Transport

Transport

Jest 12 produktów.

Pokazano 1-12 z 12 pozycji

Aktywne filtry

Jak czytać mosty ?...

39,00 zł Cena

Tom Jak czytać mosty to bogato ilustrowany przegląd zróżnicowanych rozwiązań inżynieryjnych służących do pokonywania przeszkód wodnych i innego typu. W pierwszej części autorzy opisują typy mostów i sposoby ich wykorzystywania. Pomaga to zrozumieć w jaki sposób materiały i technologie wpływają na rozwój tych konstrukcji. W kolejnych rozdziałach zamieszczone zostały historie rozwoju poszczególnych rodzajów przepraw i przykłady ich najciekawszych realizacji. Każdy z obiektów prezentowany jest na ilustracji opatrzonej szczegółowymi rysunkami i opisami. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zrozumieć podstawowe podobieństwa i różnice konstrukcyjne. 

ROBOTY ZIEMNE I...

72,87 zł Cena
W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz pozyskiwanie gruntów, metody umacniania skarp, rekultywację techniczno-biologiczną wykopów, odwarów, wałów ochronnych oraz zabiegi pielęgnacyjne skarp i zrekultywowanych gruntów pasa drogowego. Zwrócono uwagę na kontrolę jakości robót ziemnych, mającą istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji budowli ziemnych. Uwzględniono najnowsze wytyczne polskich i unijnych przepisów oraz norm. Odbiorcy książki: inżynierowie i technicy wykonujący roboty ziemne, projektanci budowli ziemnych, studenci wydziałów inżynierii lądowej i uczniowie techników budowlanych.

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH

75,60 zł Cena
Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki K. Błażejowskiego i St. Styka pt. "Technologia warstw bitumicznych", zawierający połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dotyczący całokształtu zagadnień związanych z technologią nawierzchni drogowej. Opisano asfalty drogowe, dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, asfalty modyfikowane polimerami, skały i kruszywa oraz ich rodzaje, praktykę projektowania i produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych. Całość zilustrowano wieloma przykładami praktycznymi z uwzględnieniem badań nawierzchni metodami wiodącej firmy w tej dziedzinie (BP Polska). Uwzględniono nowe normy zgodne z normalizacją Unii Europejskiej i najnowsze technologie produkcji warstw bitumicznych. Jest to obecnie jedyna książka na rynku omawiająca zastosowanie norm europejskich do nawierzchni asfaltowych. Szczególnie rozszerzono część poświęconą nowej normie dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych PN-EN 13043:2004 (rozdział 4 - Kruszywa). Dodano także dwa nowe rozdziały: rozdział 7 "Przygotowanie podłoża", rozdział 9 "Jak żyć i przetrwać na kontrakcie".

Autostrady w Polsce czyli...

62,37 zł Cena
Problem budowy autostrad w Polsce został publicznie podjęty przez obradujący we wrześniu 1937 roku I Polski Kongres Inżynierów we Lwowie. Od tego czasu na drodze do realizacji kolejnych planów i programów rządowych stanęło wiele przeszkód, głównie natury ekonomicznej i politycznej. Książka prof. Janusza Kalińskiego Autostrady polskie, czyli droga przez mękę przedstawia dzieje budowy autostrad na terenie naszego kraju. W czterech obszernych rozdziałach znajdują się informacje, które z pewnością zainteresują każdego polskiego miłośnika motoryzacji i drogownictwa. Autor w przystępny sposób opisuje zastosowane problemy, rozwiązania i kolejne etapy powstawania tego typu dróg. Pomocnym dodatkiem są mapy, przestawiające plany i stan prac w poszczególnych latach. Całości dopełnia bogaty materiał ilustracyjny.

NEW TRANSPORT ARCHITECTURE

271,95 zł Cena
Efficient transportation is key to both economic prosperity and quality of life in the 21st century. Here are 35 of today’s best design solutions—from Philadelphia International Airport to the Fulton Street interchange in New York’s subway system, from an innovative U.S. border station to Yokohama’s futuristic ferry terminal. These copiously illustrated case studies, together with essays exploring the larger architectural issues, are must reading for everyone concerned with building a more livable future.

