Monografie

Monografie

Jest 163 produktów.

Pokazano 1-21 z 163 pozycji

Aktywne filtry

Architektura Racjonalnej...

39,00 zł Cena

Książka "Architektura racjonalnej Europy" to unikalny w naszym piśmiennictwie esej, którego celem jest pokazanie rozwoju tej dziedziny twórczości od końca XIX wieku do
lat 70 XX wieku.

Książka "Architektura racjonalnej Europy" wprowadza rozważania o architekturze na poziom humanistyczny i analizuje idee, które stały za ważnymi realizacjami XX wieku. 

Sigalin. Towarzysz odbudowy

44,90 zł Cena

Józef Sigalin budował Warszawę przez blisko 40 lat. Książka opowiada o życiu pierwszego po wojnie architekta Warszawy.

Książka mówi także o historii wprowadzania o życie w polskiej architekturze doktryny socrealizmu.

W książce zaprezentowane są losy ważnych instytucji i budowli warszawskich związanych z procesem odbudowy,

takich jak: Biuro odbudowy Stolicy, Pałac Kultury i Nauki, Trasa WZ, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Zamek Królewski. 

Betonia. Dom dla każdego

69,90 zł Cena

Betonia to wędrówka po blokowiskach Europy. Opowieść o idei masowego budownictwa, która została urzeczywistniona w postaci betonowych bloków stawianych od Uralu po Morze Pólnocne. To prezentacja losów wspólnych dla mieszkańców betonowej krainy Krakowa, Radomia, Berlina, Londynu i podparyskich przedmieść – choć każdy ma o nim własną opowieść.

Architektura w Polsce...

59,00 zł Cena

Książka jest szeroką panoramą architektury PRL – od powojennej odbudowy, przez socrealizm i modernizm, aż do postmodernizmu. Choć na okładce widać gdański Falowiec, Anna Cymer przedstawia nie tylko osiedla, ale i rekonstruowane zabytki, socrealistyczne „pałace dla ludu”, tysiąclatki czy postmodernistyczne kościoły. Jak pisze autorka, „wbrew pozorom lata 1945–1989 nie były homogeniczne – realia, w jakich działali architekci, możliwości inwestycyjne, rozwiązania stylowe czy konstrukcyjne zmieniały się na przestrzeni lat. Podobnie, jak wyjątkowo wtedy istotny dla budownictwa klimat polityczny.”

Anna Cymer to historyczka i popularyzatorka architektury, dziennikarka. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zrównoważenie w architekturze

63,00 zł Cena

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i jest poświęcona współczesnej architekturze spełniającej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Jej zakres obejmuje kilka wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem „od idei do realizacji”. Zaprezentowano ideę zrównoważenia i jej odzwierciedlenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji. Na przykładzie Kanady zilustrowano, jak idea i jej zapisy formalne realizowane są przez państwo i społeczeństwo oraz wskazano, jak ważny jest wysoki poziom świadomości społecznej określający „kulturę zrównoważenia”. 

Jak czytać mosty ?...

39,00 zł Cena

Tom Jak czytać mosty to bogato ilustrowany przegląd zróżnicowanych rozwiązań inżynieryjnych służących do pokonywania przeszkód wodnych i innego typu. W pierwszej części autorzy opisują typy mostów i sposoby ich wykorzystywania. Pomaga to zrozumieć w jaki sposób materiały i technologie wpływają na rozwój tych konstrukcji. W kolejnych rozdziałach zamieszczone zostały historie rozwoju poszczególnych rodzajów przepraw i przykłady ich najciekawszych realizacji. Każdy z obiektów prezentowany jest na ilustracji opatrzonej szczegółowymi rysunkami i opisami. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zrozumieć podstawowe podobieństwa i różnice konstrukcyjne. 

Patchwork. Architektura...

58,00 zł Cena

Książka Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, choć towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem, nie jest ani katalogiem, ani klasyczną monografią. Składa się z dwunastu w dużym stopniu niezależnych esejów, skoncentrowanych na różnych zagadnieniach. Punktem wyjścia poszczególnych rozdziałów są niekiedy pojedyncze projekty, innym razem grupy obiektów o zbliżonej funkcji czy zbliżonym typie, czasem zaś zjawiska stylistyczne lub uwarunkowania społeczno-polityczne. W kilku wypadkach tła jest być może nawet nieco za dużo jak na opracowanie monograficzne. Zabieg ten, choć obarczony sporym ryzykiem generalizacji, został jednak zastosowany w pełni świadomie. 

