Transport

Transport

Aktywne filtry

Transport w śródmieściu...

40,00 zł Cena

Publikacja Transport w śródmieściu Warszawy w latach 1960–2015. Porównanie z innymi miastami w Europie autorstwa P. Pecenik omawia w aspekcie historycznym ewolucję systemu transportowego Śródmieścia Funkcjonalnego Warszawy w latach 1960–2015 opisanej w pięciu rozdziałach.

Część szósta obejmuje wnioski końcowe i propozycje poprawy sytuacji transportowej. Publikacja posiada porównania z innymi miastami europejskimi aby wykazać analogie lub przeciwstawności w realizowanej polityce transportowej przez władze miast.

Jak czytać mosty ? Konstrukcje łączące stulecia
 • Niedostępny

Jak czytać mosty ?...

39,00 zł Cena

Tom Jak czytać mosty to bogato ilustrowany przegląd zróżnicowanych rozwiązań inżynieryjnych służących do pokonywania przeszkód wodnych i innego typu. W pierwszej części autorzy opisują typy mostów i sposoby ich wykorzystywania. Pomaga to zrozumieć w jaki sposób materiały i technologie wpływają na rozwój tych konstrukcji. W kolejnych rozdziałach zamieszczone zostały historie rozwoju poszczególnych rodzajów przepraw i przykłady ich najciekawszych realizacji. Każdy z obiektów prezentowany jest na ilustracji opatrzonej szczegółowymi rysunkami i opisami. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zrozumieć podstawowe podobieństwa i różnice konstrukcyjne. 

ROBOTY ZIEMNE I REKULTYWACYJNE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM: ksa24.pl
 • Niedostępny

ROBOTY ZIEMNE I...

72,87 zł Cena

W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz pozyskiwanie gruntów, metody umacniania skarp, rekultywację techniczno-biologiczną wykopów, odwarów, wałów ochronnych oraz zabiegi pielęgnacyjne skarp i zrekultywowanych gruntów pasa drogowego.

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH: ksa24.pl
 • Niedostępny

TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH

75,60 zł Cena

Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki K. Błażejowskiego i St. Styka pt. "Technologia warstw bitumicznych", zawierający połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dotyczący całokształtu zagadnień związanych z technologią nawierzchni drogowej. Opisano asfalty drogowe, dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, asfalty modyfikowane polimerami, skały i kruszywa oraz ich rodzaje, praktykę projektowania i produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych.

Autostrady w Polsce czyli droga przez mękę: ksa24.pl
 • Niedostępny

Autostrady w Polsce czyli...

62,37 zł Cena

Problem budowy autostrad w Polsce został publicznie podjęty przez obradujący we wrześniu 1937 roku I Polski Kongres Inżynierów we Lwowie. Od tego czasu na drodze do realizacji kolejnych planów i programów rządowych stanęło wiele przeszkód, głównie natury ekonomicznej i politycznej. Książka prof. Janusza Kalińskiego Autostrady polskie, czyli droga przez mękę przedstawia dzieje budowy autostrad na terenie naszego kraju. W czterech obszernych rozdziałach znajdują się informacje, które z pewnością zainteresują każdego polskiego miłośnika motoryzacji i drogownictwa. Autor w przystępny sposób opisuje zastosowane problemy, rozwiązania i kolejne etapy powstawania tego typu dróg.

NEW TRANSPORT ARCHITECTURE
 • Niedostępny

NEW TRANSPORT ARCHITECTURE

271,95 zł Cena
Efficient transportation is key to both economic prosperity and quality of life in the 21st century. Here are 35 of today’s best design solutions—from Philadelphia International Airport to the Fulton Street interchange in New York’s subway system, from an innovative U.S. border station to Yokohama’s futuristic ferry terminal. These copiously illustrated case studies, together with essays exploring the larger architectural issues, are must reading for everyone concerned with building a more livable future.
a+u 442 07:07 Automobile Architecture
 • Niedostępny

a+u 442 07:07 Automobile...

105,00 zł Cena
Dostępność: na zamówienie Ta część a+u 2007:07 to tematyka salonów, muzeów i fabryk samochodów. Producenci aut szukają nowych sposobów prezentacji na całym świecie. Zaprezentowano tu 14 projektów w tym Future Systems - Maserati Muzeum, Foster and Partners - McLaren Technology Center, fabryka Ferrari - Jean Nouvel oraz projekt Coop Himmelb(l)au dla BMW.
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykona
 • Niedostępny

Głębokie wykopy....

50,40 zł Cena

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania geotechnicznego i doboru parametrów, projektowania, monitorowania oraz stosowania norm europejskich. Z uwagi na rolę zagadnień analizy ryzyka we wstępie zamieszczono podstawowe informacje o zarządzaniu ryzykiem w realizacji wykopów głębokich. 

Infrastruktura wodno - ściekowa w planowaniu miast
 • Niedostępny

Infrastruktura wodno -...

49,35 zł Cena

Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Opisano zasady zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych, lokalizowania ujęć wody i ich stref ochronnych, usuwania ścieków miejskich, lokalizowania oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzania wód deszczowych, prognozowania potrzeb wodnych, planowania wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajania ulic, zmian poziomu wód gruntowych oraz zagospodarowania terenów nadwodnych. 

Węzły drogowe i autostradowe
 • Niedostępny

Węzły drogowe i autostradowe

74,55 zł Cena

Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych, zawierająch szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań i sposobów organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo. Przedstawiono także szczegółowy opis podstawowych rozwiązań kolejnych grup węzłów, ilustrując je zdjęciami obiektów wykonanych w kraju i za granicą. 

