Wydarzenia

Brak wydarzeń

Parma

Parma

Aktywne filtry

ZAMKI W POLSCE: ksa24.pl
  • Niedostępny

ZAMKI W POLSCE

37,70 zł Cena
"Zamki są jak ludzie. Z dzieciństwa drewniano-ziemnych grodów u początków historii i walecznej młodości średniowiecznych warowni wyrosły w wieku dojrzałym na arystokratyczne rezydencje, które dziś, leciwe, są powiernikami tajemnic i przewodnikami po komnatach kulturowego dziedzictwa."
KOŚCIOŁY I SANKTUARIA: ksa24.pl
  • Niedostępny

KOŚCIOŁY I SANKTUARIA

45,15 zł Cena
Największym wkładem do skarbnicy polskiej architektury może poszczycić się budownictwo sakralne – wciąż żywe i rozwijające się. Album przedstawia 146 wybitnych – historycznych i współczesnych – realizacji tego budownictwa, murowanych i drewnianych, wyposażonych w bezcenne dzieła sztuki. Wydanie angielsko - polskie.
PIĘKNE MIASTA
  • Niedostępny

PIĘKNE MIASTA

68,67 zł Cena
Część Europy między Bałtykiem i Karpatami, doświadczona przez historię i dobrem i złem, w której czuje się łączność z minionymi pokoleniami, a tradycja miesza się ze współczesnością. Ludzie o różnych obyczajach i religiach stworzyli tu swój własny świat, dla siebie i potomnych zakładali grody starali się zrobić to jak najlepiej, najmądrzej i najpiękniej... Wielokrotnie niszczone, jak Feniks z popiołów powstawały piękne miasta. Album zaprasza Państwa do odwiedzin 16 najpiękniejszych miast Polski.
ORLE GNIAZDA
  • Niedostępny

ORLE GNIAZDA

71,40 zł Cena
Dla jednych „orle gniazda” są światem pełnym fanatazji, legend, dla innych nasuwają skojarzenia o dawnej świetności budowli królewskich czy rodów rycerskich i możnowładczych dawnej Polski, zajmują profesjonalistów i amatorów, rodzą zainteresowania historyczne, są przedmiotem wielu opracowań naukowych, popularnych oraz literackich refleksji”. Wyjątkowe, bogate w zdjęcia opracowanie oddajemy w Państwa ręce.
OD KOMNATY DO IZBY
  • Niedostępny

OD KOMNATY DO IZBY

71,40 zł Cena

Burze dziejowe, nie oszczędzając ziem polskich w minionych stuleciach, pozbawiły nas możliwości poznawania z autopsji wielu dawnych siedzib. Chcąc jednak wiedzieć, jak niegdyś mieszkali Polacy, przyjrzymy się nielicznym zachowanym, autentycznym wnętrzom, i tym, które odtworzono w muzeach i skansenach.

KRÓLEWSKIE REZYDENCJE
  • Niedostępny

KRÓLEWSKIE REZYDENCJE

68,67 zł Cena
Warszawa ma trzy królewskie rezydencje: Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów. Wszystkie je łączy Trakt, zwany Królewskim. Te trzy świadectwa historii, kultury i sztuki stały się wizytówką stołecznego miasta. W Państwa ręce oddajemy album, prezentujący te skarby stolicy. Warsaw has three royal residences: The Royal Castle - official seat of all Polish monarchs, Łazienki - former suburban residence, Wilanów - the old summer palace. All of these are linked by a thoroughfare known as the Royal Way.