Arkady

Arkady

Jest 167 produktów.

Pokazano 1-21 z 167 pozycji

Aktywne filtry

Jak czytać nowoczesne budynki

31,20 zł Cena

Ten podręczny tomik jest niezastąpionym kieszonkowym przewodnikiem pomagającym zrozumieć architekturę epoki nowoczesnej. Pokazuje, jak historia nowoczesności zapisana jest w cegłach, betonie, stali i szkle i w jaki sposób nowoczesne budynki symbolizują ponad sto pięćdziesiąt lat nieustających innowacji i inspiracji.

Hotel Bristol. Na rogu...

89,00 zł Cena

Książka Hotel Bristol. Na rogu historii i codzienności

to napisana ze swadą historia warszawskiego hotelu od XIX wieku po czasy współczesne. W treść książki wpisane są także losy pierwszego wlaściciela hotelu - Ignacego Jana Paderewskiego.

Hotel Bristol w Warszawie

to niemy świadek historii, wielkiej polityki, chwilowa siedziba rządu, miejsce pobytu najznamienitszych gości stolicy: polityków, artystów, finansistów – przedstawiony w faktach, anegdotach, materiałach z epoki... i plotkach.   

Leksykon zabytków...

109,00 zł Cena
Autorzy przedstawiają najcenniejsze zabytki i polskie pamiątki na terenie dawnych Kresów Wschodnich, znajdujących się obecnie w granicach Litwy i Białorusi. Są wśród nich: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze – świadectwa polskiej kultury. Całość – ponad 500 obiektów – zilustrowana rzutami, planami oraz fotografiami z 2015 r. Album daje wspaniałą okazję do zapoznania się z obecnym stanem pozostawionego tam dziedzictwa polskiej kultury.

Jak czytać mosty ?...

39,00 zł Cena

Tom Jak czytać mosty to bogato ilustrowany przegląd zróżnicowanych rozwiązań inżynieryjnych służących do pokonywania przeszkód wodnych i innego typu. W pierwszej części autorzy opisują typy mostów i sposoby ich wykorzystywania. Pomaga to zrozumieć w jaki sposób materiały i technologie wpływają na rozwój tych konstrukcji. W kolejnych rozdziałach zamieszczone zostały historie rozwoju poszczególnych rodzajów przepraw i przykłady ich najciekawszych realizacji. Każdy z obiektów prezentowany jest na ilustracji opatrzonej szczegółowymi rysunkami i opisami. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zrozumieć podstawowe podobieństwa i różnice konstrukcyjne. 

Jak czytać kościoły. Krótki...

39,00 zł Cena
Książka jest doskonałym przewodnikiem po tym, jak rozumieć chrześcijańskie budowle sakralne. Analizuje świątynie w kontekście ich powstania i znaczenia kulturowego. Publikacja daje wiedzę pozwalającą na świadome podziwianie najbardziej spektakularnych obiektów sakralnych. Rozpoczyna się przeglądem typów budowli, stylów i ich materiałów. Kolejne rozdziały tłumaczą znaczenie i wykorzystanie poszczególnych elementów architektonicznych, wyjaśniają ich funkcjonowanie w różnych epokach i lokalizacjach. Końcowe fragmenty są poświęcone są problematyce ornamentyki i symboliki.

Elementy nowoczesnej...

89,00 zł Cena
Książka Elementy nowoczesnej architektury to przewodnik po detalach i elementach 50 najsłynniejszych budynków świata XX i XXI wieku. Można tam znaleźć informacje o detalach, kontekście kulturowym i przestrzennym, funkcjach, oświetleniu, zdobieniach. Książka przeznaczona jest dla architektów, studentów architektury i wszystkich, którzy interesują się nowoczesną architekturą i cenią wspaniałe budowle.

PRZEWODNIK PO ARCHITEKTURZE...

