Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 5,00 zł - 384,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Urbanistyka

Urbanistyka

Aktywne filtry

Urbania. O miastach...

39,90 zł Cena

Doświadczenie lockdownu podczas pandemii covid-19 stało się dla Stefana Boeriego impulsem do rozmyślań nad istotą miasta. W marcu 2020 roku, wsłuchując się we wszechogarniającą ciszę Mediolanu, którego mieszkańcy zostali przymusowo zamknięci w swych domach, Boeri rozpoczął w mediach społecznościowych serię wykładów mających przybliżyć słuchaczom czekającą ich przyszłość. Te rozmyślania w wersji spisanej stanowią coś na kształt notesu architekta. Jak przyznaje Boeri, jest to swoista włóczęga po tekstach, czasach i przestrzeniach jego życia. 

MUR. Ilustrowany atlas architektury Muranowa
  • Niedostępny

MUR. Ilustrowany atlas...

55,00 zł Cena

"MUR. Ilustrowany atlas architektury Muranowa" przedstawia budynki, założenia oraz detale architektoniczne, pomniki i rzeźby znajdujące się na terenie Muranowa. W książce znajdziemy 61 budynków z syntetycznymi ilustracjami oraz opisami w języku polskim i angielskim, z terenu, który rozciąga się na północ od alei "Solidarności" aż do torów kolejowych, czyli granicy z Żoliborzem.

Gdynia obiecana. Miasto,...

64,99 zł Cena

Fascynująca i zaskakująca opowieść o budowaniu Gdyni od podstaw oraz marzeniu o idealnym mieście i idealnej Polsce.

„Gdynia obiecana” to opowieść o mieście tworzonym od podstaw, gdzie można było zacząć „z czystą hipoteką” przezwyciężyć różnice między zaborami, pokonać zacofanie, uciec od narodowych przywar, od wiejskiej nędzy i wielkomiejskiego bezrobocia, zostawić w tyle waśnie etniczne i konflikty klasowe, uniknąć urbanistycznych błędów i historycznych ograniczeń krępujących rozwój innych miast.

Los Angeles. Miasto-państwo...

49,00 zł Cena

Los Angeles to także znakomity reportaż o przestrzeni kontrastów, gdzie sąsiadują ze sobą centra ubóstwazamożne zamknięte osiedla, bezdomni i celebryci, apokaliptyczne pogorzeliska i bajeczne plaże, przeludnienie i samotność. Dzięki siedmiu lekcjom Baldwina możemy choć trochę zrozumieć miasto, które każdego dnia wymyśla siebie na nowo.

Brutal East Volume II

98,00 zł Cena

"Brutal East Volume II" to książka interaktywna, która oprócz ilustracji, fotografii i wielu faktów opisujących historię budynków z byłego Bloku Wschodniego zawiera także dziewięć modeli budynków do samodzielnego złożenia.

Myśli Marzenia Miejsca....

55,00 zł Cena

W książce "Myśli Marzenia Miejsca. Architektura polska w innowacyjne współczesności" znajdziemy opisy rozwoju współczesnej architektury w Polsce w porównaniu z trendami ogólnoświatowymi. Opisane w książce zostały wydarzenia architektury z okresu ostatnich 30 lat w Polsce, prezencje budynków zostały poszerzone o rozmyślenia na temat innowacyjności w architekturze, przestrzeni publicznej oraz ciągłości myślenia.

Architektura i urbanistyka...

45,00 zł Cena

"Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR" to zbiór dokumentów, skumulowanych w archiwach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W dokumentach możemy znaleźć dużo informacji o architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym w latach 1946-1988.

Karta ateńska

55,00 zł Cena

Karta ateńska to zestaw wytycznych do projektowania nowoczesnych miast stworzony przez architektów i urbanistów związanych z organizacją CIAM (Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej). Zjazd CIAM IV odbył się na statku Patris II płynącym z Marsylii do Aten oraz w samych Atenach latem 1933 roku, z udziałem przedstawicieli polskiej awangardy – Heleny i Szymona Syrkusów oraz Anatolii i Romana Piotrowskich. Helena Syrkus twierdziła wręcz, że jako poliglotka odegrała kluczową rolę w opracowaniu tekstu „Postanowień” kongresu, tworzonego przez wielojęzyczne grono delegatów.

Rowerowe miasto....

49,90 zł Cena

Jest taki kraj, w którym członkinie i członkowie rządu dojeżdżają na swoje narady rowerem.  W książce pt. "Rowerowe miasto. Holenderski sposób na ożywienie miejskiej przestrzeni" Melissa i Chris Bruntlettowie opowiadają o tym, jak doszło w Niderlandach do rewolucji, dzięki której rowery stały się nie tylko tematem politycznym, ale i narzędziem transformacji transportu, przestrzeni miejskiej, edukacji, handlu, usług oraz całego holenderskiego stylu życia. Co szczególnie cenne z polskiej perspektywy, Bruntlettowie zastanawiają się także, jak przeszczepiać holenderskie rozwiązania i doświadczenia na zagraniczny grunt.

Jak studiować życie w...

49,00 zł Cena

Jan Gehl i Birgitte Svarre stawiają w książce pt. Jak studiować życie w przestrzeni publicznej pytanie o to jak pogodzić rozbudowę miast, w których skupia się życie coraz większej liczby ludzi, z jednoczesnym zachowaniem przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców?

