Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Jest 3 produktów.

Pokazano 1-3 z 3 pozycji

Aktywne filtry

Konstruowanie architektury....

43,00 zł Cena

Książka "Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej" autorstwa Romualda Tarczewskiego dotyczy ważnego zagadnienia metodologii projektowania architektonicznego, a w szczególności modelowania, jako metody prezentacji i badania przyszłych form architektonicznych.

Romuald Tarczewski jest konstruktorem z wieloletnią praktykiem, pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY...

47,25 zł Cena
W książce zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące zachowania ładu przestrzennego na terenach wyróżniających się szczególnymi walorami krajobrazowymi i uzdrowiskowymi. SPIS TREŚCI: Przedmowa Stanisław Bocheński 7 Teoria i zagadnienia ogólne Badania nad rozwojem architektury sudeckiej: przeszłość - teraźniejszość Tadeusz Biesiekierski 11 Możliwości kontynuacji architektury regionalnej w Sudetach Elżbieta Trocka-Leszczyńska 19 Polskie uzdrowiska u progu XXI wieku Elżbieta Węcławowicz-Bilska 29 Etyka i architektura Alicja Kuczyńska, Tadeusz Kuczyński 43 Problemy projektanta tworzącego architekturę na terenie o szczególnych walorach krajobrazowych czy uzdrowiskowych Stanisław Bocheński 53 Woda jako istotny czynnik w kształtowaniu architektury "wolnego" czasu i odnowy sił człowieka Barbara Siomkajło 63 Zasady kształtowania współczesnej zabudowy o różnej funkcji i kubaturze w Karkonoszach Anna Bocheńska-Skalecka 75 Czynnik fizjograficzny w projektowaniu zabudowy na obszarze Sudetów Stanisław Bocheński 81 Popularyzacja zasad kształtowania współczesnej architektury sudeckiej na obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych -jako zabudowy wpisującej się w krajobraz Anna Bocheńska-Skałecka 89 Kumulacja walorów kulturowych Kotliny Jeleniogórskiej jako źródło jej ekonomicznego i turystycznego rozwoju Magdalena M. Wańkowicz 97 Planowanie przestrzenne i agroturystyka Uwarunkowania rozwoju agroturystyki Stanisław Wiatrzyk 111 Znaczenie planowania przestrzennego w rozwoju turystyki wiejskiej Romuald Pustelnik 115 Agroturystyka - aspekty formalnoprawne i doświadczenia projektowe Jerzy Piskozub 127 Planowanie ekologicznych gospodarstw agroturystycznych Leszek Świątek 135 Zasoby naturalne i kulturowe środowiska a wartości turystyki sportowej - konflikt czy zależność Anna Wojtas-Harań 143 Rozwój gospodarczy, zdrowie, rekreacja Problemy sozologiczne, gospodarcze i przestrzenne Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego w rejonie kopalni „Legnica" Bogusław Juliusz Wojtyszyn, Jan Konrad Stawiarski 155 Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych na funkcje „wolnego czasu": turystyki, rekreacji i kultury - omówienie na wybranych przykładach Bogusław Wowrzeczka 167 Uzdrowisko Lądek Zdrój - miejsce zdrowia i rekreacji Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz 179 Współczesne uzdrowisko w strukturze dawnego kurortu Jerzy Oleszek 189 Architektura sudeckich schronisk górskich, obiektów turystyki i wypoczynku Jacek Suchodolski 199 Architektura obiektów turystycznych i wypoczynkowych w miejscowościach położonych wzdłuż Dzikiej Orlicy na ziemi kłodzkiej Jacek Suchodolski 217 Współczesne tendencje projektowania hoteli górskich na przykładzie Sudetów Iwona Magdziarska 241 Przebudowa obiektów salinarnych a rozwój nowych funkcji - przykład Bochni, Kłodawy i Bad Salzdetfurth Piotr Langer 249 Możliwości wykorzystania specyficznych cech regionu dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na przykładzie kamieniołomów południowo-wschodniej Polski Anna Sikora 257 Oszczędność energii w gminach podgórskich w aspekcie architektury regionalnej Sudetów Andrzej Skowroński, Marcin Skowroński 267 Budownictwo drewniane na obszarze Wielkopolski i Dolnego Śląska - drugi dom „dla ambitnych" Iwona Magdziarska 281 Oczyszczalnia ścieków w malowniczym krajobrazie - zło konieczne czy walor i atrakcja? Magdalena Baborska-Narożny 291 Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju Urszula Karpowicz 301 Architektura zajazdów Ewa Kuźma 305

Architektura klasztorów...

57,75 zł Cena
Architektura cysterska od wieków fascynuje wielu odbiorców którzy podziwiają skalę i dostojeństwo budowli konwentualnych, zachwycają się grą światłocienia i wyrafinowaną plastycznością pełną harmonii i umiaru. Położenie klasztorów najczęściej poza obecnymi ośrodkami miejskimi, ich połączenie z przyrodą i krajobrazem, zachowanie równowagi między duchowością a materią oraz funkcją i technologią sprawia, że średniowieczne budowle cysterskie są doskonałymi przykładami zrównoważonego podejścia (holistycznego) do architektury, szeroko propagowanego na początku XXI wieku. W modelu tym na równi traktuje się środowisko kulturowe i naturalne potrzeby ideowe z estetycznymi funkcjonalnymi przestrzenno-technicznymi społecznymi itd. Współcześni odbiorcy architektury cysterskiej pomijający zwykle religijny ekonomiczny i społeczny kontekst jej tworzenia podziwiają również jej funkcjonalizm, nowoczesność oraz wolność formalnych wyborów. Funkcjonalizm cysterskiej architektury jest odzwierciedleniem nie tylko wygody użytkowników ale także znaczącym wyrażeniem upodobań i gustów formalnych. Jeśli według Tomasza z Akwinu piękno jest światłem prawdy to według Jeana Francois Leroux-Dhuys architektura cysterska jest nieustającym hołdem składanym funkcji czynnikowi istotnemu dla architektury [Cistercian 1998 s. 116]. Rygorom funkcjonalnym wczesnej architektury cysterskiej towarzyszyła wolność wyboru projektowanej formy. Każdy mistrz budowlany w opactwie cysterskim łączył wymagania ogólnego programu ze szczególną sytuacją lokalną! możliwościami wytwórczymi danego środowiska budowlanego! rodzajem użytego budulca itd. W każdym wypadku efekt takiego połączenia był specyficznym i niepowtarzalnym rozwiązaniem architektonicznym. Zasadę tę dobrze ilustruje odtworzony przez Fernanda Pouillona dialog między opatem a mnichem, który został mistrzem budowlanym w XII wiecznym opactwie w Le Thoronet: "Fundamentalny projekt naszych klasztorów jest ustanowiony przez ścisłą Regułę, która od początku określa formę kościoła, klasztoru oraz porządek pomieszczeń otaczających go. Czy dla ciebie, który spędziłeś całe swe życie pod nadzorem tego programu był on uciążliwy? Czy powstrzymywał cię od wyrażania ciebie samego? - Nie, Ojcze, zupełnie odwrotnie. Uwielbiam strukturę naszych planów, która jednak zezwala budowniczemu na większą swobodę" [Pouillon 1964, s. 175]. (ze wstępu)