Wydarzenia

Brak wydarzeń

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Aktywne filtry

Starchitekci i starchitektura

79,00 zł Cena

Książka opowiada o fenomenie stararchitektów analizowanym z perspektywy teorii systemów - światów Immanuela Wallersteina czy socjologii sztuki Pierra Bouridieu, którzy traktują architekturę jako wypadkową wielu sił społecznych, ekonomicznych, technicznych czy cywilizacyjnych, które decydują o jej kształcie. W tym kontekście zjawisko stararchitektury jest pochodną pewnych konkretnych warunków globalizacji, rosnącego wpływu klas średnich czy rosnącej roli mediów popularnych.     

Zastosowanie metody...

42,00 zł Cena

Publikacja Zastosowanie metody aproksymacji relacji odwrotnej do rozwiązywania wybranych zagadnień geotechniki i mechaniki kompozytów autorstwa Marka Lefika przedstawia możliwości użycia sztucznych sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego.

Zadaniem opracowania nie było jednak ukazanie zastosowań bogatego zbioru narzędzi numerycznych inspirowanych obserwacją naturalnych procesów biologicznych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Inicjatywą autora było ukazanie jednego, bardzo uniwersalnego i prawdopodobnie najprostszego narzędzia obliczeniowego należącego do tej grupy metod numerycznych. Narzędziem tym są najbardziej klasyczne i chronologiczne najstarsze sieci neuronowe z warstwami ukrytymi, trenowane metodą wstecznej propagacji błędu.

Płatwie z kształtowników...

27,00 zł Cena

Publikacja Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno autorstwa Jerzego Goczek, Łukasza Supeł porusza kwestie stalowych płatwi z kształtowników profilowanych na zimno (giętych), które w ostatnich dekadach upowszechniły się w obudowach szkieletów budynków, zwłaszcza w systemach hal magazynowych, bowiem belki z kształtowników tego rodzaju charakteryzują się korzystnym stosunkiem masy do nośności i sztywności.

W pracy ukazano obszerne fragmenty monografii jednego z autorów, Jerzego Goczka pt. "Belki z kształtowników giętych stężone poszyciem z blach fałdowych" (WPŁ, Łódź 2013).

Modelowanie tolerancyjne...

18,90 zł Cena

Publikacja Modelowanie tolerancyjne dynamiki mikroniejednorodnych płyt pierścieniowych autorstwa Artura Wirowskiego przedstawia temat płyt pierścieniowych o charakterystycznej mikrostrukturze periodycznej w kierunku obwodowym i posiadającym funkcyjnie zmienne makrowłasności w kierunku promieniowym.

W pracy ukazano też przykładowe wyniki numeryczne, pochodzące z autorskiego programu komputerowego opartego na metodzie różnic skończonych. Wyniki są porównywane z rezultatami pochodzącymi z klasycznych programów wykorzystujących metodę elementów skończonych.

Przykłady obliczeń...

62,00 zł Cena

Publikacja Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Wyd III zmienione autorstwa Jerzego Goczek, Łukasza Supeł, Michała Gajdzickiego jest jedną z największych bestsellerów Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.

Prezentujemy Państwu już 3 wydanie tej klasycznej pozycji dla studentów i inżynierów budowlanych. Obszar skryptu wynika z programu przedmiotów „Konstrukcje metalowe I” oraz „Konstrukcje metalowe II”, wykładanych w toku studiów 1-go stopnia na kierunku budownictwo na Politechnice Łódzkiej.

Przykłady obliczeń płaskich stropów. Zeszyt 3
  • Niedostępny

Przykłady obliczeń płaskich...

70,00 zł Cena

Publikacja Przykłady obliczeń płaskich stropów. Zeszyt 3 autorstwa Tadeusz Urban, Michał Gołdyn jest trzecią z zeszytów przygotowanych w Katedrze Budownictwa Betonowego został poświęcony zagadnieniom projektowania żelbetowych stropów płytowo-słupowych.

W publikacji przedstawiono w sposób syntetyczny zasady dotyczące wymiarowania płyt płaskich z uwagi na: zginanie, przebicie, a także oddziaływania wymuszone. Głównym zadaniem autorów było jednak przybliżenie Czytelnikowi zasad postępowania przy projektowaniu płyt żelbetowych w tego rodzaju ustrojach, dlatego też w książce zawarto kompletny przykład obliczeniowy.

Morphological analysis of...

82,00 zł Cena

Morphological analysis of urban structures – the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships Anglojęzyczna publikacja autorstwa Małgorzaty Hanzl, która stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorki.

Duża część opracowania dotyczy Łodzi. W wyniku kilkuletniej pracy inwentaryzacyjnej studentów, udało się zebrać całkiem spory materiał pokazujący obszary miasta zamieszkałe niegdyś przez społeczność żydowską. 

Miasta wielokulturowe:...

50,00 zł Cena

Publikacja Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku. Podobieństwa i różnice autorstwa Renaty Przewłockiej-Sionek skupia się na śródmiejskiej zabudowie mieszkaniowej, a konkretnie na kamienicy czynszowej, która stanowi główną kwestie opracowania.

Próba charakterystyki samej kamienicy jako zjawiska w krajobrazie Łodzi, Wilna i Lwowa została uzupełniona bogatym zasobem materiałów archiwalnych i dokumentacją fotograficzną.

Uwarunkowania prawne I...

22,00 zł Cena

Publikacja Uwarunkowania prawne I techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie. Wydanie III zmienione autorstwa Wiesława Pawłowskiego przedstawia uwarunkowania procedur geodezyjnych i kartograficznych według polskich aktów prawnych (Ustawy i Rozporządzenia).

Ukazuje polskie normy dotyczące geodezji inżynieryjnej, jak również uwarunkowania techniczne dotyczące geometrii budynków według standardów ISO, pokazuje koncepcję ich wykorzystania w praktyce geodezyjnej.

Chłodnictwo w klimatyzacji....

26,00 zł Cena

Publikacja Chłodnictwo w klimatyzacji. Wydanie II popr. i zm. autorstwa Henryk Grzegorza Sabiniaka, Wiesława Karpińskiego przedstawia ważne wiadomości na temat czynników chłodniczych – zarówno ich oznaczenia, jak też ekologiczne aspekty ich zastosowania.

Później poruszono ważne problemy związane z wpływem chłodzenia na komfort cieplny wymagany w danym pomieszczeniu. Ukazano także wykorzystywane w klimatyzacji urządzenia chłodnicze o konstrukcjach z bezpośrednim, jak też pośrednim obiegiem chłodniczym. 

Od wozowni do katedry. Hala...

150,00 zł Cena

Od wozowni do katedry. Hala peronowa w architekturze dworców. Historia - konstrukcja - współczesność – architektura. Tom 1 i 2 z płytą CD autorstwa Jacka Wesołowskiego publikacja przedstawia hale peronowe, w przekonaniu, że miały one wpływ na ukształtowanie się architektury dworcowej równie mocno, jeśli nie bardziej.

W globalnej perspektywie nie można bowiem wspominać o historii architektury dworców bez hal peronowych, chociaż bywają bardzo wybitne przykłady dworców, które ich nigdy nie miały. Autor ma ambicję nie tylko określić typowe formy hal, ale też wskazać na rozwiązania nieszablonowe.

Abstrakcja geometryczna a...

45,00 zł Cena

Abstrakcja geometryczna a forma organiczna autorstwa Aleksandra Serafina, który bada i określa relacje między sztukami plastycznymi a architekturą, wskazując na zjawiska obecności i ewolucji form organicznych i geometrycznych we współczesnej architekturze europejskiej na podstawie osiągnięć awangardy pierwszej połowy XX wieku.

Arystotelesowskie i...

33,60 zł Cena

Publikacja Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej autorstwa Artura Zaguła jest podzielona na 3 rozdziały, w których ukazano związki między teorią i praktyką Nowych Klasycystów.

W rozdziale 1 omówiono najważniejsze ideowe i teoretyczne przesłanki towarzy­szące narodzinom tego nurtu oraz najważniejsze teksty teore­tyczne, które zbudowały pole do rozważań na temat potrzeby, czy nawet ko­nieczności, przywrócenia tradycyjnych, klasycznych form w architekturze. W rozdziale 2 pokazano poglądy Arystotelesa, szczególnie te dotyczące moralności i estetyki, skonfrontowane z ideami i praktyką architek­toniczną Nowych Klasycystów. W rozdziale trzecim zajęto się religijnymi korzeniami Nowego Klasycy­zmu.

Geodezja w początkach...

79,00 zł Cena

Publikacja Geodezja w początkach Królestwa Polskiego. Budowa zbiorów informacji przestrzennej na przykładzie wybranych miast regionu łódzkiego autorstwa  Mariana Czochańskiego, Grzegorza Kowalskiego nie aspiruje do miana rozprawy z zakresu badań historycznych ani geograficznych.