Nawierzchnie asfaltowe
 • Niedostępny

Nawierzchnie asfaltowe

80,85 zł Cena

Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża gruntowego, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej. Opisano projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchnie specjalne, rodzaje uszkodzeń nawierzchni, a także sposoby odnowy i utrzymania nawierzchni asfaltowych. Przedstawiono również projektowanie konstrukcji nawierzchni oraz problemy związane z ochroną środowiska podczas wytwarzania mieszanki, budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowych. 

Odwodnienie dróg
 • Niedostępny

Odwodnienie dróg

60,06 zł Cena

W książce przedstawiono metody projektowania odwodnienia dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i najnowszych norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Opisano podstawowe zagadnienia z hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki, kanalizacji, budownictwa drogowego i mostowego oraz mechaniki gruntów. Zawarto normy, wytyczne, wzory oraz tablice z niezbędnymi do obliczeń parametrami. Szczegółowo opisano: urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wody deszczowej, podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych, urządzenia do regulacji odpływu deszczowego, urządzenia do wchłaniania wód opadowych, zbiorniki odparowujące. 

RAILWAY STATIONS
 • Niedostępny

RAILWAY STATIONS

136,50 zł Cena
This book presents a history of the railway station, citing its most significant developments in terms of architecture and design. From the building of the Gare de l'Est in 1850s Paris, to the striking proposal for a new Pennsylvania Station in New York City in the late 1990s, the stations are documented through archival material, including engineering drawings and period photographs, as well as contemporary photographs revealing major restoration projects. Other stations featured include the Santa Justa station in Seville by Antonio Cruz and Antonio Oritz, a station in Kyoto by Hiroshi Hara, the Lyon TGV Station by Santiago Calatrava, and the Arnhem Station by Dutch architects Ben von Berkel and Caroline Bos of UN Studio, one of the today's leading design firms.
CHINESE BRIDGES
 • Niedostępny

CHINESE BRIDGES

183,75 zł Cena

Bridges, the least known and understood of China's many wonders, are one of its most striking and resilient feats of architectural prowess. Chinese Bridges brings together a thorough look at these marvels from one of the world's leading experts on Chinese culture and historical geography, Ronald G. Knapp.

ARCHITECTURE OF PARKING
 • Niedostępny

ARCHITECTURE OF PARKING

96,60 zł Cena
This is the first major international survey of parking garages ever published. Multi-levelled like a car park itself, the book presents visual essays, project spreads and case studies that feature ground-breaking historical and recent structures in photographs and drawings. From the iconic Marina City towers in Chicago to the latest robotic technology at the Volkswagen Autotürme in Germany, the author shows how the form and function of the parking garage has been hugely influential not only on generations of architects but on popular culture, capturing the imagination of novelists, photographers and film-makers.
AIRPORT DESIGN
 • Niedostępny

AIRPORT DESIGN

114,45 zł Cena
Airports are highly appealing places. Gateways to the big wide world, they represent international movement and inspire travel. This book shows you not only real terminals but also airport-specific design and architecture - from VIP lounges to passenger routes, from control towers to hangars and airplan museums. Because of their size and the range of their services, airports often seem to be a city within a city. Pulling together airports from all over the world, this book presents a full picture of airport buildings built in the last few years. It also peers behind the scenes into new design plans, revealing ideas that are waiting to happen. As well as visions that may or may not be realized, the book shows many projects which will definitely take shape in the near future.
EXTREME ARCHITECTURE
 • Niedostępny

EXTREME ARCHITECTURE

103,95 zł Cena

Dostępność:na zamowienie Architects face some of their most difficult tasks designing for extreme environments. Extreme Architecture showcases 45 recent buildings designed for challenging environments, giving valuable insights into the extremes of architectural thinking.

TRAFFIC DESIGN
 • Niedostępny

TRAFFIC DESIGN

114,45 zł Cena
Przez prawie cały ubiegły wiek, większość przestrzeni publicznych została zaprojektowana w odniesieniu do samochodów. Stopniowo, głównie typowe elementy infrastruktury wtapiały się w krajobraz architektury miast i wsi - wraz z budynkami i konstrukcjami obsługującymi w rozmaity sposób "samochodową drogę przez życie". Są to także - garaże, stacje, myjnie połączone z kawiarniami, mosty i hotele samochodowe - tamaty często zaskakujących projektów. ”Traffic design” pokazuje internesujące projekty z całego świata.
MOSTY. Trzy tysiące lat zmagań z naturą.
 • Niedostępny

MOSTY. Trzy tysiące lat...

61,95 zł Cena

MACIEJ HILDEBRAND LAUREATEM NAGRODY im. JERZEGO KURYŁOWICZA DLA TŁUMACZA LITERATURY NAUKOWEJ ZA TŁUMACZENIE PRACY DAVIDA J. BROWNA "MOSTY. TRZY TYSIĄCE LAT ZMAGAŃ Z NATURĄ". Książka niezwykła i ekscytująca. 

MOSTY PODWIESZONE....

31,50 zł Cena

Książka "MOSTY PODWIESZONE. Projektowanie i realizacja" autorstwa Jana Bliszczuka, w której omówiono m.in. normy kształtowania, wyliczenia statyczne i technologię budowy mostów podwieszonych. 

Publikacja posiada wiele ilustracji, a przykłady w nim zamieszczonych dotyczy największych osiągnięć z ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa. Książka jest przeznaczona dla inżynierów mostowców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.