WSiP

WSiP

Jest 14 produktów.

Pokazano 1-14 z 14 pozycji

Aktywne filtry

ZARYS BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

37,49 zł Cena
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: dekarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz. Omówiono w nim podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa, podano zasadnicze wiadomości o elementach konstrukcji i wykończenia budynku, instalacjach budowlanych i robotach budowlanych. Ponadto zamieszczono wybrane przepisy prawa budowlanego oraz wykaz programów komputerowych przydatnych w budownictwie. Spis treści: - Wstęp - Elementy konstrukcyjne budynku - Elementy elewacyjne budynku - Wewnętrzne elementy wykończeniowe budynku - Podstawowe roboty budowlane - Wykaz literatury

ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW...

22,05 zł Cena
Książka jest przeznaczona dla uczniów techników o specjalnościach elektrycznych i elektronicznych. Liczne przykłady rozwiązań ułatwią uczniom samodzielną pracę nad pozostałymi zadaniami. Zbiór stanowi więc cenną pomoc w przygotowaniu do egzaminów na wyższe uczelnie.

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW...

20,90 zł Cena
Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również studentom wydziału architektury wyższych uczelni technicznych oraz początkującym projektantom.dręczniku w przystępny sposób podano podstawowe wiadomości dotyczące zasad projektowania architektonicznego różnorodnych obiektów użyteczności publicznej. Uwzględniono obiekty oświaty, kultury (muzea, biblioteki, teatry, kina), handlu i gastronomii, zamieszkania zbiorowego, zaplecza motoryzacji, gabinety lekarskie i przychodnie, budynki administracyjne oraz budowle sakralne. Podano wszystkie wymagania projektowe, jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych.dstawione w podręczniku zasady projektowania i wymagania projektowe są aktualne w 2004 roku.

BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ 2

39,28 zł Cena
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum, zawód: technik budownictwa. ć druga cyklu BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ zawiera charakterystykę robót murarskich, omówienie sposobów wykonywania ścian, schodów, stropów, dachów i ich pokryć. Autorzy przedstawili w niej systemy budownictwa uprzemysłowionego, metody montażu i urządzenia stosowane do montażu prefabrykatów oraz stolarkę i ślusarkę budowlaną. Ponadto omówili zagadnienia fizyki budowli, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Spis treści: - Ściany - Roboty murarskie - Stropy - Schody - Dachy stropodachy - Pokrycia dachów i obróbki blacharskie - Systemy budownictwa uprzemysłowionego - Fizyka budowli i izolacje - Stolarka i ślusarka budowlana - Zasady bhp stosowane podczas robót ogólnobudowlanych - Wykaz piśmiennictwa

ZAWODOWY RYSUNEK BUDOWLANY

33,08 zł Cena
"Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych. Na wstępie autor wyjaśnia różnicę między rysowaniem a kreśleniem i omawia niezbędne przyrządy. Następne rozdziały poświęca zagadnieniom: rzutowania prostokątnego, aksonometrycznego i perspektywy, rysowania widoków i przekrojów, zasad wymiarowania i oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych. Podaje też podstawowe wiadomości o dokumentacji technicznej wraz z zasadami czytania rysunku technicznego i wykonywania inwentaryzacji, prezentuje wiele przykładów specjalistycznych rysunków budowlanych. Książka zastępuje dotychczasowy podręcznik L. Wojciechowskiego pod tym samym tytułem."

O INSTALACJACH SANITARNYCH...

30,45 zł Cena
Podręcznik do nauki przedmiotu instalacje budowlane, przeznaczony dla uczniów technikum w zawodzie technik budownictwa oraz dla słuchaczy szkoły policealnej. W prosty i przystępny sposób omówiono w nim sieci i instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne (z uwzględnieniem uzdatniania wody i oczyszczania ścieków), sieci i węzły cieplne, instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji. Podano podstawowe zasady ich wykonywania, a także montowania urządzeń sanitarnych. Na końcu książki zamieszczono słowniczek terminów fachowych wraz z ich tłumaczeniami na język angielski i definicjami. Ze względu na przystępność i podstawowy zakres informacji, książkę polecamy wszystkim tym, którzy budują dom jednorodzinny lub remontują i modernizują łazienkę albo kuchnię.

