WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA 2013

Indeks: WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW

103,95 zł
Brutto
Niewątpliwą zaletą poradnika jest opisowo-graficzny komentarz zawierający 160 rysunków (w tym 38 nowych oraz 15 zaktualizowanych) opracowanego przez znanego i cenionego autora architekta Władysława Korzeniewskiego. Komentarz wkomponowany jest w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do ujednoliconego tekstu rozporządzenia dodano treść jego ostatniej nowelizacji, która wchodzi w życie 23 lutego 2013 r., stanowiącej w dziale IV nowy rozdział 8a „Instalacja telekomunikacyjna”. Warto tu wspomnieć, że znajomość ww. przepisów jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny. W poradniku znajdują się przepisy techniczno-budowlane dotyczące m.in.: – przyłączenia działki budowlanej do sieci ogólnej infrastruktury technicznej, jej uzbrojenia oraz sposobu zagospodarowania – dojścia, dojazdów i wejść do budynków, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – komunikacji pionowej w formie schodów, pochylni i dźwigów również przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych – warunków użytkowych pomieszczeń, mieszkań i lokali w zakresie oświetlenia dziennego i elektrycznego, nasłonecznienia oraz ogrze-wania i wymiany powietrza – warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynków, w tym ich posadowienia w zależności od stosunków gruntowo-wodnych, sąsiedniej zabudowy i przeznaczenia budynków – ochrony budynku przed hałasem i drganiami zewnętrznymi. Szybki postęp techniczny w budownictwie zmusza uczestników procesu budowlanego zarówno do podwyższania kwalifikacji, jak i do bardzo dobrej znajomości poszczególnych przepisów techniczno-budowlanych oraz ich wzajemnych zależności dotyczących projektowania budynku, jego budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Uwaga! W związku z projektowanymi zmianami w zakresie „oszczędności energii i izolacyjności cieplnej” budynku (dział X) wydawca POLCEN przewiduje opracowanie kompleksowego kompendium wiedzy na ten temat w wydaniu odrębnym. Pozycja ta ukaże się tuż po ogłoszeniu tych zmian w Dz. U. i będzie stanowiła uzupełniającą część podstawowego wydania Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania 2013.
Ilość
Produkt niedostępny


Niewątpliwą zaletą poradnika jest opisowo-graficzny komentarz zawierający 160 rysunków (w tym 38 nowych oraz 15 zaktualizowanych) opracowanego przez znanego i cenionego autora architekta Władysława Korzeniewskiego. Komentarz wkomponowany jest w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do ujednoliconego tekstu rozporządzenia dodano treść jego ostatniej nowelizacji, która wchodzi w życie 23 lutego 2013 r., stanowiącej w dziale IV nowy rozdział 8a „Instalacja telekomunikacyjna”. Warto tu wspomnieć, że znajomość ww. przepisów jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny. W poradniku znajdują się przepisy techniczno-budowlane dotyczące m.in.: – przyłączenia działki budowlanej do sieci ogólnej infrastruktury technicznej, jej uzbrojenia oraz sposobu zagospodarowania – dojścia, dojazdów i wejść do budynków, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – komunikacji pionowej w formie schodów, pochylni i dźwigów również przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych – warunków użytkowych pomieszczeń, mieszkań i lokali w zakresie oświetlenia dziennego i elektrycznego, nasłonecznienia oraz ogrze-wania i wymiany powietrza – warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynków, w tym ich posadowienia w zależności od stosunków gruntowo-wodnych, sąsiedniej zabudowy i przeznaczenia budynków – ochrony budynku przed hałasem i drganiami zewnętrznymi. Szybki postęp techniczny w budownictwie zmusza uczestników procesu budowlanego zarówno do podwyższania kwalifikacji, jak i do bardzo dobrej znajomości poszczególnych przepisów techniczno-budowlanych oraz ich wzajemnych zależności dotyczących projektowania budynku, jego budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Uwaga! W związku z projektowanymi zmianami w zakresie „oszczędności energii i izolacyjności cieplnej” budynku (dział X) wydawca POLCEN przewiduje opracowanie kompleksowego kompendium wiedzy na ten temat w wydaniu odrębnym. Pozycja ta ukaże się tuż po ogłoszeniu tych zmian w Dz. U. i będzie stanowiła uzupełniającą część podstawowego wydania Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania 2013.
WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW

Opis

Autor
Korzeniewski Władysław, Korzeniewski Rafał
Wydawnictwo
Polcen
Oprawa
miękka
Liczba stron
522
Wymiary
16,5x23,5cm
Język
polski
Rok wydania
2013
Nowy produkt

16 innych produktów w tej samej kategorii: