Samouczek metody elementów skończonych dla studentów budownictwa. Część I - statyka konstrukcji prętowych

Indeks: Samouczek metody elementów skońc

16,80 zł
Brutto
Preskrypt - publikacja na prawach rękopisu Zakres omawianego w skrypcie materiału odpowiada programowi 45-godzinnego kursu „Mechanika Konstrukcji 3”, prowadzonego na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W założeniu autorów opracowanie ma stanowić pomoc w formułowaniu trudniejszych zagadnień specjalistycznych i zachęcić do samodzielnych badań nad tą problematyką, dlatego nie powielono w nim podstawowych wiadomości, które powinny znajdować się w dołączonym do systemu podręczniku użytkownika, a skupiono się na przekazaniu idei leżącej u podstaw modelowania skończenie elementowego i samodzielnej interpretacji wyników obliczeń dostarczanych przez program. Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Na czym polega Metoda Elementów Skończonych ? . . . . . . . . 10 1.1. Równania liniowej statyki w zapisie macierzowym . . . . . . . . . . 10 1.2. Dyskretny model obliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.1. Pojęcie elementu skończonego. Aproksymacja przemieszczeń 13 1.2.2. Agregacja elementów skończonych. Równanie równowagi konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Przykład zastosowania MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.1. Algorytm obliczeń MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.2. Przykład działania algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Konstrukcje prętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1. Równania statyki pręta ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1.1. Równania równowagi w wersji przemieszczeniowej . . . . . . 32 2.1.2. Równania prętów smukłych i prętów średniej grubości . . . . 37 2.2. Elementy skończone w teorii prętów smukłych . . . . . . . . . . . . 40 2.2.1. Element ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2. Element pręta ściskanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.2.3. Element belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2.4. Element ramy płaskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2.5. Element rusztu o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . 49 2.3. Elementy skończone w teorii prętów średniej grubości . . . . . . . . 51 2.3.1. Dwuwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.3.2. Trójwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.4. Całkowanie numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.5. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1. Konstrukcje z prętów smukłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1.1. Kratownica płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 3.1.2. Słup o zmiennym przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.3. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.1.4. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1.5. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1.6. Rama płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.1.7. Rama płaska z prętami kratowymi . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.8. Ruszt o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.1.9. Rama przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2. Konstrukcje z prętów średniej grubości . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.1. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.2. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.2.3. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4. Zadania do samodzielnego rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ilość

Preskrypt - publikacja na prawach rękopisu Zakres omawianego w skrypcie materiału odpowiada programowi 45-godzinnego kursu „Mechanika Konstrukcji 3”, prowadzonego na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W założeniu autorów opracowanie ma stanowić pomoc w formułowaniu trudniejszych zagadnień specjalistycznych i zachęcić do samodzielnych badań nad tą problematyką, dlatego nie powielono w nim podstawowych wiadomości, które powinny znajdować się w dołączonym do systemu podręczniku użytkownika, a skupiono się na przekazaniu idei leżącej u podstaw modelowania skończenie elementowego i samodzielnej interpretacji wyników obliczeń dostarczanych przez program. Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Na czym polega Metoda Elementów Skończonych ? . . . . . . . . 10 1.1. Równania liniowej statyki w zapisie macierzowym . . . . . . . . . . 10 1.2. Dyskretny model obliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.1. Pojęcie elementu skończonego. Aproksymacja przemieszczeń 13 1.2.2. Agregacja elementów skończonych. Równanie równowagi konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Przykład zastosowania MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.1. Algorytm obliczeń MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3.2. Przykład działania algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Konstrukcje prętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1. Równania statyki pręta ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1.1. Równania równowagi w wersji przemieszczeniowej . . . . . . 32 2.1.2. Równania prętów smukłych i prętów średniej grubości . . . . 37 2.2. Elementy skończone w teorii prętów smukłych . . . . . . . . . . . . 40 2.2.1. Element ramy przestrzennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2. Element pręta ściskanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.2.3. Element belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2.4. Element ramy płaskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2.5. Element rusztu o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . 49 2.3. Elementy skończone w teorii prętów średniej grubości . . . . . . . . 51 2.3.1. Dwuwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.3.2. Trójwęzłowy element belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.4. Całkowanie numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.5. Pytania i zadania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1. Konstrukcje z prętów smukłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1.1. Kratownica płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 3.1.2. Słup o zmiennym przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.3. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.1.4. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1.5. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1.6. Rama płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.1.7. Rama płaska z prętami kratowymi . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.8. Ruszt o węzłach sztywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.1.9. Rama przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2. Konstrukcje z prętów średniej grubości . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.1. Belka – 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.2. Belka – 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.2.3. Łuk paraboliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4. Zadania do samodzielnego rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Samouczek metody elementów skońc

Opis

Autor
G. Dzierżanowski, M. Sitek
Wydawnictwo
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Oprawa
miękka
Liczba stron
106
Wymiary
Język
polski
Rok wydania
2012

Specyficzne kody

Nowy produkt