Polcen

Polcen

Aktywne filtry

Audyty energetyczne....

145,00 zł Cena

W książce "Audyty energetyczne. Zastosowanie. Wymagania. Metody wykonania" przedstawione zostały metody poprawy cech energetycznych, przykłady audytów energetycznych a także efektywności energetycznej. Opisano ich zastosowania, wymagania i metody sporządzania.

Warunki techniczne jakim...

169,00 zł Cena

Publikacja Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 autorstwa Korzeniewskiego Rafała , Korzeniewskiego Władysława jest pierwszą tego typu wydaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez słynnego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. 

Książka Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 jest potrzebna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Jej niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy

Procedury...

76,00 zł Cena

Publikacja Procedury inwestycyjno-budowlane. Podstawy BIM autorstwa Wernera Witolda Andrzeja w sposób syntetyczny, całościowy przy­bliża obecnym i przyszłym inwestorom oraz projek­tantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opartego na ra­cjonalnie sformułowanym celu i kalkulowanych wy­nikach.


Książka posiada 26 rysunków i wykresów, wykaz Polskich Norm, wykaz aktów prawnych i skorowidz rzeczowy.

Bezpieczeństwo Pożarowe. Warunki techniczne budynków 2018. dz.VI, Maria Dreger
 • Niedostępny

Bezpieczeństwo Pożarowe....

99,00 zł Cena

Niniejsza publikacji stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych.

PRAWO BUDOWLANE I AKTY...

40,50 zł Cena

PRAWO BUDOWLANE I AKTY WYKONAWCZE Z OMÓWIENIEM autorstwa Roberta Wysockiego, jest to już 16. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 19 września 2020 r.).

Publikacja ta, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, kierujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych.

ABC Uprawnień budowlanych
 • Niedostępny

ABC UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH...

19,00 zł Cena
Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane; Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg); Wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane. Rok wydania 2016
Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016
 • Niedostępny

PYTANIA I TESTY...

79,00 zł Cena

Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016 to najnowsze 13. wydanie publikacji, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem Książki te są niezbędne do dobrego przygotowania do egzaminów wiosennych 2016 dla inżynierów i techników budownictwa w szeregu specjalnościach zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie. Część 1. PORADNIK składa się z: * przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

Prawo budowlane. Przepisy z komentarzem
 • Niedostępny

Prawo budowlane. Przepisy z...

29,00 zł Cena
Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 8. poprawione wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 7 stycznia 2016 roku (wydanie 8. kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

NOWOCZESNY STANDARD...

69,00 zł Cena

Publikacja NOWOCZESNY STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKÓW autorstwa Roberta Geryło odpowiada na nurtujące pytanie dotyczące oszczędzania energii, koszt ogrzewania to ok. 60% kosztów eksploatacji budynku

Publikacja ukazuje obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA...

19,00 zł Cena

Publikacja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZEPISY Z KOMENTARZEM autorstwa Rafała Wąchockiego omawia zasady z komentarzem (teksty ujednolicone) według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 roku (wydanie kieszonkowe, format B6).

Niniejszy tekst – kolejny, 7. z serii przepisów „Z PRAWEM CO DNIA” – prezentujemy do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej. Należy podkreślić, że jest ona jednym z najważniejszych obszarów obecnej polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami unijnymi do 2020 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 20 procent.

ELEKTRYCZNOŚĆ W BUDYNKACH....

77,00 zł Cena

Publikacja ELEKTRYCZNOŚĆ W BUDYNKACH. Vademecum autorstwa Janusza Strzyżewskiego jest to zbiór wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

Omówione kwestie zostały przedstawione ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami. Vademecum skierowane jest do: właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych. W książce omówiono m.in.: sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu

KONSTRUKCJE MUROWE. Naprawy...

99,00 zł Cena

Publikacja KONSTRUKCJE MUROWE. Naprawy i wzmocnienia autorstwa Bohdana Stawiskiego omawia w sposób kompleksowy problematykę uszkodzeń ścian murowanych, w tym ścian działowych, stropów, sklepień i fundamentów.

Rzetelnie zanalizowano sposoby napraw i wzmocnień tych konstrukcji". Kompleksowo przedstawiono kwestie dotyczącą remontów konstrukcji murowych. 

ROBOTY BUDOWLANE PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH: ksa24.pl
 • Niedostępny

ROBOTY BUDOWLANE PRZY...

54,60 zł Cena

Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddzialywanie w podstawowych osrodkach, techniki inicjowania wybuchu ladunków MW, zasady realizacji robót strzalowych w budownictwie, ze szczególnym uwzglednieniem rozbiórki budynków, obiektów komunikacyjnych, wiez i kominów, zasady realizacji robót strzalowych w gruntach, rodzaje zagrozen i sposoby ich ograniczenia. Poza tym w publikacji przykladowy (szczególowy) projekt rozbiórki komina metoda wybuchowa, pytania testowe z odpowiedziami z przedstawionego zakresu materialu, liczne wzory, indeks przedmiotowy, spis rysunków i tabel. Wiedza zawarta w podreczniku oparta jest na dostepnej literaturze i pracach wlasnych autorów.

