Graf_ika

Graf_ika

Aktywne filtry

CZY MAMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ?

90,30 zł Cena

Publikacja CZY MAMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ? autorstwa Szyllera Stefana, który gorąco miłując wszystko, co polskie, we wszystkich niemal budowlach swoich wdraża motywy polskiego odrodzenia i baroku.

W pracach swych, ogłoszonych drukiem: O attykach polskich i wklęsłych dachach; Nie zatracajmy charakteru chaty polskiej; W obronie budownictwa drzewnego; Czy mamy polską architekturą; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Jak odbudować wieś polską, udowadnia pochodzenie architektury polskiej od prastarej ciesiołki słowiańskiej, nieznanej u innych narodów, tworzącej czysto polskie bryły architektoniczne i swoiste zdobnictwo.
O stylu krajowym w budownictwie wiejskim: ksa24.pl
  • Niedostępny

O stylu krajowym w...

46,20 zł Cena

O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem autorstwa Zygmunta Ks. Czartoryskiego publikacja wydana w Poznaniu w 1896 roku.

Podstawowe dzieło, obok Krótkiej nauki budowania dworów, przypisywanej Opalińskiemu, nawołujące do poszukiwania narodowego stylu.

Album Willanowa: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Album Willanowa

164,85 zł Cena
Monografia Wilanowa, zawierająca opis pałacu i znajdującej się tam galerii obrazów. Bogato ilustrowana drzeworytami wykonanymi przez najlepszych rytowników warszawskich według rysunków wybitnych artystów: Wojciecha Gersona i Henryka Pillatiego. Warszawa 1877 r. Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej Stron tekstowych 192 + 48 tablic z drzeworytami, jednostronnie zadrukowanych, liczne drzeworyty w tekście

POLSKIE BUDOWNICTWO DREWNIANE

98,70 zł Cena

Książka POLSKIE BUDOWNICTWO DREWNIANE autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego jest rozważaniem na temat polskiej architektury drewnianej opartym na bogatym materiale ikonograficznym. Są to zdjęcia i szkice, rysunki wykonane przez samego autora, ukazujące budowle drewniane i detale architektoniczne. W większości przedstawione obiekty już nie istnieją.

Pełny tytuł "Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla Stylu nadwiślańskiego; Stylu Zygmuntowskiego w Utworze Kształtu"
Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych. Reprint oryginału wydanego w 1916 roku nakładem własnym autora.

O pałacach wiejskich i...

82,95 zł Cena

O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim autorstwa Tadeusza Szydłowskiego, Tadeusza oraz Stryjeńskiego Tadeusza jest reprintem wydania z 1925 r.

Monografia 4 pałaców i 2 dworów zaprojektowanych przez znanego architekta Jakóba Kubickiego: pałace w Białaczewie, Bejscach, Igołomi, Pławowicach; dwory w Witkowicach i Nadzowie. Na ostatniej stronie faksymile podpisu J. Kubickiego.
Dwór w Rogowie: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Dwór w Rogowie

89,25 zł Cena

Dwór w Rogowie autorstwa Tadeusza Szydłowskiego Reprint oryginału wydanego w 1918 r. Monografia spalonego w 1942 roku przez rosyjskich żołnierzy pięknego, modrzewiowego dworu w miejscowości Rogów w dawnym Kieleckim z rysunkami art.-mal. Wiesława Zarzyckiego oraz fotograficznemi ilustracjami autora. "Na ważne pytanie, czy mieliśmy w przeszłości własną oryginalną architekturę, czy w budowlach naszych dawnych wieków objawiały się rodzime, twórcze pierwiastki, skrystalizowane w pewien nasz polski styl samodzielny, szukać winniśmy odpowiedzi przedewszystkiem w badaniu zabytków budownictwa drewnianego.

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Dwory Polskie w Wielkiem...

192,15 zł Cena

"Podróżując wiele po Księstwie zauważyłem, że pamiątki nasze - dwory i dworki szlacheckie - owe świadki dawnej świetności, z dniem każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych. Czy pozostały, choćby tylko na papierze, podobizny wszystkich owych dawnych zabytków naszego budownictwa - nie wiem.

CIEŚLICTWO POLSKIE

99,75 zł Cena

CIEŚLICTWO POLSKIE autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego przedstawia wzory sztuki ciesielskiej wywodzące się ze sztuki ludowej.

Plany, rzuty, zjęcia, przykłady mieczowań, odrzwia i drzwi staropolskie, wiązania, bramy, stropy drewniane, słupy z mieczowaniem, zdjęcia domów wiejskich i dworów, dachów, szczytnic, okien i okienek. Obiekty przedstawione na zdjęciach w większości już nie istnieją.

CIEŚLA POLSKI. MURARZ POLSKI

98,70 zł Cena

CIEŚLA POLSKI. MURARZ POLSKI autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego jest zbiorem 10 zeszytów wydanych w latach: Cieśla 1915-1916; Murarz 1917-1919,

Zeszyty te stanowią doskonałe uzupełnienie "Cieślictwa polskiego" oraz "Polskiego budownictwa drewnianego".


Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce: Księgarnia Sztuka Architektury
  • Niedostępny

Budownictwo drzewne i...

135,45 zł Cena

Praca ta jest alfabetycznym spisem licznych i wspaniałych przykładów budownictwa drewnianego w dawnej Polsce - na jej kartach prezentowane są obiekty z Podlasia, Mazowsza, Litwy, Żmudzi, z pogranicza Podola i Wołoszczyzny, z Galicji, z Czerwonej Rusi, Poznańskiego, Grodzieńszczyzny i innych regionów. Autor opisuje także nieistniejące już obiekty z terenów Litwy, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Ukrainy, Żmudzi, Ziemi Sandomierskiej, Opatowskiej, Radomskiej itd. Z. Gloger przedstawia w swojej książce dawne cerkwie drewniane, stare domy, chaty, dwory szlacheckie, pałace, stare pomniki przyrody, dzwonnice, kościoły, lamusy, krzesła, krzyże, kufry etc.