Polcen

Polcen

Jest 23 produktów.

Pokazano 1-21 z 23 pozycji

Aktywne filtry

Warunki techniczne jakim...

169,00 zł Cena

Poradnik Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019

jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. 

Książka Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

Jej niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy

Procedury...

76,00 zł Cena

Publikacja w syntetyczny, kompleksowy sposób przy­bliża obecnym i przyszłym inwestorom oraz projek­tantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opartego na ra­cjonalnie sformułowanym celu i kalkulowanych wy­nikach. Książka zawiera 26 rysunków i wykresów, wykaz Polskich Norm, wykaz aktów prawnych i skorowidz rzeczowy.

Bezpieczeństwo Pożarowe....

99,00 zł Cena

Niniejsza publikacji stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych.

ABC UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH...

19,00 zł Cena
Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane; Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg); Wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane. Rok wydania 2016

PYTANIA I TESTY...

79,00 zł Cena

Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016 to najnowsze 13. wydanie publikacji, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem Książki te są niezbędne do dobrego przygotowania do egzaminów wiosennych 2016 dla inżynierów i techników budownictwa w szeregu specjalnościach zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie. Część 1. PORADNIK składa się z: * przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

Prawo budowlane. Przepisy z...

29,00 zł Cena
Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 8. poprawione wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 7 stycznia 2016 roku (wydanie 8. kieszonkowe, format B6). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY...

54,60 zł Cena
Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddzialywanie w podstawowych osrodkach, techniki inicjowania wybuchu ladunków MW, zasady realizacji robót strzalowych w budownictwie, ze szczególnym uwzglednieniem rozbiórki budynków, obiektów komunikacyjnych, wiez i kominów, zasady realizacji robót strzalowych w gruntach, rodzaje zagrozen i sposoby ich ograniczenia. Poza tym w publikacji przykladowy (szczególowy) projekt rozbiórki komina metoda wybuchowa, pytania testowe z odpowiedziami z przedstawionego zakresu materialu, liczne wzory, indeks przedmiotowy, spis rysunków i tabel. Wiedza zawarta w podreczniku oparta jest na dostepnej literaturze i pracach wlasnych autorów. Podrecznik przeznaczony jest dla: studentów uczelni technicznych i wojskowych, inzynierów i techników szeroko pojetego budownictwa, górników oraz tych, którzy ubiegaja sie o uzyskanie uprawnien w specjalnosci wyburzeniowej.

STOSOWANIE PRAWA BUDOWLANEGO

77,70 zł Cena
Stan prawny 1.07.2006 22 maja 2006 r. Autor otrzymał nagrodę Ministra Transportu i Budownictwa „za wnikliwą analizę Prawa budowlanego w aspekcie merytorycznym i historycznym oraz nowe propozycje uregulowań prawnych” w poradniku Stosowanie prawa budowlanego Publikacja ta stanowi kompendium wiedzy praktycznej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestorów inspektorów nadzoru projektantów majstrów i kierowników budów pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego i organów samorządów zawodowych. W komentarzu autor udziela odpowiedzi na najważniejsze pytania pojawiające się przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych (w tym przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie), bądź przy eksploatacji obiektów budowlanych, np.: Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę? Jak uzyskać zgodę na odstępstwo od warunków technicznych? Co jest lub nie jest samowolą budowlaną? Jak uzyskać zgodę na usankcjonowanie samowoli budowlanej? Kto i kiedy powinien zgłosić obiekt do użytkowania? Jak należy utrzymywać obiekt budowlany? Co należy zrobić w przypadku katastrofy budowlanej? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów Prawa budowlanego? Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia budowlane? W poradniku m.in.: fachowy komentarz obejmujący proces budowlany – zarówno w ujęciu historycznym, jak i problemowym: od projektowania, przygotowania i budowy, aż do użytkowania obiektu budowlanego i jego rozbiórki ujednolicony tekst ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016, z 2004 r. nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881, nr 93 poz. 888, nr 96 poz. 959, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362, nr 163 poz. 1364, nr 169 poz. 1419, z 2006 r. nr 12 poz. 63) wykaz aktów prawnych związanych ze stosowaniem prawa budowlanego aneks – komentarz do rozporządzenia MTiB z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie indeks tematyczny spis tabel liczne wzory: wniosków, zgłoszeń, oświadczeń, decyzji. mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski jest teoretykiem i praktykiem prawa budowlanego. Jego stosowaniem zajmuje się od początku swojej długoletniej kariery zawodowej - na budowie i w projektowaniu oraz pracy w terenowym organie państwowego nadzoru budowlanego, a także w trakcie pełnienia funkcji: - naczelnika Wydziału Projektów Budowlanych w Komitecie Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - wicedyrektora Departamentu Państwowego Nadzoru Budowlanego w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - dyrektora Zespołu Technicznego Inwestycji w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Jest autorem kilkunastu książek (za które uhonorowany został trzema nagrodami Ministra) z zakresu: budownictwa, urbanistyki, architektury, projektowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych (np. Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, wyd. Arkady, 1989 r.; Budownictwo jednorodzinne, wyd. COIB, 1998 r.) oraz stosowania przepisów techniczno-budowlanych (Warunki techniczne dla budynków 2002, 2003, 2004, 2006 wyd. Polcen), a także licznych artykułów w periodykach fachowych (m.in. Budownictwo i Prawo, Inżynier budownictwa, Przegląd budowlany, Wiadomości projektanta budownictwa). Za współorganizowanie i efekty nauczania na renomowanym Podyplomowym Studium Mieszkalnictwa przy Politechnice Warszawskiej (1975–1989) otrzymał także zespołową nagrodę specjalną ministra

