Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja Bęc Zmiana

Aktywne filtry

Adrichalim Architekci

33,00 zł Cena

Adrichalim Architekci jest to wydanie zbiorowe pod redakcją Bogny Świątkowskiej, przedstawia historie żydowskich architektów, którzy w XX wieku wyjechali z terenów polskich i stali się ikonicznymi postaciami architektury izraelskiej.

CODZIENNOŚĆ NUDY. Dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna.
 • Niedostępny

CODZIENNOŚĆ NUDY. Dom jako...

39,00 zł Cena

Publikacja CODZIENNOŚĆ NUDY. Dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna. autorstwa Gordowy Aleksandra jest to debiut wspaniale piszącej młodej architektki Aleksandry Gordowy.

Badanie nudy jako niespodziewanie produktywnego budulca i narzędzia służącego do konstruowania przestrzeni mieszkalnej. Brawurowa propozycja odwrócenia schematów w jakich zwykle toczy się rozmowa o jakości zamieszkiwania.

System do mieszkania Perspektywy do rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego
 • Niedostępny

System do mieszkania...

78,00 zł Cena

System do mieszkania Perspektywy do rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego autorstwa Agaty Twardoch przedstawia temat dostępnego budownictwa mieszkaniowego, które to zagadnienie ważne nie tylko dla polityków i architektów, nie jest skierowane tylko do osób najbiedniejszych, a polityka mieszkaniowa nie polega na rozdawnictwie i dysponuje wieloma pozafinansowymi narzędziami.

Najwyższy czas zmienić sposób rozmowy o mieszkalnictwie. Publikacja jest lekturą obowiązkową dla osób zawodowo zajmujących się mieszkalnictwem. Można się z nią nie zgadzać, ale nie można jej nie znać - wnosi ożywczy, merytoryczny głos, podający w wątpliwość utarte poglądy i schematy myślowe

Wielkie plany w rękach...

59,99 zł Cena

Publikacja Wielkie plany w rękach obywateli. Na koalicyjnym szlaku autorstwa Artura Jerzego Filipa przedstawia jak od zapowiedzi podważenia powszechnie panującego przekonania, przez szczegółową analizę przypadku, do prawdziwego spotkania z bohaterami, autentycznymi twórcami Szlaku.

Artur Jerzy Filip zamienia na ogół nudnawą dla nieprofesjonalnego czytelnika pracę naukową w trzymającą w napięciu lekturę na pograniczu literatury faktu i fascynującej wizji.

Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura PRL
 • Niedostępny

Przyszłość do zbudowania....

88,90 zł Cena

Książka pokazuje jak architekci i urbaniści w czasach PRL wyobrażali sobie miasta przyszłości. Jest to pierwsze tak obszerne studium polskiej architektury i urbanistyki „jutra”. Autorka prezentuje miasta wstęgowe” Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka „Dagaramy”, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, „zespoły wieżowo-mostowe” Wiesława Nowaka czy projekt „Terra XStefana Müllera.

Miasto w działaniu

58,00 zł Cena

Publikacja Miasto w działaniu autorstwa Magdaleny Matysek-Imielińskiej posiada trzy nakładające się warstwy.

Pierwsza z nich to opis początku ewolucji projektu WSM, a jednocześnie przypomnienie ogromnego dorobku myśli lewicowej z okresu międzywojennego. Druga dotyczy koncepcji miasta, granic kreowania wspólnoty miejskiej. Trzecia obejmuje zasadnicze kwestie nowoczesności, dotyka sporu o nowoczesność i o prawomocność sięgania po rozwiązania społeczne z tamtej epoki. Te trzy wątki łączą się w spójną narrację, która pozwala uświadomić sobie zawiłe kwestie związane z tematyką miejską.

Koszmar partycypacji
 • Niedostępny

Koszmar partycypacji

37,00 zł Cena
Wezwanie do partycypacji jest lejtmotywem współczesnej myśli politycznej i prywatnej. Partycypacja jest wszędzie – od peryferii po korporacyjne biura. Partycypacja przekształciła politykę i zamieniła najpiękniejszy w dziejach wynalazek – sieć ludzi, Internet – we wszechogarniającą, nieznośną machinę domagającą się naszej natychmiastowej uwagi w każdym miejscu i o każdej porze. Partycypuj albo spadaj. Drugie wydanie książki Koszmar partycypacji z 2013 roku zostało poszerzone o esej Niezależna praktyka, w którym Miessen podsumowuje swoje rozważania dotyczące ideologii partycypacji i przedstawia alternatywne modele działania, dla których punkt wyjścia stanowi gotowość jednostki do zaangażowania się i podjęcia prawdziwie politycznych kroków.
Architektura siódmego dnia
 • Niedostępny

