Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Budownictwo

Budownictwo

Jest 736 produktów.

Pokazano 1-21 z 736 pozycji

Aktywne filtry

Energetyka odnawialna w...

89,00 zł Cena

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

to książka skierowana do architektów, inżynierów budowlanych oraz studentów. Zawiera zarówno opracowania teoretyczne tytułowego zagadnienia, jak zagadnienia aplikacyjne. 

Problematyka odnawialnych źródeł energii to w tej chwili w budownictwie

temat niezwykle aktualny. Książka zawiera informacje dla inwestorów wykorzystujących OZE w  skali mikro i małej. Szczególnie mocno koncentruje się na kwestii magazynowania energii wyprodukowanej dzięki OZE.    

Okresowe kontrole obiektów...

83,00 zł Cena

Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

Projektowanie ścian w...

39,00 zł Cena

Głównym celem publikacji jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego. W kolejnych rozważaniach przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych (murowanych, drewnianych, prefabrykowanych, z płyt warstwowych) oraz ścian działowych. Istotnym elementem jest także zestawienie problematyki projektowania złączy ścian zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Warunki techniczne dla...

149,00 zł Cena
Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania

BIM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA...

70,00 zł Cena
Poradnik wprowadza w problematykę BIM i omawia dwa zasadnicze spojrzenia: jedno – które kojarzy BIM z narzędziami CAD, drugie – traktujące BIM jako technologię, która integruje wszystkie procesy opisujące budowlę. O niezwykłości książki świadczy fakt, że Autor odcina się od standardów, które można znaleźć w innych publikacjach i skupia się na innych,już funkcjonujących i stale się rozwijających – pozwolą one polskiemu budownictwu włączyć się w przyszłości w światowy nurt BIM. Poruszone są między innymi tematy: Przejście od CAD do BIM, Model BIM a rodzaj obiektu i analizy, BIM 3D, 4D, ..., MD 78, Standardy nowej technologii: IFC, IDM, MVD, bSDD, BCF. Bogata treść sprawia, że to idealna lektura dla studentów architektury, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z BIM.

Właściwości...

79,00 zł Cena

Niniejsza instrukcja podaje zasady korzystania z danych na temat izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. W instrukcji omówiono rodzaje jednoliczbowych wskaźników stosowanych do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych różnych elementów budowlanych, podając równocześnie ich zakres stosowania przy projektowaniu budynków zgodnie z wymaganiami akustycznymi. W odniesieniu do okien i drzwi podano zasady ich klasyfikacji akustycznej przy uwzględnieniu wskaźników izolacyjności określonych na podstawie badań laboratoryjnych.

Roboty wykończeniowe,...

27,00 zł Cena
książka zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, laminatów HPL (high pressure laminates, tj. laminat wysokociśnieniowy). Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.

Projektowanie konstrukcji...

42,00 zł Cena
W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości ceramicznych, silikatowych i betonowych elementów murowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1996-1-2 oraz w normach badań odporności ogniowej PN-EN 1364-1 i PN-EN 1365-1. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji murowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

PYTANIA I TESTY...

79,00 zł Cena

Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016 to najnowsze 13. wydanie publikacji, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem Książki te są niezbędne do dobrego przygotowania do egzaminów wiosennych 2016 dla inżynierów i techników budownictwa w szeregu specjalnościach zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie. Część 1. PORADNIK składa się z: * przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

Testy na uprawnienia...

56,00 zł Cena

Stan prawny na dzień 7.03.2016 Spis Treści 1. Rozdział I 1. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 2. Regulacje dotyczące uprawnień budowlanych w przepisach ustawy - Prawo budowlane 3. Regulacje dotyczące uprawnień budowlanych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 4. Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych 5. Czynność, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach 2. Rozdział II 1. Podstawowe informacje o działalności IARP oraz PIIB w zakresie nadawania uprawnień budowlanych 2. Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych 3. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane 3. 

Projektowanie przegród...

60,00 zł Cena

Książka Krzysztofa Pawłowskiego „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Zmiany te, formułowane w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych budowlanych, charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej, czy planach mających na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w znacznej mierze dotyczą kwestii poszanowania energii, w tym ciepła podczas eksploatacji budynków. 

VADEMECUM BUDOWLANE

99,00 zł Cena
Dodruk cyfrowy VADEMECUM BUDOWLANEGO, uniwersalnego kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego, wydanego po raz pierwszy w 2001 r., zawiera m.in. informacje o podstawach prawnych budownictwa, organizacji przedsiębiorstw budowlanych, kosztorysowaniu i umowach budowlanych, zasadach projektowania i wymiarowania elementów konstrukcji, ochronie budynków, instalacjach i urządzeniach technicznych w budynkach, organizacji i planowaniu budowy.