Publikacja zwraca również uwagę na odpowiedzialność, jaką wszyscy ponosimy za otaczającą nas przestrzeń publiczną, i udostępnia narzędzia, aby ją lepiej planować i odpowiednio nią zarządzać. Ten przewodnik będzie nieocenionym źródłem inspiracji, rozwiązań i przykładów dla każdej osoby, która chciałaby ulepszać miasto.

Dobrze nastrojone miasto

49,00 zł Cena

Jak stworzyć szczęśliwe miasto? Jonathan F.P. Rose - nietypowy deweloper, a zarazem producent muzyczny, podaje w książce pt. "Dobrze nastrojone miasto" na to swój pomysł.

Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich
  • Niedostępny

Miasto życzliwe. Jak...

49,90 zł Cena

David Sim – szkocki architekt, od lat związany z biurem architektonicznym Gehl Architects, podaje w książce pt. "Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich" czytelnikom gotową receptę jak budować przyjazne miasta o dużej gęstości. Autor prowadzi odbiorcę przez europejskie miasta, które mogą być wzorem do naśladowania

Urbanistyka XXI wieku

30,00 zł Cena

Książka "Urbanistyka XXI wieku" to z jednej strony podręcznik dla studiujących architekturę i urbanistykę, a z drugiej doskonałe źródło wiedzy dla praktyków urbanistyki oraz samorządowców.

W drugiej części książki autor omawia także najistotniejsze problemy współczesnej urbanistyki, jak rozlewanie się miast, zanikanie jednych ośrodków i nadmierny wzrost drugich oraz nowych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych w planowaniu urbanistycznym.

Urbanistyka operacyjna....

50,00 zł Cena

Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii autorstwa Ossowicz T. zdaniem Tomasza Parteki publikacja jest jednym z istotnych punktów merytorycznej oceny pracy uznaję jej interdyscyplinarny, ale też humanistyczny charakter.

Miasto według Tomasza Ossowicza nie jest „maszyną do mieszkania i pracy”, lecz bardzo trudnym organizmem, którego najważniejszym elementem jest człowiek – zarówno podejmujący decyzje operacyjne, planujący zmianę, jak i interesariusz, którego to przedsięwzięcie dotyczy.”

Re-miasto. Scenariusze...

28,00 zł Cena

Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI w. autorstwa Damurski Ł., zdaniem Mariana Kachniarza publikacja analizuje bardzo ważny moment w rozwoju współczesnych miast oraz inspiruje do refleksji nad ich przyszłością.

Nieprzewidywalność zjawisk oraz immanentna cecha współczesnych miast – nieustanna zmienność, swoiste „rozedrganie cywilizacyjne” czynią, że (…) stoimy w obliczu swoistego kryzysu poznawczego, w którym dzisiejsze modele klasyfikacji zjawisk stają się głęboko niewystarczające (…).

Od chłopskiej chałupy do...

45,00 zł Cena

Publikacja Od chłopskiej chałupy do domu mieszkalnego współczesnego rolnika autorstwa Mariana Magdziaka omawia i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika.

Przedstawia ona okres dwudziestego wieku, okres, w którym po uwłaszczeniu chłopów, można było samodzielnie kształtować swoje środowisko zamieszkania według własne woli i na miarę swojego statusu materialnego. Wydanie jest wzbogacone o materiały i doświadczenie autora wynikające z badań naukowych nad architekturą ludową, jak i długoletnią praktykę zawodową.

Tkanka urbanistyczna....

33,60 zł Cena

Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia autorstwa Anny Agaty Kantarek publikacja jest refleksją nad miastem prowadzoną z kilku różnych perspektyw.

Po pierwsze to perspektywa architekta i urbanisty - rzemieślnika i twórcy... Druga kwestia to refleksja badacza, który chce zrozumieć współczesną sytuację miasta... I kolejna perspektywa - nauczyciela, którego pierwszym obowiązkiem jest wypracowanie jednolitego, fachowego światopoglądu...

Wizualne aspekty...

39,90 zł Cena

Publikacja Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej - Wybrane zagadnienia autorstwa Marcina Petelenz, której głównym celem jest wyodrębnienie takich priorytetów i wieloaspektowe uzasadnienie ich znaczenia.

Wdrożenie etapowości w planach ma zatrzymać rozwój terenów budowlanych typu urban na obszarach zbyt dużych wobec potrzeb (co sprzyja dalszemu rozpraszaniu zabudowy).

Wykłady o współczesnej...

35,00 zł Cena

Publikacja Wykłady o współczesnej urbanistyce with English Suplement on Contemporary Town Planning autorstwa S. Gzell szerokością spojrzenia i formą narracji nawiązuje do tradycji opublikowanych wykładów przedstawionych przez naukowe autorytety i intelektualistów tego formatu co Roman Ingarden czy Michel Foucault.

To wydanie akademickie oferuje czytelnikowi nie tylko niemałą porcję elementarnej wiedzy na temat współczesnych teorii urbanistycznych ale również sporo własnych obserwacji i autorskich komentarzy sytuujących owe teorie w szerszym kontekście procesów cywilizacyjnych. Dzięki temu łatwiej zrozumieć rolę, jaką urbanista odgrywa w skomplikowanej sieci powiązań decyzyjnych i wpływ tych decyzji na kierunki rozwoju współczesnych miast. 

Urbanistyka i architektura...

35,00 zł Cena

Publikacja Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami autorstwa K.Solarek, E.D. Ryńskiej, M. Mireckiej dotyczy tematyki hydrologicznej, którą powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci.

Postanowienia planistyczne i projektowe mają często główny wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni i pojedynczych działek, a także bezpieczeństwo mieszkańców miast.