Architektura siódmego dnia

49,00 zł Cena

Architektura VII dnia to ponad 3000 kościołów rzymskokatolickich zbudowanych w czasach PRL. Wznoszenie świątyń było wówczas znakiem zarówno wiary, jak i protestu przeciwko programowo ateistycznemu państwu. Wybudowane w czynie społecznym, ze zdobytych z trudem materiałów, kosmiczne formy kościołów stały się wyłomem w sztywnym szablonie architektonicznym scentralizowanego państwa. Znajdujące się w szarej strefie, a przez to nie do końca sformalizowane, budowy świątyń przyciągały utalentowanych architektów obietnicą twórczej wolności. Dziś stanowią one najbardziej oryginalne dziedzictwo polskiej architektury XX wieku. Książka Architektura VII dnia to pierwszy przewodnik po architekturze powojennych polskich kościołów.

Architektki

35,00 zł Cena

Zamieszczone w książce opowieści poświęcone są sześciu wybitnym architektkom. Teksty o nich próbują uświadomić nam rolę kobiet nie tylko w kształtowaniu modernistycznej wizji architektury i urbanistyki polskiej, ale także mierzą się i spierają z wciąż obecnym stereotypem patriarchalnego świata budowniczych, w którym jedynym „ojcem dzieła” nadal pozostaje mężczyzna-architekt.

Dynamika Formy...

59,00 zł Cena

W swej klasycznej książce Rudolf Arnheim, autorytet psychologicznej interpretacji sztuk wizualnych, zwraca swój doświadczony wzrok w stronę wizualnych aspektów budowli, przykładając swoją teorię do specyficznych cech medium jakim jest architektura. Arnheim tropi nieoczywiste percepcyjnie wytwory architektury z typową dla siebie jasnością i precyzją. W kręgu jego zainteresowań znalazła się m.in. analiza porządku i nieporządku w dizajnie, natura wizualnego symbolizmu, relacja między funkcjonalnością a percepcyjną ekspresją. Arnheim nie traktuje architektury jako tworu wyizolowanego z innych sfer życia, lecz przy okazji poddaje krytyce zatomizowane współczesne życie społeczne i polityczne, które jego zdaniem znajduje odbicie w architekturze.

Och. Ilustrowany atlas...

39,00 zł Cena

„OCH – ilustrowany atlas architektury Ochoty” przedstawia 60 budynków, założeń architektonicznych, rzeźb i dekoracyjnych detali znajdujących się na terenie dzielnicy. Każdy obiekt opatrzony jest jedną ilustracją i krótkim opisem w języku polskim i angielskim. Prezentacje poprzedza dwujęzyczny wstęp z zarysem historii dzielnicy. Budynki i detale zostały przedstawione za pomocą precyzyjnej, lecz syntetycznej ilustracji. Taki sposób prezentacji architektury pozwala zrozumieć podstawowe założenia przestrzenne poszczególnych projektów, niezakłócone ograniczeniami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zdjęć budynków (zasłaniające je drzewa, inne obiekty czy elementy infrastruktury miejskiej, brak dostępu z niektórych stron, zmiany modernizacyjne). 

Przestrzeń Warszawy....

69,00 zł Cena

Bogato ilustrowana monografia obejmuje zagadnienia związane z teoretycznymi rozważaniami i praktycznymi dokonaniami realizacyjnymi w zakresie przestrzeni miasta stołecznego Warszawy. Próby poszukiwania elementów tożsamości miasta opisane są w wybranych i analizowanych 29 projektach autorskich. Książka jest podzielona na trzy części. W części pierwszej zawarta jest skrótowa analiza wybranych prac teoretycznych, które autor uznaje za ważne dla kształtowania i percepcji przestrzeni miejskiej oraz istotne dla praktyki urbanistycznej z punktu widzenia zachowania, tworzenia i wzmacniania tożsamości przestrzennej miasta. Część druga dotyczy analizy relacji historii Warszawy z ewolucją jej tożsamości i traktowania ich jako materiału wyjściowego do współczesnego i przyszłego rozwoju.

Miasto szczęśliwe

42,00 zł Cena

„Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta” to nowy głos w dyskusji o jakości życia w mieście. Opisując w książce podróż przez liczne ośrodki – od Atlanty, przez Bogotę po Vancouver – Charles Montgomery pokazuje, że radykalne, progresywne miejskie decyzje polityków, architektów, mieszkańców faktycznie przekształcają jakość ich życia. Przedstawiając fascynującą rzeczywistość eksperymentowania miejskiego, przekonuje, że dostosowując nasze miasta do wniosków płynących ze współczesnej neuropsychologii, możemy sprostać licznym wyzwaniom związanym z jakością miejsca, urbanizacją i ekologią.

100 Contemporary Wood...

209,90 zł Cena

Not so very long ago, some might have considered wood a material of the past, long since replaced by more modern components such as concrete and steel. The truth is radically different. Bolstered by new manufacturing techniques and ecological benefits, wood has seen a fabulous resurgence in contemporary construction. This double-volume survey explores how architects around the world have created and invented with this elementary material. Featuring follies, very large buildings, and ambitious urban renewal schemes, it celebrates the diverse deployment of wood by architects around the world.

JEMS

93,00 zł Cena

Monografia jest próbą podsumowania 25-letniej działalności warszawskiego biura „JEMS Architekci”. Przełom lat 80. i 90. XX wieku, gdy biuro JEMS rozpoczynało działalność, był okresem dyskusji o przyszłości i wyzwaniach polskiej architektury na tle postępującego kryzysu cywilizacyjnego powojennych dziesięcioleci i szans transformacji ustrojowej. Architekci JEMS, jak wielu innych architektów, rozpoczynających samodzielną praktykę w tamtym czasie, aspirowali do walki o jakość i odbudowę polskiej kultury architektonicznej. 

ANTYKOROZYJNE POWŁOKI...

46,62 zł Cena
Dostępność: pozycja aktualnie niedostępna Opracowanie poświęcone jest problemom konstrukcji, mechanizmom wzrostu, technologiom wytwarzania i ocenie właściwości użytkowych antykorozyjnych powłok zanurzeniowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na technologię cynkowania. Omówiono także technologię wytwarzania, charakterystykę struktury i mechanizmy wzrostu powłok aluminiowych oraz aluminiowo-krzemowych.