49,00 zł Cena
Autor prezentuje 100 nadzwyczajnych budowli powstałych w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Są one dziełem architektonicznych wizjonerów XX wieku, takich jak: Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Shina Takamatsu, Shigeru Bana. Te jedyne w swoim rodzaju arcydzieła architektury są odzwierciedleniem czasów w jakich powstały. Tym, co łączy wszystkie projekty architektoniczne, jest relacja między klientem a architektem…

Warunki techniczne dla...

149,00 zł Cena

Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (180 rysunków) Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania Dlaczego warto mieć ten poradnik? Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany 180 rysunkami (w tym 10 nowymi). 

Budynki jednorodzinne....

69,00 zł Cena

W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych. Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydziałów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów.

Tablice do projektowania...

69,00 zł Cena
Wydanie 7 znowelizowane i uzupełnione. W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelnikowi posługiwanie się tablicami, w nowym wydaniu zmieniono zarówno format, jak i układ książki. Praca jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Rysunek perspektywiczny

59,00 zł Cena
Perspektywa to sztuka rozumienia i przedstawiania przestrzeni wokół nas. Próba jej „spłaszczenia” wymaga od rysownika uwzględnienia wszystkich aspektów sceny i kierunki patrzenia. Książka proponuje nowe sposoby obserwacji i odwzorowania przestrzeni. Podaje proste recepty pozwalające na przeniesienie jej na papier. Ponad 600 rysunków szczegółowo rejestruje jak kreować iluzje rzeczywistości. Lekcje te będą przydatne zarówno dla studentów jak i profesjonalnych grafików oraz architektów.

Perspektywa wykresowa dla...

49,00 zł Cena

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości dotyczące procesu widzenia i metod rzutowania niezbędnych w celu opanowania zagadnień związanych z perspektywą, omawia również podstawowe elementy i konstrukcje perspektywiczne. Książka jest przeznaczona dla studentów architektury, może stanowić pomoc dla wszystkich, którzy pragną doskonalić umiejętności rysunkowe. Autor był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Szkoły Rysunku im. W. Gersona. Wybitny architekt, wykładowca rysunku i geometrii wykreślnej na Wydziale Architektury PW i w Państwowej Żeńskiej Szkole Architektury im. S. Noakowskiego, malarz - autor wielu pięknych akwarel. 

SZTUKA ŚWIATA. Tom 15

81,90 zł Cena
Pierwszy z trzech tomów składających się na ATLAS ZABYTKÓW. Obejmuje ponad tysiąc haseł, poświęcony został sztuce Afryki, Ameryki i Azji. W doborze tematów obowiązywało kryterium uniwersalnego znaczenia obiektu, jego rangi artystycznej i typowości dla danego kręgu kulturowego. Chodziło przy tym o zabytki istniejące do dziś w ich naturalnym otoczeniu. Trzeba było natomiast pominąć dzieła niegdyś słynne, ale znane obecnie tylko z przekazów historycznych, a także to wszystko, co przechowują muzea. Zrozumiałe więc, iż wyraźną przewagę mają w ATLASIE zabytki architektury oraz zespoły urbanistyczne, choć wyodrębniono również niektóre rzeźby o charakterze monumentalnym, zwłaszcza zachowane na miejscu pomniki, a także najsłynniejsze malowidła ścienne.

SZTUKA ŚWIATA. Tom 14

81,90 zł Cena
Pierwszy z trzech tomów składających się na ATLAS ZABYTKÓW. Obejmuje ponad tysiąc haseł, poświęcony został sztuce Afryki, Ameryki i Azji. W doborze tematów obowiązywało kryterium uniwersalnego znaczenia obiektu, jego rangi artystycznej i typowości dla danego kręgu kulturowego. Chodziło przy tym o zabytki istniejące do dziś w ich naturalnym otoczeniu. Trzeba było natomiast pominąć dzieła niegdyś słynne, ale znane obecnie tylko z przekazów historycznych, a także to wszystko, co przechowują muzea. Zrozumiałe więc, iż wyraźną przewagę mają w ATLASIE zabytki architektury oraz zespoły urbanistyczne, choć wyodrębniono również niektóre rzeźby o charakterze monumentalnym, zwłaszcza zachowane na miejscu pomniki, a także najsłynniejsze malowidła ścienne.

