Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 13,00 zł - 133,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Aktywne filtry

Krótkie wykłady z...

35,90 zł Cena

Książka poświęcona jest wykładom obejmującym projektowanie konstrukcji żelbetonowych. Struktura oraz merytoryczna treść wykładów zgadzają się z programem prowadzonym na Wydziale budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

EKOLOGIA W BUDOWNICTWIE

37,00 zł Cena

EKOLOGIA W BUDOWNICTWIE Podrozdziały znajdujące się w pierwszej części publikacji zajmują się najważniejszymi regulacjami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego w budownictwie.

Budowa konstrukcji...

35,28 zł Cena

Książka Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych autorstwa Czesława Machelskiego porusza temat konstrukcji gruntowo-powłokowych, jako obiekty komunikacyjne pod względem wyglądu i sposobu wykorzystania są podobne do klasycznych mostów.

Elewacje obiektów wykonanych z powłok o kształcie parabolicznym są podobne do klasycznych mostów sklepionych. W ich przypadku powłoki z blach falistych o kształcie skrzynkowym obiekty te nawiązują zasadami ich pracy do mostów zintegrowanych.

CENTRAL EUROPEAN CONGRESS...

132,30 zł Cena

Publikacja zamyka konferencję "The 9th Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Structures in Urban Areas", która miała miejsce we Wrocławiu w dniach 4-6 września 2013 roku. Książka zawiera płytę CD.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE Z...

37,80 zł Cena

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE Z ELEMENTAMI CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ autorstwa Tomasza Błaszczyńskiego, Barbary Ksit, Bogumiła Dyzmany publikacja rozważa temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje.

Głównym celem pracy jest stworzenie kompendium podstawowej wiedzy na temat podstaw fizyki budowli, niezbędnej do energetycznej oceny budynków.

TRWAŁOŚĆ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

66,15 zł Cena

Publikacja TRWAŁOŚĆ OBIEKTÓW MOSTOWYCH podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22-23 listopada 2012, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

PROGRESS IN STEEL AND...

63,00 zł Cena

PROGRESS IN STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES The XII International Conference on Metal Structures is another cyclic conference that takes place in different scientific centres in Poland.

Conferences of this type were launched in the year 1958 on the initiative of the Committee of Civil Engineering of Polish Academy of Science and the Committee of Metal Structures of the Polish Association of Civil Engineers and Technicians. On each of them, and thus on the current, a broad spectrum of the recent findings in the area of metal structures is presented.

OPTYKA W ZADANIACH DLA...

30,24 zł Cena

Publikacja ORGANIZACJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH autorstwa Marka Zająca posiada materiał przedstawiony na wykładach i ćwiczeniach prowadzonych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na specjalności optometria.

Nie jest to klasyczny podręcznik, nie zawiera w zasadzie informacji teoretycznych ani też wyprowadzeń stosowanych formuł, dlatego nie może takiego podręcznika zastąpić. Jej celem jest zebranie materiału do rozmaitych obliczeń, z jakimi można się spotkać studiując optometrię. 

OBLICZANIE MOSTÓW Z...

29,19 zł Cena

Publikacja OBLICZANIE MOSTÓW Z BETONOWYCH BELEK PREFABRYKOWANYCH autorstwa Czesława Machalskiego porusza zagadnienia prefabrykacji przęseł mostowych oraz naprężeń i odkształceń w betonie (inżynierskie modele pełzania betonu, metoda zastępczego modułu sprężystości).

Inne analizowane zagadnienia to: bezpieczeństwo dźwigarów sprężonych (m.in. sprężenie prefabrykatu, sprężenie uciąglonego przęsła, ugięcia normowe, warunki bezpieczeństwa, nośność graniczna), modele geometrii przęseł (m.in. schematy obliczeniowe, parametry geometryczne przekroju poprzecznego) oraz wzmacnianie dźwigarów przęseł.

MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW...

68,15 zł Cena

Publikacja MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW PRZEZ OŚRODKI POROWATE autorstwa Stanisława Żaka, Tomasza Strzeleckiego, Stanisława Kosteckiego skierowana jest dla studentów ostatnich lat magisterskich studiów technicznych oraz studiów doktoranckich, jak i również dla inżynierów oraz pracowników naukowych.

Powstała dzięki wieloletnich studiów autorów niniejszej monografii w zakresie przepływu płynów przez ośrodki porowate lub spękane, wpływu fazy płynnej na proces odkształcania środka, jego konsolidacji i w skrajnych przypadkach utraty stateczności. W monografii podano szereg rozwiązań zagadnień inżynierskich ważnych z punktu widzenia praktyki i badań naukowych.(...)

MODELOWANIE SPRĘŻENIA MOSTÓW

29,19 zł Cena

MODELOWANIE SPRĘŻENIA MOSTÓW autorstwa Czesława Machelskiego omawia sprężenie, które jest zamierzonym, projektowanym zabiegiem technicznym zmieniającym naturalny, powstały w wyniku grawitacji, układ sił wewnętrznych w konstrukcji.

W książce zawarte są też liczne przykłady dydaktyczne i obliczenia zrealizowanych projektów sprężenia mają ułatwić korzystanie z ogólnych (nie specjalistycznych) programów MES.

ĆWICZENIA W LABORATORIUM...

31,50 zł Cena

Publikacja ĆWICZENIA W LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ autorstwa Krystiana Chrzan poświęcony dla studentów studiów dziennych i zaocznych wydziałów elektrycznych uczelni wyższych.