PODSTAWY PROJEKTOWANIA...

62,10 zł Cena
Dodruk cyfrowy publikacji traktującej o zasadach projektowania konstrukcji metalowych. Poza informacjami dotyczącymi teorii projektowania, produkcji, właściwości stali, wyrobów i łączników podano zasady projektowania elementów rozciąganych, ściskanych, ścinanych i zginanych oraz belek i różnego rodzaju połączeń.

OBLICZANIE PRZEKROJÓW W...

62,10 zł Cena
W książce podano zasady projektowania przekrojów betonowych i żelbetowych w stanie granicznym nośności i użytkowalności według PN-B-03264,1999. Omówiono właściwości betonu i stali zbrojeniowej oraz przedstawiono wymagania dotyczące zbrojenia i konstruowania elementów żelbetowych.

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

35,00 zł Cena
Podręcznik do nauki: podstawowych zagadnień związanych ze statyką budowli, podstawowych pojęć dotyczących wytrzymałości materiałów, zasad projektowania elementów konstrukcyjnych.

CZĘŚĆ B: ROBOTY...

21,60 zł Cena

W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje wykładzin, ich podstawowe właściwości, które należy brać pod uwagę na etapie doboru wykładziny oraz sposoby przygotowania podłoża pod wykładziny. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące materiałów i podłoży, z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm, metody układania wykładzin, warunki jakie powinny być spełnione przed i w trakcie ich wykonywania oraz zakres badań odbiorczych i metody ich przeprowadzania. 

CZĘŚĆ A: ROBOTY ZIEMNE I...

42,00 zł Cena

Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i zapraw murarskich.Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przekryć krzywiznowych). W załącznikach przedstawiono zasady określania klas ekspozycji konstrukcji murowych dla różnych warunków środowiskowych oraz doboru elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość muru w różnych warunkach ekspozycji.

Płyty i membrany oraz...

33,00 zł Cena

Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz pracowników naukowych i inżynierów projektantów. W opracowaniu omówiono: podstawowe równania klasycznej teorii sprężystości materiałów izotropowych i anizotropowych, elementy teorii membran izotropowych i anizotropowych oraz swobodnego skręcania prętów pryzmatycznych, teorię izotropowych i anizotropowych płyt Kirchoffa, podstawowe sformułowania zagadnień brzegowych i metody ich rozwiązywania, zastosowanie pojedynczych i podwójnych szeregów Fouriera, a także zagadnienia dotyczące płyto-tarcz, płyt warstwowych i stateczności płyt. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W...

49,00 zł Cena

Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja Publikacja wydana pod patronatem miesięczników elektro.info i Rynek Instalacyjny Spis treści Julian Wiatr ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH / 5 Waldemar Jaskółowski ZAGROŻENIA POWSTAJĄCE PRZY SPALANIU IZOLACJI KABLI LUB PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH / 25 Mirosław Miegoń STOSOWANIE WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO Z ZASILACZAMI BEZPRZERWOWYMI UPS / 33 Dariusz Cygankiewicz, Edward Skiepko NIEZAWODNE ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH GWARANTOWANYMI NAPIĘCIAMI – PRZEMIENNYM 230 V I STAŁYM 24 V / 40 Dariusz Kamiński OŚWIETLENIE AWARYJNE – ZAGADNIENIA WYBRANE / 49 Julian Wiatr OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU (ZAGADNIENIA WYBRANE) 

PROJEKTOWANIE INSTALACJI...

42,00 zł Cena

Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z budynków i terenu utwardzonego wokół nich. Opracowanie zawiera podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów, a także w sposób prawidłowy − pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz sposobu prowadzenia przewodów i wymiarowania średnic. Pozwala również na optymalne zabezpieczenie konstrukcji budynku i daje maksymalny komfort użytkowania.

HYDROIZOLACJE POMIESZCZEŃ...

33,00 zł Cena

Spis treści O Autorze / 5 Podstawowe definicje / 6 1. Pomieszczenia wilgotne i mokre / 11 1.1. Wymagania stawiane pomieszczeniom wilgotnym i mokrym / 11 1.2. Klasy obciążenia pomieszczeń wilgotnych I mokrych / 11 1.3. Projektowanie pomieszczeń wilgotnych i mokrych / 11 1.3.1. Układ warstw podłóg i ścian / 11 1.3.2. Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) / 14 1.3.3. Podłoże pod hydroizolację podpłytkową / 16 1.3.3.1. Beton / 17 1.3.3.2. Warstwa spadkowa/jastrych zespolony / 18 1.3.3.3. Jastrych na warstwie rozdzielającej / 18 1.3.3.4. Jastrych pływający (na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej) / 19 1.3.3.5. Ściany murowane / 20 1.3.3.6. Tynki tradycyjne / 20 1.3.3.7. Podłoża gipsowe