Polskie Wydawnictwo Techniczne

Polskie Wydawnictwo Techniczne

Aktywne filtry

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE...

139,65 zł Cena

Publikacja PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE POŁĄCZEŃ I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH Tom 2 autorstwa Jana Bródki, Aleksandra Kozłowskiego Od 2010 obowiązują w Polsce tylko przepisy europejskie, w takim wypadku pojawia się pilna potrzeba zaznajamiania z nimi kadry inżynierskiej oraz studentów.

Bródka Jan oraz Kozłowski Aleksander akcentują cel wydania we wstępie i pod takim kątem opracowali każdy rozdział. Typowe jest to, że najpierw jest prezentowane teoretyczno-konstrukcyjno-technologiczne ujęcie zagadnienia szczegółowego, a następnie przykłady obliczeniowe. Omówiono połączenia spawane, połączenia na łączniki mechaniczne, połączenia elementów małej grubości, węzły podatne oraz połączenia elementów z rur.

HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ. PORADNIK PROJEKTANTA
  • Niedostępny

HALE O KONSTRUKCJI...

146,37 zł Cena

HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ. PORADNIK PROJEKTANTA autorstwa Sławomira Labocha, Witolda Kucharczyka omawia hale, które są najczęściej obiektami parterowymi, wykorzystywane w budownictwie przemysłowym


o przeznaczeniu ogólnym jako:

  • budynki produkcyjne i magazynowe,
  • hale obsługowe (hangary, zajezdnie, stacje obsługi),
  • hale użyteczności publicznej (handlowe, wystawowe, sportowe, widowiskowe oraz dworce kolejowe i lotnicze).

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE...

169,58 zł Cena

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE POŁĄCZEŃ I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH Tom 1 jest I wydaniem książki, które ukazało się w trakcie publikowania polskich tłumaczeń poszczególnych części Eurokodów.

Po wycofaniu w 2010 r. przez PKN pakietu Polskich Norm PN-B, proces wdrażania Norm Europejskich przyśpieszył. Normy PN-EN stały się już podstawowym źródłem nauczania w średnich i wyższych szkołach technicznych. Stają się one również coraz częściej wymaganiami inwestorów przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji stalowych.