Wydawnictwo SGGW

Wydawnictwo SGGW

Aktywne filtry

Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
  • Niedostępny

Zbiór zadań z geometrii...

31,50 zł Cena
SPIS TREŚCI OD AUTORÓW ... 5 RZUTY MONGE’A 3.1. Zadania z elementów przynależnych ... 7 3.2. Zadania z elementów wspólnych ... 27 3.3. Zadania z transformacji układu odniesienia ... 48 LITERATURA ... 86 Alfabet grecki ... 86
Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Ogrody. Historia...

25,00 zł Cena

Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej autorstwa Krogulec Teresy, Różańskiej Anny i Rylke Jana ukazuje dzieła dotyczące architektury bądź sztuki ogrodowej mają charakter obszernych syntez lub są szczegółowymi monografiami, stąd wynika pewna trudność w ich odbiorze.

Niektóre zresztą są prawie nieprzystępne na rynku. Przyczyny te skłoniły autorów niniejszej książki do podjęcia tematu i ukazaniu zarysu europejskich i polskich tradycji architektury i sztuki ogrodowej w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych.

Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Rysunek odręczny dla...

15,00 zł Cena

Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu autorstwa Rylke Jana pokazuje szkice, które są szybkim rysunkiem służącym do zanotowania interesującej nas rzeczy czy zjawiska lub naszej myśli. 

Przedstawia się tym, że są zapisem skróconym tego, co jest dla nas interesujące, a nie całości zjawiska.

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Fitosocjologia stosowana w...

68,25 zł Cena
Fitosocjologia (fitocenotyka, fitocenologia) jest to dział botaniki, którego przedmiotem badań jest roślinność. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze tj. fitocenoz oraz ich klasyfikowaniem (zob. syntaksonomia). Celem fitosocjologii jest stworzenie empirycznego modelu roślinności za pomocą kombinacji gatunków charakteryzującej unikalne jednostki roślinności zwane syntaksonami. Nazewnictwo syntaksonów jest ustalane zgodnie z Międzynarodowym Kodem Nomenklatury Fitosocjologicznej (International Code of Phytosociological Nomenclature).
AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

AutoCAD w architekturze...

32,55 zł Cena

Skrypt „AutoCAD w architekturze krajobrazu - wprowadzenie" powstał na potrzeby zajęć prowadzonych na kierunku architektura krajobrazu. Jego celem (w części pierwszej) jest przybliżenie filozofii pracy z programem AutoCAD i zasad rysowania na płaszczyźnie. Staraliśmy się przedstawić tu najważniejsze polecenia i procedury ich użycia w taki sposób, aby w możliwie najkrótszym czasie Czytelnik mógł samodzielnie zapoznać się z programem i był w stanie wykonać bardziej skomplikowane projekty. W tym sensie przydatność skryptu została zweryfikowana, gdyż eksperymentalna grupa studentów ukończyła zajęcia prowadzone wyłącznie przez Internet z wykorzystaniem zawartych w skrypcie materiałów i zadań.