Polcen

Polcen

Jest 35 produktów.

Pokazano 1-21 z 35 pozycji

Aktywne filtry

Audyty energetyczne....

119,00 zł Cena

W książce "Audyty energetyczne. Zastosowanie. Wymagania. Metody wykonania" przedstawione zostały metody poprawy cech energetycznych, przykłady audytów energetycznych a także efektywności energetycznej. Opisano ich zastosowania, wymagania i metody sporządzania.

Warunki techniczne jakim...

169,00 zł Cena

Publikacja Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 autorstwa Korzeniewskiego Rafała , Korzeniewskiego Władysława jest pierwszą tego typu wydaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez słynnego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. 

Książka Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 jest potrzebna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Jej niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy

Procedury...

76,00 zł Cena

Publikacja Procedury inwestycyjno-budowlane. Podstawy BIM autorstwa Wernera Witolda Andrzeja w sposób syntetyczny, całościowy przy­bliża obecnym i przyszłym inwestorom oraz projek­tantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opartego na ra­cjonalnie sformułowanym celu i kalkulowanych wy­nikach.


Książka posiada 26 rysunków i wykresów, wykaz Polskich Norm, wykaz aktów prawnych i skorowidz rzeczowy.

Bezpieczeństwo Pożarowe....

99,00 zł Cena

Niniejsza publikacji stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych.

PRAWO BUDOWLANE I AKTY...

40,50 zł Cena

PRAWO BUDOWLANE I AKTY WYKONAWCZE Z OMÓWIENIEM autorstwa Roberta Wysockiego, jest to już 16. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 19 września 2020 r.).

Publikacja ta, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, kierujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych.

ABC UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH...

19,00 zł Cena
Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane; Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg); Wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane. Rok wydania 2016

PYTANIA I TESTY...

79,00 zł Cena

Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016 to najnowsze 13. wydanie publikacji, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem Książki te są niezbędne do dobrego przygotowania do egzaminów wiosennych 2016 dla inżynierów i techników budownictwa w szeregu specjalnościach zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie. Część 1. PORADNIK składa się z: * przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

Prawo budowlane. Przepisy z...

29,00 zł Cena
Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 8. poprawione wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 7 stycznia 2016 roku (wydanie 8. kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

NOWOCZESNY STANDARD...

69,00 zł Cena

Publikacja NOWOCZESNY STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKÓW autorstwa Roberta Geryło odpowiada na nurtujące pytanie dotyczące oszczędzania energii, koszt ogrzewania to ok. 60% kosztów eksploatacji budynku

Publikacja ukazuje obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA...

19,00 zł Cena

Publikacja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZEPISY Z KOMENTARZEM autorstwa Rafała Wąchockiego omawia zasady z komentarzem (teksty ujednolicone) według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 roku (wydanie kieszonkowe, format B6).

Niniejszy tekst – kolejny, 7. z serii przepisów „Z PRAWEM CO DNIA” – prezentujemy do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej. Należy podkreślić, że jest ona jednym z najważniejszych obszarów obecnej polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami unijnymi do 2020 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 20 procent.

ELEKTRYCZNOŚĆ W BUDYNKACH....

77,00 zł Cena

Publikacja ELEKTRYCZNOŚĆ W BUDYNKACH. Vademecum autorstwa Janusza Strzyżewskiego jest to zbiór wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

Omówione kwestie zostały przedstawione ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami. Vademecum skierowane jest do: właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych. W książce omówiono m.in.: sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu

KONSTRUKCJE MUROWE. Naprawy...

99,00 zł Cena

Publikacja KONSTRUKCJE MUROWE. Naprawy i wzmocnienia autorstwa Bohdana Stawiskiego omawia w sposób kompleksowy problematykę uszkodzeń ścian murowanych, w tym ścian działowych, stropów, sklepień i fundamentów.

Rzetelnie zanalizowano sposoby napraw i wzmocnień tych konstrukcji". Kompleksowo przedstawiono kwestie dotyczącą remontów konstrukcji murowych. 

ROBOTY BUDOWLANE PRZY...

54,60 zł Cena

Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddzialywanie w podstawowych osrodkach, techniki inicjowania wybuchu ladunków MW, zasady realizacji robót strzalowych w budownictwie, ze szczególnym uwzglednieniem rozbiórki budynków, obiektów komunikacyjnych, wiez i kominów, zasady realizacji robót strzalowych w gruntach, rodzaje zagrozen i sposoby ich ograniczenia. Poza tym w publikacji przykladowy (szczególowy) projekt rozbiórki komina metoda wybuchowa, pytania testowe z odpowiedziami z przedstawionego zakresu materialu, liczne wzory, indeks przedmiotowy, spis rysunków i tabel. Wiedza zawarta w podreczniku oparta jest na dostepnej literaturze i pracach wlasnych autorów.

