Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

 • 0,00 zł - 262,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Prawo w architekturze

Prawo w architekturze

Aktywne filtry

Warunki techniczne, jakim...

189,00 zł Cena

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 to ceniony poradnik z komentarzem opisowo-graficznym wkomponowanym w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021", uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. (DzU z 2020 r. poz. 1608) i 25 grudnia 2020 r. (DzU z 2020 r. poz. 2351)

Warunki techniczne jakim...

169,00 zł Cena

Publikacja Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 autorstwa Korzeniewskiego Rafała , Korzeniewskiego Władysława jest pierwszą tego typu wydaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez słynnego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. 

Książka Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 jest potrzebna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Jej niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy

Procedury...

76,00 zł Cena

Publikacja Procedury inwestycyjno-budowlane. Podstawy BIM autorstwa Wernera Witolda Andrzeja w sposób syntetyczny, całościowy przy­bliża obecnym i przyszłym inwestorom oraz projek­tantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opartego na ra­cjonalnie sformułowanym celu i kalkulowanych wy­nikach.


Książka posiada 26 rysunków i wykresów, wykaz Polskich Norm, wykaz aktów prawnych i skorowidz rzeczowy.

Okresowe kontrole obiektów budowlanych
 • Niedostępny

Okresowe kontrole obiektów...

83,00 zł Cena

Okresowe kontrole obiektów budowlanych autorstwa Adama Baryłki publikacja jest przeznaczona w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy

Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może również się przydać dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

Znowelizowane Warunki Techniczne dla Budynków i ich Usytuowania 2018
 • Niedostępny

Znowelizowane Warunki...

169,00 zł Cena

Znowelizowana i obowiązująca w 2018 roku treść rozporządzenia dotyczącego  Warunków Technicznych dla Budynków i ich Usytuowania. Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Jego stosowanie ma charakter obligatoryjny.

Warunki techniczne dla...

140,00 zł Cena

Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (180 rysunków) Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania Dlaczego warto mieć ten poradnik? Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany 180 rysunkami (w tym 10 nowymi). 

Prawo budowlane. Przepisy z komentarzem
 • Niedostępny

Prawo budowlane. Przepisy z...

29,00 zł Cena
Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 8. poprawione wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 7 stycznia 2016 roku (wydanie 8. kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.
Proces inwestycji budowlanych
 • Niedostępny

Proces inwestycji budowlanych

99,00 zł Cena
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak: - polityka przestrzenna gminy, - strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, - etapy inwestycji budowlanych, - problematyka postępowania naprawczego, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, - nowe uregulowania dotyczące ochrony krajobrazu.
PRAWO BUDOWLANE
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE

157,50 zł Cena

Już od 28 czerwca 2015 r. znikają kolejne bariery w procesie budowlanym. Warto wiedzieć, jakich ułatwień mogą spodziewać się inwestorzy. Z drugiej strony nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na administrację architektoniczno-budowlaną, przede wszystkim na starostów. Po wejściu w życie zmian można budować dom bez pozwolenia na budowę, ale więcej informacji na temat inwestycji i samego inwestora znajdzie się w internetowych i powszechnie dostępnych rejestrach. Co przyniosą nowe zmiany? Czy spowodują, że łatwiej będzie budować i oddawać do użytku obiekty budowlane? Autorzy opracowania szczegółowo skomentowali każdy przepis Prawa budowlanego, zmieniony nowelizacją z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz.U. z 2015, poz. 443), a zmiany w treści ustawy zostały dodatkowo wyróżnione.

PRAWO BUDOWLANE PO ZMIANACH
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE PO ZMIANACH

19,00 zł Cena

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 6. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane po zmianach – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 24 lipca 2015 roku (wydanie 6. kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych. 

PRAWNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
 • Niedostępny

PRAWNE ASPEKTY...

