Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Aktywne filtry

PODSTAWY SKRAWANIA...

70,36 zł Cena

W publikacji PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH autorstwa Wita Grzesika omówiono obecny stan wiedzy o kształtowaniu ubytkowym materiałów konstrukcyjnych ostrzami o definiowanej geometrii.


Przedstawiono w niej: materiały narzędziowe oraz cechy geometryczne ostrzy narzędzi, mechanikę, tribologię i termodynamikę procesu skrawania, mechanizmy odkształceń plastycznych i dekohezji materiału w procesie skrawania, modelowanie oddziaływań fizycznych z zastosowaniem technik numerycznych i symulacji komputerowej, ocenę skrawalności stosowanych w przemyśle materiałów konstrukcyjnych oraz zasady optymalizacji i doboru warunków obróbki, nowoczesne sposoby skrawania materiałów;