Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Jest 2 produktów.

Pokazano 1-2 z 2 pozycji

Aktywne filtry

Funkcje ścian zewnętrznych...

55,65 zł Cena
W pracy dokonano syntezy i usystematyzowania wiedzy na temat zagadnień związanych ze ścianami zewnętrznymi – ich funkcjami, ze sposobem postrzegania i odbiorem ze strony użytkowników, wzajemnymi zależnościami wnętrza i zewnętrza oraz zwrócono uwagę na złożoność tejże problematyki. Cechą pracy jest holistyczne ujęcie różnorodnych zagadnień związanych z architektonicznymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych i powiązanie wielu osobnych zagadnień, takich jak m.in.: ewolucja rozwoju historycznego, estetyka, symbolika, energooszczędność, kształtowanie warunków środowiska wewnętrznego, ergonomia, bezpieczeństwo, orientacja w przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej, badania jakościowe w architekturze z wykorzystaniem metody Post Occupancy Evaluation oraz opinie i zachowania użytkowników. Spis treści: I. Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Terminologia 2. Sformułowanie problemu naukowego 3. Cel i zakres pracy 4. Stan badań 4.1. Ściany zewnętrzne i elewacje - podsumowanie wiedzy 4.2. Badania jakościowe - stan wiedzy 5. Metody badawcze wykorzystane w pracy 6. Struktura pracy II. Funkcje ścian zewnętrznych i elewacji w historii architektury oraz współcześnie 1. Funkcje ścian zewnętrznych i elewacji 1.1. Funkcja zabezpieczająco- osłaniająca 1.2. Funkcja konstrukcyjna 1.3. Funkcja estetyczna 1.4. Funkcja informacyjna 2. Prognozy rozwojowe 3. Podsumowanie rozdziału III. Ściany zewnętrzbe i elewacje a jakość budynku 1. Pojęcie jakości w architekturze 2. Kategorie jakości budynku 3. Jakość techniczna 3.1. Elewacje jako jedna z warstw budynku 3.2. Trwałość elewacji 3.3. Osłona wnętrz przed wpływem środowiska zewnętrznego 3.3.1. Grawitacja 3.3.2. Warunki geotechniczne 3.3.3. Temperatura 3.3.4 Woda, para wodna i śnieg 3.3.5. Wiatr 3.3.6. Światło 3.3.7. Zanieczyszczenia 3.3.8. Dźwięk 3.4. Bezpieczeństwo 3.4.1. Użytkownicy 3.4.2. Intruzi 3.4.3. Pożar 3.5. Nowatorstwo rozwiązań konstrukcyjnych elewacji 4. Jakość funkcjonalna 4.1. Estetyka elewacji a potrzeba uzytkowania wygodnego budynku 4.1.1. Wysokość kondygnacji 4.1.2. Elewacje a strefowanie przestrzeni wewnętrznej 4.1.3. Elementy formy architektonicznej elewacji i ich funkcje we wnętrzach 4.1.4. Okna i powierzchnie przeszklone a ergonomiczna aranżacja wnętrz 4.2. Elewacja a jakość środowiska wewnętrznego 4.2.1. Jakość powietrza we wnętrzach 4.2.2. Oświetlenie naturalne pomieszczeń 5. Jakość behawioralna 5.1. Zagadnienia estetyczne 5.1.1. Forma architektoniczna 5.1.2. Materiały elewacyjne 5.1.3.Helioplastyka i oświetlenie nocne 5.1.4. Problem reklam 5.2. Odbiór emocjonalny 5.3. Poczucie bezpieczeństwa 5.3.1. Odczuwanie przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej 5.3.2. Komfort psychiczny we wnętrzach budynku 5.3.3. Zagadnienia orientacji w przestrzeni i odnajdywanie drogi do celu 6. Jakość ekonomiczna 6.1. Zrównoważony rozwój 6.1.1. Energooszczędność 6.1.2. Ekologia 7. Jakość organizacyjna 7.1. Komfort użytkownika/pracownika 7.2. Struktura rganizacyjna a budynek i jego elewacje 7.3. Zewnętrzny wizerunek budynku 8. Integracja kategorii jakościowych 9. Podsumowanie rozdziału IV. Badania jakościowe scian zewnętrznych i elewacji 1. Problematyka ścian zewnętrznych i elewacji w badaniach - przykłady zagraniczne 2. Badania prowadzone w obrębie ścian zewnętrznych i elewacji - przykłady polskie 3. badania własne - studia przypadków 3.1. Określenie pla badawczego i przedmiotu badań 3.2. Cele badań i narzędzia badawcze 3.3. Organizacja badań 3.4. Charakterystyka budynków objetych badaniami 3.5. Tworzenie tzw "modelu idealnego" 3.6. Wnioski z przeprowadzonych badań z udziałem użytkowników 3.6.1. Zagadnienia estetyczne i znaczeniowe 3.6.2. Zagadnienia orientacji w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej - odnajdywanie drogi do celu (wayfinding) 3.6.3. Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni urbanistycznej oraz komfort psychiczny we wnętrzach budynku 3.6.4. Odczuwana jakość środowiska wewnętrznego 3.7. Wnioski dotyczące procesu przeprowadzenia badań 3.8. Podsumowanie rozdziału V. Wnioski końcowe Bibliografia Spis rysunków Streszczenie Załączniki

AutoCAD. Ćwiczenia...

24,15 zł Cena
Najnowsze wydanie z 2011 roku. Książka zawiera 26 ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności. Oprócz zagadnień podstawowych uwzględniono między innymi: tworzenie własnego szablonu rysunku, bloki z atrybutami, regiony, wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia w obszarze modelu, wymiarowanie w obszarze papieru dla kreślenia w obszarze papieru, użycie kalkulatora geometrycznego, pozyskiwanie informacji z AutoCADa. Na początku zbioru przypomniano ważniejsze wiadomości, a w załącznikach zestawiono wybrane polecenia i narzędzia do rysowania precyzyjnego.