Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 8,00 zł - 125,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Aktywne filtry

Zwyczajny rocznik 1958....

25,00 zł Cena

Zwyczajny rocznik 1958. Wspomnienia ze studiów 1958–64 w 100-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod redakcją K.Kucza-Kuczyński, która dedykowana jest osobą zaczynającym studia na Wydziale Architektury w 1958r. oraz nauczycielom

Zintegrowany proces...

20,00 zł Cena

Publikacja Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego autorstwa E.D. Ryńskiej pojawiła się w efekcie potrzeby stosowania spójnego zapisu metodologicznego, wyjaśniającego zintegrowany pro środowiskowy proces projektowania.

Nie jest to skończony zbiór informacji, a raczej swoisty zapis aktualnego stanu wiedzy, będącego punktem wyjścia do dalszych przemian w dziedzinie architektury.

Zeszyt "Architektura" nr...

38,00 zł Cena

Zeszyt "Architektura" nr 14, Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce autorstwa P. Grodeckiego, którego oświadczenia po wielu latach projektowania i realizowania budynków w technologii szkieletu drewnianego zmobilizowały go do podzielenia się nimi, a efektem tego jest przedstawiona w pracy koncepcja społecznych jednostek osiedleńczych i mieszkalnych SJOM 2 – Społeczne Jednostki Osiedleńcze i Mieszkalne.

W formie niezwykle podobnej został wdrożony z niebywałym sukcesem w Finlandii program pod nazwą „Współczesne Miasta Drewniane” – The Modern Wooden Town Project (program MWT). 

Zeszyt "Architektura" nr...

50,00 zł Cena

Zeszyt "Architektura" nr 13, Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń autorstwa K.Solarka porusza temat kształtującego się na obrzeżach Warszawy specyficznie zagospodarowanego obszaru, zmieniającego się szybko, powiększającego się i budzącego skrajne emocje - strefa podmiejska.

Zeszyt "Architektura" nr 11, Architektura jako narracja znaczeniowa
  • Niedostępny

Zeszyt "Architektura" nr...

36,00 zł Cena

Publikacja Zeszyt "Architektura" nr 11, Architektura jako narracja znaczeniowa atuorstwa A.M. Wierzbickiej zawiera analizę współczesnych obiektów architektury związanych ze znaczeniem: obiektów kultu religijnego, miejsc wyciszenia - miejsc modlitw, miejsc pamięci, niektórych muzeów, w których tektonice zawarte są znaczenie i narracja, jak również obiektów, które pierwotnie miały charakter sakralny.

Budynki oraz założenia zostały wybrane w ten sposób, aby jak najczytelniej ukazać metodę badań narracyjnych, która nie jest szeroko stosowana przy analizie obiektów sakralnych.

Zeszyt „Architektura” nr 18

40,00 zł Cena

Zeszyt „Architektura” nr 18, Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony wartości przyrodniczych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego

Zakres zainteresowań zawodowych autorki waha się wokół zagadnień kształtowania przestrzeni i narzędzi temu służących w obowiązującym porządku prawnym. W pierwszym rozdziale wydania przedstawiono genezę ochrony przyrody na świecie i w Polsce oraz przeprowadzono analizę obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych, z odniesieniem do zmian dokonanych w nich w ostatnich latach.

Zeszyt „Architektura” nr...

44,00 zł Cena

Zeszyt „Architektura” nr 17, Obrazy architektury. Reprezentacje idei architektonicznej w kontekście współczesnej kultury wizualnej

Obraz staje się nie tylko nośnikiem i odzwierciedleniem idei architektonicznej – co jest przedmiotem rozważań w niniejszej książce – ale jest także tworzywem architektury, mający wpływ na jej fundamentalne cechy i kondycję. Prezentowana publikacja stanowi próbę zbliżenia dwóch światów, traktując przedstawienia idei jako swoistą oś dyskursu. Próba ta może być z pewnością uzupełniana, gdyż wspomniany obszar dotyczący wizualności i praktyk z nią związanych zmienia się dynamicznie i wciąż poszerza, zmieniając tym samym kontekst obrazów architektury.

Zawód - Architekt. O etyce...

38,00 zł Cena

Publikacja Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury autorstwa K. Kucza-Kuczyńskiego, przedstawia zawód architekta przez pryzmat etyki zawodowej i "moralności architektury" – nowego, XX-wiecznego pojęcia w etyce i teorii architektury.

Wykłady o współczesnej...

35,00 zł Cena

Publikacja Wykłady o współczesnej urbanistyce with English Suplement on Contemporary Town Planning autorstwa S. Gzell szerokością spojrzenia i formą narracji nawiązuje do tradycji opublikowanych wykładów przedstawionych przez naukowe autorytety i intelektualistów tego formatu co Roman Ingarden czy Michel Foucault.

To wydanie akademickie oferuje czytelnikowi nie tylko niemałą porcję elementarnej wiedzy na temat współczesnych teorii urbanistycznych ale również sporo własnych obserwacji i autorskich komentarzy sytuujących owe teorie w szerszym kontekście procesów cywilizacyjnych. Dzięki temu łatwiej zrozumieć rolę, jaką urbanista odgrywa w skomplikowanej sieci powiązań decyzyjnych i wpływ tych decyzji na kierunki rozwoju współczesnych miast. 