BUDYNKI JEDNORODZINNE....

67,20 zł Cena
W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją… i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych. Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydział‚ów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów. Spis treści Przedmowa 9 1. Warunki formalne przygotowania budowy, realizacji i użytkowania budynków 13 1.1. Przygotowanie budowy ............................................................................... 13 1.1.1. Wymagania ogólne ......................................................................... 13 1.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego .................................. 14 1.1.3. Warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki ............. 16 1.1.4. Projekt budowlany .......................................................................... 21 1.1.5. Pozwolenie na budowę ................................................................... 24 1.2. Warunki realizacji budynku ........................................................................ 26 1.3. Wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania i z użytkowaniem ....................................................................................... 27 2. Oddziaływania na konstrukcje 29 2.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 29 2.2. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe .......................................... 30 2.3. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe .............................. 33 2.4. Obciążenie śniegiem ................................................................................... 39 2.5. Obciążenie wiatrem .................................................................................... 43 2.6. Oddziaływania termiczne ............................................................................ 54 2.7. Oddziaływania podczas wykonywania konstrukcji ........................................ 58 3. Materiały i układy konstrukcyjne budynków 60 3.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 60 3.2. Materiały do konstrukcji murowych ............................................................. 60 3.2.1. Elementy murowe .......................................................................... 60 3.2.2. Zaprawy murarskie i beton wypełniający ......................................... 65 3.3. Właściwości wytrzymałościowe i fizyczne murów ........................................ 67 3.4. Beton ........................................................................................................ 77 3.4.1. Wiadomości ogólne ........................................................................ 77 3.4.2. Właściwości wytrzymałościowe betonu ........................................... 78 3.4.3. Odkształcalność betonu ........................................................... 82 3.5. Stal w konstrukcjach żelbetowych ............................................................... 84 3.6. Stal w konstrukcjach stalowych ................................................................... 89 3.7. Drewno ...................................................................................................... 98 3.8. Układy konstrukcyjne budynków ............................................................... 102 4. Grunty budowlane 105 4.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 105 4.2. Tradycyjna klasyfikacja gruntów budowlanych ............................................ 106 4.3. Tradycyjne badania podłoża gruntowego .................................................... 113 4.3.1. Badania polowe ............................................................................ 113 4.3.2. Badania laboratoryjne ................................................................... 117 4.4. Rodzaje warunków gruntowych i kategorie geotechniczne ........................... 117 4.5. Tradycyjny zakres badań geotechnicznych .................................................. 119 4.6. Tradycyjna dokumentacja geotechniczna .................................................... 121 4.7. Nowe zasady oznaczania, klasyfikowania i geotechnicznych badań gruntów . 124 4.7.1. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów ............................................ 124 4.7.2. Badania geotechniczne gruntów .................................................... 127 5. Fundamenty budynków 129 5.1. Rodzaje fundamentów i ich charakterystyka ............................................... 129 5.1.1. Rodzaje fundamentów ................................................................... 129 5.1.2. ławy fundamentowe ...................................................................... 131 5.1.3. Stopy fundamentowe ..................................................................... 135 5.1.4. Fundamenty rusztowe, płytowe i płytowo-żebrowe .......................... 138 5.2. Tradycyjne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich .................... 139 5.2.1. Rozkład naprężeń pod fundamentami bezpośrednimi ...................... 139 5.2.2. Tradycyjne projektowanie fundamentów bezpośrednich ................... 140 5.3. Nowe zasady projektowania fundamentów bezpośrednich ............................ 159 5.4. Fundamenty przy budynku sąsiednim ........................................................ 175 5.4.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 175 5.4.2. Fundamenty pośrednie i wykopy pod fundamenty .......................... 178 6. Ściany murowe w budynkach 181 6. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 181 6.2. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych ......................... 182 6.3. Wymagania ze względu na ochronę murów przed korozją i ogniem ............ 185 6.4. Rodzaje ścian murowych ........................................................................... 188 6.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych ................................ 190 6.6. Ściany jednowarstwowe ocieplone ............................................................. 197 6.7. Ściany szczelinowe ................................................................................... 201 6.8. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych .......................................... 206 6.8.1. Ściany obciążone głównie pionowo ............................................... 206 6.8.2. Ściany piwnic poddane poziomemu parciu gruntu .......................... 217 6.9. Konstrukcje murowe zbrojone ................................................................... 218 6.9.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 218 6.9.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych ........................... 222 7. Słupy i ściany żelbetowe w budynkach 226 7.1. Wymagania ze względu na trwałość i odporność ogniową .......................... 226 7.2. Konstruowanie słupów żelbetowych ........................................................... 232 7.3. Wymiarowanie słupów żelbetowych ........................................................... 234 7.3.1. Smukłość słupów ......................................................................... 234 7.3.2. Wymiarowanie przekrojów ............................................................ 236 7.4. Konstruowanie ścian żelbetowych .............................................................. 244 8. Stropy w budynkach 248 8.1. Rodzaje i wybór stropów .......................................................................... 248 8.2. Stropy belkowe ......................................................................................... 