Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 12,00 zł - 396,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Struktury budowli

Struktury budowli

Jest 191 produktów.

Pokazano 1-21 z 191 pozycji

Aktywne filtry

Akustyka sal. Zalecenia...

31,50 zł Cena

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów autorstwa Kulowski Andrzej, publikacja dedykowana jest architektom, inżynierom budownictwa projektujących wnętrza, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, reprezentanci dziedzin, którzy mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy.

Książka może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa.

Kształtowanie środowiska...

89,00 zł Cena

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów autorstwa Gronostajska B.E. monografia posiada bardzo dużą liczbę autorskich ilustracji ukazujących zabudowę dla osób starych oraz studenckie projekty zespołów mieszkaniowo-usługowych przeznaczonych dla tej grupy społeczeństwa.

Arystotelesowskie i...

33,60 zł Cena

Publikacja Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej autorstwa Artura Zaguła jest podzielona na 3 rozdziały, w których ukazano związki między teorią i praktyką Nowych Klasycystów.

W rozdziale 1 omówiono najważniejsze ideowe i teoretyczne przesłanki towarzy­szące narodzinom tego nurtu oraz najważniejsze teksty teore­tyczne, które zbudowały pole do rozważań na temat potrzeby, czy nawet ko­nieczności, przywrócenia tradycyjnych, klasycznych form w architekturze. W rozdziale 2 pokazano poglądy Arystotelesa, szczególnie te dotyczące moralności i estetyki, skonfrontowane z ideami i praktyką architek­toniczną Nowych Klasycystów. W rozdziale trzecim zajęto się religijnymi korzeniami Nowego Klasycy­zmu.

Jak czytać nowoczesne budynki

31,20 zł Cena

Jak czytać nowoczesne budynki autorstwa Jones Will jest niezastąpionym kieszonkowym informatorem pomagającym zrozumieć architekturę epoki nowoczesnej.

Przedstawia, jak historia nowoczesności zapisana jest w cegłach, betonie, stali i szkle i w jaki sposób nowoczesne budynki symbolizują ponad sto pięćdziesiąt lat nieustających innowacji i inspiracji.

Green Architecture Today

129,90 zł Cena

Green Architecture Today to wydany w 2018 roku album prezentujący 30 wybranych architektów z całego świata wyznaczających swoimi projektami nowe kierunki w zrównoważonej architekturze.

Archistoria. Opowieść o...

49,00 zł Cena

Archistoria. Opowieść o architekturze autorstwa Magdaleny Jeleńskiej jest to publikacja o architekturze dla dzieci, dla dorosłych i dla starszych

Zobacz jak dawna elektrownia w Londynie została przeistoczona w nowoczesną galerię. Czy potrafisz porównać kopuły Tadż Mahal i bazylikę św. Piotra? A może zastanawiasz się po co powstał łuk triumfalny w Paryżu, a czemu służy łuk w St. Louis? Czy wiesz co łączy Koloseum z operą w Sydney? Przeczytaj ciekawą historie o architekturze Archistorię napisaną przez Magdalenę Jeleńską i znajdź odpowiedzi na te pytania.

Jak czytać mosty ?...

39,00 zł Cena

Tom Jak czytać mosty to bogato ilustrowany przegląd zróżnicowanych rozwiązań inżynieryjnych służących do pokonywania przeszkód wodnych i innego typu. W pierwszej części autorzy opisują typy mostów i sposoby ich wykorzystywania. Pomaga to zrozumieć w jaki sposób materiały i technologie wpływają na rozwój tych konstrukcji. W kolejnych rozdziałach zamieszczone zostały historie rozwoju poszczególnych rodzajów przepraw i przykłady ich najciekawszych realizacji. Każdy z obiektów prezentowany jest na ilustracji opatrzonej szczegółowymi rysunkami i opisami. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zrozumieć podstawowe podobieństwa i różnice konstrukcyjne. 

Jak czytać kościoły. Krótki...

39,00 zł Cena

Publikacja Jak czytać kościoły. Krótki kurs architektury chrześcijańskiej autorstwa McNamara Denis R. jest wspaniałym wademekum po tym, jak rozumieć chrześcijańskie budowle sakralne.

Rozważa świątynie w kontekście ich powstania i znaczenia kulturowego. Książka daje wiedzę pozwalającą na świadome podziwianie najbardziej spektakularnych obiektów sakralnych. Rozpoczyna się przeglądem typów budowli, stylów i ich materiałów. Kolejne rozdziały tłumaczą znaczenie i wykorzystanie poszczególnych elementów architektonicznych, wyjaśniają ich funkcjonowanie w różnych epokach i lokalizacjach. Końcowe fragmenty są poświęcone są problematyce ornamentyki i symboliki.

Roboty wykończeniowe,...

27,00 zł Cena
książka zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, laminatów HPL (high pressure laminates, tj. laminat wysokociśnieniowy). Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.

Projektowanie konstrukcji...

42,00 zł Cena

W publikacji Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6 autorstwa P.Turowskiego, P.Roszkowskiego, P.Sulik przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych.

Określono termiczne i mechaniczny wpływ na konstrukcje, właściwości ceramicznych, silikatowych i betonowych elementów murowych w warunkach pożarowych. Ukazano zasady i metody ustalania odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1996-1-2 oraz w normach badań odporności ogniowej PN-EN 1364-1 i PN-EN 1365-1. Informacje pokazano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji murowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budynki jednorodzinne....

69,00 zł Cena

W publikacji Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie autorstwa Stefana Pyraka, Hanny Michalak zawarto całość tematu związanego z projektowaniem konstrukcji, realizacją i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych.

Przedstawiono wzory liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydziałów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów.

