Wydarzenia

Brak wydarzeń

Nowe produkty

Jest 28 produktów.

Pokazano 1-21 z 28 pozycji

MUR. Ilustrowany atlas...

55,00 zł Cena

"MUR. Ilustrowany atlas architektury Muranowa" przedstawia budynki, założenia oraz detale architektoniczne, pomniki i rzeźby znajdujące się na terenie Muranowa. W książce znajdziemy 61 budynków z syntetycznymi ilustracjami oraz opisami w języku polskim i angielskim, z terenu, który rozciąga się na północ od alei "Solidarności" aż do torów kolejowych, czyli granicy z Żoliborzem.

Gdynia obiecana. Miasto,...

48,75 zł Cena

Fascynująca i zaskakująca opowieść o budowaniu Gdyni od podstaw oraz marzeniu o idealnym mieście i idealnej Polsce.

„Gdynia obiecana” to opowieść o mieście tworzonym od podstaw, gdzie można było zacząć „z czystą hipoteką” przezwyciężyć różnice między zaborami, pokonać zacofanie, uciec od narodowych przywar, od wiejskiej nędzy i wielkomiejskiego bezrobocia, zostawić w tyle waśnie etniczne i konflikty klasowe, uniknąć urbanistycznych błędów i historycznych ograniczeń krępujących rozwój innych miast.

Los Angeles. Miasto-państwo...

49,00 zł Cena

Los Angeles to także znakomity reportaż o przestrzeni kontrastów, gdzie sąsiadują ze sobą centra ubóstwazamożne zamknięte osiedla, bezdomni i celebryci, apokaliptyczne pogorzeliska i bajeczne plaże, przeludnienie i samotność. Dzięki siedmiu lekcjom Baldwina możemy choć trochę zrozumieć miasto, które każdego dnia wymyśla siebie na nowo.

Mieszkaj szczęśliwie. Jak...

39,90 zł Cena

Umiejętnie zaaranżowane wnętrza mogą wpływać korzystnie wpływać na nasze zdrowie i przyczynić się do poprawy jakości życia, a trafnie dobrane kolory pomogą w dodaniu energii i poprawie nastroju. W książce "Mieszkaj szczęśliwie. Jak stworzyć dom, który obdaruje was zdrowiem i szczęściem" znajdziemy porady, jak tworzyć przestrzeń która działa uspokajająco, uzdrawiająco oraz pomaga w rozwoju.

Socrealizm i socrealizmy....

70,00 zł Cena

To pierwsza propozycja monograficznego opisu polskich wnętrz okresu realizmu socjalistycznego. Prezentuje szerokie spektrum realizacji powstałych dla budynków instytucji kultury (teatry, kina, domy kultury), obiektów o przeznaczeniu edukacyjnym, usługowym, rekreacyjnym, wreszcie – gmachów władz państwowych. To zarówno wnętrza dobrze znane dzisiejszym odbiorcom, jak i realizacje mało rozpoznawalne. Książka pokazuje, w jaki sposób język doktrynalny, przekładany przez twórców – nierzadko zakorzenionych w modernizmie – na języki praktyki artystycznej, wytwarzał formy zasadniczo odmienne od tych oficjalnie postulowanych.

Krótkie wykłady z...

35,90 zł Cena

Książka poświęcona jest wykładom obejmującym projektowanie konstrukcji żelbetonowych. Struktura oraz merytoryczna treść wykładów zgadzają się z programem prowadzonym na Wydziale budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Dziki ogród

84,99 zł Cena

Książka "Dziki ogród" to poradnik pisany z perspektywy naukowca i entuzjasty ochrony bioróżnorodności. Autor przedstawia czym właściwie jest dziki ogród, jego pozytywne cechy oraz jaką wiedze powinniśmy o nim posiadać zanim go założymy.

Brutal East Volume II

98,00 zł Cena

"Brutal East Volume II" to książka interaktywna, która oprócz ilustracji, fotografii i wielu faktów opisujących historię budynków z byłego Bloku Wschodniego zawiera także dziewięć modeli budynków do samodzielnego złożenia.

Audyty energetyczne....

119,00 zł Cena

W książce "Audyty energetyczne. Zastosowanie. Wymagania. Metody wykonania" przedstawione zostały metody poprawy cech energetycznych, przykłady audytów energetycznych a także efektywności energetycznej. Opisano ich zastosowania, wymagania i metody sporządzania.

Architektura kościołów...

75,00 zł Cena

Książka opisuje dzieje architektoniczne wielu kościołów dominikańskich. Na podstawie badań terenowych przedstawia wiele faktów na temat powstania i przekształcania architektury zbadanych obiektów. W książce zawarte są również autorskie ilustracje pozwalające lepiej opisać obiekty.