UMOWY BUDOWLANE. Istotne i...

70,35 zł Cena
Poradnik zawiera ogólne warunki umów oraz umowy o roboty budowlane (dzieło), prace pro-jektowe w budownictwie, zastępczy nadzór inwestorski. Jest to zbiór dokumentów określających zasady prawne, techniczne i ekonomiczne warunków umów dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych. Poradnik ma na celu ujednolicenie nazewnictwa w treści umowy poprzez stosowanie wyrażeń jednoznacznych (stąd powołania na PN), zagwarantowanie czytelności, kompleksowości i przejrzystości umów przez wyłączenie z ich treści ogólnych warunków umów, przybliżenie stronom ocen prawnych umów dokonanych przez sądy powszechne. Niniejsze opracowanie stanowi skondensowane omówienie ważnych postanowień umów opartych na obowiązujących przepisach, a także orzecznictwie sądowym. Poradnik zawiera przykłady i wzorce praktyczne. Wydając ten poradnik, Autor i Wydawca pragną przyczynić się do wzbogacenia problematyki umów budowlanych na rynku polskim, mając na względzie dobro wspólne wykonawców i inwestorów. Istniejące wzorce niemieckie VOB oraz europejskie wskazówki FIDIC w tym zakresie są nieodpowiednie, przez to mało przydatne do naszych polskich warunków.

GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE

44,63 zł Cena
Prezentowany poradnik przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem energii elektrycznej w technice grzewczej, a szczególnie: różne sposoby ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zastosowanie prądu do ochrony budynku i jego otoczenia, specjalne zastosowania ogrzewania elektrycznego. Jest on bardzo przydatny dla wszystkich osób projektujących i modernizujących dom, chcących w możliwie najlepszy i najtańszy sposób go ogrzać, może okazać się bardzo pomocny dla administratorów nieruchomości oraz deweloperów. Pokazuje niestandardowe sposoby wykorzystania ogrzewania elektrycznego. Cennym uzupełnieniem poradnika są liczne (ponad 130) ilustracje, tablice (prawie 50) i przykłady, jak też dwa załączniki, poświęcone ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym, gaszeniu urządzeń elektrycznych – a więc zagadnieniom niezbędnym praktycznie dla każdego.

ENERGOEFEKTYWNY DOM DOSTĘPNY

70,35 zł Cena
Książka jest przydatna dla wszystkich planujących budowę lub kupno domu jednorodzinnego. Pokazuje, o czym trzeba pamiętać podczas budowy, i daje wskazówki dotyczące wszystkich elementów domu, takich jak: kształt bryły, rodzaj dachu, wysokość, usytuowanie w przestrzeni, rodzaj przegród. Pomoże w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, dzięki którym ich domy będą ciepłe, przytulne, oszczędne i ekologiczne

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW....

