEDOSTĘPNA Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Książka traktuje o projektowaniu obiektów: budownictwa przemysłowego, budownictwa na potrzeby rolnictwa oraz projektowaniu prac remontowych i konserwatorskich. Zawiera także przegląd polskiego budownictwa regionalnego.
MATERIAŁY BUDOWLANE 2
 • Niedostępny

MATERIAŁY BUDOWLANE 2

23,10 zł Cena

Podręcznik zawiera wiadomości na temat wielu stosowanych obecnie materiałów budowlanych. Opisano w nim zarówno ich cechy techniczne, jak i zasady ich oznaczania zgodnie z Polskimi Normami. Pierwsze wydanie podręcznika - dopuszczone do użytku szkolnego w 2003 r. - było publikacją jednotomową. Obecne (już trzecie) wydanie- przygotowane do druku w 2007 r. - zostało podzielone na dwie części. 

MATERIAŁOZNAWSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
 • Niedostępny

MATERIAŁOZNAWSTWO PRZEMYSŁU...

29,40 zł Cena
DOSTĘPNOŚĆ: OBECNIE NIEDOSTĘPNA Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące drewna, tworzyw drzewnych i materiałów stosowanych w meblarstwie oraz produkcji innych wyrobów z drewna lub tworzyw drewnianych. Omówiono również zasady rozpoznawania jakości i przydatności tych materiałów oraz zasady racjonalnej gospodarki materiałami w zakładzie produkcyjnym. Wydawca poleca książkę uczniom klas I i II pięcioletniego technikum przemysłu drzewnego nauczanym zgodnie z programem nr. 2130/T-5, T-3.
KONSTRUKCJE STALOWE 1. PODSTAWY PROJEKTOWANIA
 • Niedostępny

KONSTRUKCJE STALOWE 1....

31,40 zł Cena
Książka pomocnicza dla nauczycieli przedmiotu konstrukcje budowlane oraz studentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni.Omówiono w niej wyroby stalowe. elementy konstrukcji stalowych i ich ochronę przed korozją i ogniem. ogólne zasady wymiarowania konstrukcji. wymiarowanie połączeń. belek. słupów. dźwigarów kratowych. łożysk. elementów nośnych dachów. Podano także zasady projektowania budynków halowych. wielokondygnacyjnych. konstrukcji powłokowych z blach. konstrukcji inżynierskich i specjalnych.
KONSTRUKCJE BUDOWLANE. Mechanika budowli. Zbiór zadań
 • Niedostępny

KONSTRUKCJE BUDOWLANE....

29,93 zł Cena
Książka pomocnicza dla uczniów technikum budowlanego uzupełniająca podręczniki `Statyka budowli` i `Wytrzymałość materiałów` (tej samej autorki). Oprócz wielu zadań, zarówno rozwiązanych jak i przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania, zawiera wzory i tablice pomocne w obliczeniach.