Konstrukcje aluminiowe....

49,00 zł Cena
Niniejsza praca ma przyczynić się do wypełnienia wskazanej luki wydawniczej w zakresie projektowania konstrukcji aluminiowych, objętych rekomendacjami Eurokodu 9. Dokument ten został zredagowany w pięciu częściach, por. [N20], [N21], [N22], [N23] i [N24]. Uzupełnieniem Eurokodu 9 w zakresie wymagań technicznych jest norma europejska wykonania konstrukcji aluminiowych [N2]. W zamierzeniu autora praca jest adresowana głównie do inżynierów czynnie uczestniczących w realizacjach inwestycji budowlanych, a wyspecjalizowanych w zakresie projektowania konstrukcji metalowych. Praca jest przeznaczona także dla studentów wydziałów inżynierii lądowej szkół wyższych.

100 Contemporary Wood...

209,90 zł Cena

Not so very long ago, some might have considered wood a material of the past, long since replaced by more modern components such as concrete and steel. The truth is radically different. Bolstered by new manufacturing techniques and ecological benefits, wood has seen a fabulous resurgence in contemporary construction. This double-volume survey explores how architects around the world have created and invented with this elementary material. Featuring follies, very large buildings, and ambitious urban renewal schemes, it celebrates the diverse deployment of wood by architects around the world.

DIAGNOSTYKA WYTRZYMAŁOŚCI...

63,00 zł Cena

Publikacja DIAGNOSTYKA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU W KONSTRUKCJI autorstwa Marka Dohojda, Lesława Brunarskiego porusza temat diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących.

Ukazano w niej krytycznej analizie i skorygowano nieuprawnione procedury badania i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz przedstawiono oryginalne propozycje alternatywne. Wliczono dotychczas pomijane kwestie przedziałów ufności dopasowanych zależności korelacyjnych i określania niepewności rozszerzonej wyników badań. Monografia składa się z czterech rozdziałów oraz suplementu.

DACHY. Podstawy...

55,00 zł Cena

Dach jest jednym z ważniejszych elementów budynku. Jego złe funkcjonowanie może doprowadzić do znacznych strat, w okresie użytkowania obiektu, co więcej może doprowadzić do złego samopoczucia lub wręcz chorób mieszkańców obiektu. Źle wentylowany lub przeciekający dach powoduje jego zawilgocenie i powstanie tzw. „syndromu chorego budynku”. Tworząca się korozja biologiczna elementów składowych może spowodować występowanie pleśni, których zarodniki mogą być silnie kancerogenne. Widać, więc jak ważnym zagadnieniem jest poprawna realizacja dachu, do czego niezbędna jest szeroka i wieloaspektowa wiedza, gdyż tylko ona daje gwarancję sukcesu. 

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE...

139,65 zł Cena

Publikacja PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE POŁĄCZEŃ I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH Tom 2 autorstwa Jana Bródki, Aleksandra Kozłowskiego Od 2010 obowiązują w Polsce tylko przepisy europejskie, w takim wypadku pojawia się pilna potrzeba zaznajamiania z nimi kadry inżynierskiej oraz studentów.

Bródka Jan oraz Kozłowski Aleksander akcentują cel wydania we wstępie i pod takim kątem opracowali każdy rozdział. Typowe jest to, że najpierw jest prezentowane teoretyczno-konstrukcyjno-technologiczne ujęcie zagadnienia szczegółowego, a następnie przykłady obliczeniowe. Omówiono połączenia spawane, połączenia na łączniki mechaniczne, połączenia elementów małej grubości, węzły podatne oraz połączenia elementów z rur.

STALOWE BUDYNKI HALOWE

45,60 zł Cena

W książce kompleksowo przedstawiono zagadnienia kształtowania, obliczania i konstruowania hal stalowych. W usystematyzowany sposób podano wiadomości teoretyczne i zalecenia praktyczne dotyczące projektowania tego typu budowli według PN-90/B-03200 i Eurokodu 3, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań światowych i doświadczeń własnych autora. Zaprezentowano współcześnie stosowane wyroby i materiały do budowy hal stalowych oraz zamieszczono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych obiektów halowych. W pracy wiele miejsca poświęcono wyjaśnieniu funkcji statyczno-wytrzymałościowej elementów składowych konstrukcji nośnych hal stalowych oraz podstawom identyfikacji modeli fizycznych i obliczeniowych przy projektowaniu z wykorzystaniem technik komputerowych.

ZASADY BUDOWY WODOCIĄGÓW

147,00 zł Cena

Elegancki reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską pt. "Zasady Budowy Wodociągów", autorstwa Prof. Zygmunta Ciechanowskiego, Prof. Maksymiliana Matakiewicza i Prof. Karola Pomianowskiego. Niniejsza publikacja jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej. Słowo wstępne do reprintu napisał dr hab. inż. Jan Sozański, absolwent Politechniki Lwowskiej, który zaznacza, że "...omawiana książka, (...), w polskiej literaturze naukowo-technicznej była uznawana za dzieło wyjątkowe.

INDYWIDUALNE WĘZŁY CIEPLNE

36,75 zł Cena

W książce INDYWIDUALNE WĘZŁY CIEPLNE autorstwa Foita Henryka omówiono rodzaje węzłów cieplnych oraz spełniane przez nie zadania, zasady wyboru określonego typu węzłów, zasady doboru ich podstawowych elementów, problemy automatycznej regulacji pracy węzłów, warunki ich podłączania do sieci cieplnej oraz wymagania stawiane pomieszczeniom, w których instalowane mogą być węzły cieplne.

Podręczniki skierowany jest przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych kierunku inżynieria środowiska.