71,40 zł Cena
"Książka Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS, jest jedynym na polskim rynku tego typu poradnikiem. Energia zużywana do ogrzania budynków od wielu lat jest ważną pozycją w budżecie domów jedno- i wielorodzinnych. Przez ściany ucieka ok. 40% energii. Jest to rezultatem strat cieplnych wynikających ze słabej izolacyjności ścian (w tym zewnętrznych). Docieplanie ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo wznoszonych przyczynia się do mniejszego zużycia energii, a co za tym idzie do niższych rachunków za użytkowanie budynku, lepszych warunków mieszkaniowych (latem chłodno, ciepło zimą), jak też do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Poradnik szczegółowo opisuje złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS), ze wskazaniem na materiały termoizolacyjne (m.in. styropian i wełna mineralna), przegrody budowlane, węzły konstrukcyjne, dodatkowe komponenty, transparentną izolację cieplną, próżniowe panele izolacyjne oraz tworzywa wykorzystujące nanotechnologię. Opisuje również sposoby omijania Mosków cieplnych. Poradnik porusza też problemy związane z utrzymywaniem jakości ocieplenia w trakcie wieloletniej eksploatacji budynku, częstością i zakresem przeglądów technicznych, usuwaniem wad i błędów wykonawczych, zabiegami konserwacyjnymi, naprawami warstwy elewacyjnej, a także możliwościami pogrubienia izolacji. Poradnik ten jest źródłem cennych informacji w zakresie projektowania, wykonawstwa, konserwacji i modernizacji budynków, z wykorzystaniem systemu ETICS i może okazać się niezbędny w pracy projektantów ochrony cieplnej, specjalistów technologii budownictwa ogólnego i konstruktorów, jak też rzeczoznawców, audytorów i doradców energetycznych. Cennym uzupełnieniem są liczne rysunki, tabele i zdjęcia (ponad 300), odwołania do europejskich norm i aprobat technicznych, jak również obszerny słownik terminologiczny, zawierający objaśnienia wielu mało jeszcze spopularyzowanych pojęć z zakresu poprawy efektywności cieplnej. Merytoryczną wartość poradnika podnoszą pozytywne recenzje wydane przez profesora Politechniki Warszawskiej Leszka Laskowskiego, specjalistę fizyki cieplnej oraz eksperta ds. ociepleń mgr inż. Marka Śliwińskiego. Poradnik ten jest źródłem cennych informacji w zakresie projektowania, wykonawstwa, konserwacji i modernizacji budynków, z wykorzystaniem systemu ETICS i może okazać się niezbędny w pracy projektantów ochrony cieplnej, specjalistów technologii budownictwa ogólnego i konstruktorów, jak też rzeczoznawców, audytorów i doradców energetycznych."

BEZPIECZNY DOM RODZINNY....

44,10 zł Cena
"Alternatywne źródła – energia odnawialna autorstwa mgr inż. Janusza Strzyżewskiego jest drugą częścią poradnika dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Zgromadzono w nim informacje dotyczące niestandardowych zastosowań energii elektrycznej w tym w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii słońca i wiatru. Czerpana z ich energia umożliwia przynajmniej częściowe złagodzenie skutków przerw w zasilaniu z sieci elektroenergetycznej, a dzięki temu, że jest bezpłatna pozwala zmniejszyć rachunki płacone za „prąd” dostarczany z „elektrowni”. W publikacji przedstawiono także zagrożenia oraz środki ochrony przed działalnością intruzów, polami elektromagnetycznymi emitowanymi przez sprzęty elektryczne używane w do-mu oraz niedoceniane zagrożenie, jakie niesie powstawanie ładunków elektrostatycznych. Jeden z rozdziałów poświęcono iluminacji przydomowego ogrodu. Ze względu na to, że stosowanie niestandardowych rozwiązań wymaga również analizy pod kątem ekonomicznym na końcu poszczególnych rozdziałów podano orientacyjne koszty."

ZASADY OBMIARU I OBLICZANIA...

