Wydarzenia

Brak wydarzeń

DodoEditor

DodoEditor

Aktywne filtry

Jan Wolff Monografia...

38,85 zł Cena

Jan Wolff Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych dekoracji sztukatorskich autorstwa Michała Kurzeja opisuje działalność Jan Wolffa, muratora działającego na pograniczu małopolsko-ruskim w 1. poł. XVII w.,

znany był przede wszystkim jako autor fantazyjnych dekoracji sklepiennych. Jego sztukaterie uznawano za najwybitniejsze prace tego typu, a wzniesione przez niego budowle zaliczano do najbardziej charakterystycznych dzieł polskiej architektury nowożytnej. Niniejsza praca jest próbą skompletowania jego dorobku, a także odpowiedzi na pytanie o zakres i charakter twórczości Wolffa na postawie analizy form wznoszonych przez niego budowli.