Zastosowuje się tylko do tych faktów z dziejów Łodzi i regionu, które były potrzebme dla ukazania uwarunkowań politycznych, gospodarczych, społecznych i technicznych, w jakich powstawały systemowo budowane zbiory informacji przestrzennej na tym obszarze, ze szczególnym podkreśleniem dokonań ówczesnych geodetów w budowaniu tych zbiorów.

Krajobraz miejski: odnowa i...

52,00 zł Cena

Publikacja Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy autorstwa Weroniki Wiśniewskiej próbuje niekonwencjonalnego spojrzenia na przemiany krajobrazu miejskiego.

Czytelnie ukazane założenia metodyczne wzbogacają i porządkują wiedzę o krajobrazie miejskim w jego różnorodnych odmianach. Książka jest również zbiorem wielu poglądów i idei na temat krajobrazów miejskich, a więc może powiększyć zasób wiedzy czytelnika w zakresie twórczej i humanistycznej wizji rozwoju świata i przestrzeni, która nas otacza.

Mario Botta - nikt nie...

63,00 zł Cena

Publikacja Mario Botta - nikt nie rodzi się architektem autorstwa Marka Pabicha przybliża odbiorcy działania projektowe i filozofię twórczą szwajcarskiego architekta Mario Botty.

Marek Pabicha, prócz omówienia dokonań Mario Botty, omawia wpływ na jego twórczość głównych twórców modernizmu, wybitnych architektów, zrywających na początku XX wieku ze wszystkimi stylami na rzecz prostych brył geometrycznych.

Wentylacja

32,00 zł Cena

Publikacja Wentylacja autorstwa Henryka Grzegorza Sabiniaka przedstawia wytyczne odnoszące się do projektowania instalacji wentylacyjnych.

Omówiono w niej podstawowe parametry powietrza, opis zjawisk termodynamicznych dotyczących powietrza, wzory obliczeniowe określające wielkości przewodów wentylacyjnych, wymagań ich szczelności i wytrzymałości, sposobów prowadzenia i mocowania. 

Projektowanie klimatyzacji...

33,60 zł Cena

Publikacja Projektowanie klimatyzacji w obiektach basenowych autorstwa Henryka Grzegorza Sabiniaka, Marka Pietrasa akademicka podejmuje szeroko rozumiane zagadnienie techniki basenowej.

Kwestia ta dotyczy nie tylko technologii przygotowania (uzdatniania) wody basenowej, lecz również zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego zarówno w aspekcie komfortu przebywania użytkowników, jak i ochrony obiektu basenowego (budynku) przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Może posłużyć w procesie dydaktycznym, zarówno pracownikom naukowym, jak i studentom.

Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych jednokierunkowo. Zeszyt 1
  • Niedostępny

Przykłady obliczeń...

29,00 zł Cena

Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych jednokierunkowo. Zeszyt 1 autorstwa Tadeusza Urbana, Elżbiety Habiera jest to kolejne wydanie , w którym przedstawiono: dane projektowe, projekt wstępny, stan graniczny nośności (ULS – Ultimate Limit State) oraz stany graniczne użytkowalności (SLS – Serviceability Limit State).

Od chłopskiej chałupy do...

45,00 zł Cena

Publikacja Od chłopskiej chałupy do domu mieszkalnego współczesnego rolnika autorstwa Mariana Magdziaka omawia i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika.

Przedstawia ona okres dwudziestego wieku, okres, w którym po uwłaszczeniu chłopów, można było samodzielnie kształtować swoje środowisko zamieszkania według własne woli i na miarę swojego statusu materialnego. Wydanie jest wzbogacone o materiały i doświadczenie autora wynikające z badań naukowych nad architekturą ludową, jak i długoletnią praktykę zawodową.

Mechanika budowli. Układy...

50,00 zł Cena

Publikacja Mechanika budowli. Układy statycznie wyznaczalne Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda sił autorstwa autorstwa Łukasza Domagalskiego, Jarosława Jędrysiak, Eweliny Kubackiej, Jakuba Marczaka Autorzy przedstawia zagadnienia mechaniki budowli bez żadnych odniesień do bardzo aktualnych i popularnych ujęć mechaniki w wersji tzw. komputerowej.

Powiązane jest to z doświadczeniem autorów z prowadzenia innych przedmiotów „okołomechanicznych”, czyli m.in. z zastosowania programów do obliczania konstrukcji. Wydaje się, że ujęcie kursu mechaniki budowli w wersji klasycznej pozwoli uczulić i przygotować studentów i inżynierów budownictwa do świadomego i uważnego korzystania z tak przeróżnych programów komputerowych, wspomagających obliczenia konstrukcyjne.