249 8.2. l. Stropy na belkach stalowych ......................................................... 249 8.2.2. Stropy na belkach drewnianych ..................................................... 255 8.3. Stropy żelbetowe monolityczne .................................................................. 259 8.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 259 8.3.2. Konstruowanie płyt ....................................................................... 261 8.3.3. Konstruowanie belek .................................................................... 275 8.3.4. Konstruowanie stropów płytowo-belkowych monolitycznych ............281 8.4. Wymiarowanie płyt i belek........................................................................285 8.4.1. Obliczanie sił przekrojowych ........................................................ 285 8.4.2. Nośność na zginanie elementów o przekroju prostokątnym ............. 289 8.4.3. Nośność na zginanie elementów o przekroju teowym ..................... 293 8.4.4. Nośność na ścinanie ..................................................................... 295 8.5. Stany graniczne użytkowalności elementów zginanych ................................ 311 8.6. Stropy gęstożebrowe ................................................................................. 320 1.6.l. Zasady ogólne konstruowania i obliczania...................................... 320 8.6.2. Strop Akermana ........................................................................... 323 8.6.3. Strop Ceram ................................................................................. 328 8.6.4. Stropy Fert i EF ........................................................................... 337 8.6.5. Strop Porotherm ........................................................................... 341 8.6.6. Strop Teriva ................................................................................. 341 8.7. Wieńce, nadproża, balkony ........................................................................ 344 9. Schody i pochylnie w budynkach 346 9.1. Klasyfikacja schodów ............................................................................... 346 9.2. Rozwiązania konstrukcyjne schodów ......................................................... 351 9.2.1. Schody żelbetowe ......................................................................... 351 9.2.2. Schody drewniane ........................................................................ 360 9.2.3. Schody stalowe ............................................................................ 362 9.3. Pochylnie ................................................................................................. 363 10. Dachy, stropodachy, tarasy w budynkach 365 10. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 365 10.2. Kształt i pochylenia połaci dachów ............................................................ 365 10.3. Dachy drewniane ...................................................................................... 370 10.3.1. Rodzaje wiązarów dachowych ....................................................... 370 10.3.2. Zasady ogólne obliczania elementów ............................................. 378 10.4. Dachy stalowe .......................................................................................... 382 10.5. Stropodachy ............................................................................................. 384 10.5. l. Rodzaje stropodachów .................................................................. 384 10.5.2. Stropodachy pełne ........................................................................ 386 10.5.3. Stropodachy wentylowane ............................................................. 387 10.5.4. Stropodachy odwrócone .................................................................. 389 10.6. Tarasy ...................................................................................................... 390 11. Ściany działowe, izolacje, elementy wykończenia w budynkach 392 11.1. Ściany działowe ........................................................................................ 392 11.1.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 392 11.1.2. Ściany działowe tradycyjne ........................................................... 393 11.1.3. Ściany działowe lekkie ................................................................. 396 11.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne ................................................ 397 11.2.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 397 11.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych ............................ 402 11.2.3. Izolacje wodochronne części podziemnych .....................................407 11.3. Izolacje cieplne ........................................................................................ 410 11.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 410 11.3.2. Obliczanie cieplne przegród .......................................................... 414 11.4. Izolacje akustyczne ................................................................................... 423 11.4. l. Wiadomości ogólne ...................................................................... 423 11.4.2. Ściany, stropy i Stropodachy .......................................................... 424 11.5. Podłogi, posadzki, okładziny ścienne ......................................................... 426 11.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 426 11.5.2. Posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych ................... 428 11.5.3. Posadzki mineralne .......................................................................429 11.5.4. Posadzki mineralno-żywiczne ........................................................ 430 11.5.5. Okładziny ścienne ........................................................................ 430 12. Realizacja i użytkowanie budynków 431 12.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 431 12.2. Elementy stanu surowego ..........................................................................432 12.2. l. Konstrukcje murowe ..................................................................... 432 12.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe ................................................. 437 12.2.3. Konstrukcje drewniane..................................................................438 12.3. Elementy wykończeniowe ......................................................................... 440 12.3.1. Tynki i okładziny ścienne ............................................................. 440 12.3.2. Podłogi i posadzki ........................................................................443 12.3.3. Montaż okien i drzwi ................................................................... 446 12.4. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury ................................ 446 12.5. Ogólne zasady użytkowania budynków ...................................................... 448 12.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 448 12.5.2. Problemy użytkowania i trwałości elementów budynku ................... 449 12.5.3. Bieżąca konserwacja i naprawy ..................................................... 450 12.6. Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa .........................................................452 12.6.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 452 12.6.2. Kryteria i warunki nadbudowy ...................................................... 452 Literatura 454

HISTORIA ARCHITEKTURY...

97,65 zł Cena
Historia architektury europejskiej – najlepsza na świecie synteza dziejów architektury Zachodu mimo upływu lat nie ma sobie równych i nadal pozostaje jednym z najważniejszych podręczników akademickich dla przyszłych architektów, projektantów i historyków sztuki. Nikolaus Pevsner, klasyk, którego czytają miliony na całym świecie, pracował nad nią przez całe życie, wzbogacając kolejne wydania. Obecny tom jest więc dwukrotnie obszerniejszy od pierwotnej edycji, a ponadto uzupełniony przez Michaela Forsytha analizą architektury najnowszej. Książka ukazuje się po raz pierwszy z kolorowymi ilustracjami i przerysowanymi na nowo planami, i zapewne, jak przed laty, zachwyci polskich miłośników sztuki. Autor należy do grona najwybitniejszych specjalistów XX wieku zajmujących się sztuką i architekturą. I choć zmarł dwadzieścia lat temu, to jego pionierska i na wskroś nowoczesna praca nadal pozostaje jednym z najważniejszych podręczników akademickich dla przyszłych architektów, projektantów i historyków sztuki. Spis treści: 1. Zmierzch i świt od IV do X wieku 2. Styl romański od około 1000 do około 1200 roku 3. Gotyk wczesny i dojrzały od połowy XII do połowy XIII wieku 4. Późny gotyk od około 1250 do około 1500 roku 5. Renesans i manieryzm od około 1420 do około 1600 roku 6. Barok w krajach katolickich od około 1600 do około 1760 roku 7. Anglia i Francja od XVI do XVIII wieku 8. Romantyzm historyzm i początki modernizmu od 1760 do 1914 roku 9. Architektura współczesna Posłowie Michaela Forsytha