Treść ma pomóc studentom w przygotowaniu się do ćwiczeń, przeprowadzeniu pomiarów, sporządzeniu protokołów pomiarowych i opracowaniu sprawozdań. Przedstawiono w nim 12 różnych ćwiczeń, które mogą być realizowane w dowolnej kolejności. 

TRWAŁOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI

46,73 zł Cena

Książka TRWAŁOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI autorstwa Tomasza Błaszczyńskiego pokazuje, że ze względu na różną trwałość obiektów budowlanych wiek XXI stał się dla budownictwa w dużej mierze wiekiem napraw i rehabilitacji.

Wraz ze zmniejszaniem się terenów budowlanych wzrost tego typu działań jest nieunikniony. Utrzymujący się światowy kryzys ekonomiczny nadal hamuje znaczący wzrost nowych inwestycji, dzięki czemu również przyczynia się do tej sytuacji. Zarówno naturalnie starzejąca się tkanka budowlana, jak i niestety coraz częściej obiekty nowe obarczone są błędami projektowymi czy wykonawczymi. Dobrze jest, jeśli błędy te są zauważone w trakcie realizacji obiektów gorzej, gdy ujawniają się dopiero w okresie ich użytkowania. (...)

PREFABRYKACJA W MOSTOWNICTWIE

58,28 zł Cena

Publikacja PREFABRYKACJA W MOSTOWNICTWIE podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

TRWAŁE ROZWIĄZANIA...

20,00 zł Cena

Książka ta jest kolejną, już 3 pozycją, przygotowaną przez redaktorów w tematyce trwałości napraw obiektów budowlanych. W poprzednich monografiach przedstawiono: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych (2007r.) i Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych (2009r.), a w tym wydaniu przedstawiamy Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych. Pozycja ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie trwałych rozwiązań naprawczych zastosowanych w obiektach budowlanych. Przedstawia także przykłady negatywne prowadzące nawet do awarii lub katastrof.

TRWAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ NAPRAW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: ksa24.pl
  • Niedostępny

TRWAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ...

58,28 zł Cena

Celem książki jest prezentacja najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięć w dziedzinie napraw obiektów budowlanych. Książkę podzielono na dwa główne działy. Pierwszy zajmuje się podstawami naukowymi, a drugi zastosowaniem praktycznym przedstawionych zagadanień. W dziale drugim wyróżniono najpowszechniejsze dziedziny praktycznych zastosowań tj. budownictwo ogólne, budownictwo wodne i konstrukcje żelbetowe. W książce znajduje się wiele rozdziałów, których autorami są jedni z najważniejszych specjalistów w tematyce napraw obiektów budowlanych, zarówno w kraju jak i zagranicą.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z...

43,05 zł Cena

Książka WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII PLASTYCZNOŚCI autorstwa Waszewskiego Wojciecha przedstawia teoretyczne podstawy nauki o wytrzymałości materiałów.

Zajmuje się ona zachowaniem materiałów w konstrukcjach obciążonych w sposób powodujący przekroczenie granicy sprężystości i powstanie naprężeń i odkształceń plastycznych. Rozpatrywane pojęcia obejmują więc zakres problemów objętych teorią plastyczności.

ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW STATYKI: ksa24.pl
  • Niedostępny

ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW STATYKI

22,79 zł Cena
Treścią pracy jest zbiór tematów zadań egzaminacyjnych, dla słuchaczy studiów magisterskich i inżynierskich, wchodzących w zakres kursów dotyczących zagadnień z podstaw statyki budowli na studiach magisterskich i na studiach inżynierskich.Tematyka dotyczy płaskich izostatycznych konstrukcji prętowych, dla których wielkości statyczne - reakcje, momenty gnące, siły poprzeczne, siły osiowe - wyznacza się metodą statyczną lub z wykorzystaniem zasady prac przygotowanych.

ZAGADNIENIA STATECZNOŚCI...

65,10 zł Cena

Publikacja ZAGADNIENIA STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI METALOWYCH autorstwa Rykaluk Kazimierza analizuje pręty prostoliniowe (w tym o przekroju zwartym, cienkościennym i złożonym rozdzielnie), ramy płaskie, pierścienie, łuki, płyty oraz powłoki walcowe i sferyczne.

Przedstawiono możliwości zastosowania różniczkowych równań równowagi oraz metody energetycznej. Publikacja jest przeznaczona dla projektantów konstrukcji budowlanych, gdy zachodzi potrzeba szybkiego oszacowania ich nośności, a także dla studentów.

DAWNE WYROBY ZE STOPÓW ŻELAZA: ksa24.pl
  • Niedostępny

DAWNE WYROBY ZE STOPÓW ŻELAZA

25,50 zł Cena

W tej monografii omówiono i scharakteryzowano tworzywa żelazne, stosowane do budowlanych elementów konstrukcyjnych w drugiej połowie XIX wieku i w początkowych latach XX wieku. Podane informacje mogą być wykorzystane przy remontowaniu obiektów, w których występują elementy z tworzyw żelaznych z tego okresu. W książce wykorzystano dane zawarte w referacie Kazimierza Czaplińskiego "Konstrukcje budowlane z dawnych tworzyw żelaznych" prezentowanym na XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 5–8 marca 2008.

SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA EKSPERTYZ BUDOWLANYCH: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA...

13,65 zł Cena

Niniejsze opracowanie w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze reguły dotyczące sporządzania ekspertyz budowlanych. Autor zwraca uwagę na niezbędne elementy i konieczne do spełnienia wymogi formalne, a także - posługując się przykładami - przedstawia metody opracowania diagnozy budowlanej, stanowiącej istotną część ekspertyzy. Na zakończenie podaje najważniejsze pozycje z literatury przedmiotu, krótko prezentując treść każdej z nich.