Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Jest 25 produktów.

Pokazano 1-21 z 25 pozycji

Aktywne filtry

Green Architecture Today

129,90 zł Cena

Green Architecture Today to wydany w 2018 roku album prezentujący 30 wybranych architektów z całego świata wyznaczających swoimi projektami nowe kierunki w zrównoważonej architekturze.

Energetyka odnawialna w...

89,00 zł Cena

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

to książka skierowana do architektów, inżynierów budowlanych oraz studentów. Zawiera zarówno opracowania teoretyczne tytułowego zagadnienia, jak zagadnienia aplikacyjne. 

Problematyka odnawialnych źródeł energii to w tej chwili w budownictwie

temat niezwykle aktualny. Książka zawiera informacje dla inwestorów wykorzystujących OZE w  skali mikro i małej. Szczególnie mocno koncentruje się na kwestii magazynowania energii wyprodukowanej dzięki OZE.    

Projektowanie ścian w...

39,00 zł Cena

Głównym celem publikacji jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego. W kolejnych rozważaniach przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych (murowanych, drewnianych, prefabrykowanych, z płyt warstwowych) oraz ścian działowych. Istotnym elementem jest także zestawienie problematyki projektowania złączy ścian zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Bim w praktyce. Standardy,...

99,00 zł Cena

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. Jak słusznie zauważyli autorzy - BIM, to realna budowa obiektu tyle, że w świecie wirtualnym, gdzie praktycznie zanim go wybudujemy można już znaleźć wiele kolizji i problemów, zaplanować i oszacować wartość budowy i eksploatacji, ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko, a nawet dostrzec potencjalne katastrofy. 

Drzewa. Architektura jest...

40,00 zł Cena

Drzewa. Architektura jest najważniejsza to tom w całości poświęcony drzewom. Wydawnictwo EMG zaproponowało wybranym autorom napisanie esejów o drzewach i ich roli w kontekście działalności architektonicznej i urbanistycznej. Różnorodność spojrzeń i postaw prezentowanych w szkicach oddaje bogactwo możliwych sposobów rozumienia i opisu niełatwego związku natury i kultury.

Zrównoważenie w architekturze

63,00 zł Cena

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i jest poświęcona współczesnej architekturze spełniającej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Jej zakres obejmuje kilka wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem „od idei do realizacji”. Zaprezentowano ideę zrównoważenia i jej odzwierciedlenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji. Na przykładzie Kanady zilustrowano, jak idea i jej zapisy formalne realizowane są przez państwo i społeczeństwo oraz wskazano, jak ważny jest wysoki poziom świadomości społecznej określający „kulturę zrównoważenia”. 

Warunki techniczne dla...

149,00 zł Cena
Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania

Projektowanie przegród...

60,00 zł Cena

Książka Krzysztofa Pawłowskiego „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Zmiany te, formułowane w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych budowlanych, charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej, czy planach mających na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w znacznej mierze dotyczą kwestii poszanowania energii, w tym ciepła podczas eksploatacji budynków. 

EKOLOGIA I OCHRONA...

30,00 zł Cena
Prawie 1200 haseł pojęć i terminów ekologicznych uzupełnionych schematami i rysunkami: ekologia populacji biocenologia zoogeografia fitogeografia ochrona przyrody i środowiska etologia Seria obejmuje podstawowe dziedziny nauczania, a także przedmioty obowiązkowe i najczęściej wybierane na egzaminach. Słowniki stanowią pomoc w przygotowywaniu do prac semestralnych, a także w nauce zarówno do egzaminów gimnazjalnych, jak i maturalnych

WSPÓŁCZESNA JAKOŚĆ...

63,00 zł Cena

Przedmiotem monografii jest jakość przestrzeni urbanistycznychwych w Polsce, które powstały przed okresem transformacji ustrojowej, czyli przed 1989 rokiem. Zmiana systemu ustrojowego w Polsce z jednej strony przyczyniła się do wyzwolenia przestrzeni osiedlowych z ram zaleceń normatywnych i infrastrukturalnych, a z drugiej zrodziła nowe potrzeby. Wielkie zespoły mieszkaniowe powstały również przed określeniem zasad rozwoju zrównoważonego (1987), który obecnie uznaje się za wyznacznik współczesnej jakości życia. Dogmat ten przyjęto więc za podstawę pracy i według niego przeprowadzono analizy badawcze. 

Eco Living

404,25 zł Cena
Combining sustainability with trend-setting design is one of the great challenges of contemporary architecture. Resource sparing living space is one of the most important themes. In addition to the increased consciousness of the interactions between the human being, his built environment and eco system, the desire to leave behind an intact environment worth living in for the next generation and to fashion a healthy environment for oneself are also factors gaining in economic significance. Depending on the building project and its circumstances, procedures and techniques of ecological building may be applied. Building orientation, shape, the type of materials and building services used must be weighed against each other. This publication shows the great variety of possibilities with the established technologies as well as newer experimental approaches.

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY...

62,37 zł Cena
fragment wstępu: Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej strony. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Zjawisku temu towarzyszy radykalna zmiana intensywności odpływu wód opadowych wpływających na funkcjonowanie infrastruktury miast i odbiorników wód. Wymaga to podjęcia szeregu działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również ich podczyszczania. Problem gospodarowania ściekami opadowymi na terenach miejskich nabiera tym większego znaczenia, że następuje obecnie gwałtowny rozwój procesów urbanizacji miast. Według prognoz w 2025 roku w miastach na świecie będzie mieszkać około 60% populacji ludzkości (Roesner, 1999).(...) W niniejszej pracy szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu aspektów technicznych realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obrębie systemów odwodnieniowych terenów miejskich zarówno w dużej skali miasta, dzielnicy, jak i poszczególnych obiektów budowlanych.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE Z...

37,80 zł Cena
Książka stanowi kompleksową monografię na temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie kompendium podstawowej wiedzy na temat podstaw fizyki budowli, niezbędnej do energetycznej oceny budynków. Zasadniczą część pracy przygotował prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej, czyli rozdziały od 1-4 oraz odpowiadał on za nadzór, weryfikację i rozszerzenie pozostałych rozdziałów, a także edycję całości. Przygotowana książka jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, certyfikatorów energetycznych, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem i certyfikacją energetyczną.

OCHRONA PRZED HAŁASEM W...

66,15 zł Cena
W pracy przedstawiono szersze spojrzenie na problemy akustyczne analizowane z uwagi na zrównoważone budownictwo. Rozpatrywane są trzy aspekty: ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym, właściwości akustyczne budynku jako jeden z jego podstawowych parametrów użytkowych oraz kształtowanie izolacyjności akustycznej wewnętrznych i zewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

100 Contemporary Green...

199,40 zł Cena
Where the grass really is greener Eco-friendly building in the world today The most exciting new buildings in the world are now almost all environmentally aware, sustainable, and conceived to consume far less energy than ever before. That architecture is one of the major sources of greenhouse gases in the world makes this new trend all the more significant. This book brings the best examples of green projects from the Architecture Now! series together with numerous new, never-seen-before projects. Well-known architects like Frank Gehry and Norman Foster are present right alongside young, up-and-coming creators from Latin America, the United States, Europe, and Asia. This is not a technical book, nor are its contents limited to any predefined category. Being “green” means being aware of the responsibility implied in the construction and use of modern buildings, and there are many ways to express this rising consciousness. Some solutions, the ones generally called “passive,” are as old as the history of architecture, while others are born of cutting-edge technologies. Both approaches and many more are included in this groundbreaking collection of 100 of the world’s most innovative and recent eco-friendly buildings.

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE....

47,15 zł Cena
Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Autorzy omawiają uwarunkowania ekonomiczne, bariery, koszty i korzyści, które wpływają na powstawanie „zielonych budynków”, badając tym samym ich efektywność ekonomiczną. Określają, jakie wymogi powinny spełniać budynki ekologiczne według najbardziej znanych, światowych systemów certyfikacyjnych, jak BREEAM, LEED, DGNB. Analizują polski i światowy rynek nieruchomości ekologicznych, korzystając z powszechnie znanych przykładów, takich jak: Empire State Building, Taipei 101, Adobe Towers czy warszawski Zebra Tower Building. Książka przeznaczona jest dla studentów wszystkich kierunków związanych z nieruchomościami, w tym studiów podyplomowych, a także deweloperów, inwestorów i menedżerów.

WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA...

46,73 zł Cena
Publikacja poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. Przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji. Omówione zostały zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego.

Łączenie zaawansowanych i...

38,33 zł Cena
Status: nakład wyczerpany Przedmiotem opracowania monograficznego są rozwiązania architektoniczno-budowlane, podporządkowane celom proekologicznym, rozumianym jako minimalizacja negatywnych skutków istnienia obiektu budowlanego w środowisku. Opisano konsekwencje związane ze stosowaniem różnorakich technologii. Podano przykłady architektury w Polsce i na świecie. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Cel i znaczenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Pojęcia rozwiązań tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3. Istniejący stan wiedzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4. Metoda pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5. Konstrukcja monografi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Ekologia w architekturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. Kontekst ekologiczny na tle idei zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1.1. Bezpośredni kontekst ekologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.2. Pośredni kontekst ekologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2. Architektura proekologiczna, jej cele i postulaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Systematyka rozwiązań proekologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1. Materiały budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.1. Istnienie wyrobu budowlanego w środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.2. Współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko przetworzonych . . . . . . . . 30 3.1.3. Materiały nowej generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.4. Materiały budowlane a rozwój technologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.2. Relacja budynek–otoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2.1. Znaczenie uwarunkowań otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2.2. Wpływ czynników otoczenia na elementy ekourbanistyki budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2.3. Tradycyjne i nowoczesne sposoby rozwiązań w skali mikrourbanistycznej pod wpływem oddziaływań czynników lokalizacyjnych – próba klasyfi kacji elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.3. Przestrzeń i instalacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.1. Przestrzeń w architekturze proekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.2. Instalacje w architekturze proekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.3.3. Przestrzeń i instalacje jako elementy tradycyjne i zaawansowane technologicznie budynku . . . . . . . 87 3.4. Obudowa budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.1. Znaczenie środowiskowe elewacji budynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4.2. Czynniki wpływające na optymalizację środowiskową elewacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.4.3. Tradycyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania elewacyjne – próba klasyfi kacji . . . . . . . 100 4. Analiza przykładów budynków z rozwiązaniami proekologicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Schronisko w górach, St. Ilgen, Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zespół mieszkaniowy, Kolding, Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Szkoła średnia, Klaus, Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Budynek biurowy, siedziba fi rmy Arup, Solihull, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Pawilon wystawowy niemieckiej Fundacji Środowiskowej DBU, Osnabrück, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Instytut Badań Wody, Forum Chriesbach, budynek dydaktyczno-biurowy, Dübendorf, Zürich, Szwajcaria . . . . . . . 119 Budynek biurowy, Recanti, Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej BedZED, Londyn, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Instytut Uniwersytetu Medycznego, Freiburg, Niemcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Budynek biurowy Genzyme Center, Cambridge, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Budynek biurowy, Rothis, Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Centrum kulturalne im. J.M. Tjibaou, Noumea, Nowa Kaledonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Szkoła, Ladakh, Indie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Budynek mieszkalno-biurowy fi rmy Unity, Warszawa, Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Akademia Mont-Cenis, Herne-Sodingen, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Budynek przemysłowy fi rmy Surtec, Zwingenberg, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Budynek administracyjno-biurowy, Hyndburn, Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Budynek przemysłowy Solar Factory, Brunszwik, Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Budynek biurowy Tokyo Gas Earthport, Yokohama, Japonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Budynek biurowy fi rmy Acciona Solar, Pampeluna, Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Udział elementów tradycyjnych (TT) i zaawansowanych technologicznie (ZT) w realizacji postulatów proekologicznych. Zestawienie zbiorcze dla wszystkich analizowanych budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5. Integracja rozwiązań tradycyjnych i zaawansowanych technologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1. Udział elementów technologii tradycyjnych i zaawansowanych w realizacji celów proekologicznych . . . . 165 5.1.1. Racjonalnie mała skala budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1.2. Wykorzystanie materiałów odnawialnych i podatnych na recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.1.3. Wykorzystanie materiałów o niskiej wartości energii wbudowanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.1.4. Wykorzystanie materiałów miejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.1.5. Oszczędność wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.1.6. Zwiększenie żywotności budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.1.7. Redukcja negatywnej ingerencji w system przyrodniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.1.8. Oszczędna gospodarka energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5.1.9. Komfort mikroklimatyczny oparty na mikroklimacie naturalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.1.10. Komfort świetlny oparty na oświetleniu dziennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5.1.11. Komfort wizualny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5.2. Obszary współpracy elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5.2.1. Kształtowanie środowiska termicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5.2.2. Kształtowanie środowiska wizualnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.2.3. Konsumpcja energii operacyjnej i wydajność energetyczna urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.2.4. Relacja budynku względem oddziaływania czynników zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.2.5. Zestawienia materiałowo-budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.2.6. Łączenie elementów tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.3. Konsekwencje architektoniczne stosowania rozwiązań proekologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3.1. Zagadnienia urbanistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.3.2. Układ funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.3.3. Konstrukcja i rozwiązania budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 5.3.4. Estetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5.3.5. Rola czynników środowiskowych w projektowaniu architektury. Tendencje postępu . . . . . . . . . . . 199 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Streszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Metody obliczeniowe w...

16,80 zł Cena
Książka jest podzielona na cztery części. W pierwszej zostały omówione podstawowe problemy modelowania i symulacji komputerowych oraz zarządzania informacją w budownictwie. Druga część poświęcona jest analizie statycznej konstrukcji prętowych, a trzecia stacjonarnemu przepływowi ciepła. W ostatniej części zostały omówione wybrane zagadnienia optymalizacyjne. Preskrypt może być wykorzystywany na wszystkich uczelniach prowadzących studia na kierunku Budownictwo, na których prowadzone są zajęcia z metod obliczeniowych (komputerowych).

Contemporary House Design

208,95 zł Cena
It is true, that our society is evolving at an increasingly rapid pace. Our way of life is changing along with our needs. In recent years the climate has been changing in a way that is perceptible for the first time in human existence. Therefore new building materials, groundbreaking techniques or a simple return to traditional forms of construction, together with carefully studied systems for saving energy and making the most of the resources afforded by nature, are conforming contemporary architecture.

Środowiskowe uwarunkowania...

11,55 zł Cena
Opracowanie stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Stanowi podstawę, dla kontynuowania nauczania z zakresu środowiska zrównoważonego i jego rozwoju dla dyscyplin związanych z tworzeniem i realizacją otaczającego nas środowiska zurbanizowanego, ze szczególnym uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy procesem projektowym, a pozostałymi obszarami związanych z budownictwem.