Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków

Indeks: Jak projektować przegrody zewnęt

60,00 zł
Brutto

Książka Krzysztofa Pawłowskiego „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Zmiany te, formułowane w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych budowlanych, charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej, czy planach mających na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w znacznej mierze dotyczą kwestii poszanowania energii, w tym ciepła podczas eksploatacji budynków. 

Ilość
Dostępny

Dużym problemem dla niektórych projektantów jest brak znajomości zasad poprawnego projektowania przegród zewnętrznych, a w szczególności ich złączy pod kątem parametrów cieplno-wilgotnościowych. Książka Krzysztofa Pawłowskiego, bardzo wartościowa pod kątem prezentowanych zasad, wytycznych i wskazówek co do właściwego obliczania, oceniania i projektowania przegród budowlanych w zakresie właściwości cieplno-wilgotnościowych, może stać się elementem procesu poprawy wiedzy w danym zakresie wśród projektantów, studentów i innych specjalistów zajmujących się problematyką właściwego funkcjonowania przegród budowalnych i całych budynków. Książka jest pozycją przydatną dla architektów, projektantów, osób opracowujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, audytorów energetycznych, audytorów efektywności energetycznej, studentów i innych specjalistów zajmujących się problematyką ochrony energii w budownictwie. Zawiera wiele przykładów obliczeniowych, co szczególnie może być przydatne w praktyce projektowej specjalistów. Spis treści O Autorze / 5 Przedmowa / 6 Wprowadzenie / 8 1. Analiza wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków oraz przegród zewnętrznych i ich złączy / 11 1.1. Dyrektywy Unii Europejskiej / 11 1.2. Polskie ustawy, rozporządzenia i normy / 12 1.2.1. Ochrona cieplna / 13 1.2.2. Ochrona energetyczna / 17 1.2.3. Ochrona wilgotnościowa przegród zewnętrznych i ich złączy / 27 1.2.4. Wykaz Polskich Norm w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej / 29 1.2.5. Rozwój budownictwa w standardzie niskoenergetycznym w Polsce – wybrane aspekty / 30 2. Projektowanie cieplne zewnętrznych przegród budowlanych / 34 2.1. Procedury obliczeniowe według PN-EN ISO 6946:2008 / 37 Przykład obliczeniowy 1 / 43 Przykład obliczeniowy 2 / 45 Przykład obliczeniowy 3 / 47 Przykład obliczeniowy 4 / 49 Przykład obliczeniowy 5 / 52 Przykład obliczeniowy 6 / 55 Przykład obliczeniowy 7 / 60 Przykład obliczeniowy 8 / 63 Przykład obliczeniowy 9 / 64 2.2. Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych w świetle nowych wymagań cieplnych / 67 Przykład obliczeniowy 10 / 69 2.3. Straty ciepła przez grunt według PN-EN ISO 13370:2008 i PN-EN 12831:2006 / 77 Przykład obliczeniowy 11 / 81 3. Projektowanie złączy przegród zewnętrznych / 88 3.1. Definicje i przykłady mostków cieplnych / 88 3.2. Konsekwencje występowania mostków cieplnych / 91 3.3. Obliczenia parametrów mostków cieplnych / 92 3.4. Charakterystyka wilgotnościowa mostków cieplnych / 99 3.5. Zasady opracowania kart katalogowych mostków cieplnych / 101 Przykład obliczeniowy 12 / 103 Przykład obliczeniowy 13 / 105 Przykład obliczeniowy 14 / 109 3.6. Mostki cieplne a wymagania prawne, obligatoryjne / 113 Przykład obliczeniowy 15 / 117 Przykład obliczeniowy 16 / 119 Przykład obliczeniowy 17 / 122 3.7. Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym / 133 Przykład obliczeniowy 18 / 134 4. Procedury określania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części / 140 4.1. Podstawowe pojęcia / 140 4.2. Metody określania charakterystyki energetycznej / 142 4.3. Schemat określania charakterystyki energetycznej / 144 4.4. Procedury obliczeniowe określania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową Qu / 144 4.5. Procedury obliczeniowe określania rocznego zapotrzebowania na energię końcową Qk / 158 4.6. Procedury obliczeniowe określania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną QP / 164 4.7. Procedury obliczeniowe określania wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK, EU / 166 4.8. Procedury obliczeniowe określania jednostkowej wielkości emisji CO2 ECO2 / 166 4.9. Procedury obliczeniowe określania udziału odnawialnych źródeł energii UOZE / 168 Przykład obliczeniowy 19 / 168 Przykład obliczeniowy 20 / 170 Przykład obliczeniowy 21 / 171 Przykład obliczeniowy 22 / 172 Przykład obliczeniowy 23 / 172 Przykład obliczeniowy 24 / 173 Podsumowanie / 175 Literatura / 177 Załącznik 1 – Tablice pomocnicze / 181 Załącznik 2 – Katalog mostków cieplnych budynków niskoenergetycznych / 188

Jak projektować przegrody zewnęt

Opis

Autor
Krzysztof Pawłowski

Specyficzne kody

Nowy produkt