BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie

Indeks: BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektow

67,20 zł
Brutto
W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją… i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych. Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydział‚ów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów. Spis treści Przedmowa 9 1. Warunki formalne przygotowania budowy, realizacji i użytkowania budynków 13 1.1. Przygotowanie budowy ............................................................................... 13 1.1.1. Wymagania ogólne ......................................................................... 13 1.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego .................................. 14 1.1.3. Warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki ............. 16 1.1.4. Projekt budowlany .......................................................................... 21 1.1.5. Pozwolenie na budowę ................................................................... 24 1.2. Warunki realizacji budynku ........................................................................ 26 1.3. Wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania i z użytkowaniem ....................................................................................... 27 2. Oddziaływania na konstrukcje 29 2.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 29 2.2. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe .......................................... 30 2.3. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe .............................. 33 2.4. Obciążenie śniegiem ................................................................................... 39 2.5. Obciążenie wiatrem .................................................................................... 43 2.6. Oddziaływania termiczne ............................................................................ 54 2.7. Oddziaływania podczas wykonywania konstrukcji ........................................ 58 3. Materiały i układy konstrukcyjne budynków 60 3.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 60 3.2. Materiały do konstrukcji murowych ............................................................. 60 3.2.1. Elementy murowe .......................................................................... 60 3.2.2. Zaprawy murarskie i beton wypełniający ......................................... 65 3.3. Właściwości wytrzymałościowe i fizyczne murów ........................................ 67 3.4. Beton ........................................................................................................ 77 3.4.1. Wiadomości ogólne ........................................................................ 77 3.4.2. Właściwości wytrzymałościowe betonu ........................................... 78 3.4.3. Odkształcalność betonu ........................................................... 82 3.5. Stal w konstrukcjach żelbetowych ............................................................... 84 3.6. Stal w konstrukcjach stalowych ................................................................... 89 3.7. Drewno ...................................................................................................... 98 3.8. Układy konstrukcyjne budynków ............................................................... 102 4. Grunty budowlane 105 4.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 105 4.2. Tradycyjna klasyfikacja gruntów budowlanych ............................................ 106 4.3. Tradycyjne badania podłoża gruntowego .................................................... 113 4.3.1. Badania polowe ............................................................................ 113 4.3.2. Badania laboratoryjne ................................................................... 117 4.4. Rodzaje warunków gruntowych i kategorie geotechniczne ........................... 117 4.5. Tradycyjny zakres badań geotechnicznych .................................................. 119 4.6. Tradycyjna dokumentacja geotechniczna .................................................... 121 4.7. Nowe zasady oznaczania, klasyfikowania i geotechnicznych badań gruntów . 124 4.7.1. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów ............................................ 124 4.7.2. Badania geotechniczne gruntów .................................................... 127 5. Fundamenty budynków 129 5.1. Rodzaje fundamentów i ich charakterystyka ............................................... 129 5.1.1. Rodzaje fundamentów ................................................................... 129 5.1.2. ławy fundamentowe ...................................................................... 131 5.1.3. Stopy fundamentowe ..................................................................... 135 5.1.4. Fundamenty rusztowe, płytowe i płytowo-żebrowe .......................... 138 5.2. Tradycyjne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich .................... 139 5.2.1. Rozkład naprężeń pod fundamentami bezpośrednimi ...................... 139 5.2.2. Tradycyjne projektowanie fundamentów bezpośrednich ................... 140 5.3. Nowe zasady projektowania fundamentów bezpośrednich ............................ 159 5.4. Fundamenty przy budynku sąsiednim ........................................................ 175 5.4.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 175 5.4.2. Fundamenty pośrednie i wykopy pod fundamenty .......................... 178 6. Ściany murowe w budynkach 181 6. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 181 6.2. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych ......................... 182 6.3. Wymagania ze względu na ochronę murów przed korozją i ogniem ............ 185 6.4. Rodzaje ścian murowych ........................................................................... 188 6.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych ................................ 190 6.6. Ściany jednowarstwowe ocieplone ............................................................. 197 6.7. Ściany szczelinowe ................................................................................... 201 6.8. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych .......................................... 206 6.8.1. Ściany obciążone głównie pionowo ............................................... 206 6.8.2. Ściany piwnic poddane poziomemu parciu gruntu .......................... 217 6.9. Konstrukcje murowe zbrojone ................................................................... 218 6.9.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 218 6.9.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych ........................... 222 7. Słupy i ściany żelbetowe w budynkach 226 7.1. Wymagania ze względu na trwałość i odporność ogniową .......................... 226 7.2. Konstruowanie słupów żelbetowych ........................................................... 232 7.3. Wymiarowanie słupów żelbetowych ........................................................... 