ORGANIZACJA BUDOWY

32,55 zł Cena
Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Zawiera najnowsze informacje i rozwiązania dotyczące organizacji i kierowania budową. Omówiono następujące zagadnienia: przygotowanie budowy, dokumentację budowy, uzbrojenie i zagospodarowanie placu budowy, organizację podstawowych robót budowlanych remontowych i rozbiórkowych , kierowanie budową i robotami budowlanymi, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podręcznik uwzglednia aktualne przepisy prawa budowlanego. Treść książki uzupełniono wykazem umiejętności oraz przykładami obliczeniowymi i zadaniami do samodzielnego wykonania.

KOSZTORYSOWANIE I...

38,85 zł Cena
W podręczniku omówiono technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót, z uwzględnieniem zasad korzystania z Katalogu Nakładów Rzeczowych i Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych. Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (z uwzględnieniem technik komputerowych). Ponadto podano zasady przeprowadzania przetargów, zawierania umów o wykonanie robót budowlanych, zaprezentowano systemy płac.

PODSTAWY BUDOWNICTWA

28,25 zł Cena
W książce omówiono podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa. Podano też najważniejsze wiadomości na temat materiałów budowlanych oraz rodzajów i właściwości gruntów. Ponadto opisano podstawy miernictwa, w tym: wybrany sprzęt geodezyjny i zasady interpretacji pomiarów. Podręcznik wzbogacono pytaniami w formie testów, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu zawodowego. Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód technik budownictwa.

Rysunek budowlany

27,62 zł Cena
Status: nakład wyczerpany Książka może służyć jako podręcznik do nauki przedmiotu Projektowanie, dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W podręczniku przedstawiono zasady sporządzania rysunków budowlanych technicznych i odręcznych oraz ich wymiarowania i opisywania, podstawy geometrii wykreślnej, a także zasady sporządzania szkiców i rysunków inwentaryzacyjnych. Podręcznik zawiera wykaz oznaczeń stosowanych na rysunkach budowlanych i przykłady do samodzielnego wykonania. Zastępuje książkę Lecha Wojciechowskiego pod tym samym tytułem.

Schowki. Inspiracje

37,70 zł Cena
Uporządkowane szafy, praktyczne gabloty i kąciki do pracy z odpowiednim miejscem na każdą rzecz - proste pomysły, jak lepiej zorganizować sobie codzienność. Schowki mogą być jednocześnie pojemne i szykowne. Książka ciekawa też dzięki świetnym zdjęciom. Znakomite źródło inspiracji dla wszystkich, którzy borykają się z brakiem miejsca w domu.

ZARYS HISTORII ARCHITEKTURY

34,65 zł Cena
Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie architektury starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji, Rzymu, średniowiecza, nowożytnej oraz współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, konstrukcji i form architektonicznych oraz przykładów obiektów architektonicznych scharakteryzowanych okresów historycznych. Publikacja będzie interesująca dla każdego, kto chce poznać historię architektury światowej.

WSTĘP DO PROJEKTOWANIA...

28,35 zł Cena
Dostępność: nakład wyczerpany Podręcznik do nauki przedmiotu budownictwo z technologią, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Spis treści: - Projektowanie inwestycji - Podstawowe wiadomości z urbanistyki - Projektowanie terenów mieszkaniowych - Podstawowe wiadomości o projektowaniu architektonicznym - Projektowanie budynków mieszkalnych - Wykaz literatury i norm

PROJEKTOWANIE...

21,00 zł Cena
DOSTĘPNOŚĆ: OBECNIE NIEDOSTĘPNA Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Książka traktuje o projektowaniu obiektów: budownictwa przemysłowego, budownictwa na potrzeby rolnictwa oraz projektowaniu prac remontowych i konserwatorskich. Zawiera także przegląd polskiego budownictwa regionalnego.