60,80 zł Cena
W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania przedmiarów robót budowlanych w kosztorysowaniu nowo projektowanych budynków, a także (a może w szczególności) do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych. Normowe zasady obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach zostały przedstawione i skomentowane przy zastosowaniu układu tabelarycznego porównywalnych ustaleń PN-70/B-2365 z ustaleniami PN ISO 9836:1997. Układ taki jest najbardziej przejrzysty i ułatwia wyciągnięcie logicznych wniosków praktycznych. W poradniku zamieszczono ok. 150 rysunków i 24 tabele obrazujące zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury oraz pytania z odpowiedziami autora, a także ilustrowany słownik pojęć niezdefiniowanych w aktach prawnych i normach. Publikacja przeznaczona jest dla: inwestorów i projektantów oraz właścicieli i zarządców budynków, a także ich użytkowników - członków spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i banków kredytujących inwestycje budowlane - przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji rzeczoznawców majątkowych i notariuszy przy szacowaniu wartości budynków, zawieraniu umów kupna-sprzedaży i zakładaniu ksiąg wieczystych.

BEZPIECZNY DOM RODZINNY....

44,10 zł Cena
Najnowszy poradnik Oficyny Wydawniczej POLCEN, który, zgodnie z zamierzeniem autora, ma pomóc inwestorom i mieszkańcom budynków jednorodzinnych przy wyborze rozwiązań dotyczących wyposażenia budynku w instalacje elektryczne, w tym także optymalnego korzystania z energii elektrycznej. Autor szczególną uwagę zwraca na takie zagadnienia, jak: warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, zużycie energii elektrycznej, zastosowanie specjalistycznego ogrzewania elektrycznego. Książka zawiera też porady dotyczące dostaw energii, kontroli i odbioru instalacji elektrycznych, zasad odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych. Omówione są w niej błędy i niedociągnięcia w eksploatacji instalacji elektrycznych popełniane przez właścicieli lub użytkowników budynku jednorodzinnego oraz odpowiedzialność prawna, jaka na nich ciąży. Publikacja zawiera informacje, co powinna zawierać dokumentacja projektowa i powykonawcza oraz opisy oświetlenia wnętrza domu. Niewątpliwą zaletą książki są liczne ilustracje, niezwykle pomocne w praktycznym zastosowaniu zawartych w niej wskazówek. Autor poradnika, mgr inż., Janusz Strzyżewski posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz oświetlenia we wszystkich rodzajach budownictwa, od przemysłowego i komunalnego do mieszkaniowego, oraz budowli sakralnych. Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest autorem i współautorem wielu artykułów prasowych oraz publikacji książkowych z dziedziny elektrotechniki, jedną z nich, jest właśnie: „Bezpieczny dom rodzinny- instalacje elektryczne” tom I

Prawo o Wyrobach...

40,95 zł Cena
Poradnik obejmuje całość przepisów w zakresie wprowadzania wyrobów na rynek budowlany do obrotu oraz ich stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. Zbiór przepisów prawnych uzupełnia obszerne omówienie, przedstawiające podstawowe założenia polskiego systemu legalizacji wyrobów budowlanych. Książka zawiera: 3 ustawy, 9 rozporządzeń, ok. 800 norm, 31 pytań i odpowiedzi z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Poradnik przeznaczony jest m.in. dla: producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych, projektantów, inwestorów, studentów kierunków budowlanych, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane wyd. 10

61,95 zł Cena
W poradniku zawarto przykładowe pytania egzaminacyjne z komentarzem oraz podstawowe akty prawne wraz ze skorowidzami rzeczowymi: Prawo budowlane, Rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawę Kodeks postępowania administracyjnego. Książka zawiera również komentarz do ustawy Prawo budowlane. Poradnik przeznaczony jest dla: architektów, konstruktorów budowlanych, drogowców, mostowców, kolejarzy, instalatorów.

Wycena nowych technologii w...

49,35 zł Cena
To pierwszy na rynku poradnik tak wnikliwie omawiający zagadnienia związane z kosztorysowaniem robót remontowych. Pozycja skierowana jest do kosztorysantów oraz osób zainteresowanych nowymi technologiami w budownictwie. Informacje zawarte w książce mają pomóc w lepszym zrozumieniu procesów technologicznych, a także umożliwić krytyczne spojrzenie na dostępne na rynku katalogi. Poradnik zawiera ok. 60 rysunków technicznych, 30 fotografii i 20 tabel.

LEKSYKON BUDOWNICTWA...

36,75 zł Cena
Niniejsza publikacja Oficyny Wydawniczej POLCEN adresowana jest do szerokiego kręgu osób w różny sposób związanych z działalnością inwestycyjną ukierunkowaną na projektowanie, użytkowanie i propagowanie niskoenergochłonnych obiektów budowlanych o racjonalnej charakterystyce użytkowej, a szczególnie do fachowców reprezentujących różne specjalności, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów przygotowujących do nowego zawodu audytora i doradcy energetycznego, a także uczniów średnich szkół technicznych.

KOSZTORYSOWANIE OBIEKTÓW I...

51,45 zł Cena
Zaktualizowane i uzupełnione W poradniku tym dodano nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych oraz rozwinięto i wzbogacono rozdział poświęcony przedmiarowi robót, a także zaktualizowano wycenę prac projektowych oraz wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wciąż bardzo istotnym tematem jest rozdział poświęcony technikom komputerowym, a mianowicie komputerowe wspomaganie kosztorysowania. Trzeba przyznać, że pomimo zachodzących zmian, jakie upłynęły od pierwszego wydania niniejszej książki (to już prawie 10 lat) publikacja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Oznacza to, że jest nadal potrzebna zarówno inwestorom, jak i wykonawcom robot. Zalecana jest również projektantom, a głownie kosztorysantom, a także osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Wznoszenie nowych budynków, budowli oraz ich rozbudowa, modernizacja, jak również adaptacja obiektów istniejących, stosownie do zmieniających się potrzeb użytkowników, wymaga podjęcia szeregu czynności studyjnych, koncepcyjnych, projektowych, prawnych, organizacyjnych, wykonawczych, umownych, kosztorysowych i innych. Ogół tych działalności nazywa się procesem inwestycyjnym, a czas realizacji – cyklem inwestycyjnym. We wszystkich tych bardzo zróżnicowanych czynnościach inwestor, stosownie do swoich możliwości – głownie finansowych, dokonuje wyboru inwestycji, określa wielkość i etapy, przewidywane koszty realizacji oraz opłacalność ekonomiczną inwestycji. Niezbędnym elementem programu inwestycji powinno być sporządzanie kalkulacji kosztów zawartych w dokumentacji kosztorysowej. W skład ceny kosztorysowej robot wchodzą: — koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów i pracy sprzętu budowlanego), — koszty ogólne budowy i zarządu, — planowany do uzyskania zysk oraz — obowiązujący podatek od towarów i usług, tzw. VAT. Prawidłowo sporządzony kosztorys wymaga znajomości organizacji i technologii wykonywanych robot i ich ilości wynikających z przedmiaru lub obmiaru oraz aktualnych cen jednostkowych występujących na lokalnym rynku budowlanym. Przedmiarowanie lub obmiarowanie robot musi być sporządzane (przez fachowców) według określonych zasad w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, gdyż mają one zasadnicze znaczenie do sporządzenia prawidłowej ceny kosztorysowej. Poradnik do kosztorysowania jest obszerny i kompleksowy. Wskazuje nie tylko, jakie podstawy normatywne należy zastosować, ale również podaje praktyczne przykłady sporządzenia indywidualnych nakładów rzeczowych (tzw. zakładowych katalogów). Zawiera także metody i podstawy opracowania kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowych obiektów i robot. W poradniku omówiono również technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robot z uwzględnieniem zasad kosztorysowania. Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania przy użyciu technik wspomagania komputerowego. Załączono również przykłady kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych. W poradniku dokładnie omówiono zarówno metodę wskaźnikową, jak również szczegółową sporządzania kosztorysów. Umożliwiają one określenie całości kosztów robot budowlanych.

BIOZ W BUDOWNICTWIE

57,75 zł Cena
Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, a głównie dla inwestorów podejmujących decyzje o budowie. Poradnik umożliwia również projektantom prawidłowe sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, zaś kierownikom budowy – opracowanie niezbędnego planu BIOZ, w celu zapewnienia wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych i przebywających przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Z myślą o osobach przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane – zamieściliśmy przykładowe pytania (z odpowiedziami i komentarzem) do egzaminu pisemnego i ustnego (rozdz. 6 i 7). W drugim wydaniu przekazujemy ponadto informacje o kierowniku budowy – profesjonalnym organizatorze pracy na budowie (s. 92 ) oraz przykład francuskiego planu BIOZ (str. 445).