Album Willanowa

Indeks: Album Willanowa

164,85 zł
Brutto
Monografia Wilanowa, zawierająca opis pałacu i znajdującej się tam galerii obrazów. Bogato ilustrowana drzeworytami wykonanymi przez najlepszych rytowników warszawskich według rysunków wybitnych artystów: Wojciecha Gersona i Henryka Pillatiego. Warszawa 1877 r. Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej Stron tekstowych 192 + 48 tablic z drzeworytami, jednostronnie zadrukowanych, liczne drzeworyty w tekście
Ilość

Monografia Wilanowa, zawierająca opis pałacu i znajdującej się tam galerii obrazów. Bogato ilustrowana drzeworytami wykonanymi przez najlepszych rytowników warszawskich według rysunków wybitnych artystów: Wojciecha Gersona i Henryka Pillatiego. Warszawa 1877 r. Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej Stron tekstowych 192 + 48 tablic z drzeworytami, jednostronnie zadrukowanych, liczne drzeworyty w tekście
Album Willanowa

Opis

Autor
Skimborowicz Hipolit, Gerson Wojciech
Wydawnictwo
Graf_ika
Oprawa
twarda, szyta, złocenia na grzbiecie i licu
Liczba stron
192
Wymiary
345/240 mm
Język
polski
Rok wydania
2011

Specyficzne kody

Nowy produkt

Polecane

Dwory Polskie w Wielkiem...

192,15 zł Cena
"Podróżując wiele po Księstwie zauważyłem, że pamiątki nasze - dwory i dworki szlacheckie - owe świadki dawnej świetności, z dniem każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych. Czy pozostały, choćby tylko na papierze, podobizny wszystkich owych dawnych zabytków naszego budownictwa - nie wiem. Tu i owdzie tylko spotkałem pomiędzy obywatelstwem ziemskim takich, którzy owe podobizny dworów polskich z wielką troskliwością zbierają i jako cenną rzecz przechowują. Ponieważ, o ile wiem, nie mamy dotąd osobnego dzieła, które by zawierało podobizny pamiątek naszych, przeto powziąłem zamiar zebrać i wydać fotografie dworów polskich. Większej chęci i odwagi do tego dodało mi prawo o wywłaszczeniu, przez które owe pamiątki poważnie zostały zagrożone. Opisy dworów polegają na dokumentach grodzkich, książkach kościelnych oraz na łaskawie przez Szanownych PP. Właścicieli przysłanych mi podkładkach, pamiętnikach i innych opisach. Nie moją rzeczą sądzić, czy wywiązałem się dobrze z zadania podjętego, myślę jednak, że lepiej zacząć i zrobić coś, niż czekać, zbierać przez lata całe i - ostatecznie nie zrobić nic"

Dwór w Rogowie

89,25 zł Cena
Dwór w Rogowie autorstwa Tadeusza Szydłowskiego Reprint oryginału wydanego w 1918 r. Monografia spalonego w 1942 roku przez rosyjskich żołnierzy pięknego, modrzewiowego dworu w miejscowości Rogów w dawnym Kieleckim z rysunkami art.-mal. Wiesława Zarzyckiego oraz fotograficznemi ilustracjami autora. "Na ważne pytanie, czy mieliśmy w przeszłości własną oryginalną architekturę, czy w budowlach naszych dawnych wieków objawiały się rodzime, twórcze pierwiastki, skrystalizowane w pewien nasz polski styl samodzielny, szukać winniśmy odpowiedzi przedewszystkiem w badaniu zabytków budownictwa drewnianego. Gdy bowiem prawie aż do końca XVIII wieku używano w Polsce znacznej części drzewa jako materyału budulcowego i z drzewa wznosiła sie nie tylko wieś, lecz także miasteczko, a dwory szlacheckie prawie wyłącznie z drzewa były stawiane, owa powszechność budowania w drzewie stwarzała wszelkie warunki rozwoju swoistego, samorodnego piękna. [...]"

Krótka nauka budownicza...

78,75 zł Cena
"Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego" Reprint z oryginału z 1659 r. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Część pierwsza zawiera reprint oryginału, część druga ten sam tekst ale w bardziej czytelnej formie (współczesna czcionka z tłumaczeniem staropolskich zwrotów. "Dobre budowanie ma trzy mieć okoliczności: naprzod moc i gruntowną trwałość; potem wczas i wygodę; na koniec kształt i piękny pozór. Tych okoliczności dwie pierwsze koniecznie zachować trzeba; trzecią - ile być może. A zachowasz, gdy dobre będzie budynku położenie, materyja, forma; a potem umiejętny rzemieślnik i dobra jego robota."

O pałacach wiejskich i...

82,95 zł Cena
"O Pałacach wiejskich i dworach. Z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim Opracowali: Tadeusz Szydłowski i Tadeusz Stryjeński - reprint wydania z 1925 roku"