Przyroda i miasto, Tom VIII

40,95 zł Cena
SPIS TREŚCI Contents Noty o autorach ... 7 Informations about authors Wstęp – Jan Rylke ... 11 Introduction Ochrona zabytków w polityce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tomasz Merta ... 14 Monuments protection in policy of Ministry of Culture and National Heritage Zabytkowe parki i ogrody – Anna Różańska ... 17 Monumental parks and garden Historical gardens and parks in Ukraine and problems of their revalorization – Oresta Remeshylo-Rybchynska ... 20 Historyczne Ogrody i Parki na Ukrainie i ich rewaloryzacja Stan zachowania i użytkowanie polskich parków publicznych XIX wieku – Kinga Kimic ... 39 Polish public parks of the 19th century – their condition and forms of rest Ocena stanu przetrwania na ziemiach polskich wybranych założeń ogrodowych zaprojektowanych w XIX wieku przez Petera Josepha Lennégo – Bożena Stępka ... 51 Evaluation of preservation of selected garden planting arrangements designed in Poland in the 19th century by Peter Joseph Lenné Stryjskyj Park from the point of view of commercial activity. Historical experience – Yuliya Bohdanova ... 64 Park Stryjski z punktu widzenia działalności biznesowej. Doświadczenia historyczne Analysis of historical plans as a methodical approach to garden conservation concepts – Katrin Schröder ... 70 Współczesne problemy kształtowania otoczenia parków zabytkowych – Agnieszka Targońska ... 78 Present-day problems of green area architecture in the surroundings of monumental parks Kościół-ogród w Podkowie Leśnej i jego promocja społeczna – Jeremi T. Królikowski ... 91 The garden-church in Podkowa Leśna and its social promotion Zabytkowe formy zaprojektowanej zieleni, zabytkowe obiekty obronne, krajobraz kulturowy – Piotr Szpanowski ... 97 Monumental forms of designed green, monumental fortifi cations, cultural landscape Synthesis of gardens, parks and libraries spaces as an aspect of the cultural educational activity – Ivanna Cherpinska ... 101 Kalwaria Warmińska w Głotowie – problemy dokumentacji i konserwacji krajobrazu sakralnego – Magdalena Swaryczewska, Mariusz Antolak ... 111 Evidence and preservation issues of sacral landscape – the Warmian Calvary in Głotowo Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie – Małgorzata Milecka ... 130 Hacienda Yaxcopoil – a colonial residence on Yucatan Uwarunkowania ochrony zabytkowych układów zieleni towarzyszących fortyfikacjom na terenie Poznania – Agnieszka Wilkaniec ... 139 Historical monuments of fortifi cation greenery system in Poznań – conditions of preservation Problemy identyfikacji i ochrony zabytkowych obiektów obronnych oraz ich zagospodarowanie jako tereny zieleni na przykładzie twierdzy Warszawa – Katarzyna Pałubska ... 151 Problems with identifi cation and protection historical fortifi cations and their development as green areas on example of fortress of Warsaw Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia rezydencji wilanowskiej – Piotr Szpanowski ... 159 Changes in the spatial management of the surroundings of Wilanów residence Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie – Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke ... 180 Age of monumental substance of terrain components on an example of Wilanów complex in Warsaw Krajobraz kulturowy obrzeży Lublina – Natalia Przesmycka ... 189 The cultural landscape of Lublin’s outskirts Idea kluczy krajobrazowych – Marek Piwowarski ... 197 The idea of cultural landscape formations Założenia folwarczne w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny – Elżbieta Przesmycka, Bartłomiej Kwiatkowski ... 212 Manor farms and the shape of the cultural landscape of the Lublin region Znaczenie i ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w zrównoważonym rozwoju gmin – Agnieszka Jaszczak ... 224 Meaning and protection of monumental cultural landscape in sustainable development of communes Restauracja zabytkowych parków i ogrodów, gospodarka drzewostanem parkowym – Dorota Sikora ... 231 Restoration of monumental parks and gardens, park trees distribution Architekt krajobrazu w zintegrowanym procesie badawczym (na przykładzie działań konserwatorskich prowadzonych na terenie Ogrodu Wilanowskiego) – Dorota Sikora ... 236 Landscape architect in the integrated research process (Case study: the restoration of Wilanów Garden) Parki i ogrody „Fundacji Pruskich Parków i Ogrodów Berlin – Brandenburg” – restauracja, utrzymanie, zakres regeneracji i odbudowy – Gabriele Horn ... 258 The parks and gardens of the ”Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin – Brandenburg” – restoration, maintenance, regeneration and reconstruction measures Restauracja i nowe użytkowanie w parkach rzymskich na przykładzie Villa Borghese i Villa Torlonia – Alberta Campitelli ... 274 Restoration and the new utilization of Roman parks on an example of Villa Borghese and Villa Torlonia Uwarunkowania rewaloryzacji kilku parków dworskich w Lednickim Parku Krajobrazowym – Maria Chojnacka ... 