Filtruj według

Dostępność

Dostępność

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 524,00 zł

Autor

Autor

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Oprawa

Oprawa

Język

Język

Inne

Inne

Jest 326 produktów.

Pokazano 1-21 z 326 pozycji

Aktywne filtry

Trony w architekturze –...

94,50 zł Cena

Trony w architekturze – architektura tronów autorstwa Niemczyk E. publikacja jest rodzajem analitycznej sondy w wszechstronne i barwne dzieje ludzkości – zaczynająć od prehistorii, poprzez czasy starożytne do współczesności, obejmując zarówno kultury Zachodu, jak i egzotyczne kręgi Azji, Czarnej Afryki i Ameryki.

Funkcję sondy pełni tu analiza kompozycji architektonicznej, powiązanej z tak istotnym akcentem przestrzennym – a zarazem zwornikiem idei politycznych i sakralnych – jakim był tron.

Kolosy. Wielkie rzeźby...

69,00 zł Cena

Kolosy. Wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność autorstwa Niemczyk E. porusza tematykę, kiedy to od powstania pierwszych kolosalnych rzeźb figuralnych – a więc od czasów prehistorycznych – obiekty te, przeważają nad otoczeniem, imponowały nie tylko wielkością, przekraczającą wielkość człowieka.

Na początku były częścią kultu, przedstawiały też prestiż grup społecznych i rangę twórców, lecz z upływem czasu stawały się jedynie historycznymi pomnikami.

Uwarunkowania prawne I...

22,00 zł Cena

Publikacja Uwarunkowania prawne I techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie. Wydanie III zmienione autorstwa Wiesława Pawłowskiego przedstawia uwarunkowania procedur geodezyjnych i kartograficznych według polskich aktów prawnych (Ustawy i Rozporządzenia).

Ukazuje polskie normy dotyczące geodezji inżynieryjnej, jak również uwarunkowania techniczne dotyczące geometrii budynków według standardów ISO, pokazuje koncepcję ich wykorzystania w praktyce geodezyjnej.

Chłodnictwo w klimatyzacji....

26,00 zł Cena

Publikacja Chłodnictwo w klimatyzacji. Wydanie II popr. i zm. autorstwa Henryk Grzegorza Sabiniaka, Wiesława Karpińskiego przedstawia ważne wiadomości na temat czynników chłodniczych – zarówno ich oznaczenia, jak też ekologiczne aspekty ich zastosowania.

Później poruszono ważne problemy związane z wpływem chłodzenia na komfort cieplny wymagany w danym pomieszczeniu. Ukazano także wykorzystywane w klimatyzacji urządzenia chłodnicze o konstrukcjach z bezpośrednim, jak też pośrednim obiegiem chłodniczym. 

Abstrakcja geometryczna a...

45,00 zł Cena

Abstrakcja geometryczna a forma organiczna autorstwa Aleksandra Serafina, który bada i określa relacje między sztukami plastycznymi a architekturą, wskazując na zjawiska obecności i ewolucji form organicznych i geometrycznych we współczesnej architekturze europejskiej na podstawie osiągnięć awangardy pierwszej połowy XX wieku.

Arystotelesowskie i...

33,60 zł Cena

Publikacja Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej autorstwa Artura Zaguła jest podzielona na 3 rozdziały, w których ukazano związki między teorią i praktyką Nowych Klasycystów.

W rozdziale 1 omówiono najważniejsze ideowe i teoretyczne przesłanki towarzy­szące narodzinom tego nurtu oraz najważniejsze teksty teore­tyczne, które zbudowały pole do rozważań na temat potrzeby, czy nawet ko­nieczności, przywrócenia tradycyjnych, klasycznych form w architekturze. W rozdziale 2 pokazano poglądy Arystotelesa, szczególnie te dotyczące moralności i estetyki, skonfrontowane z ideami i praktyką architek­toniczną Nowych Klasycystów. W rozdziale trzecim zajęto się religijnymi korzeniami Nowego Klasycy­zmu.

Wentylacja

32,00 zł Cena

Publikacja Wentylacja autorstwa Henryka Grzegorza Sabiniaka przedstawia wytyczne odnoszące się do projektowania instalacji wentylacyjnych.

Omówiono w niej podstawowe parametry powietrza, opis zjawisk termodynamicznych dotyczących powietrza, wzory obliczeniowe określające wielkości przewodów wentylacyjnych, wymagań ich szczelności i wytrzymałości, sposobów prowadzenia i mocowania. 

Projektowanie klimatyzacji...

33,60 zł Cena

Publikacja Projektowanie klimatyzacji w obiektach basenowych autorstwa Henryka Grzegorza Sabiniaka, Marka Pietrasa akademicka podejmuje szeroko rozumiane zagadnienie techniki basenowej.