49,90 zł Cena

Autor wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które w swojej pracy zawodowej napotykają problemy w tym zakresie. Skupia się więc na omówieniu tych aspektów prawa, które w praktyce okazują się trudne, ciekawe lub stwarzają wątpliwości. Analizując regulacje prawne, Autor zwraca uwagę na interpretacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz orzeczeniach sądów, które kształtują praktykę postępowania nie tylko organów administracji, ale także reprezentantów wielu zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. W książce omówione zostało pojęcie nieruchomości jako rzeczy z uwagi na sposób wykorzystania lub przedmiot własności. Skupiono się na przepisach oraz szczególnych sytuacjach, które mogą ograniczać prawo własności. 

PRAWO BUDOWLANE I WYBRANE PRZEPISY WYKONAWCZE Z WPROWADZENIEM /wydanie 5
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE I WYBRANE...

19,00 zł Cena
Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 5. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z wprowadzeniem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2015 roku (wydanie kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz: ksa24.pl
 • Niedostępny

Ustawa o koncesji na roboty...

59,00 zł Cena

Stan prawny na 15 lipca 2014 roku Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy, treści umowy koncesji oraz środków ochrony prawnej, a także podsumowanie dotychczasowej literatury przedmiotu ocenionej przez pryzmat dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych i praktyki stosowania prawa. 

PRZEPISY...

10,00 zł Cena

Książka, znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2, zawiera pełne ujednolicone teksty dwóch rozporządzeń ministra odpowiedzialnego za budownictwo – ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ws. warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2015 r. Rozporządzenia zostały poprzedzone wprowadzeniem omawiającym zmiany w aktach prawnych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 5 lipca 2013 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r, poz. 926). 

Decyzja o warunkach zabudowy: ksa24.pl
 • Niedostępny

Decyzja o warunkach zabudowy

89,00 zł Cena

Niniejsza książka ukazuje się jako kolejna publikacja w serii „Prawo w praktyce”. Podstawowym walorem książek tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: „w takiej sytuacji można zrobić…”. W celu ułatwienia korzystania z książki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne informacje oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. Decyzja o warunkach zabudowy to akt administracyjny, który jest jednym z najczęściej wy-dawanych przez organy wykonawcze gmin.

WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIE 2014: ksa24.pl
 • Niedostępny

WARUNKI TECHNICZNE DLA...

109,00 zł Cena

stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo- -graficzny (170 rysunków) wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do książki dołączono dodatek specjalistyczny pt. „Efektywności energetycznej w budownictwie”, w którym autor dr inż. Robert Geryło komentuje opisowo i graficznie nowe podstawowe wymagania techniczne dla budynków projektowanych, budowanych i przebudowywanych po 1 stycznia 2014 r. w zakresie oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.

PRAWO BUDOWLANE I WYBRANE PRZEPISY WYKONAWCZE Z WPROWADZENIEM 2014: ksa24.pl
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE I WYBRANE...

19,00 zł Cena
stan prawny na dzień 27.01.2014 r. Książka zawiera pełne ujednolicone teksty ustawy – Prawo budowlane oraz wybranych przepisów wykonawczych z wprowadzeniem. Książka zawiera pełne ujednolicone teksty ustawy – Prawo budowlane oraz wybranych przepisów wykonawczych z wprowadzeniem. Czytelnik znajdzie w niej akty prawne dotyczące: • funkcji technicznych w budownictwie • projektu budowlanego • dziennika budowy • książki obiektu budowlanego • pozwolenia na budowę • geotechnicznych warunków posadowienia budynków • kosztorysu inwestorskiego • dokumentacji projektowej oraz wykaz aktualnych przepisów, których znajomość jest wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane
Prawo budowlane: ksa24.pl
 • Niedostępny

Prawo budowlane

10,19 zł Cena
Stan prawny na 9.01.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
PRAWO BUDOWLANE /24.wydanie: ksa24.pl
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE /24.wydanie

15,65 zł Cena
Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE: ksa24.pl
 • Niedostępny

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

93,45 zł Cena
Siódme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Niniejsza publikacja: omawia rodzaje umów o roboty budowlane, przybliża treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów o roboty budowlane, omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego, wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i sposoby ich unikania. Opracowanie wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego.