Wydawnictwo SGGW

Wydawnictwo SGGW

Jest 7 produktów.

Pokazano 1-7 z 7 pozycji

Aktywne filtry

Kultura przestrzeni gminy

36,23 zł Cena
SPIS TREŚCI Słowo wstępne – Krystyna Gutkowska ... 5 Przedmowa – Bolesław Porter ... 6 Kultura planowania przestrzennego – Olgierd R. Dziekoński ... 7 Wprowadzenie – Jeremi T. Królikowski, Beata Rothimel, Kamila Juśkiewicz ... 9 CZĘŚĆ I. Kultura przestrzeni gminy. Planowanie – Projektowanie – Rozwój ... 11 Doświadczenia i perspektywy rozwoju przestrzennego gminy Mrozy – Dariusz Jaszczuk ... 13 Siedem plusów idealnej miejscowości – Grzegorz Kostrzewa-Zorbas ... 20 Kultura planowania przestrzennego a rozwój regionalny i lokalny – Bartłomiej Kolipiński ... 22 Rola wartości kulturowych krajobrazu w gospodarowaniu przestrzenią gminy Mrozy – Kamila Juśkiewicz ... 28 Przegląd wybranych źródeł i metod finansowania rozwoju gminy – Rafał Cieślak ... 37 Środki świata. O powszechną edukację dla kultury przestrzeni – Marcin Skrzypek ... 47 Park kulturowy jako przestrzenna forma zrównoważonego rozwoju gminy. Wokół projektu parku kulturowego w gminie Michałowice koło Warszawy. Nadzieje i obawy przy stanowieniu parku – Marta Lewin ... 57 Park jako przestrzeń integracji społecznej – Piotr Hardecki, Kinga Zinowiec-Cieplik ... 63 Kultura przestrzeni a konfl ikty rozwoju osiedla Stara Miłosna – Milena D. Kowalska ... 82 Wartości kulturowe jako narzędzie promocji gminy (na przykładzie gminy Załuski) – Jarosław M. Zawadzki ... 97 Wartości krajobrazu pozamiejskiego w reklamie – Michał Skrobot ... 107 Ocena krajobrazu kulturowego – Jan Rylke ... 115 Warszawski centralny okręg przyrodniczy jako projekt równowagi między naturą a kulturą w obszarze metropolii warszawskiej – Stefan Maciąg ... 129 Wszechświat na „chłopski rozum” a odnowa wsi mazowieckiej – Kamil Filiński ... 137 Kultura architektoniczna gminy – Krzysztof Ozimek ... 154 CZĘŚĆ II. Wioski tematyczne jako odpowiedź gmin na nowe możliwości rozwoju ... 157 Wioska turystyczna czy wioska tematyczna? – Paweł Jaskanis ... 159 Uczestnictwo społeczne w gospodarowaniu przestrzenią gminy – Beata J. Gawryszewska ... 165 Tematyczne wioski turystyczne na obszarze Europejskiego Parku Edukacji – Jarosław Supera ... 172 Wieś tematyczna – pomiędzy swojskością a egzotyką. Koncepcja ochrony wartości krajobrazu kulturowego Starej Wsi koło Przedborza – Krzysztof Herman ... 177 Idea prawdy, pokoju, zgody i harmonii jako temat budowy miasta przyszłości – Auroville w Indiach – Beata Rothimel ... 189 Identyfikacja genius loci podstawą rekonstrukcji osady średniowiecznej w Horodyszczu – Ewa A. Rykała ... 197 Artystyczny wymiar wsi tematycznej. Projekt osady ekologicznej na terenie gminy Dywity inspirowany obrazem wizji „Glinianej Osady” Haliny Szejak vel Żeak – Agata Tyszko ... 204 Park tematyczny w Górach Świętokrzyskich „U wierzej Puszczy Jodłowej”. Park wykorzystujący idee i wzór angielskich ogrodów krajobrazowych projektu Lancelota „Capability” Browna – Edyta Winiarska ... 216 Kultura przestrzeni w gminie – Jeremi T. Królikowski ... 222 Wnioski z konferencji – Ludwik Biegański, Dariusz Jaszczuk, Bartłomiej Kolipiński, Stefan Maciąg, Beata Rothimel ... 242 Program konferencji „Kultura przestrzeni gminy” ... 243

Zbiór zadań z geometrii...

31,50 zł Cena
SPIS TREŚCI OD AUTORÓW ... 5 RZUTY MONGE’A 3.1. Zadania z elementów przynależnych ... 7 3.2. Zadania z elementów wspólnych ... 27 3.3. Zadania z transformacji układu odniesienia ... 48 LITERATURA ... 86 Alfabet grecki ... 86

Kierowanie budowlanym...

36,12 zł Cena
SPIS TREŚCI Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym Wstęp ... 7 1. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie ... 9 1.1. Pojęcie budowlanego procesu inwestycyjnego ... 9 1.2. Klasyfikacja obiektów budowlanych i ich udział w gospodarce narodowej ... 12 1.3. Specyfika procesu inwestycyjnego w budownictwie ... 14 1.4. Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego i cyklu życia inwestycji ... 18 1.5. Aspekty prawne procesu inwestycyjnego w budownictwie ... 24 1.6. Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego ... 27 1.6.1. Wprowadzenie ... 27 1.6.2. Bezpośredni uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego ... 27 1.6.3. Nadzór budowlany ... 33 1.6.4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ... 37 1.7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa budowlanego ... 39 2. Planowanie i kontrola budowlanego procesu inwestycyjnego ... 45 2.1. Wprowadzenie do zarządzania projektami ... 45 2.1.1. Planowanie projektu i zarządzanie nim ... 45 2.1.2. Czynniki decydujące o powodzeniu lub porażce projektu ... 48 2.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami ... 50 2.2.1. Narzędzia usprawniające obieg informacji ... 50 2.2.2. Systemy specjalistyczne ... 53 2.2.3. Kryteria oceny dostępnych pakietów ... 57 2.3. Program Microsoft Project ... 62 2.3.1. Wprowadzenie ... 62 2.3.2. Budowa sieci zależności i definiowanie danych do analizy czasu ... 64 2.3.3. Struktura hierarchiczna projektu SPP ... 65 2.3.4. Definiowanie zasobów ... 67 2.3.5. Analiza zasobów ... 68 2.3.6. Analiza kosztów ... 70 2.3.7. Dokumentowanie danych i wyników analiz ... 71 2.3.8. Dodatkowe opcje programu ... 71 2.4. Kontrola realizacji obiektu i weryfikacja harmonogramu ... 72 2.4.1. Potrzeba kontroli realizacji obiektu ... 72 2.4.2. Kontrola realizacji projektu z wykorzystaniem programu MS Project ... 85 2.5. Ryzyko przedsięwzięcia ... 88 2.5.1. Zarys nauki o ryzyku ... 88 2.5.2. Kategorie ryzyka ... 90 2.5.3. Miary ryzyka w analizie ilościowej i jakościowej ... 92 2.5.4. Zarządzanie ryzykiem ... 95 2.5.5. Reakcje na ryzyko ... 99 2.5.6. Przykład analizy ryzyka czasu trwania realizacji wybranego obiektu inżynierskiego ... 101 2.5.7. Przykład analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ... 105 3. Podstawowe zasady udzielania zamówień ... 111 3.1. Zamówienia publiczne ... 111 3.1.1. Zakres stosowania ... 111 3.1.2. Kwoty progowe ... 112 3.1.3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia ... 113 3.1.4. Zamawiający i wykonawca ... 115 3.1.5. Formy udzielania zamówień publicznych ... 116 3.1.6. Oferta przetargowa ... 121 3.1.7. Urząd Zamówień Publicznych ... 123 3.1.8. Środki ochrony prawnej ... 124 3.1.9. Wadium ... 126 3.1.10. Uwagi o błędach w procedurze zamówień publicznych ... 127 3.2. Zamówienia według specyfi kacji FIDIC ... 129 3.2.1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów ... 129 3.2.2. Procedury przetargowe FIDIC ... 131 3.2.3. Wzory warunków kontraktowych według FIDIC ... 133 3.2.4. Inżynier kontraktu ... 135 3.3. Zamówienia niepubliczne ... 136 4. Zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa ... 139 4.1. Warunki finansowania inwestycji ... 139 4.2. Przekazywanie środków budżetowych ... 142 4.3. Zmiana wartości kosztorysowej inwestycji ... 143 4.4. Rozliczenie inwestycji ... 144 5. Kalkulacja planowanych kosztów robót budowlanych ... 146 5.1. Planowane koszty robót budowlanych ... 146 5.2. Planowane koszty prac projektowych ... 147 5.2.1. Formuła obliczania planowanych kosztów prac projektowych ... 147 5.2.2. Wskaźnik procentowy ... 147 6. Kosztorysy budowlane ... 151 6.1. Rodzaje kosztorysów ... 151 6.2. Podstawy sporządzania kosztorysów ... 152 6.3. Kosztorysy sporządzane przez wykonawcę ... 159 6.3.1. Metody kalkulacji kosztorysowej ... 159 6.3.2. Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej ... 161 6.3.3. Podstawy cenowe kalkulacji szczegółowej ... 162 6.3.4. Forma i zawartość kosztorysu ... 167 6.4. Kosztorysy sporządzane przez inwestora ... 178 6.4.1. Kalkulacja kosztorysowa ... 178 6.4.2. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej ... 178 6.4.3. Ustalanie jednostkowych nakładów rzeczowych ... 180 6.4.4. Wycena jednostkowych nakładów rzeczowych ... 180 6.4.5. Części składowe kosztorysu inwestorskiego ... 181 6.5. Programy do kosztorysowania ... 181 6.6. Przykład kosztorysu ofertowego ... 191 6.6.1. Przykład kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową ... 191 6.6.2. Przykład kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną ... 197 7. Bariery procesu inwestycyjnego ... 200 8. Słownik terminów i skrótów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym ... 203 Literatura ... 219

Ogrody. Historia...

30,45 zł Cena
SPIS TREŚCI Przedmowa ... 5 ROZDZIAŁ I. Zarys europejskich i polskich tradycji architektury i sztuki ogrodowej na tle przemian społeczno-ekonomicznych ... 7 Wstęp ... 7 Starożytność ... 8 Średniowiecze ... 13 Epoka nowożytna, XV–XVIII wiek ... 20 Wiek XIX–XX ... 28 Literatura ... 40 ROZDZIAŁ II. Historia europejskiej sztuki ogrodowej ... 42 Ogrody starożytności ... 42 Ogrody średniowiecza ... 46 Ogrody renesansowe ... 56 Ogrody barokowe ... 70 Ogrody krajobrazowe XVIII wieku ... 89 Ogrody XIX wieku ... 106 Ogrody XX wieku ... 122 Literatura ... 140 ROZDZIAŁ III. Metamorfozy formy w architekturze i sztuce ogrodowej ... 143 Narodziny i źródła sztuki ... 143 Sam początek ... 143 Człowiek i zmysły ... 145 Wymiary ludzkiego ciała ... 150 Skóry człowieka ... 152 Starożytność ... 158 Neolit ... 158 Egipt starożytny ... 161 Starożytność antyczna – Grecja ... 166 Starożytność antyczna – Rzym ... 174 Klasyczna kompozycja antyczna ... 181 Średniowiecze ... 183 Sztuka romańska ... 183 Sztuka gotycka ... 191 Symboliczna kompozycja średniowiecza ... 197 Sztuka nowożytna ... 198 Renesans ... 198 Barok ... 206 Romantyzm ... 212 Kompozycja romantyczna ... 215 Sztuka współczesna ... 217 Modernizm ... 217 Literatura ... 226

Przyroda i miasto, Tom VIII

40,95 zł Cena
SPIS TREŚCI Contents Noty o autorach ... 7 Informations about authors Wstęp – Jan Rylke ... 11 Introduction Ochrona zabytków w polityce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tomasz Merta ... 14 Monuments protection in policy of Ministry of Culture and National Heritage Zabytkowe parki i ogrody – Anna Różańska ... 17 Monumental parks and garden Historical gardens and parks in Ukraine and problems of their revalorization – Oresta Remeshylo-Rybchynska ... 20 Historyczne Ogrody i Parki na Ukrainie i ich rewaloryzacja Stan zachowania i użytkowanie polskich parków publicznych XIX wieku – Kinga Kimic ... 39 Polish public parks of the 19th century – their condition and forms of rest Ocena stanu przetrwania na ziemiach polskich wybranych założeń ogrodowych zaprojektowanych w XIX wieku przez Petera Josepha Lennégo – Bożena Stępka ... 51 Evaluation of preservation of selected garden planting arrangements designed in Poland in the 19th century by Peter Joseph Lenné Stryjskyj Park from the point of view of commercial activity. Historical experience – Yuliya Bohdanova ... 64 Park Stryjski z punktu widzenia działalności biznesowej. Doświadczenia historyczne Analysis of historical plans as a methodical approach to garden conservation concepts – Katrin Schröder ... 70 Współczesne problemy kształtowania otoczenia parków zabytkowych – Agnieszka Targońska ... 78 Present-day problems of green area architecture in the surroundings of monumental parks Kościół-ogród w Podkowie Leśnej i jego promocja społeczna – Jeremi T. Królikowski ... 91 The garden-church in Podkowa Leśna and its social promotion Zabytkowe formy zaprojektowanej zieleni, zabytkowe obiekty obronne, krajobraz kulturowy – Piotr Szpanowski ... 97 Monumental forms of designed green, monumental fortifi cations, cultural landscape Synthesis of gardens, parks and libraries spaces as an aspect of the cultural educational activity – Ivanna Cherpinska ... 101 Kalwaria Warmińska w Głotowie – problemy dokumentacji i konserwacji krajobrazu sakralnego – Magdalena Swaryczewska, Mariusz Antolak ... 111 Evidence and preservation issues of sacral landscape – the Warmian Calvary in Głotowo Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie – Małgorzata Milecka ... 130 Hacienda Yaxcopoil – a colonial residence on Yucatan Uwarunkowania ochrony zabytkowych układów zieleni towarzyszących fortyfikacjom na terenie Poznania – Agnieszka Wilkaniec ... 139 Historical monuments of fortifi cation greenery system in Poznań – conditions of preservation Problemy identyfikacji i ochrony zabytkowych obiektów obronnych oraz ich zagospodarowanie jako tereny zieleni na przykładzie twierdzy Warszawa – Katarzyna Pałubska ... 151 Problems with identifi cation and protection historical fortifi cations and their development as green areas on example of fortress of Warsaw Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia rezydencji wilanowskiej – Piotr Szpanowski ... 159 Changes in the spatial management of the surroundings of Wilanów residence Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie – Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke ... 180 Age of monumental substance of terrain components on an example of Wilanów complex in Warsaw Krajobraz kulturowy obrzeży Lublina – Natalia Przesmycka ... 189 The cultural landscape of Lublin’s outskirts Idea kluczy krajobrazowych – Marek Piwowarski ... 197 The idea of cultural landscape formations Założenia folwarczne w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny – Elżbieta Przesmycka, Bartłomiej Kwiatkowski ... 212 Manor farms and the shape of the cultural landscape of the Lublin region Znaczenie i ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w zrównoważonym rozwoju gmin – Agnieszka Jaszczak ... 224 Meaning and protection of monumental cultural landscape in sustainable development of communes Restauracja zabytkowych parków i ogrodów, gospodarka drzewostanem parkowym – Dorota Sikora ... 231 Restoration of monumental parks and gardens, park trees distribution Architekt krajobrazu w zintegrowanym procesie badawczym (na przykładzie działań konserwatorskich prowadzonych na terenie Ogrodu Wilanowskiego) – Dorota Sikora ... 236 Landscape architect in the integrated research process (Case study: the restoration of Wilanów Garden) Parki i ogrody „Fundacji Pruskich Parków i Ogrodów Berlin – Brandenburg” – restauracja, utrzymanie, zakres regeneracji i odbudowy – Gabriele Horn ... 258 The parks and gardens of the ”Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin – Brandenburg” – restoration, maintenance, regeneration and reconstruction measures Restauracja i nowe użytkowanie w parkach rzymskich na przykładzie Villa Borghese i Villa Torlonia – Alberta Campitelli ... 274 Restoration and the new utilization of Roman parks on an example of Villa Borghese and Villa Torlonia Uwarunkowania rewaloryzacji kilku parków dworskich w Lednickim Parku Krajobrazowym – Maria Chojnacka ... 283 Conditions of revalorization in several manor parks in the Lednicki Landscape Park Ogród zwyczajny – problematyka rewitalizacji i rekompozycji zabytkowych ogrodów 20-lecia międzywojennego na przykładzie parku przy Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów „Stawisko” w Podkowie Leśnej – Beata J. Gawryszewska ... 296 The common garden – issues of revitalisation and recomposition of monumental parks of two decades between world wars on example of Museum of Anna and Jarosław Iwaszkiewicz Stawisko in Podkowa Leśna Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu – Anna Różańska, Małgorzata Milecka ... 312 The problems of revaluation of baroque layout in Wolbórz Park Pałacowy w Białowieży – projekt adaptacji zieleni XIX-wiecznej rezydencji monarszej na potrzeby współczesnego ogrodu publicznego – Ewa Moroz-Keczyńska .... 319 The Tsar’s palace garden in Białowieża – adaptation of a historic private landscape for use as a public garden Rewaloryzacja wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Kylemore (Irlandia) – Krzysztof Herman ... 331 Restoration of Victorian Walled Garden in Kylemore (Ireland) Ocena rewaloryzacji i adaptacji zabytkowych ogrodów zoologicznych na potrzeby eksponowania zwierząt – Robert Zubkowicz ... 342 Evaluation of rearrangement and adaptation of historic zoological gardens for the purpose of animal exhibition Zmiany w strukturze drzewostanu parku w Abramowiczach (Lubelszczyzna) – Małgorzata Przegalińska-Matyko, Krystyna Pudelska ... 352 Changes of dendrofl ora in Abramowice (Lublin region) Ochrona drzew w obiektach zabytkowych przed zmianą warunków siedliskowych spowodowanych realizacją inwestycji – Dorota Kiełsznia ... 364 Protection of trees at historical properties against changing habitat conditions caused by investments Analiza dendrochronologiczna w świetle dostępnych metod oceny wieku drzew – Jan Łukaszkiewicz ... 374 Dendrochronology analyze in comparison of tree age assessment methods Wizualna metoda identyfi kacji starych drzew parkowych zagrażających bezpieczeństwu – Marek Kosmala, Edyta Rosłon-Szeryńska ... 386 Visual method of hazard tree assessment in parks Stan zachowania zabytkowego drzewostanu przy drogach Lubelszczyzny – Elżbieta Przesmycka, Małgorzata Sosnowska ... 393 Present condition of historic roadside tree stand in the Lublin region Cmentarze zabytkowe – Jan Rylke ... 405 Monumental cemeteries Dawne cmentarze na Żuławach – stan obecny, problemy ochrony i konserwacji – Jerzy Domino ... 408 Historical cemeteries in Żuławy – maintenance, dokumentation protection and conservation problems Problematyka ochrony cmentarzy niekatolickich w Polsce – Agnieszka Konon ... 417 The problem of protecting of non-catholic cemeteries in Poland Rola starych cmentarzy w strukturze małych miast na przykładzie miasta Dzierzgonia – Wanda Łaguna ... 421 The role of old cemeteries in the structure of the small town (based on the example of the town of Dzierzgoń) Analiza dendrologiczna zabytkowego cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie – Marek Dąbski, Agnieszka Oleś ... 434 The dendrology analysis of the historic cemetery on Lipowa Street in Lublin Grave-stone sculpture of the fi rst half of XIX century as the landscape forming factor in the Lytchakiv cemetery in Lviv – Khrystyna Kovalchuk ... 441 Wielokulturowość cmentarzy Lubelszczyzny, stan zachowania, perspektywy ochrony – Elżbieta Przesmycka ... 449 Multiculturalism of cemeteries in the Lublin region – their condition and protection perspectives

Rysunek odręczny dla...

28,88 zł Cena
SPIS TREŚCI Rysunek odręczny – Jan Rylke 7 Szkice rysunkowe 8 Szkice perspektywiczne 11 Szkice pejzażowe 13 Szkice barwne 14 Szkice widokowe 15 Szkice inwentaryzacyjne 17 Szkice ideowe 18 Szkice koncepcyjne 18 Szkice projektowe 19 Studium rysunkowe 22 Studium z fotografii 22 Studium z natury 24 Rysowanie człowieka 30 Jak rysować człowieka? 31 Budowa człowieka 33 Proporcje człowieka 36 Odwzorowanie przeżyć psychicznych 40 Opracowanie rysunku 43 Materiały i sprzęt rysunkowy 48 Papier 48 Narzędzia rysunkowe 51 Techniki graficzne 58 Kompozycja 63 Rodzaje kompozycji 63 Harmonia 65 Kontrast 70 Zasady komponowania 71 Kompozycja graficzna 74 Działania plastyczne w krajobrazie – Janusz Ducki 78 Graficzne opracowanie projektu z zakresu architektury krajobrazu – Janusz Skalski 85 Zapis pomysłu projektowego w formie kompozycji graficznej na arkuszu papieru 85 Wykonywanie napisów na projekcie 98 Sporządzanie makiet roboczych 104 Opracowanie graficzne rzutu i przekrojów przez teren 107 Opracowanie graficzne rzutu 107 Opracowanie graficzne przekroju przez teren 109 Wykonywanie szkiców perspektywicznych na siatce 112 Wykonywanie rysunku aksonometrycznego 122 Opracowanie graficzne rysunku aksonometrycznego 125 Wyznaczanie cieni światła słonecznego 128 Opracowanie graficzne drzew i krzewów 130 Cięcie, wycinanie i przyklejanie papieru 142 Sztuka wykonywania dokumentacji fotograficznej na potrzeby projektowe 147 Zasady przeprowadzania percepcyjnej oceny krajobrazu 148 Etapy wykonywania dokumentacji fotograficznej 150 Barwa i pokrój wybranych roślin drzewiastych – Józef Rokosza 154 Barwa roślin 155 Pokroje drzew 158 Typy koron 163 Wiek drzew 212 Obliczanie wieku drzew za pomocą sumowania przyrostów rocznych 215 Metoda skandynawska stosowana do obliczania wieku drzew silnie wypruchniałych 217 Tabele klas wieku wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych 220

Fitosocjologia stosowana w...

68,25 zł Cena
Fitosocjologia (fitocenotyka, fitocenologia) jest to dział botaniki, którego przedmiotem badań jest roślinność. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze tj. fitocenoz oraz ich klasyfikowaniem (zob. syntaksonomia). Celem fitosocjologii jest stworzenie empirycznego modelu roślinności za pomocą kombinacji gatunków charakteryzującej unikalne jednostki roślinności zwane syntaksonami. Nazewnictwo syntaksonów jest ustalane zgodnie z Międzynarodowym Kodem Nomenklatury Fitosocjologicznej (International Code of Phytosociological Nomenclature).