Kabe

Kabe

Aktywne filtry

AGREGATY TYNKARSKIE....

42,00 zł Cena

Publikacja AGREGATY TYNKARSKIE. Poradnik operatora autorstwa Zbigniewa Sikory przedstawia budowę agregatów tynkarskich, ich role, zastosowanie, konstrukcję i klasyfikację.

Oprócz tego ukazano zasady użytkowania agregatów tynkarskich, technologię robót, zasady bhp i ppoż. Wydawnictwo skierowane jest do osób zatrudnionych bezpośrednio przy eksploatacji agregatów tynkarskich bądź związanych z ich użytkowaniem, a także do osób pragnących uzyskać stosowne uprawnienia.

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I...

57,80 zł Cena

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE autorstwa Jana Guzika przedstawia w sposób ogólnikowy zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim ukazanie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki.

Książka skierowana jest do wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych. Może być także przydatna uczniom odpowiednich szkół zawodowych. 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA...

62,79 zł Cena

WODOCIĄGI I KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA autorstwa Anny i Jana Guzik zawarte informacje w publikacji dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji.

Książka jest skierowana do osób pracujących przy budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz do personelu zajmującego się eksploatacją tych urządzeń. Może być też pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków szkół i uczelni.

RUSZTOWANIA W BUDOWNICTWIE....

32,13 zł Cena

Publikacja RUSZTOWANIA W BUDOWNICTWIE. Budowa i eksploatacja autorstwa Kazimierza Wysockiego jest przeznaczona do osób, które w swojej praktyce zawodowej mają lub będą mieć styczność z rusztowaniami.

Może ona posłużyć doświadczonym monterom, jak również być dodatkową pomocą dydaktyczną z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół budowlanych.
Publikacja posiada niezbędne informacje na temat budowy i eksploatacji rusztowań.

ROBOTY REMONTOWE I...

35,18 zł Cena

Książka ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE W BUDOWNICTWIE autorstwa Anny Kaczkowskiej przedstawia opisy sposobów przygotowania i wykonywania robót remontowych budynków (wzmacnianie fundamentów, naprawa izolacji przeciwwilgociowej, konstrukcji ściennych, dachowych, tynków, odgrzybianie) oraz robót rozbiórkowych.


Publikacja jako informator skierowana jest do użytkowników budynków (właścicieli), do osób kierujących robotami i do bezpośrednich wykonawców robót.

POSADZKARZ

32,66 zł Cena

W książce POSADZKARZ autorstwa Sieniawskiej-Kuras Anny ukazano tematy dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.

Publikacja przeznaczona jest dla osób dorosłych pragnących zdobyć zawód posadzkarza w drodze samokształcenia bądź uczęszczających na odpowiednie kursy. Uczniowie szkół zawodowych budowlanych mogą również korzystać z tej książki.

PODSTAWOWE IZOLACJE BUDOWLANE

32,13 zł Cena

W książce PODSTAWOWE IZOLACJE BUDOWLANE autorstwa Anny Kaczkowskiej przedstawiono podstawowe rodzaje izolacji w budownictwie oraz stosowane środki i technologie ich praktycznej realizacji.

Publikacja przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w budownictwie – dozorze i bezpośrednim wykonawstwie – oraz uczniowie szkół budowlanych średnich i zasadniczych.

PODESTY RUCHOME MASZTOWE...

33,60 zł Cena

Publikacja PODESTY RUCHOME MASZTOWE SAMOWZNOSZĄCE. Budowa i eksploatacja autorstwa Włodzimierza Skrzymowskiego przedstawia budowę najczęściej napotykanych na rynku krajowym podestów masztowych samowznoszących, podstawowe wymagania bezpieczeństwa oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń.


Skierowana jest do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień operatora podestu masztowego samowznoszącego. Książka może być również przydatna dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

OPERATOR RĘCZNYCH MASZYN DO...

33,60 zł Cena

W publikacji OPERATOR RĘCZNYCH MASZYN DO ROBÓT DROGOWYCH autorstwa Mariusza Brzęckiego odnajdziemy w formie pytań i odpowiedzi ujęte podstawowe wiadomości, które powinni posiąść kandydaci na operatorów ręcznych maszyn do robót drogowych.


Książka jest skierowana właśnie do kandydatów na operatorów tych maszyn. Może być także pomocna innym osobom związanym z ich eksploatacją, a także uczniom odpowiednich szkół zawodowych.

ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO W...

61,22 zł Cena

W.publikacji ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO W INSTALACJACH I SYSTEMACH KANALIZACYJNYCH autorstwa Daniela Słysia oraz Sabiny Kordana przedstawiono sposobności odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w instalacjach i systemach kanalizacyjnych. 

Pokazano także kwestie finansowe stosowania systemów odzysku ciepła w budownictwie mieszkaniowym.Odbiorcami książki są projektanci, eksploatatorzy instalacji i sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, jak również studenci kierunków technicznych.

MALARZ - TAPECIARZ
  • Niedostępny

MALARZ - TAPECIARZ

27,62 zł Cena
Publikacja MALARZ - TAPECIARZ autorstwa Sieniawskiej-Kuras Anny posiada przedstawione w sposób zwięzły i przystępny wiadomości, konieczne do wykonywania zawodu malarza budowlanego.
Publikacja jest skierowana do osób dorosłych przygotowujących się do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Może też przydać się uczniom szkół zawodowych budowlanych.

GLAZURNIK

26,25 zł Cena

Publikacja GLAZURNIK autorstwa Kaczkowskiej Anny omawia w sposób zwięzły, a zarazem przystępny podstawowe informacje wymagane od osób chcących zdobyć zawód glazurnika.

Publikacja może być także wykorzystana przez osoby, które zechcą wykonać prace glazurnicze we własnym mieszkaniu.

DEKARZ

25,20 zł Cena

Książka DEKARZ autorstwa Kaczkowskiej Anny Niniejsza omawia w sposób zwięzły podstawowe wiadomości konieczne w nauce zawodu dekarza.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim do osób dorosłych, uczestników odpowiednich kursów, i również do osób chcących samodzielnie zdobyć kwalifikacje dekarza. Może być również pomocą dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych budowlanych.

BRUKARSTWO

24,94 zł Cena

W publikacji BRUKARSTWO autorstwa Laurowskiego Tadeusza skupiono informacje na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie.

Publikacja poświęcona jest przede wszystkim dla osób pragnących zdobyć zawód brukarza, może także być też cenną pomocą dla osób organizujących i nadzorujących prace brukarskie

BETONOWNIE. Budowa,...

99,23 zł Cena

W publikacji BETONOWNIE. Budowa, eksploatacja, technologia robót autorstwa Sikory Zbigniewa omówiono budowę betonowni, ich rolę, cel, konstrukcję i klasyfikację.

Przedstawiono też reguły użytkowania betonowni, technologię robót, zasady bhp i ppoż. Publikacja skierowana jest do osób pracująćych bezpośrednio przy eksploatacji betonowni bądź związanych z ich użytkowaniem, a także do osób pragnących uzyskać stosowne uprawnienia.

TECHNOLOGIA BUDOWY DOMÓW Z...

37,59 zł Cena

Książka TECHNOLOGIA BUDOWY DOMÓW Z DREWNA autorstwa Kaczkowskiej Anny przedstawia informacje podstawowe o budownictwie drewnianym, materiałów do wznoszenia domów drewnianych, rodzajów konstrukcji i technologii ich budowania.

Publikacja przeznaczona jest dla osób dorosłych kształcących się w systemie kursowym i również dla indywidualnych inwestorów, którzy szukają technologii, w której chcieliby stworzyć swój dom. Uczniowie zasadniczych szkół budowlanych wyszukają w tej książce wiele informacji dotyczących budownictwa drewnianego.

SUCHA ZABUDOWA WNĘTRZ: ksa24.pl
  • Niedostępny

SUCHA ZABUDOWA WNĘTRZ

17,43 zł Cena

W książce zebrano najważniejsze wiadomości na temat wykonywania ścianek działowych i sufitów podwieszanych przez zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na stalowym ruszcie. Książka jest adresowana do osób pragnących uzupełnić swą wiedzę zawodową o tę właśnie specjalność. Może też być pomocna dla uczniów zasadniczych szkół budowlanych

VADEMECUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: ksa24.pl
  • Niedostępny

VADEMECUM OCHRONY...

36,33 zł Cena

W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też przydatna dla pracowników służb bhp, wykładowców szkoleń oraz dla innych osób zainteresowanych ochroną przeciwpożarową.

ZBROJARZ

31,40 zł Cena

Książka ZBROJARZ autorstwa Kijowskiej Teresy przedstawia wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza.

Publikacja przeznaczona jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych budowlanych oraz innym osobom zatrudnionym w budownictwie.

KAMIEŃ WE WSPÓŁCZESNYM...

45,68 zł Cena

Książka KAMIEŃ WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE autorstwa Sieniawskiej-Kuras Anny przedstawia właściwości kamienia, sposoby jego wydobywania i obróbki oraz zastosowanie.

Publikacja jest przeznaczona dla osób związanych zawodowo z kamieniarstwem bądź pragnących zdobyć potrzebną z tej dziedziny wiedzę.

JAK ZBUDOWAĆ DOM. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach: ksa24.pl
  • Niedostępny

JAK ZBUDOWAĆ DOM....

53,56 zł Cena
Książka zawiera podstawowy zakres wiadomości z budownictwa. Obejmuje wiedzę z zakresu przygotowania, organizacji i przebiegu procesu budowlanego. Całość ujęta jest w formie 379 pytań i odpowiedzi. Książka jest przeznaczona dla osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe i ubiegających się o tytuł technika budownictwa. Może być ona też środkiem informacji o sposobach wykonywania robót budowlanych dla każdego budującego swój dom. Spis treści 1. Wiadomości wstępne 2. Grunty budowlane 3. Przygotowanie i organizacja budowy 4. Miernictwo budowlane 5. Roboty ziemne 6. Fundamenty 7. Ściany 8. Kominy 9. Stropy 10. Schody 11. Dachy 12. Pokrycia dachowe 13. Tynki 14. Stolarka 15. Podłogi i okładziny 16. Malowanie 17. Instalacje Literatura