Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

 • 10,00 zł - 198,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

C. H. Beck

C. H. Beck

Aktywne filtry

PRAWO BUDOWLANE 2013: ksa24.pl
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE 2013

13,55 zł Cena
Seria „Twoje Prawo” zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych – przypisy z opisem poszczególnych zmian – indeks rzeczowy – pogrubienie ostatnich zmian
Ustawa o gospodarce nieruchomościami: ksa24.pl
 • Niedostępny

Ustawa o gospodarce...

15,65 zł Cena
Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian
Prawo nieruchomości Zbiór aktów prawnych: ksa24.pl
 • Niedostępny

Prawo nieruchomości Zbiór...

50,93 zł Cena
Stan prawny: 1 czerwca 2012 roku. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o realizacji rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ustawa o własności lokalu Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Prawo budowlane Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI: ksa24.pl
 • Niedostępny

ZARZĄDZANIE...

82,95 zł Cena

Opracowanie jest praktycznym podręcznikiem dla zarządców nieruchomości komercyjnych popartym 10-letnim doświadczeniem autora na rynku nieruchomości. Książka adresowana jest do zarządców i właścicieli nieruchomości komercyjnych, do deweloperów oraz do studentów i absolwentów kierunków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – zarządzaniem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Autorka przedstawia wielopłaszczyznowość zawodu zarządcy nieruchomości.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW REWITALIZACJI: ksa24.pl
 • Niedostępny

FINANSOWANIE PROJEKTÓW...

61,41 zł Cena

Książka stanowi zestawienie źródeł finansowania procesów rewitalizacji: funduszy międzynarodowych, funduszy dostępnych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Omawia kwestie uczestnictwa sektora prywatnego w finansowaniu procesów rewitalizacji oraz współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji odnowy miast. Zawiera także krótki wstęp teoretyczny: definicję pojęcia rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz omówienie kwestii związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

155,40 zł Cena
Książka adresowana jest do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku, muszą jednak posiadać znaczącą wiedzę w dziedzinie prawa, ekonomii, porządku geometrycznego przestrzeni, finansów, a nade wszystko matematyki stosowanej; procedura wyceny każdej nieruchomości bezwzględnie nosi wszelkie znamiona pomiaru. Jest to domena matematyki, szczególnego działu matematyki stosowanej, matematyki na usługach wyceny nieruchomości. Książka problematykę tę przedstawia obszernie, posługując się również przykładami praktycznymi.
Prawo budowlane: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

Prawo budowlane

10,40 zł Cena
Seria „Twoje Prawo” zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian.
PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH

197,40 zł Cena

Prezentowana pozycja stanowi syntetyczne opracowanie całości problematyki prawa umów budowlanych, która stanowi kompleks zagadnień cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, wzajemnie się uzupełniających. Całość przedstawiono w porządku chronologicznym, za punkt wyjścia biorąc przebieg procesu budowlanego. Zagadnienia cywilnoprawne, przede wszystkim stosunki umowne występujące w procesie budowlanym poprzedzone zostały obszernymi uwagami dotyczącymi uregulowań składających się na prawo administracji budowlanej.

PRAWO BUDOWLANE. WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW. NADZÓR INWESTORSKI. PROJEKT BUDOWLANY: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

PRAWO BUDOWLANE. WARUNKI...

40,95 zł Cena
Seria "żółtych broszur" pogrupowana jest tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Adfresowana jest do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Publikacja zawiera m.in.: prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz akty wykonawcze.
KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI
 • Niedostępny

KONCESJA NA ROBOTY...

93,45 zł Cena
Fenomen partnerskich inicjatyw nawiązywanych pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym odzwierciedla przede wszystkim bardzo ważną potrzebę rozwoju prawa w tych obszarach. Partnerstwo publiczno-prywatne jest przejrzystym instrumentem prawnym umożliwiającym realizację usług publicznych i stanowi innowacyjny interfejs łączący oba sektory.