Historia wnętrz

93,45 zł Cena
To nowe, poprawione i rozszerzone wydanie popularnej Historii wnętrz. Omówiono nim ponad 6 000 dziejów kształtowania przestrzeni mieszkalnej oraz wnętrz budynków użyteczności publicznej: od jaskiń, aż po "laboratoryjne", ultranowoczesne wnętrza drapaczy chmur. Autor stworzył ten podręcznik z myślą o studentach kierunków artystycznych i historycznych oraz architektach i inwestorach.

LEKSYKON ZABYTKÓW...

108,15 zł Cena
Autorzy, historycy sztuki, przedstawiają w układzie alfabetycznym zabytki architektury poszczególnych regionów. W 1500 hasłach opisują m.in. budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, obiekty architektury przemysłowej, mosty, bramy itd. - często zapomniane, bo leżące poza głównymi szlakami turystycznymi. Całość zilustrowana została około 460 planami ukazującymi kolejne etapy powstania poszczególnych założeń oraz 500 archiwalnymi i współczesnymi fotografiami.

RYSUNEK PERSPEKTYWICZNY

57,75 zł Cena
Perspektywa to sztuka rozumienia i przedstawiania przestrzeni wokół nas. Próba jej „spłaszczenia” wymaga od rysownika uwzględnienia wszystkich aspektów sceny i kierunki patrzenia. Książka proponuje nowe sposoby obserwacji i odwzorowania przestrzeni. Podaje proste recepty pozwalające na przeniesienie jej na papier. Ponad 600 rysunków szczegółowo rejestruje jak kreować iluzje rzeczywistości. Lekcje te będą przydatne zarówno dla studentów jak i profesjonalnych grafików oraz architektów. Spis treści: - Wstęp - Parametry perspektywy - Perspektywa czołowa - Dwa punkty zbiegu - Perspektywa ukośna - Perspektywa trójzbieżna - Wybór perspektywy - Elipsy, cienie i odbicia - Odległość - Indeks - Słowniczek

WIELKA HISTORIA SZTUKI Tom...

86,10 zł Cena
Status: nakład wyczerpany Pierwsza połowa XX wieku w sztuce to czas narodzin awangardy. We Francji rozwija się kubizm (Picasso, Braque), w Niemczech dominują tendencje ekspresjonistyczne (Kirchner, Nolde, Marc, Kokoschka), we Włoszech rodzi się futuryzm (Balla, Boccioni, Carra), w rewolucyjnej Rosji powstają pierwsze prace abstrakcyjne (Kandinsky, Łarionow, Malewicz) i konstruktywistyczne (Tatlin, Gabo). Manifesty swe ogłaszają dadaiści (Duchamp, Picabia Man Ray) w ślad za nimi surrealiści (Miro, Dali, Ernst, Magritte). Rodzi się malarstwo metafizyczne (de Chirico), neoplastycyzm (Mondrian).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W...

37,80 zł Cena
Zamiarem autorów książki jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy dotyczącej instalacji elektrycznych występujących w budynkach jednorodzinnych i w ich otoczeniu. W pierwszej części omówiono niezwykle istotne zagadnienie bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej oraz ratowania osób porażonych. Sprawy związane z ratownictwem omówiono biorąc po uwagę najnowsze metody i zasady stosowane przez profesjonalistów. Sporo miejsca poświęcono przyłączaniu budynków do sieci elektroenergetycznych docelowo i na czas budowy. Omówiono także stosowanie taryfy rozliczeń za energię. Przedstawiono informacje, które ułatwią właściwy dobór urządzeń elektrycznych - dozorowych, sygnalizacyjnych i oświetleniowych. Książka zawiera także rozdział poświęcony ochronie przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami oraz rozdział poświęcony oszczędzaniu energii elektrycznej używanej do celów bytowych.