Mosty

Mosty

Aktywne filtry

Informacyjne środowisko...

25,00 zł Cena

Publikacja Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku, dokumentuje badania naukowe w dziedzinie archeologii i historii architektury, które zostały wsparte programami służącymi do wspomagania projektowania.

Do weryfikacji użyteczności narzędzi wspomagających projektowanie parametryczne wytypowano średniowieczną drewnianą osadę, odkrytą podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1976-1984 na dziedzińcu zamkowym w Pułtusku. Wybitność znaleziska, polegała zarówno na niezwykłej historii istniejącej przez około 140 lat osady, jak i stanie zachowania odkrywanych artefaktów.

MOSTY RUCHOME

59,90 zł Cena

Publikacja MOSTY RUCHOME autorstwa Henryka Zobela, Thakaa Al-Khafaji przedstawia najnowsze, wybrane rozwiązania światowe najrozmaitszych mostów ruchomych,

w tym mosty: obrotowe, typu żurawiowego, podnoszone, o konstrukcji nośnej z ruchomym pylonem, przewozowe i pływające. Postarano się, aby pokazać jak największą liczbę mostów zlokalizowanych w Polsce.

Millau Viaduct
 • Niedostępny

Millau Viaduct

129,00 zł Cena

This book follows the evolution of Millau Viaduct in southern France from first sketches through to completion, as designed and executed by Foster + Partners, with engineer Michel Virlogeux. Spanning the spectacular gorge of the River Tarn in southern France, the Millau Viaduct provides a critical link in theA75 autoroute between Clermont-Ferrand and Bèziers. Commissioned by the French state, the 2.46 km-long viaduct resolves numerous structural and design challenges in an elegant cable-stayed form.

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWY MOSTÓW: ksa24.pl
 • Niedostępny

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE...

54,00 zł Cena
Spis treści: Mosty podwieszone i wiszące Mosty stalowe i hale Mosty betonowe Mosty innowacyjne z drewna, tworzyw sztucznych i inne Badania i analizy
MOSTY BETONOWE. Wznoszenie metodą sekcja po sekcji: ksa24.pl
 • Niedostępny

MOSTY BETONOWE. Wznoszenie...

21,60 zł Cena
W ostatnich latach w ramach programu modernizacji infrastruktury transportowej kraju wybudowano kilka tysięcy obiektów mostowych stosując różne technologie. Do budowy długich wielkoprzęsłowych obiektów [estakad] z betonu sprężonego często jest stosowana metoda sekcji po sekcji [przęsło po przęśle]. W niniejszej monografii przedstawiono wymienioną wyżej metodę omawiając szczegółowo: - zakres stosowania - zasady obliczeń statycznych - zasady konstrukcyjne obiektów budowlanych z belek i segmentów prefabrykowanych oraz wykonywanych jako monolityczne - typy rusztowań tradycyjnych i mobilnych - przykłady wykonanych konstrukcji
Mosty betonowe. Podstawy konstruowania i obliczenia: ksa24.pl
 • Niedostępny

Mosty betonowe. Podstawy...

33,60 zł Cena

Mosty betonowe są współcześnie najczęściej budowane. W przeszłości dominowały przy małych i średnich rozpiętościach przęseł (mosty drogowe) oraz małych rozpictościach przęseł (mosty kolejowe). Opanowanie technologii wykonywania betonów wysokowartościowych znacznie zwiększyło możliwości pokonywania większych niż w przeszłości rozpiętości przęseł. Dlatego obecnie betonowe mosty drogowe osiągają również duże, a kolejowe średnie rozpiętości przęseł. Na przełomie XX i XXI wieku betonowe mosty belkowe z powodzeniem konkurowały z belkowymi mostami stalowymi. Ponieważ beton jest tańszym materiałem niż stal, należy się spodziewać, że dominacja mostów betonowych jest trwała; przynajmniej w przewidywalnej perspektywie czasowej.

NAJPIĘKNIEJSZE MOSTY ŚWIATA: ksa24.pl
 • Niedostępny

NAJPIĘKNIEJSZE MOSTY ŚWIATA

26,20 zł Cena
Konstruowanie mostów to podyktowana potrzebą człowieka gałąź inżynierii. Od zawsze starano się, by przeprawy wkomponowane w okoliczności przyrody doskonale służyły i zarazem budziły zachwyt swoją potęgą. W prezentowanej książce zebrano ponad 50 obiektów, których wygląd nierzadko zapiera dech w piersiach, a rozwiązania konstruktorskie zastosowane nierzadko zaskakują swoim poziomem. Książka zawiera liczne kolorowe fotografie.

PREFABRYKACJA W MOSTOWNICTWIE

58,28 zł Cena

Publikacja PREFABRYKACJA W MOSTOWNICTWIE podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

AKTUALNE REALIZACJE MOSTOWE

84,00 zł Cena

Książka AKTUALNE REALIZACJE MOSTOWE podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011, 

Zorganizowany przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

FOOTBRIDGE 2011. Attractive structures at reasonable costs + CD: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

FOOTBRIDGE 2011. Attractive...

126,00 zł Cena
The modern world is characterized by motorization development that was not observed before. Motor traffic volume on the main traffic routes in large urban agglomerations often exceeds tens of thousands of vehicles per hour. Crossing a street in such circumstances has become very dangerous. In the same time railway network is also developed, including new high speed lines. Construction of numerous footbridges and underpasses that increase pedestrian safety and facilitate motor and railway traffic is necessary to separate pedestrian and vehicle traffic.
NAWISOWY MOST PRZEZ RZEKĘ ODRĘ W CIĄGU POŁUDNIOWEJ OBWODNICY KĘDZIERZYNA KOŹLA: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

NAWISOWY MOST PRZEZ RZEKĘ...

45,05 zł Cena
Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy mostu przez Odrę w Kędzierzynie-Koźlu. Zawiera wiele szczegółów technicznych, organizacyjnych i finansowych dotyczących procesu projektowania i budowy jednej z ostatnio zrealizowanych konstrukcji mostowych w Polsce.

Urządzenia dylatacyjne w...

48,51 zł Cena

Książka "Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie" autorstwa Joanny Łucyk-Ossowskiej oraz Wojciecha Radomskiego, w której opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej, dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania, wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe, wykonywanie izolacji itp.

Przedstawiono także przeglądy i utrzymanie szczelin oraz urządzeń dylatacyjnych, jak również różne rodzaje uszkodzeń przekryć i urządzeń dylatacyjnych oraz ukazano przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych. Zawiera najnowsze rozwiązania techniczne oraz wymagania aktualnych norm europejskich.

MOSTY DLA PIESZYCH

104,37 zł Cena

Książka "MOSTY DLA PIESZYCH" autorstwa Andrzeja Flagi, w której opisano w niej podstawowe wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów.

Duży nacisk położono na przedstawione bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie ukazano również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także wzór obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.

BRIDGES THAT CHANGED THE WORLD: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

BRIDGES THAT CHANGED THE WORLD

89,15 zł Cena

A pictorial list of 50 spans, Graf's album exalts both famous and utterly obscure bridges. By including rope bridges in Nepal, and the newest suspension bridge giants in Japan and Denmark, the author underscores the commonality to any bridge's purpose: vaulting chasms and straits to link people and commerce. Florence's famous Ponte Vecchio, with the shops built onto its spans, expresses the idea literally, while other celebrated bridges do so symbolically, like the now-destroyed Stari Most in Mostar, Bosnia. Whatever a bridge's exact physical purpose, it also exudes a powerful aesthetic presence that Graf handsomely displays: the book's design faces a one-page historical description with a full-page photograph, with an oblong format enhancing the feeling of length.

BRIDGE ARCHITECTURE+DESIGN
 • Niedostępny

BRIDGE ARCHITECTURE+DESIGN

201,60 zł Cena
Bridges are among humanity's oldest, most important und most prominent constructions. For a long time, bridge construction was dominated mainly by functional criteria, but today the visual appearance is gaining in importance once again. Cutting-edge building technology allows the implementation of exciting, previously unattainable constructions. Masterpieces: Bridge Architecture + Design showcases the great variety of construction solutions in 69 contemporary bridge building. It presents monumental bridges and the highest level of design efforts of declared specialists as well as famous architects, whose work usually focuses on other sectors.
Projektowanie mostów betonowych
 • Niedostępny

Projektowanie mostów...

96,60 zł Cena

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych.

Uszkodzenia i diagnostyka...

58,80 zł Cena

"Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych" autorstwa Jana Bieńka jest podręcznikiem akademickim całościowo opisującym uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych.

Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również mankamenty elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Omówiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Zaliczono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.

Podstawy projektowania budowli mostowych
 • Niedostępny

Podstawy projektowania...

60,90 zł Cena

W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku. W książce opisano: projektowanie przejścia mostowego, materiały i wyroby do budowy mostów, kształtowanie komunikacyjne mostów, światła mostów i przepustów, formy konstrukcyjne mostów oraz ich klasyfikację wraz z przykładami, podstawowe metody budowy mostów, obciążenia mostów, modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych, wymiarowanie mostów wg norm PN i EC, z uwzględnieniem podobieństw i różnic. 

Mosty drewniane
 • Niedostępny

Mosty drewniane

54,60 zł Cena
W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych. Obiekty takie, w przeciwieństwie do mostów stalowych i betonowych, nie są obecnie często budowane w Polsce, choć na świecie nastąpił gwałtowny rozwój konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, także z udziałem pomostów betonowych, stalowych i z drewna sprężonego. Oprócz najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, zamieszczono procedury obliczeniowe według normy EN 1995-1-1 i 2. Przedstawiono rozważania na temat dynamiki i trwałości tych konstrukcji, a także zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczania drewna przed ogniem oraz oddziaływaniami atmosferycznymi i biologicznymi.