Widzialne niewidzialnego....

39,00 zł Cena

Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie autorstwa wybitnego architekta i twórcy wielu zaprezentowanych w opracowaniu obiektów książki - K. Kucza-Kuczyński, poszukuje odpowiedzi na pytanie – jaka jest najnowsza architektura sakralna Warszawy?

Pytanie, które utrudnia zbyt wielka jej różnorodność stylistyczna, skrajne często warunki lokalizacji, różne relacje finansowe i socjologicznego odbioru przez wiernych.

Urbanistyka i architektura...

35,00 zł Cena

Publikacja Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami autorstwa K.Solarek, E.D. Ryńskiej, M. Mireckiej dotyczy tematyki hydrologicznej, którą powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci.

Postanowienia planistyczne i projektowe mają często główny wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni i pojedynczych działek, a także bezpieczeństwo mieszkańców miast.

Twórcy i dzieła...

59,00 zł Cena

Publikacja Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915–2015 autorstwa K. Kucza-Kuczyński podsumowuje 100 lat działalności Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Podsumowanie, opiera się na bogatych materiałach faktograficznych, jest jednocześnie bardzo osobiste, bo jego autor, od blisko 60 lat związany z Wydziałem, jest jednym z twórców Warszawskiej Szkoły Architektury.

Transport w śródmieściu...

40,00 zł Cena

Publikacja Transport w śródmieściu Warszawy w latach 1960–2015. Porównanie z innymi miastami w Europie autorstwa P. Pecenik omawia w aspekcie historycznym ewolucję systemu transportowego Śródmieścia Funkcjonalnego Warszawy w latach 1960–2015 opisanej w pięciu rozdziałach.

Część szósta obejmuje wnioski końcowe i propozycje poprawy sytuacji transportowej. Publikacja posiada porównania z innymi miastami europejskimi aby wykazać analogie lub przeciwstawności w realizowanej polityce transportowej przez władze miast.

Tadeusz Tołwiński...

44,00 zł Cena

Publikacja Tadeusz Tołwiński 1887–1951. Architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki autorstwa T. Kotaszewicza zapełnia brak naukowego opracowania twórczości Tadeusza Tołwińskiego, które skutkuje tym, że znajomość jego dorobku sprowadza się do projektów gmachu Muzeum Narodowego i Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz trzech tomów ciężko dostępnej dziś Urbanistyki. Cała reszta bogatego dorobku twórczego jest mało znana i niezauważana.

Środowiskowe uwarunkowania...

11,00 zł Cena

Publikacja Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego autorstwa E.D. Ryńską jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym.

Sztuka budowania....

39,00 zł Cena

Publikacja Sztuka budowania. Współczesny paradygmat autorstwa C.Bieleckiego, której głównym celem tej pracy jest osadzenie współczesnej architektury w continuum cywilizacji, dlatego autor pozostaje przy renesansowym terminie: sztuka budowania - res aedificatoria.

Stawia tezę o istnieniu współczesnego paradygmatu, dzięki któremu możemy porozumiewać się we wspólnym języku twórcom, teoretykom i odbiorcom architektury.

Studia do dziejów...

55,00 zł Cena

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom II. Przyszłość rzeczy minionych przedstawia sześć artykułów autorstwa M. Rozbickiej, P. Kilanowskiego, R.Kunkela, J. Zdunek-Wielgołaską, W. Wołkowskiego, K. Kantorowicz.

Studia do dziejów...

45,00 zł Cena

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom I. Kresy dawnej Rzeczypospolitej przedstawia Zbiory Naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, które są jedną z najcenniejszych kolekcji materiałów inwentaryzacyjnych historycznych założeń urbanistycznych i obiektów architektonicznych w Polsce.

Zapoczątkowanie zbioru sięgają 1922 roku, czyli roku założenia przez profesora Oskara Sosnowskiego Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej – pierwszego w Warszawie obiektu naukowego zajmującego się dziedzictwem architektonicznym ziem Polski, skupiającej multidyscyplinarny zespół architektów, historyków sztuki i historyków. 

Rola światła w...

48,00 zł Cena

Publikacja Rola światła w architekturze znaczeniowej autorstwa A.M. Wierzbickiej przedstawia następujące kwestie i zagadnienia:
 

- symbolika światła w przestrzeni semantycznej pod kątem znaczenia liturgii świętej – ustawienia elementów wyposażenia wnętrza sakralnego;
 
- analiza roli światła naturalnego i sztucznego w przestrzeniach znaczeniowych pod kątem ich powiązań formalnych i semantycznych;
 
- rola idei architektonicznej w projektowaniu światła we wnętrzu znaczeniowym;
 
- światło jako materia twórcza współczesnej sztuki przestrzeni – jej znaczenie formalne;
 
- rola światła w minimalizmie, ekspresjonizmie modernizmie i postmodernizmie;
 
- modelowanie trzech sakralnych obiektów Corbusiera.