STOSOWANIE PRAWA BUDOWLANEGO

77,70 zł Cena

Stan prawny 1.07.2006 22 maja 2006 r. Autor otrzymał nagrodę Ministra Transportu i Budownictwa „za wnikliwą analizę Prawa budowlanego w aspekcie merytorycznym i historycznym oraz nowe propozycje uregulowań prawnych” w poradniku Stosowanie prawa budowlanego Publikacja ta stanowi kompendium wiedzy praktycznej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestorów inspektorów nadzoru projektantów majstrów i kierowników budów pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego i organów samorządów zawodowych.

UMOWY BUDOWLANE. Istotne i...

70,35 zł Cena

Poradnik zawiera ogólne warunki umów oraz umowy o roboty budowlane (dzieło), prace pro-jektowe w budownictwie, zastępczy nadzór inwestorski. Jest to zbiór dokumentów określających zasady prawne, techniczne i ekonomiczne warunków umów dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych. Poradnik ma na celu ujednolicenie nazewnictwa w treści umowy poprzez stosowanie wyrażeń jednoznacznych (stąd powołania na PN), zagwarantowanie czytelności, kompleksowości i przejrzystości umów przez wyłączenie z ich treści ogólnych warunków umów, przybliżenie stronom ocen prawnych umów dokonanych przez sądy powszechne.

GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE

44,63 zł Cena

Prezentowany poradnik przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem energii elektrycznej w technice grzewczej, a szczególnie: różne sposoby ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zastosowanie prądu do ochrony budynku i jego otoczenia, specjalne zastosowania ogrzewania elektrycznego. Jest on bardzo przydatny dla wszystkich osób projektujących i modernizujących dom, chcących w możliwie najlepszy i najtańszy sposób go ogrzać, może okazać się bardzo pomocny dla administratorów nieruchomości oraz deweloperów.

ENERGOEFEKTYWNY DOM DOSTĘPNY

70,35 zł Cena
Książka jest przydatna dla wszystkich planujących budowę lub kupno domu jednorodzinnego. Pokazuje, o czym trzeba pamiętać podczas budowy, i daje wskazówki dotyczące wszystkich elementów domu, takich jak: kształt bryły, rodzaj dachu, wysokość, usytuowanie w przestrzeni, rodzaj przegród. Pomoże w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, dzięki którym ich domy będą ciepłe, przytulne, oszczędne i ekologiczne

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW....

71,40 zł Cena

"Książka Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS, jest jedynym na polskim rynku tego typu poradnikiem. Energia zużywana do ogrzania budynków od wielu lat jest ważną pozycją w budżecie domów jedno- i wielorodzinnych. Przez ściany ucieka ok. 40% energii. Jest to rezultatem strat cieplnych wynikających ze słabej izolacyjności ścian (w tym zewnętrznych).

BEZPIECZNY DOM RODZINNY....

44,10 zł Cena

Alternatywne źródła – energia odnawialna autorstwa mgr inż. Janusza Strzyżewskiego jest drugą częścią poradnika dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Zgromadzono w nim informacje dotyczące niestandardowych zastosowań energii elektrycznej w tym w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii słońca i wiatru.

ZASADY OBMIARU I OBLICZANIA...

60,80 zł Cena

W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania przedmiarów robót budowlanych w kosztorysowaniu nowo projektowanych budynków, a także (a może w szczególności) do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych. Normowe zasady obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach zostały przedstawione i skomentowane przy zastosowaniu układu tabelarycznego porównywalnych ustaleń PN-70/B-2365 z ustaleniami PN ISO 9836:1997.

BEZPIECZNY DOM RODZINNY....

44,10 zł Cena

Najnowszy poradnik Oficyny Wydawniczej POLCEN, który, zgodnie z zamierzeniem autora, ma pomóc inwestorom i mieszkańcom budynków jednorodzinnych przy wyborze rozwiązań dotyczących wyposażenia budynku w instalacje elektryczne, w tym także optymalnego korzystania z energii elektrycznej. Autor szczególną uwagę zwraca na takie zagadnienia, jak: warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, zużycie energii elektrycznej, zastosowanie specjalistycznego ogrzewania elektrycznego.