283 Conditions of revalorization in several manor parks in the Lednicki Landscape Park Ogród zwyczajny – problematyka rewitalizacji i rekompozycji zabytkowych ogrodów 20-lecia międzywojennego na przykładzie parku przy Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów „Stawisko” w Podkowie Leśnej – Beata J. Gawryszewska ... 296 The common garden – issues of revitalisation and recomposition of monumental parks of two decades between world wars on example of Museum of Anna and Jarosław Iwaszkiewicz Stawisko in Podkowa Leśna Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu – Anna Różańska, Małgorzata Milecka ... 312 The problems of revaluation of baroque layout in Wolbórz Park Pałacowy w Białowieży – projekt adaptacji zieleni XIX-wiecznej rezydencji monarszej na potrzeby współczesnego ogrodu publicznego – Ewa Moroz-Keczyńska .... 319 The Tsar’s palace garden in Białowieża – adaptation of a historic private landscape for use as a public garden Rewaloryzacja wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Kylemore (Irlandia) – Krzysztof Herman ... 331 Restoration of Victorian Walled Garden in Kylemore (Ireland) Ocena rewaloryzacji i adaptacji zabytkowych ogrodów zoologicznych na potrzeby eksponowania zwierząt – Robert Zubkowicz ... 342 Evaluation of rearrangement and adaptation of historic zoological gardens for the purpose of animal exhibition Zmiany w strukturze drzewostanu parku w Abramowiczach (Lubelszczyzna) – Małgorzata Przegalińska-Matyko, Krystyna Pudelska ... 352 Changes of dendrofl ora in Abramowice (Lublin region) Ochrona drzew w obiektach zabytkowych przed zmianą warunków siedliskowych spowodowanych realizacją inwestycji – Dorota Kiełsznia ... 364 Protection of trees at historical properties against changing habitat conditions caused by investments Analiza dendrochronologiczna w świetle dostępnych metod oceny wieku drzew – Jan Łukaszkiewicz ... 374 Dendrochronology analyze in comparison of tree age assessment methods Wizualna metoda identyfi kacji starych drzew parkowych zagrażających bezpieczeństwu – Marek Kosmala, Edyta Rosłon-Szeryńska ... 386 Visual method of hazard tree assessment in parks Stan zachowania zabytkowego drzewostanu przy drogach Lubelszczyzny – Elżbieta Przesmycka, Małgorzata Sosnowska ... 393 Present condition of historic roadside tree stand in the Lublin region Cmentarze zabytkowe – Jan Rylke ... 405 Monumental cemeteries Dawne cmentarze na Żuławach – stan obecny, problemy ochrony i konserwacji – Jerzy Domino ... 408 Historical cemeteries in Żuławy – maintenance, dokumentation protection and conservation problems Problematyka ochrony cmentarzy niekatolickich w Polsce – Agnieszka Konon ... 417 The problem of protecting of non-catholic cemeteries in Poland Rola starych cmentarzy w strukturze małych miast na przykładzie miasta Dzierzgonia – Wanda Łaguna ... 421 The role of old cemeteries in the structure of the small town (based on the example of the town of Dzierzgoń) Analiza dendrologiczna zabytkowego cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie – Marek Dąbski, Agnieszka Oleś ... 434 The dendrology analysis of the historic cemetery on Lipowa Street in Lublin Grave-stone sculpture of the fi rst half of XIX century as the landscape forming factor in the Lytchakiv cemetery in Lviv – Khrystyna Kovalchuk ... 441 Wielokulturowość cmentarzy Lubelszczyzny, stan zachowania, perspektywy ochrony – Elżbieta Przesmycka ... 449 Multiculturalism of cemeteries in the Lublin region – their condition and protection perspectives

Album Willanowa

164,85 zł Cena
Monografia Wilanowa, zawierająca opis pałacu i znajdującej się tam galerii obrazów. Bogato ilustrowana drzeworytami wykonanymi przez najlepszych rytowników warszawskich według rysunków wybitnych artystów: Wojciecha Gersona i Henryka Pillatiego. Warszawa 1877 r. Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej Stron tekstowych 192 + 48 tablic z drzeworytami, jednostronnie zadrukowanych, liczne drzeworyty w tekście

Eileen Gray: A Woman Among...

92,40 zł Cena
Though her work has often been overshadowed by that of her peers such as Le Corbusier and Marcel Breuer, Irish designer, lacquer-artist, and architect Eileen Gray (1878-1976) is now widely recognized as a designer of great talent and individuality. She first excelled in the exacting craft of lacquer, creating screens, panels, furniture, and objects of technical virtuosity and poetic strength. Eileen Gray then developed an interest in architecture, designing two houses, "E-1027" (completed 1929) and "Tempe a Pailla" (completed 1934) in the south of France, which are seminal examples of the spirit of the Modern movement. This book analyses and illustrates the full range of her furniture, interiors, and completed architectural projects. This is the reprint of the edition of 1993.