Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 5,00 zł - 384,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Urbanistyka

Urbanistyka

Jest 248 produktów.

Pokazano 1-21 z 248 pozycji

Aktywne filtry

Rowerowe miasto....

49,90 zł Cena

Jest taki kraj, w którym członkinie i członkowie rządu dojeżdżają na swoje narady rowerem.  W książce pt. "Rowerowe miasto. Holenderski sposób na ożywienie miejskiej przestrzeni" Melissa i Chris Bruntlettowie opowiadają o tym, jak doszło w Niderlandach do rewolucji, dzięki której rowery stały się nie tylko tematem politycznym, ale i narzędziem transformacji transportu, przestrzeni miejskiej, edukacji, handlu, usług oraz całego holenderskiego stylu życia. Co szczególnie cenne z polskiej perspektywy, Bruntlettowie zastanawiają się także, jak przeszczepiać holenderskie rozwiązania i doświadczenia na zagraniczny grunt.

Jak studiować życie w...

49,00 zł Cena

Jan Gehl i Birgitte Svarre stawiają w książce pt. Jak studiować życie w przestrzeni publicznej pytanie o to jak pogodzić rozbudowę miast, w których skupia się życie coraz większej liczby ludzi, z jednoczesnym zachowaniem przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców?

Publikacja zwraca również uwagę na odpowiedzialność, jaką wszyscy ponosimy za otaczającą nas przestrzeń publiczną, i udostępnia narzędzia, aby ją lepiej planować i odpowiednio nią zarządzać. Ten przewodnik będzie nieocenionym źródłem inspiracji, rozwiązań i przykładów dla każdej osoby, która chciałaby ulepszać miasto.

Dobrze nastrojone miasto

49,00 zł Cena

Jak stworzyć szczęśliwe miasto? Jonathan F.P. Rose - nietypowy deweloper, a zarazem producent muzyczny, podaje w książce pt. "Dobrze nastrojone miasto" na to swój pomysł.

Miasto życzliwe. Jak...

49,90 zł Cena

David Sim – szkocki architekt, od lat związany z biurem architektonicznym Gehl Architects, podaje w książce pt. "Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich" czytelnikom gotową receptę jak budować przyjazne miasta o dużej gęstości. Autor prowadzi odbiorcę przez europejskie miasta, które mogą być wzorem do naśladowania

Urbanistyka XXI wieku

59,00 zł Cena

Książka "Urbanistyka XXI wieku" to z jednej strony podręcznik dla studiujących architekturę i urbanistykę, a z drugiej doskonałe źródło wiedzy dla praktyków urbanistyki oraz samorządowców.

W drugiej części książki autor omawia także najistotniejsze problemy współczesnej urbanistyki, jak rozlewanie się miast, zanikanie jednych ośrodków i nadmierny wzrost drugich oraz nowych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych w planowaniu urbanistycznym.

Urbanistyka operacyjna....

50,00 zł Cena

Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii autorstwa Ossowicz T. zdaniem Tomasza Parteki publikacja jest jednym z istotnych punktów merytorycznej oceny pracy uznaję jej interdyscyplinarny, ale też humanistyczny charakter.

Miasto według Tomasza Ossowicza nie jest „maszyną do mieszkania i pracy”, lecz bardzo trudnym organizmem, którego najważniejszym elementem jest człowiek – zarówno podejmujący decyzje operacyjne, planujący zmianę, jak i interesariusz, którego to przedsięwzięcie dotyczy.”

Re-miasto. Scenariusze...

28,00 zł Cena

Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w. autorstwa Damurski Ł., zdaniem Mariana Kachniarza publikacja analizuje bardzo ważny moment w rozwoju współczesnych miast oraz inspiruje do refleksji nad ich przyszłością.

Nieprzewidywalność zjawisk oraz immanentna cecha współczesnych miast – nieustanna zmienność, swoiste „rozedrganie cywilizacyjne” czynią, że (…) stoimy w obliczu swoistego kryzysu poznawczego, w którym dzisiejsze modele klasyfikacji zjawisk stają się głęboko niewystarczające (…).

Od chłopskiej chałupy do...

45,00 zł Cena

Publikacja Od chłopskiej chałupy do domu mieszkalnego współczesnego rolnika autorstwa Mariana Magdziaka omawia i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika.

Przedstawia ona okres dwudziestego wieku, okres, w którym po uwłaszczeniu chłopów, można było samodzielnie kształtować swoje środowisko zamieszkania według własne woli i na miarę swojego statusu materialnego. Wydanie jest wzbogacone o materiały i doświadczenie autora wynikające z badań naukowych nad architekturą ludową, jak i długoletnią praktykę zawodową.

Tkanka urbanistyczna....

33,60 zł Cena

Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia autorstwa Anny Agaty Kantarek publikacja jest refleksją nad miastem prowadzoną z kilku różnych perspektyw.

Po pierwsze to perspektywa architekta i urbanisty - rzemieślnika i twórcy... Druga kwestia to refleksja badacza, który chce zrozumieć współczesną sytuację miasta... I kolejna perspektywa - nauczyciela, którego pierwszym obowiązkiem jest wypracowanie jednolitego, fachowego światopoglądu...

