Mosty

Mosty

Jest 18 produktów.

Pokazano 1-18 z 18 pozycji

Aktywne filtry

MOSTY RUCHOME

59,90 zł Cena
Autorzy, ograniczając się do spraw związanych z konstrukcją nośną części ruchomej mostów i podpór specyficznych tylko dla tych konstrukcji, przedstawili: - klasyfikację mostów ruchomych oraz ich wady i zalety; - zakresy odpowiedzialności konstruktorów - mostowców, a także mechaników i elektryków; - proces kształtowania mostów z przęsłami ruchomymi oraz stałymi i podstawy analizy obliczeniowej konstrukcji mostów ruchomych - specyficzne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji mostów ruchomych

Millau Viaduct

129,00 zł Cena

This book follows the evolution of Millau Viaduct in southern France from first sketches through to completion, as designed and executed by Foster + Partners, with engineer Michel Virlogeux. Spanning the spectacular gorge of the River Tarn in southern France, the Millau Viaduct provides a critical link in theA75 autoroute between Clermont-Ferrand and Bèziers. Commissioned by the French state, the 2.46 km-long viaduct resolves numerous structural and design challenges in an elegant cable-stayed form.

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE...

54,00 zł Cena
Spis treści: Mosty podwieszone i wiszące Mosty stalowe i hale Mosty betonowe Mosty innowacyjne z drewna, tworzyw sztucznych i inne Badania i analizy

MOSTY BETONOWE. Wznoszenie...

21,60 zł Cena
W ostatnich latach w ramach programu modernizacji infrastruktury transportowej kraju wybudowano kilka tysięcy obiektów mostowych stosując różne technologie. Do budowy długich wielkoprzęsłowych obiektów [estakad] z betonu sprężonego często jest stosowana metoda sekcji po sekcji [przęsło po przęśle]. W niniejszej monografii przedstawiono wymienioną wyżej metodę omawiając szczegółowo: - zakres stosowania - zasady obliczeń statycznych - zasady konstrukcyjne obiektów budowlanych z belek i segmentów prefabrykowanych oraz wykonywanych jako monolityczne - typy rusztowań tradycyjnych i mobilnych - przykłady wykonanych konstrukcji

Mosty betonowe. Podstawy...

33,60 zł Cena

Mosty betonowe są współcześnie najczęściej budowane. W przeszłości dominowały przy małych i średnich rozpiętościach przęseł (mosty drogowe) oraz małych rozpictościach przęseł (mosty kolejowe). Opanowanie technologii wykonywania betonów wysokowartościowych znacznie zwiększyło możliwości pokonywania większych niż w przeszłości rozpiętości przęseł. Dlatego obecnie betonowe mosty drogowe osiągają również duże, a kolejowe średnie rozpiętości przęseł. Na przełomie XX i XXI wieku betonowe mosty belkowe z powodzeniem konkurowały z belkowymi mostami stalowymi. Ponieważ beton jest tańszym materiałem niż stal, należy się spodziewać, że dominacja mostów betonowych jest trwała; przynajmniej w przewidywalnej perspektywie czasowej.

NAJPIĘKNIEJSZE MOSTY ŚWIATA

26,20 zł Cena
Konstruowanie mostów to podyktowana potrzebą człowieka gałąź inżynierii. Od zawsze starano się, by przeprawy wkomponowane w okoliczności przyrody doskonale służyły i zarazem budziły zachwyt swoją potęgą. W prezentowanej książce zebrano ponad 50 obiektów, których wygląd nierzadko zapiera dech w piersiach, a rozwiązania konstruktorskie zastosowane nierzadko zaskakują swoim poziomem. Książka zawiera liczne kolorowe fotografie.

PREFABRYKACJA W MOSTOWNICTWIE

58,28 zł Cena
Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. fragment wstępu: Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych rocznie. W tym roku w Polsce było lub jest w budowie 10 dużych mostów o przęsłach rozpiętości ponad 100 m, a trzy budowane mosty (przez Wisłę w Kwidzyniu oraz w Toruniu i przez Odrę we Wrocławiu) mają przęsła o rozpiętości przekraczającej 200 m. Dane te świadczą o wielkim skoku technologicznym, jakiego dokonało w ostatnich latach polskie mostownictwo. Inwestorzy, coraz częściej, żądają od projektantów i firm budowlanych realizacji projektów i budowy obiektów w bardzo krótkich terminach. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest zastosowanie różnorodnych form prefabrykacji. Pod terminem prefabrykacja rozumiemy wytwarzanie konstrukcji różnego typu i z różnych materiałów poza miejscem jej finalnego usytuowania. Prace związane z wytworzeniem prefabrykatów mogą być prowadzone zarówno na placu budowy jak i poza nim. Ich celem jest ułatwienie i przyspieszenie procesu budowy. Celem seminarium jest przedstawienie różnych obszarów zastosowania prefabrykacji we współczesnym mostownictwie i zwrócenie uwagi na korzyści wypływające z tego faktu. Tak, więc Seminarium w zamierzeniu organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z budową infrastruktury drogowej w Polsce ze szczególnym wykorzystaniem prefabrykacji. W książce zawarto około 40 prac związanych z omawianym zagadnieniem Spis treści: - Słowo wstępne - Jan BILISZCZUK, Jerzy ONYSYK Prefabrykacja w mostownictwie - Edward MARCINKÓW Realizacja różnych elementów mostów przy pomocy prefabrykacji - Piotr IGNATOWSKI Prefabrykacja a tempo realizacji - Witold DOBOSZYŃSKI, Grzegorz GŁOWACKI, Rafał KOZŁOWSKI Prefabrykowana belka mostowa typu T-10 lat dobrych doświadczeń - Jerzy BąK Prefabrykacja mostowych konstrukcji stalowych - Grzegorz FREJ, Jan MALORDY Wykonanie pylonu wiaduktu WD-467a - Mariusz STAWINOGA, Maciej HERMAN Prefabrykacja wieszaków ze splotów równoległych - Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Przemysław PRABUCKI, Krzysztof SADOWSKI, Robert TOCZKIEWICZ, Kamil TUKENDORF Zastosowanie elementów prefabrykowanych do konstrukcyjno-architektonicznego kształtowania ustrojów nośnych mostów betonowych - Edmund BUDKA, Szymon GRUBA, Janusz KANIA, Józef RABIEGA, Adam STEMPNIEWICZ Zastosowanie prefabrykacji podczas przebudowy mostu kolejowego nad rzekπ Bóbr w Bolesławcu - Janusz HOŁOWATY Zastosowanie żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych przepustów drogowych w przebudowie mostu kolejowego - Grażyna ŁAGODA, Marek Łagoda Prefabrykacja w zespolonych konstrukcjach mostowych . - Marcin WRZESIŃSKI Wybrane systemy prefabrykacji przęseł mostów małych i średnich rozpiętości w USA - Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Jerzy ONYSYK, Jacek SZCZEPAŃSKI, Robert TOCZKIEWICZ, Artur TUKENDORF, Aurelia AST Zastosowanie elementów prefabrykowanych do budowy pylonów mostów podwieszonych - Michel WOJNAROWICZ, Eugeniusz DEMBICKI Z doświadczeń wykonawstwa fundamentów mostu w trudnych warunkach geotechnicznych - Jarosław SIERGIEJ, Dariusz SOBALA Produkcja prefabrykatów pali żelbetowych - Jarosław RYBAK, Dariusz SOBALA Pale prefabrykowane w fundamentowaniu mostów - Leszek CICHY, Krzysztof NAREL, Wojciech TOMAKA Żelbetowe wbijane pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższego obiektu mostowego w Polsce - Grzegorz TKACZYŃSKI Pomiar nośności granicznej pali metodą dynamiczną - Jarosław RYBAK Badania pali - Jerzy BAUER, Wojciech PUŁA, Marek WYJADŁOWSKI Probabilistyczna ocena nośności bocznej pali z wykorzystaniem aproksymatora sieci neuronowych - Zbigniew GIERGICZNY Dobór cementu w produkcji elementów prefabrykowanych - Edmund BUDKA, Szymon GRUBA, Maciej KOŻUCH, Wojciech LORENC, Józef RABIEGA Projektowanie ustrojów ciπgłych z prefabrykowanych belek strunobetonowych - Andreas ADAMIEC, Jarosław ŁUKASIEWICZ Technologia wykonania obiektu WA17 metodą nasuwania podłużnego - Maciej FIDYK, Cezary STERNICKI, Łukasz RYMANOWSKI Zastosowanie w pełni prefabrykowanych kabli sprężających na przykładzie obiektu WA22a' w ciπgu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - Łukasz NIKODEM, Maciej HILDEBRAND Technologia budowy częściowo prefabrykowanych ustrojów nośnych obiektu mostowego w Mazurowicach - Czesław MACHELSKI, Krzysztof KOLASA Przykład skomplikowanej technologii budowy przęsła z belek prefabrykowanych w celu optymalizacji zużycia materiałów - Tomasz KOŁAKOWSKI, Witold KOSECKI, Wojciech LORENC, Józef RABIEGA, Gunter SEIDL Prefabrykowane dżwigary zespolone stalowo-betonowe typu VFT-WIB do budowy przęseł mostów drogowych i kolejowych - Łukasz WOJNARSKI Wiadukt drogowy ÑS01 Whelansbridge River Viaductî, projektowanie oraz wykonawstwo - Lubomir HRNCIAR, Ladislav CERNANSKY, Andrzej KULAWIK Mosty z prefabrykowanych belek sprężonych na Słowacji .......................................... 299 - Jan BILISZCZUK, Wojciech BARCIK, Przemysław PRABUCKI, Mariusz SUŁKOWSKI Mosty z drewna klejonego w Polsce - Robert KASZEWSKI Prefabrykacja elementów systemu odwodnienia mostów............................................. 319 - Maciej KIENIEWICZ Przejścia dla zwierząt nad autostradπ A-18. Konstrukcja łukowa typu JAŚ z belek prefabrykowanych - Marcin CHUDEK Konstrukcje łukowe typu TECHSPAN, prefabrykowane elementy okładzinowe oraz konstrukcje z gruntu zbrojonego - Janusz HOŁOWATY Prefabrykacja elementów przęseł w przebudowie wiaduktu kolejowego - Edmund BUDKA, Józef RABIEGA, Adam STEMPNIEWICZ Zastosowanie prefabrykacji do budowy obiektów, które nie mogą być prefabrykowane - Leszek JANUSZ, Adam CZEREPAK, Barbara BEDNAREK Prefabrykacja konstrukcji podatnych z blach falistych - Czesław MACHELSKI, Leszek JANUSZ Ocena bezpieczeństwa mostowych obiektów gruntowo-powłokowych podczas ich budowy

AKTUALNE REALIZACJE MOSTOWE

84,00 zł Cena
Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. fragment wstępu: Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacje ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych rocznie. W ostatnich latach w Polsce wybudowano lub rozpoczęto budowę kilkunastu dużych mostów o przęsłach rozpiętości ponad 100 m, a trzy budowane mosty mają przęsła o rozpiętości przekraczającej 200 m. (...) Celem seminarium jest podsumowanie dorobku polskiego mostownictwa z okresu ostatnich kilku lat, podkreślenie osiągnięć, a także wskazanie niedostatków.

FOOTBRIDGE 2011. Attractive...

126,00 zł Cena
The modern world is characterized by motorization development that was not observed before. Motor traffic volume on the main traffic routes in large urban agglomerations often exceeds tens of thousands of vehicles per hour. Crossing a street in such circumstances has become very dangerous. In the same time railway network is also developed, including new high speed lines. Construction of numerous footbridges and underpasses that increase pedestrian safety and facilitate motor and railway traffic is necessary to separate pedestrian and vehicle traffic.

NAWISOWY MOST PRZEZ RZEKĘ...

45,05 zł Cena
Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy mostu przez Odrę w Kędzierzynie-Koźlu. Zawiera wiele szczegółów technicznych, organizacyjnych i finansowych dotyczących procesu projektowania i budowy jednej z ostatnio zrealizowanych konstrukcji mostowych w Polsce.

Urządzenia dylatacyjne w...

48,51 zł Cena
Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej, dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania, wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe, wykonywanie izolacji, nawierzchni i odwodnienia w obrębie wnęk dylatacyjnych oraz wymagania dotyczące kontroli jakości. Omówiono także przeglądy i utrzymanie szczelin oraz urządzeń dylatacyjnych, jak również różne rodzaje uszkodzeń przekryć i urządzeń dylatacyjnych oraz przedstawiono przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych. Uwzględniono najnowsze rozwiązania techniczne oraz wymagania aktualnych norm europejskich. Odbiorcy książki: projektanci i wykonawcy obiektów mostowych, pracownicy służb utrzymania i administracji obiektów mostowych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku.

MOSTY DLA PIESZYCH

104,37 zł Cena
Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych. Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku, jak również studenci wydziałów architektury.

BRIDGES THAT CHANGED THE WORLD

89,15 zł Cena
A pictorial list of 50 spans, Graf's album exalts both famous and utterly obscure bridges. By including rope bridges in Nepal, and the newest suspension bridge giants in Japan and Denmark, the author underscores the commonality to any bridge's purpose: vaulting chasms and straits to link people and commerce. Florence's famous Ponte Vecchio, with the shops built onto its spans, expresses the idea literally, while other celebrated bridges do so symbolically, like the now-destroyed Stari Most in Mostar, Bosnia. Whatever a bridge's exact physical purpose, it also exudes a powerful aesthetic presence that Graf handsomely displays: the book's design faces a one-page historical description with a full-page photograph, with an oblong format enhancing the feeling of length. This effect is especially graceful on the An Ji Bridge in China, a beautiful 1,400-year-old structure. Turning from medieval stone bridges to those of the Industrial Revolution, Graf selects the seminal Iron Bridge in Britain, and he represents modernism with the single-mast Alamillo Bridge in Seville. An appealing diversion for browsers. Gilbert Taylor Copyright © American Library Association. All rights reserved --This text refers to an alternate Hardcover edition.

BRIDGE ARCHITECTURE+DESIGN

201,60 zł Cena
Bridges are among humanity's oldest, most important und most prominent constructions. For a long time, bridge construction was dominated mainly by functional criteria, but today the visual appearance is gaining in importance once again. Cutting-edge building technology allows the implementation of exciting, previously unattainable constructions. Masterpieces: Bridge Architecture + Design showcases the great variety of construction solutions in 69 contemporary bridge building. It presents monumental bridges and the highest level of design efforts of declared specialists as well as famous architects, whose work usually focuses on other sectors.

Projektowanie mostów...

96,60 zł Cena
Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych. Przedstawiono zasady wymiarowania i konstruowania betonowych obiektów mostowych (żelbetowych, skrzynkowych, sprężonych i zespolonych) z obszernym opisem podstaw projektowania mostów, modeli obliczeniowych, własności wytrzymałościowych materiałów używanych do ich budowy, sposobu wymiarowania takich konstrukcji i konstruowania poszczególnych węzłów konstrukcyjnych, kształtowania fragmentów konstrukcji tych mostów i projektowania elementów z różnych materiałów. Podane zalecenia konstrukcyjne oparto na Eurokodach. Odbiorcy: studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych I i II stopnia nauczania oraz inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem.

Uszkodzenia i diagnostyka...

58,80 zł Cena
Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu. Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.

Trwałość mostów drogowych

46,20 zł Cena
Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa. Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione Czytelnikom w zwartej i czytelnej formie.