Kwestia ta dotyczy nie tylko technologii przygotowania (uzdatniania) wody basenowej, lecz również zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego zarówno w aspekcie komfortu przebywania użytkowników, jak i ochrony obiektu basenowego (budynku) przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Może posłużyć w procesie dydaktycznym, zarówno pracownikom naukowym, jak i studentom.

Przykłady obliczeń...

29,00 zł Cena

Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych jednokierunkowo. Zeszyt 1 autorstwa Tadeusza Urbana, Elżbiety Habiera jest to kolejne wydanie , w którym przedstawiono: dane projektowe, projekt wstępny, stan graniczny nośności (ULS – Ultimate Limit State) oraz stany graniczne użytkowalności (SLS – Serviceability Limit State).

Emisja metali ciężkich...

39,00 zł Cena

Emisja metali ciężkich zawartych w wodach opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych autorstwa Grażyny Sakson-Sysiak w danej publikacji podjęto próbę całościowej analizy emisji metali ciężkich w skali dużej rzeczywistej zlewni miejskiej, wyposażonej w mieszany system kanalizacyjny – ogólnospławny i rozdzielczy.

Dokonano także analizy możliwości jej prognozowania i ograniczenia. Rezultatem badań i analiz prezentowanych w tekście jest poszerzenie naukowych podstaw optymalizacji rozwiązań stosowanych w gospodarce wodami opadowymi, opartych nie tylko o parametry ilościowe, ale również jakościowe, a także tworzenia zrównoważonych systemów odwodnień obszarów zurbanizowanych.

Emisja zanieczyszczeń z...

42,00 zł Cena

Publikacja Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej autorstwa Agnieszki Brzezińskiej przedstawia kwestie związaną ze zmianami klimatycznymi, źródłami zanieczyszczeń w przelewach burzowych, które mają duży wpływ na pogarszanie się stanu odbiorników.

Publikacja jest oparta na pięcioletnim okresie badań autorki przeprowadzonych na terenie aglomeracji łódzkiej.

Zawód - Architekt. O etyce...

38,00 zł Cena

Publikacja Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury autorstwa K. Kucza-Kuczyńskiego, przedstawia zawód architekta przez pryzmat etyki zawodowej i "moralności architektury" – nowego, XX-wiecznego pojęcia w etyce i teorii architektury.

Architektura w szkicach...

39,00 zł Cena

Publikacja Architektura w szkicach Profesora Politechniki Warszawskiej Stanisława Niewiadomskiego autorstwa J. Grochulski M. Bieńkuńska M. Nowak-Janicka przedstawiono szkice zmarłego w 2008 roku profesora Wydziału Architektury PW uzupełnione krótkim komentarzem autorów. „Szkicownik” Stanisława Niewiadomskiego rozpoczynają rysunki powstałe w 1980 roku w Syrii.

Sigalin. Towarzysz odbudowy

44,90 zł Cena

Książka opowiada o życiu pierwszego po wojnie naczelnego architekta Warszawy - Józefa Sigalina. Autor Przytacza liczne, przeważnie niepublikowane dokumenty i relacje, opowiada o życiu architekta.

Ukryte piękno. Architektura...

40,00 zł Cena

Publikacja Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów autorstwa Jakuba Turbasa dedykowana jest architekturze sakralnej.

Publikacja to zbiór esejów, komentarzy i opisów dotyczących współczesnej architektury sakralnej. Bardzo duże znaczenie odgrywają fotografie, które przekonują, że „piękno” nie jest w przypadku omawianych kościołów słowem na wyrost.

AutoCAD 2019 PL. Pierwsze...

39,90 zł Cena

Książka pozwoli czytelnikom poznać proste operacje rysunkowe wykonywane za pomocą podstawowych narzędzi, nauczy modyfikować projekty, korzystać z szyków i stosować kreskowania oraz jak wymiarować rysunki i korzystać z możliwości parametryzacji

Bezpieczeństwo Pożarowe....

99,00 zł Cena

Niniejsza publikacji stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych.

333 rośliny ogrodowe. Wyd. 3

29,99 zł Cena


Bogaty wybór sprawdzonych, dekoracyjnych i wytrzymałych krzewów, bylin i kwiatów ciętych. Zawiera opisy 333 roślin posortowane alfabetycznie według nazw gatunkowych.

PRAWO BUDOWLANE I AKTY...

40,50 zł Cena

PRAWO BUDOWLANE I AKTY WYKONAWCZE Z OMÓWIENIEM autorstwa Roberta Wysockiego, jest to już 16. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 19 września 2020 r.).

Publikacja ta, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, kierujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych.

Od chłopskiej chałupy do...

45,00 zł Cena

Książka opisuje i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika.

Modele architektoniczne

36,00 zł Cena

Modele architektoniczne, Jana Słyka to książka dla studentów architektury, która została podzielona na dwie części: Modele teoretyczne, teoria modeli oraz Modele w praktyce i dydaktyce architektoniczne.