RAILWAY STATIONS

136,50 zł Cena
This book presents a history of the railway station, citing its most significant developments in terms of architecture and design. From the building of the Gare de l'Est in 1850s Paris, to the striking proposal for a new Pennsylvania Station in New York City in the late 1990s, the stations are documented through archival material, including engineering drawings and period photographs, as well as contemporary photographs revealing major restoration projects. Other stations featured include the Santa Justa station in Seville by Antonio Cruz and Antonio Oritz, a station in Kyoto by Hiroshi Hara, the Lyon TGV Station by Santiago Calatrava, and the Arnhem Station by Dutch architects Ben von Berkel and Caroline Bos of UN Studio, one of the today's leading design firms.

CHINESE BRIDGES

183,75 zł Cena
Bridges, the least known and understood of China's many wonders, are one of its most striking and resilient feats of architectural prowess. Chinese Bridges brings together a thorough look at these marvels from one of the world's leading experts on Chinese culture and historical geography, Ronald G. Knapp. While many consider bridges to be merely utilitarian, the bridges of China move beyond that stereotype, as many are undeniably dramatic, even majestic and daring. Chinese Bridges illustrates in detail 20 well-preserved ancient bridges, along with descriptions and essays on the distinctive architectural elements shared by the various designs. For the first time in an English-language book, Chinese Bridges records scores of newly discovered bridges across China's vast landscape, illustrated with over 400 color photographs, as well as woodblock prints, historic images, paintings and line drawings.

ARCHITECTURE OF PARKING

96,60 zł Cena
This is the first major international survey of parking garages ever published. Multi-levelled like a car park itself, the book presents visual essays, project spreads and case studies that feature ground-breaking historical and recent structures in photographs and drawings. From the iconic Marina City towers in Chicago to the latest robotic technology at the Volkswagen Autotürme in Germany, the author shows how the form and function of the parking garage has been hugely influential not only on generations of architects but on popular culture, capturing the imagination of novelists, photographers and film-makers.

AIRPORT DESIGN

114,45 zł Cena
Airports are highly appealing places. Gateways to the big wide world, they represent international movement and inspire travel. This book shows you not only real terminals but also airport-specific design and architecture - from VIP lounges to passenger routes, from control towers to hangars and airplan museums. Because of their size and the range of their services, airports often seem to be a city within a city. Pulling together airports from all over the world, this book presents a full picture of airport buildings built in the last few years. It also peers behind the scenes into new design plans, revealing ideas that are waiting to happen. As well as visions that may or may not be realized, the book shows many projects which will definitely take shape in the near future.

EXTREME ARCHITECTURE

103,95 zł Cena
Dostępność:na zamowienie Architects face some of their most difficult tasks designing for extreme environments. Extreme Architecture showcases 45 recent buildings designed for challenging environments, giving valuable insights into the extremes of architectural thinking. Futhermore, in an increasingly unstable world, some of the lessons they teach about self-sufficiency may yet become more generally applicable. Projects range from a desert refuge in southern Arizona to a floating marine research centre, an underground seed vault in northern Norway and a research station at the South Pole. Each case study begins with a clearly presented table listing the altitude, annual rainfall and average temperatures of the site. Photographs show the project in its environment, as well as drawings, site plans and computer renderings where appropriate. Following a brief introduction, the book is divided into five chapters: Hot, Cold, High, Wet and Space. Ruth Slavid is an architectural writer and editor. She worked for 'The Architects’ Journal' for 15 years, in roles including deputy editor and online editor. She is the author of 'Wood Architecture' (2005), 'Wood Houses' (2006) and 'Micro: Very Small Buildings' (2007), all published by Laurence King.

TRAFFIC DESIGN

114,45 zł Cena
Przez prawie cały ubiegły wiek, większość przestrzeni publicznych została zaprojektowana w odniesieniu do samochodów. Stopniowo, głównie typowe elementy infrastruktury wtapiały się w krajobraz architektury miast i wsi - wraz z budynkami i konstrukcjami obsługującymi w rozmaity sposób "samochodową drogę przez życie". Są to także - garaże, stacje, myjnie połączone z kawiarniami, mosty i hotele samochodowe - tamaty często zaskakujących projektów. ”Traffic design” pokazuje internesujące projekty z całego świata.

MOSTY PODWIESZONE....

31,50 zł Cena
W książce przedstawiono m.in. zasady kształtowania, obliczenia statyczne i technologię budowy mostów podwieszonych. Dzieło jest bogato ilustrowane, a wiele przykładów w nim zamieszczonych dotyczy najwybitniejszych osiągnięć z ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa. Książka jest przeznaczona dla inżynierów mostowców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych