Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 26,00 zł - 95,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Dig

Dig

Aktywne filtry

DWORY MAGNACKIE W XVIII WIEKU: ksa24.pl
  • Niedostępny

DWORY MAGNACKIE W XVIII WIEKU

59,43 zł Cena

Przez długie lata głównym przedmiotem zainteresowania badaczy kultury XVIII w. był przede wszystkim dwór królewski. Tymczasem od połowy XVIII w. w geografii kulturowej naszego kraju zaszły istotne zmiany. W okresie baroku charakterystyczne było rozproszenie działań kulturowych podejmowanych przez ośrodki w całym kraju i związanych z indywidualnymi inicjatywami różnych osób (bądź instytucji), w oświeceniu natomiast można zaobserwować wyraźniejszą dążność do silniejszej centralizacji inicjatyw i skupienia ich wokół dworu monarchy.

SYMBOLIKA WOLNOMULARSKA W ZAŁOŻENIU PAŁACOWO-OGRODOWYM W MŁYNOWIE ZA CZASÓW ALEKSANDRA CHODKIEWICZA: ksa24.pl
  • Niedostępny

SYMBOLIKA WOLNOMULARSKA W...

26,25 zł Cena
Posiadłość Chodkiewiczów w Młynowie jest bardzo interesującym dziełem architektonicznym znajdującym się na terenach byłej Rzeczypospolitej. Reprezentuje nie tylko klasycystyczną architekturę rezydencjonalną, ale jest również "pomnikiem wolnomularstwa". Skierowanie uwagi na architekturę Wołynia jest szczególnie ważne z tej racji, iż na ziemiach tych istnieje wiele opuszczonych, zdewastowanych siedzib, które w wyniku nieodpowiedniej opieki konserwatorskiej są w większości zapomniane i pomijane przez badaczy. W przypadku Młynowa zarówno pałac, jak i też ogród ( w większej części) nie dotrwały do obecnych czasów, aczkolwiek symbole wolnomularskie są czytelne dzięki licznie zachowanym źródłom ikonograficznym.
POLSKIE SGRAFFITA RENESANSOWE: ksa24.pl
  • Niedostępny

POLSKIE SGRAFFITA RENESANSOWE

54,08 zł Cena
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dekoracji sgraffitowych w Polsce. Autor na tle stosunków politycznych, artystycznych i gospodarczych panujących w Polsce w XVI i XVII wieku przedstawił różne typy sgraffit, ich miejsce w dekorowanej architekturze oraz wartości artystyczne. Wiele uwagi poświęcił artystom i rzemieślnikom wykonującym sgraffita, jak również fundatorom takich dekoracji. Książkę kończy omówienie miejsca polskich sgraffit wśród podobnych renesansowych rozwiązań w innych krajach europejskich.
KATALOG ZABYTKÓW OSADNICTWA HOLENDERSKIEGO NA ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ: ksa24.pl
  • Niedostępny

KATALOG ZABYTKÓW OSADNICTWA...

30,45 zł Cena
Kolejny tom ilustrowanej historii osadnictwa holenderskiego w Polsce, począwszy od XVI w. aż do początków ubiegłego stulecia, tym razem poświęcony ziemi łęczyckiej. Podkreśla charakterystyczne cechy typowych „holenderskich” wsi. W 2008 r. ukaże się tom poświęcony osadnictwu holenderskiemu na Żuławach.
KATALOG ARCHITEKTURY ROMAŃSKIEJ
  • Niedostępny

KATALOG ARCHITEKTURY...

94,50 zł Cena
Niniejsze wydanie Katalogu architektury romańskiej w Polsce jest najnowszą wersją podręcznego repertorium zabytków budownictwa romanizmu w naszym kraju. Wyraźne przyspieszenie prac badawczych w dziedzinie architektury romańskiej spowodowało, że publikacja jest nie tylko wznowieniem wobec wyczerpania nakładu, ale wydaniem skorygowanym i uzupełnionym. Obok obiektów powszechnie znanych Czytelnik w nowej wersji Katalogu... odnajdzie także wyniki badań dosłownie z ostatniej chwili — np. z wrocławskiego kościoła NMP na Piasku. Zrobiono ponadto wszystko, aby ułatwić korzystanie z tego kompendium, dbając o odpowiedni format, ciężar książki i możliwość dla konfrontacji tekstu z ilustracjami.
ARCHITEKTURA XIX WIEKU NA ZIEMIACH POLSKICH
  • Niedostępny

ARCHITEKTURA XIX WIEKU NA...

44,10 zł Cena
\Książka jest pierwszą tak obszerną i bogato ilustrowaną panoramą architektury ziem polskich XIX wieku. Ukazuje bogactwo znamiennych dla tej epoki form stylowych - od klasycyzmu, poprzez różne odmiany neorenesansu i negotyku, formy orientalne i neobarokowe, aż po styl zakopiański.
ARCHITEKTURA SECESYJNA W GALICJI
  • Niedostępny

ARCHITEKTURA SECESYJNA W...

47,25 zł Cena
"Architektura Galicji, może jedynie z wyjątkiem Lwowa i Krakowa jest architekturą prowincji, której twórcy nie zamierzają konkurować z centrami, nie mają aspiracji dokonywania przełomów, wyżej ceniąc mieszczańską stabilność. Błędem bowiem byłoby postrzeganie ich w ramach awangardy architektonicznej. Nie zamykają się oni na nowe wpływy, lecz stosują je rozważnie, dalecy od prowadzenia wojny, jaka toczy się w Wiedniu między tzw. Szkołą wagnerowską a reprezentantami stylu Ringstrabe".