ARCHITEKTURA. Style i detale

74,00 zł Cena

Ilustrowany przewodnik po historii architektury od najdawniejszych cywilizacji po rewolucje przemysłową. Dzięki szczegółowym komentarzom poznajemy style architektoniczne i fachową terminologię, a także tajemnice warsztatu dawnych budowniczych, od Amhotepa do Palladia, od Wirtuwiusza do Wrena. W książce są piękne rysunki i ryciny ilustrujące tysiące detali architektonicznych.

Projektowanie wybranych...

120,00 zł Cena

W książce "Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji specjalnych z przykładami obliczeń" znajdziemy opisane podstawy projektowania stalowych konstrukcji przemysłowych i specjalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na te, których modelem obliczeniowym jest ustrój prętowy.

Myśli Marzenia Miejsca....

55,00 zł Cena

W książce "Myśli Marzenia Miejsca. Architektura polska w innowacyjne współczesności" znajdziemy opisy rozwoju współczesnej architektury w Polsce w porównaniu z trendami ogólnoświatowymi. Opisane w książce zostały wydarzenia architektury z okresu ostatnich 30 lat w Polsce, prezencje budynków zostały poszerzone o rozmyślenia na temat innowacyjności w architekturze, przestrzeni publicznej oraz ciągłości myślenia.

Architektura myślenia

69,00 zł Cena

Książka "Architektura myślenia" opisuję historię architektury od starożytności do nowoczesności. Autor analizuje wpływ komunikacji niewerbalnej na rozwój tożsamości zbiorowej Zachodu. Przygląda się obszernemu zbiorowi prac architektów pochodzących z różnych czasów oraz miejsc.

Architektura i urbanistyka...

45,00 zł Cena

"Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR" to zbiór dokumentów, skumulowanych w archiwach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W dokumentach możemy znaleźć dużo informacji o architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym w latach 1946-1988.

Listy znad jeziora Como

40,00 zł Cena

Książka "Listy znad jeziora Como" przedstawia zbiór listów, napisany przez znakomitego niemieckiego filozofa i teologa Romano Guardiniego. Autor podejmuję w niech analizę wyzwań ludzkości w świecie coraz bardziej opanowanym przez maszyny. Dzieli się także obserwacjami o nowoczesnym sposobie budowania oraz stylu życia.

Rośliny górskie

65,00 zł Cena

Książka "Rośliny górskie" z serii Flora Polski to pozycja pokazująca różnorodność roślinną polskich terenów górzystych. Znajdziemy tu blisko 200 gatunków z wielu górskich środowisk. Opisy roślin są pełne informacji o tym jak rośliny są przystosowane do życia w trudnych, górskich warunkach na dużej wysokości oraz innych ciekawostek, jak to czy są pod ochroną. Do opisów dołączone są także fotografię roślin.

Rośliny wodne i bagienne

89,00 zł Cena

"Rośliny wodne i bagienne" to książka z serii Flora Polski, w której znajdziemy gatunki roślin występujące w Polsce, przystosowane do życia w środowisku wodnym.

Znajdziemy w niej nie tylko informacje o gatunkach roślin i ich zdjęcia, ale także systematykę zbiorowisk roślin wodnych, właściwości środowisk wodnych i ich typy.

Rośliny Polski

85,00 zł Cena

Książka "Rośliny Polski" prezentuje gatunki charakterystyczne dla krajowego siedliska naturalnego, półnaturalnego oraz antropogenicznego.

Znajdziemy tu zarówno rośliny rodzime jak i obcego pochodzenia. Gatunki zostały wybrane ze względu na swoją ciekawą biologię i ekologię lub szczególne znaczenie użytkowe, znajdziemy także opisy roślin odgrywających dużą rolę w historii naszej flory. Aspekt który również był brany pod uwagę to atrakcyjny wygląd roślin, który możemy podziwiać na dodanych zdjęciach.

Rośliny łąkowe

69,00 zł Cena

"Rośliny łąkowe" z serii Flora Polski to kolejny przewodnik dotyczący roślin. Znajdziemy w nim opisy  ponad 250 gatunków roślin które tworzą zbiorowiska łąkowe, przeczytamy o ich pochodzeniu oraz zobaczymy ich zdjęcia. W książce opisane są także systemy podziału łąk oraz pastwisk, wzięte z nauk przyrodniczych.

Rośliny chronione

69,00 zł Cena

"Rośliny chronione" to książka z serii Flora Polski, przedstawiająca kompleksowo 425 gatunków roślin chronionych w Polsce. Rośliny posiadają swoje opisy, w których zawarte są informacje o kategorii zagrożenia gatunku. W książce znajdziemy informację o siedliskach, stanowiskach w Polsce, informacje o zagrożeniu i ochronie, a także zdjęcia roślin i ilustrowane mapy występowania.