Wizualne aspekty...

39,90 zł Cena

Publikacja Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej - Wybrane zagadnienia autorstwa Marcina Petelenz, której głównym celem jest wyodrębnienie takich priorytetów i wieloaspektowe uzasadnienie ich znaczenia.

Wdrożenie etapowości w planach ma zatrzymać rozwój terenów budowlanych typu urban na obszarach zbyt dużych wobec potrzeb (co sprzyja dalszemu rozpraszaniu zabudowy).

Wykłady o współczesnej...

35,00 zł Cena

Publikacja Wykłady o współczesnej urbanistyce with English Suplement on Contemporary Town Planning autorstwa S. Gzell szerokością spojrzenia i formą narracji nawiązuje do tradycji opublikowanych wykładów przedstawionych przez naukowe autorytety i intelektualistów tego formatu co Roman Ingarden czy Michel Foucault.

To wydanie akademickie oferuje czytelnikowi nie tylko niemałą porcję elementarnej wiedzy na temat współczesnych teorii urbanistycznych ale również sporo własnych obserwacji i autorskich komentarzy sytuujących owe teorie w szerszym kontekście procesów cywilizacyjnych. Dzięki temu łatwiej zrozumieć rolę, jaką urbanista odgrywa w skomplikowanej sieci powiązań decyzyjnych i wpływ tych decyzji na kierunki rozwoju współczesnych miast. 

Urbanistyka i architektura...

35,00 zł Cena

Publikacja Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami autorstwa K.Solarek, E.D. Ryńskiej, M. Mireckiej dotyczy tematyki hydrologicznej, którą powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci.

Postanowienia planistyczne i projektowe mają często główny wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni i pojedynczych działek, a także bezpieczeństwo mieszkańców miast.

Środowiskowe uwarunkowania...

11,00 zł Cena

Publikacja Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego autorstwa E.D. Ryńską jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym.

Studia do dziejów...

55,00 zł Cena

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom II. Przyszłość rzeczy minionych przedstawia sześć artykułów autorstwa M. Rozbickiej, P. Kilanowskiego, R.Kunkela, J. Zdunek-Wielgołaską, W. Wołkowskiego, K. Kantorowicz.

Studia do dziejów...

45,00 zł Cena

Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom I. Kresy dawnej Rzeczypospolitej przedstawia Zbiory Naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, które są jedną z najcenniejszych kolekcji materiałów inwentaryzacyjnych historycznych założeń urbanistycznych i obiektów architektonicznych w Polsce.

Zapoczątkowanie zbioru sięgają 1922 roku, czyli roku założenia przez profesora Oskara Sosnowskiego Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej – pierwszego w Warszawie obiektu naukowego zajmującego się dziedzictwem architektonicznym ziem Polski, skupiającej multidyscyplinarny zespół architektów, historyków sztuki i historyków. 

Przestrzenie publiczne...

99,00 zł Cena

Publikacja Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne autorstwa K. Pluta omawia współczesne zasady formowania się przestrzeni publicznych miast europejskich, przy zastosowaniu narzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne, w odniesieniu do przekształceń struktury przestrzennej i obrazu miasta.

Robert Moses. Ukryty władca...

38,00 zł Cena

Książka "Robert Moses. Ukryty władca Nowego Jorku" to graficzna biografia kontrowersyjnego urzędnika Nowego Jorku, który przez 40 lat swoimi decyzjami urbanistycznymi ukształtował to miasto. 

Postać Roberta Mosesa (1888-1981) jest bardzo kontrowersyjna i pełna sprzeczności, co dla francuskiego rysownika stała się kanwą do opowiedzenia jego historii przy pomocy komiksu.      

Urbanistyka oddolna....

36,00 zł Cena

Książka Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni szuka odpowiedzi na pytanie czy partycypacyjne

wytwarzania przestrzeni zawsze sprawdza się w praktyce. 

Czy rezultatem urbanistyki oddolnej, czyli angażowania aktorów takich jak artyści, ruchy miejskie i mieszkańcy osiedli nieformalnych, jest zawsze poprawa jakości życia i wzmacnianie społeczności lokalnych?

Zbigniew Karpiński....

49,90 zł Cena

Publikacja zawiera wspomnienia architekta Zbigniewa Karpińskiego, profesora Politechniki Warszawskiej, projektanta budynków biur i urzędów w Warszawie, którego dziełem życia była wzniesiona w l. 1962-1969 Ściana Wschodnia - ostatni wielkomiejski kompleks urbanistyczny, jaki powstał w centrum Warszawy, jedno z najwybitniejszych osiągnięć modernizmu w Polsce. Książkę uzupełnia posłowie Tomasza Markiewicza oraz wspomnienia jego synów Jakuba i Marka.

Potęga przestrzeni wokół nas

39,80 zł Cena

Fascynująca książka dla wszystkich, którzy chcą mieć świadomy wpływ na swoje życie poprzez rozumienie, kształtowanie i kultywowanie środowiska, w którym mieszkamy i przebywamy – dla zdrowia, szczęścia i spełnienia.