Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Aktywne filtry

Connotations in Architecture. Krzysztof M. Roztański
  • Niedostępny

Connotations in Architecture

30,50 zł Cena

W niniejszej monografii starano się pokazać różnorodne drogi, jakimi krążą ludzkie myśli i idee. Konotacje te określają sens, znaczenie, treść i ogół cech współoznaczanych. Pozwalają nazywać, a więc i odczytywać pewne zjawiska, z którymi mamy do czynienia.

TECHNICZNE ASPEKTY...

93,35 zł Cena

Publikacja TECHNICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W BUDOWNICTWIE 2 autorstwa Nantka Mariana B. omówiono wybrane zagadnienia składające się na złożony charakter relacji techniczno-ekonomicznych dotyczących budynków, traktowanych jako system budowlano-energetyczny, na który składa się konstrukcja obiektu oraz zbiór urządzeń oraz instalacji produkujących, przesyłających i rozdzielających nośniki energii.

Zwrócono również uwagę na zewnętrzne źródła i sieci połączone z budynkami i ich wyposażeniem technicznym. Znajomość ich struktury i współdziałania z obiektami jest niezbędna dla oceny jakości ich współpracy z urządzeniami i instalacjami wyposażenia wewnętrznego. 

WENTYLACJA Z ELEMENTAMI...

112,67 zł Cena

Książka WENTYLACJA Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI autorstwa Mariana Nantki przeznaczona jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych Politechnik, prezentowany jest w niej materiał dotyczący systemów realizujących w budynkach wymianę powietrza.

PROJEKTOWANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Podstawy uzdatniania powietrza
  • Niedostępny

PROJEKTOWANIE WENTYLACJI I...

41,69 zł Cena

Książka PROJEKTOWANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Podstawy uzdatniania powietrza jest pierwszą częścią przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji.

Przygotowany został na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest do studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie.

PROCESY TERMICZNE...

41,58 zł Cena

Publikacja PROCESY TERMICZNE UTYLIZACJI ODPADÓW autorstwa Krzysztofa Wacławiaka, Jana Nadziakiewicz, Sławomira Stelmacha przekazuje czytelnikom podstawowe wiadomości dotyczące termicznych metod utylizacji odpadów, tj. spalania, zgazowania i pirolizy.

Jest przeznaczona dla studentów wydziałów Politechniki związanych z inżynierią środowiska oraz wydziałów energetycznych, a także dla inżynierów pracujących w przemyśle i gospodarce odpadami.

OBIEKTY MOSTOWE NA TERENACH...

36,75 zł Cena

Publikacja OBIEKTY MOSTOWE NA TERENACH Z DEFORMUJĄCYM SIĘ PODŁOŻEM W ŚWIETLE KINETYKI BRYŁ autorstwa Marka Salamaka omawia niestosowany dotychczas wektorowy opis kinematyki brył mostów położonych na terenach z deformującym się podłożem.

Dzięki temu w pełni przestrzenny model pozwala na jednoznaczne określanie zakresu swobody przemieszczeń spowodowanych ruchami terenu, których źródło może być dowolne, ale w warunkach polskich dotyczy głównie eksploatacji górniczej. 
GEOTECHNIKA KOMUNIKACYJNA
  • Niedostępny

GEOTECHNIKA KOMUNIKACYJNA

88,20 zł Cena

Książka GEOTECHNIKA KOMUNIKACYJNA autorstwa Katarzyny Stelmach, Karoliny Knapik, Anny Juzwy oraz Joanny Bzówki omawia badania, dzięki której można wykonać właściwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża.

Podano potrzebną zawartość dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz klasyfikacje gruntów według norm PN i EN-ISO. Przedstawiono zachowanie się gruntów słabych, techniki wzmacniania i ulepszania podłoża gruntowego, metody obliczeniowe sprawdzające stateczność skarp i zboczy, sposoby prawidłowego odwodnienia podłoża gruntowego, dobór odpowiednich materiałów do budowy nasypów komunikacyjnych oraz projektowanie i wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.

INDYWIDUALNE WĘZŁY CIEPLNE
  • Niedostępny

INDYWIDUALNE WĘZŁY CIEPLNE

36,75 zł Cena

W książce INDYWIDUALNE WĘZŁY CIEPLNE autorstwa Foita Henryka omówiono rodzaje węzłów cieplnych oraz spełniane przez nie zadania, zasady wyboru określonego typu węzłów, zasady doboru ich podstawowych elementów, problemy automatycznej regulacji pracy węzłów, warunki ich podłączania do sieci cieplnej oraz wymagania stawiane pomieszczeniom, w których instalowane mogą być węzły cieplne.

Podręczniki skierowany jest przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych kierunku inżynieria środowiska.
AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

AutoCAD. Ćwiczenia...

24,15 zł Cena
Najnowsze wydanie z 2011 roku. Książka zawiera 26 ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności. Oprócz zagadnień podstawowych uwzględniono między innymi: tworzenie własnego szablonu rysunku, bloki z atrybutami, regiony, wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia w obszarze modelu, wymiarowanie w obszarze papieru dla kreślenia w obszarze papieru, użycie kalkulatora geometrycznego, pozyskiwanie informacji z AutoCADa. Na początku zbioru przypomniano ważniejsze wiadomości, a w załącznikach zestawiono wybrane polecenia i narzędzia do rysowania precyzyjnego.
Budownictwo ekologiczne
  • Niedostępny

Budownictwo ekologiczne

52,50 zł Cena

Podręcznik ma służyć edukacji ekologicznej w budownictwie. W podręczniku omówiono relacje pomiędzy budownictwem a systemami przyrodniczymi.