Architektura siódmego dnia

49,00 zł Cena

Architektura VII dnia to ponad 3000 kościołów rzymskokatolickich zbudowanych w czasach PRL. Wznoszenie świątyń było wówczas znakiem zarówno wiary, jak i protestu przeciwko programowo ateistycznemu państwu. Wybudowane w czynie społecznym, ze zdobytych z trudem materiałów, kosmiczne formy kościołów stały się wyłomem w sztywnym szablonie architektonicznym scentralizowanego państwa. Znajdujące się w szarej strefie, a przez to nie do końca sformalizowane, budowy świątyń przyciągały utalentowanych architektów obietnicą twórczej wolności. Dziś stanowią one najbardziej oryginalne dziedzictwo polskiej architektury XX wieku. Książka Architektura VII dnia to pierwszy przewodnik po architekturze powojennych polskich kościołów.

PRZYSTANKI POLSKIE: ksa24.pl
 • Niedostępny

PRZYSTANKI POLSKIE

37,80 zł Cena
"Jak chcecie rządzić krajem, który ma dwieście czterdzieści sześć gatunków sera?" - pytał generał Charles de Gaulle, mając na myśli oczywiście Francję. A co to za kraj, który ma tysiące różnie ,,zaprojektowanych" przystanków autobusowych? Przystanki wyrażają podstawowe wymiary ludzkiego doświadczenia: stosunek do przestrzeni i czasu, swoich i obcych, trwania i zmiany. Nie chodzi zatem o to tylko, że tworzą sieć połączeń między poszczególnymi miejscowościami - tworzą także sieci łączące ich twórców, użytkowników i opiekunów z przedmiotami, środowiskiem naturalnym oraz ze sobą nawzajem. Funkcjonują jak wizytówki. Ich estetyka zdradza gusta i pragnienia projektantów czy zleceniodawców, priorytety oraz tradycje lokalnych społeczności. Maciej Frąckowiak
WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA: ksa24.pl
 • Niedostępny

WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA

41,90 zł Cena

Dostępność: w tej chwili niedostępna Warszawa niezaistniała Jarosława Trybusia to pierwsza publikacja zbierająca nierozpoznane dotąd i rozproszone projekty tworzone z myślą o Warszawie wczesnych lat 40. XX wieku. Stolica Polski, młodego kraju o mocarstwowych ambicjach przygotowywała się do Powszechnej Wystawy Krajowej, planowanej na 1944 rok w okolicy Saskiej Kępy. Rok ten miał stać się datą graniczną, od której w przyszłości liczono by okres rozkwitu nowoczesnej europejskiej metropolii.


WYNAJĘCIE: ksa24.pl
 • Niedostępny

WYNAJĘCIE

37,80 zł Cena

Książka opisuje, jak wygląda specyficzna część naszej kultury dnia codziennego - mieszkania do wynajęcia. Co takiego jakość wynajmowanych przestrzeni, ich wystrój, sposób umeblowania mówi o społeczeństwie? Wynajęcie to publikacja przedstawiająca zdjęcia mieszkań do wynajęcia zebrane przez Natalię Fiedorczuk w czasie kilkuletniego doświadczenia w poszukiwaniu mieszkań do wynajęcia.

POSTMODERNIZM JEST PRAWIE W...

57,75 zł Cena

Publikacja POSTMODERNIZM JEST PRAWIE W PORZĄDKU. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji przedstawia eksport architektury i urbanistyki z Polski Ludowej do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

w ostatnich dekadach zimnej wojny oraz pokazuje wpływ tego doświadczenia na produkcję miejskiej przestrzeni w Polsce po socjalizmie.

COŚ, KTÓRE NADCHODZI: ksa24.pl
 • Niedostępny

COŚ, KTÓRE NADCHODZI

40,95 zł Cena

Założeniem cyklu wydarzeń Architektura XXI wieku jest umieszczenie przyszłości architektury w szerszym planie społecznym. Słowo architektura oznacza przecież nie tylko formę przestrzeni ukształtowaną przez budynki, ale także – w szerszym rozumieniu – staje się synonimem struktury i porządku. Mówimy więc nie tylko o architekturze w sensie dosłownym, ale o wzajemnym oddziaływaniu i napięciu, jakie tworzy się na linii architektura miast – architektura społeczeństw. Nie ufamy wizualizacjom architektury XXI wieku produkowanym dziś przez architektów: bliżej im do nastawionych na efekt scenografii filmów science fiction albo komputerowych gier niż do zaspokojenia potrzeb mieszkańców miast. Pytamy więc o zdolność projektowania przyszłości.

WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

WARSZAWA JAKO STRUKTURA...

22,05 zł Cena

Warszawa jako struktura emergentna stanowi kontynuację projektu Warszawa jako miasto symbiotyczne badającego bezpośrednio przestrzeń konfliktu odgórnego planowania i oddolnych działań w kontekście pl. Defilad w Warszawie. Dysfunkcja otoczenia Pałacu Kultury i Nauki oraz kryzys miejskiego planowania wynikają z braku relacji pomiędzy różnymi aktorami miejskich procesów. Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty przybliżają pojęcie emergencji, w kontekście badań nad złożonością, odnoszą się do nieprzewidywalnego procesu transformacji miejskiej.

WYSTAWY MÓWIONE: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

WYSTAWY MÓWIONE

15,75 zł Cena
"Wystawy mówione to wykonywane na żywo słuchowisko, odnoszące się do zapomnianych, przeoczonych oraz zmitologizowanych rozdziałów z historii polskiej kultury XX wieku. Ta nieistniejąca, niemożliwa do zmaterializowania wystawa kompiluje fikcje i mity, “fantomowe” dzieła oraz trudne do zweryfikowania relacje świadków, dotyczące niezaistniałej XX-wiecznej muzyki, architektury i sztuki. Słuchowisko w trzech aktach inspirowane jest artystycznymi próbami “zdematerializowania” dzieła sztuki, jak i eksperymentalnymi formatami wystaw z lat 60. i 70. Rozpisany na role tekstowy kolaż, złożony z istniejących i wyimaginowanych zapisków tworzy rodzaj, niepozbawionej humoru i dezynwoltury, opery instytucjonalnej lub też inscenizowanego wykładu specjalistycznego."
WYSPA.SYNCHRONIZACJA: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

WYSPA.SYNCHRONIZACJA

35,70 zł Cena

Publikacja podsumowuje prace projektowo-badawcze architekta Kuby Szczęsnego i zaproszonej przez niego grupy współpracowników. Badania miały na celu opracowanie systemu punktowego oczyszczania wody, mogącego zaspokajać doraźne potrzeby mieszkańców. Książka zawiera, oprócz szczegółowego opisu prac badawczych, teksty teoretyczne, odnoszące się do problemu zanieczyszczenia rzek przepływających przez tereny miejskie. Wyspa. Synchronizacja to unosząca się na wodzie platforma, na której znajduje się dziewięć urządzeń treningowych ustawionych wokół niewielkiej niecki. Spływa do niej oczyszczona woda, pompowana wprost z Wisły przez urządzenia poruszane siłą mięśni osób ćwiczących na urządzeniach.

SŁUCHAWY. PROJEKTOWANIE DLA UCHA: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

SŁUCHAWY. PROJEKTOWANIE DLA...

22,05 zł Cena

Teorii Guglielmo Marconiego poświęcona została pierwsza edycja cyklu interdyscyplinarnego Ekspektatywa, w której swój projekt przedstawią gdańska artystka, Kasia Krakowiak oraz współpracujący z nią architekt i specjalista od akustyki - Andrzej Kłosak. Przeprowadzone badania koncentrują się wokół zagadnienia auratyczności fali dźwiękowej i możliwości jej istnienia wbrew upływowi czasu. Co dzieje się z dźwiękiem, którego czas dobiegł do końca i nie jest już słyszalny oraz jak i czy w ogóle, można usłyszeć go ponownie bez wcześniejszego zarejestrowania.

NERWOWA DRZEMKA. O poszerzaniu pola w projektowaniu: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

NERWOWA DRZEMKA. O...

35,70 zł Cena

Publikacja pozostawia na boku zredukowaną definicję dizajnu, uparcie podtrzymywaną przy życiu w naszej części Europy, ograniczającą horyzont projektowania do wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej. Sytuacja ta w dużej mierze wynika z deficytu krytycznych tekstów, wprowadzających holistyczne ujęcia zróżnicowanych taktyk projektowania. Trudno dziś wyobrazić sobie inną dyscyplinę (oczywiście poza medycyną i polityką), z którą wiązano by takie poważne nadzieje na przeformatowanie standardów jakości ludzkiego życia. Każdy element widzialnej rzeczywistości wydaje się dziś domagać nowego opakowania, konfiguracji, funkcji czy też własnej identyfikacji wizualnej.