Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 10,00 zł - 199,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Aktywne filtry

Architektura schronisk i...

110,00 zł Cena

W książce został poruszony istotny problem zachowania spuścizny kulturowej w sferze rodzimej architektury stosunkowo mało znanego rejonu pogranicza polsko-czeskiego oraz kontynuacji jej formy i detalu w nowo powstających obiektach. Dotyczy to zabudowy o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, w tym głównie schronisk i zajazdów. Omawiany obszar „łączy” graniczna rzeka Dzika Orlica będąca jednocześnie świadkiem trwającej tu od stuleci egzystencji i współpracy dwóch narodów. 

Związki architektury...

49,50 zł Cena

Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej – wybrane realizacje europejskie 1903–1973 autorstwa Wojciechowski Ł. porusza tematykę powstającej od początku XX w. architektury związanej z motoryzacją, która zaspokajała nowe potrzeby społeczne wynikające z rozwoju przemysłu samochodowego.

Wykonanie zadania przechowywania aut, ich serwisowania i obsługi, a także odpowiedź na podstawowe potrzeby kierowców, stały się powodem sformułowania nowych funkcji.

Zrównoważenie w...

63,00 zł Cena

Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich autorstwa Bać A., książka ma charakter interdyscyplinarny i jest przeznaczona współczesnej architekturze realizowanej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju.

Jej zakres dotyczy kilku wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem „od idei do realizacji”. Ukazano ideę zrównoważenia i jej wyrażenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji.

Wrocławskie wille i osiedla...

199,00 zł Cena

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu autorstwa Tomaszewicz A. publikacja jest to pierwsza próba ukazania „domów wznoszonych w ogrodzie w wytwornym stylu dla wygody i ozdoby” w sposób całościowy, pokazujący tę formę budownictwa nie tylko jako zjawisko historyczne, ale też zadanie projektowe.

W publikacji przypomniano zatem lokalne przepisy prawne, przeanalizowano ich wpływ na sposób kształtowania budowli, omówiono stosowane koncepcje rozplanowania przestrzennego budynków w kontekście ich programu funkcjonalnego, wreszcie – zaprezentowano nurty stylowe obecne we wrocławskiej architekturze willowej.

Wrocławska architektura...

47,00 zł Cena

Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy autorstwa Dobesz J.L. publikacja jest pierwszym, analitycznym i krytycznym przeglądem wrocławskiej architektury z okresu III Rzeszy, ukazanej na szerokim tle ówczesnego terenie Hitlera.

Z powodu, że sztuka narodowego socjalizmu nie powstała nagle – w 1933 roku, w pracy znalazły się również wątki poświęcone procesowi narodzin tej sztuki, społecznej atmosferze tamtych czasów oraz ważniejszym aktorom politycznej sceny jako jej współtwórcom.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S) autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Wiejskie kościoły...

10,50 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości H-O) autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Wiejskie kościoły...

21,00 zł Cena

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości A-G) autorstwa Kozaczewski T., publikacja przedstawia zabytkowe budowle z obszaru całego historycznego Śląska oraz zawiera nowe wyniki badań.

Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości, według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia bowli.

Urbanistyka operacyjna....

50,00 zł Cena

Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii autorstwa Ossowicz T. zdaniem Tomasza Parteki publikacja jest jednym z istotnych punktów merytorycznej oceny pracy uznaję jej interdyscyplinarny, ale też humanistyczny charakter.

Miasto według Tomasza Ossowicza nie jest „maszyną do mieszkania i pracy”, lecz bardzo trudnym organizmem, którego najważniejszym elementem jest człowiek – zarówno podejmujący decyzje operacyjne, planujący zmianę, jak i interesariusz, którego to przedsięwzięcie dotyczy.”

Trony w architekturze –...

94,50 zł Cena

Trony w architekturze – architektura tronów autorstwa Niemczyk E. publikacja jest rodzajem analitycznej sondy w wszechstronne i barwne dzieje ludzkości – zaczynająć od prehistorii, poprzez czasy starożytne do współczesności, obejmując zarówno kultury Zachodu, jak i egzotyczne kręgi Azji, Czarnej Afryki i Ameryki.

Funkcję sondy pełni tu analiza kompozycji architektonicznej, powiązanej z tak istotnym akcentem przestrzennym – a zarazem zwornikiem idei politycznych i sakralnych – jakim był tron.

Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w.
  • Niedostępny

Re-miasto. Scenariusze...

28,00 zł Cena

Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w. autorstwa Damurski Ł., zdaniem Mariana Kachniarza publikacja analizuje bardzo ważny moment w rozwoju współczesnych miast oraz inspiruje do refleksji nad ich przyszłością.

Nieprzewidywalność zjawisk oraz immanentna cecha współczesnych miast – nieustanna zmienność, swoiste „rozedrganie cywilizacyjne” czynią, że (…) stoimy w obliczu swoistego kryzysu poznawczego, w którym dzisiejsze modele klasyfikacji zjawisk stają się głęboko niewystarczające (…).

Architektura i ergonomia...

45,00 zł Cena

Publikacja Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych autorstwa Nowakowski P. omawia kwestie kształtowania środowiska domowego, obszaru kuchennego oraz kulturze jedzenia na przestrzeni wieków.

Przedstawione w niej kwestie dotyczą nie tylko przygotowywania posiłków, ale również społecznych i technicznych uwarunkowań kształtowania obszaru mieszkalnego oraz prowadzenia ekonomicznego i ekologicznego gospodarstwa domowego.

13 wykładów z geometrii wykreślnej
  • Niedostępny

13 wykładów z geometrii...

38,00 zł Cena

Publikacja 13 wykładów z geometrii wykreślnej autorstwa Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T., przedstawia wstęp oraz 13 wykładów zawierających wybrane kwestie z geometrii wykreślnej

– w ramach kursu podstawowego dla studentów studiów dziennych i zaocznych wyższych szkół technicznych.

Konstruowanie architektury....

24,00 zł Cena

Książka "Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej" autorstwa Romualda Tarczewskiego dotyczy ważnego zagadnienia metodologii projektowania architektonicznego, a w szczególności modelowania, jako metody prezentacji i badania przyszłych form architektonicznych.

Romuald Tarczewski jest konstruktorem z wieloletnią praktykiem, pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  

NOŚNOŚĆ CIĄGŁYCH ŁĄCZNIKÓW...

26,46 zł Cena

NOŚNOŚĆ CIĄGŁYCH ŁĄCZNIKÓW OTWARTYCH W ZESPOLONYCH KONSTRUKCJACH STALOWO-BETONOWYCH autorstwa Wojciecha Lorenca omówiono koncepcję obliczeń nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels, stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY...

47,25 zł Cena

W publikacji PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY NA TERENACH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH I UZDROWISKOWYCH omówiono wybrane kwestie dotyczące zachowania ładu przestrzennego na terenach wyróżniających się szczególnymi walorami krajobrazowymi i uzdrowiskowymi.

Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie
  • Niedostępny

Architektura klasztorów...

57,75 zł Cena

Architektura cysterska od wieków fascynuje wielu odbiorców którzy podziwiają skalę i dostojeństwo budowli konwentualnych, zachwycają się grą światłocienia i wyrafinowaną plastycznością pełną harmonii i umiaru. Położenie klasztorów najczęściej poza obecnymi ośrodkami miejskimi, ich połączenie z przyrodą i krajobrazem, zachowanie równowagi między duchowością a materią oraz funkcją i technologią sprawia, że średniowieczne budowle cysterskie są doskonałymi przykładami zrównoważonego podejścia (holistycznego) do architektury, szeroko propagowanego na początku XXI wieku.