STOSOWANIE PRAWA BUDOWLANEGO: ksa24.pl
 • Niedostępny

STOSOWANIE PRAWA BUDOWLANEGO

77,70 zł Cena

Stan prawny 1.07.2006 22 maja 2006 r. Autor otrzymał nagrodę Ministra Transportu i Budownictwa „za wnikliwą analizę Prawa budowlanego w aspekcie merytorycznym i historycznym oraz nowe propozycje uregulowań prawnych” w poradniku Stosowanie prawa budowlanego Publikacja ta stanowi kompendium wiedzy praktycznej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestorów inspektorów nadzoru projektantów majstrów i kierowników budów pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego i organów samorządów zawodowych.

UMOWY BUDOWLANE. Istotne i ogólne warunki umów: ksa24.pl
 • Niedostępny

UMOWY BUDOWLANE. Istotne i...

70,35 zł Cena

Poradnik zawiera ogólne warunki umów oraz umowy o roboty budowlane (dzieło), prace pro-jektowe w budownictwie, zastępczy nadzór inwestorski. Jest to zbiór dokumentów określających zasady prawne, techniczne i ekonomiczne warunków umów dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych. Poradnik ma na celu ujednolicenie nazewnictwa w treści umowy poprzez stosowanie wyrażeń jednoznacznych (stąd powołania na PN), zagwarantowanie czytelności, kompleksowości i przejrzystości umów przez wyłączenie z ich treści ogólnych warunków umów, przybliżenie stronom ocen prawnych umów dokonanych przez sądy powszechne.

GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE: ksa24.pl
 • Niedostępny

GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE

44,63 zł Cena

Prezentowany poradnik przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem energii elektrycznej w technice grzewczej, a szczególnie: różne sposoby ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zastosowanie prądu do ochrony budynku i jego otoczenia, specjalne zastosowania ogrzewania elektrycznego. Jest on bardzo przydatny dla wszystkich osób projektujących i modernizujących dom, chcących w możliwie najlepszy i najtańszy sposób go ogrzać, może okazać się bardzo pomocny dla administratorów nieruchomości oraz deweloperów.

ENERGOEFEKTYWNY DOM DOSTĘPNY: ksa24.pl
 • Niedostępny

ENERGOEFEKTYWNY DOM DOSTĘPNY

70,35 zł Cena
Książka jest przydatna dla wszystkich planujących budowę lub kupno domu jednorodzinnego. Pokazuje, o czym trzeba pamiętać podczas budowy, i daje wskazówki dotyczące wszystkich elementów domu, takich jak: kształt bryły, rodzaj dachu, wysokość, usytuowanie w przestrzeni, rodzaj przegród. Pomoże w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, dzięki którym ich domy będą ciepłe, przytulne, oszczędne i ekologiczne
OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW. SYSTEMY IZOLACJI ETICS: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW....

71,40 zł Cena

"Książka Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS, jest jedynym na polskim rynku tego typu poradnikiem. Energia zużywana do ogrzania budynków od wielu lat jest ważną pozycją w budżecie domów jedno- i wielorodzinnych. Przez ściany ucieka ok. 40% energii. Jest to rezultatem strat cieplnych wynikających ze słabej izolacyjności ścian (w tym zewnętrznych).

BEZPIECZNY DOM RODZINNY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Tom 2: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

BEZPIECZNY DOM RODZINNY....

44,10 zł Cena

Alternatywne źródła – energia odnawialna autorstwa mgr inż. Janusza Strzyżewskiego jest drugą częścią poradnika dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Zgromadzono w nim informacje dotyczące niestandardowych zastosowań energii elektrycznej w tym w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii słońca i wiatru.

ZASADY OBMIARU I OBLICZANIA POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKÓW
 • Niedostępny

ZASADY OBMIARU I OBLICZANIA...

60,80 zł Cena

W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania przedmiarów robót budowlanych w kosztorysowaniu nowo projektowanych budynków, a także (a może w szczególności) do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych. Normowe zasady obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach zostały przedstawione i skomentowane przy zastosowaniu układu tabelarycznego porównywalnych ustaleń PN-70/B-2365 z ustaleniami PN ISO 9836:1997.

BEZPIECZNY DOM RODZINNY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Tom 1: Księgarnia Sztuka Architektury
 • Niedostępny

BEZPIECZNY DOM RODZINNY....

44,10 zł Cena

Najnowszy poradnik Oficyny Wydawniczej POLCEN, który, zgodnie z zamierzeniem autora, ma pomóc inwestorom i mieszkańcom budynków jednorodzinnych przy wyborze rozwiązań dotyczących wyposażenia budynku w instalacje elektryczne, w tym także optymalnego korzystania z energii elektrycznej. Autor szczególną uwagę zwraca na takie zagadnienia, jak: warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, zużycie energii elektrycznej, zastosowanie specjalistycznego ogrzewania elektrycznego.