234 7.3.1. Smukłość słupów ......................................................................... 234 7.3.2. Wymiarowanie przekrojów ............................................................ 236 7.4. Konstruowanie ścian żelbetowych .............................................................. 244 8. Stropy w budynkach 248 8.1. Rodzaje i wybór stropów .......................................................................... 248 8.2. Stropy belkowe ......................................................................................... 249 8.2. l. Stropy na belkach stalowych ......................................................... 249 8.2.2. Stropy na belkach drewnianych ..................................................... 255 8.3. Stropy żelbetowe monolityczne .................................................................. 259 8.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 259 8.3.2. Konstruowanie płyt ....................................................................... 261 8.3.3. Konstruowanie belek .................................................................... 275 8.3.4. Konstruowanie stropów płytowo-belkowych monolitycznych ............281 8.4. Wymiarowanie płyt i belek........................................................................285 8.4.1. Obliczanie sił przekrojowych ........................................................ 285 8.4.2. Nośność na zginanie elementów o przekroju prostokątnym ............. 289 8.4.3. Nośność na zginanie elementów o przekroju teowym ..................... 293 8.4.4. Nośność na ścinanie ..................................................................... 295 8.5. Stany graniczne użytkowalności elementów zginanych ................................ 311 8.6. Stropy gęstożebrowe ................................................................................. 320 1.6.l. Zasady ogólne konstruowania i obliczania...................................... 320 8.6.2. Strop Akermana ........................................................................... 323 8.6.3. Strop Ceram ................................................................................. 328 8.6.4. Stropy Fert i EF ........................................................................... 337 8.6.5. Strop Porotherm ........................................................................... 341 8.6.6. Strop Teriva ................................................................................. 341 8.7. Wieńce, nadproża, balkony ........................................................................ 344 9. Schody i pochylnie w budynkach 346 9.1. Klasyfikacja schodów ............................................................................... 346 9.2. Rozwiązania konstrukcyjne schodów ......................................................... 351 9.2.1. Schody żelbetowe ......................................................................... 351 9.2.2. Schody drewniane ........................................................................ 360 9.2.3. Schody stalowe ............................................................................ 362 9.3. Pochylnie ................................................................................................. 363 10. Dachy, stropodachy, tarasy w budynkach 365 10. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 365 10.2. Kształt i pochylenia połaci dachów ............................................................ 365 10.3. Dachy drewniane ...................................................................................... 370 10.3.1. Rodzaje wiązarów dachowych ....................................................... 370 10.3.2. Zasady ogólne obliczania elementów ............................................. 378 10.4. Dachy stalowe .......................................................................................... 382 10.5. Stropodachy ............................................................................................. 384 10.5. l. Rodzaje stropodachów .................................................................. 384 10.5.2. Stropodachy pełne ........................................................................ 386 10.5.3. Stropodachy wentylowane ............................................................. 387 10.5.4. Stropodachy odwrócone .................................................................. 389 10.6. Tarasy ...................................................................................................... 390 11. Ściany działowe, izolacje, elementy wykończenia w budynkach 392 11.1. Ściany działowe ........................................................................................ 392 11.1.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 392 11.1.2. Ściany działowe tradycyjne ........................................................... 393 11.1.3. Ściany działowe lekkie ................................................................. 396 11.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne ................................................ 397 11.2.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 397 11.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych ............................ 402 11.2.3. Izolacje wodochronne części podziemnych .....................................407 11.3. Izolacje cieplne ........................................................................................ 410 11.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 410 11.3.2. Obliczanie cieplne przegród .......................................................... 414 11.4. Izolacje akustyczne ................................................................................... 423 11.4. l. Wiadomości ogólne ...................................................................... 423 11.4.2. Ściany, stropy i Stropodachy .......................................................... 424 11.5. Podłogi, posadzki, okładziny ścienne ......................................................... 426 11.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 426 11.5.2. Posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych ................... 428 11.5.3. Posadzki mineralne .......................................................................429 11.5.4. Posadzki mineralno-żywiczne ........................................................ 430 11.5.5. Okładziny ścienne ........................................................................ 430 12. Realizacja i użytkowanie budynków 431 12.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 431 12.2. Elementy stanu surowego ..........................................................................432 12.2. l. Konstrukcje murowe ..................................................................... 432 12.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe ................................................. 437 12.2.3. Konstrukcje drewniane..................................................................438 12.3. Elementy wykończeniowe ......................................................................... 440 12.3.1. Tynki i okładziny ścienne ............................................................. 440 12.3.2. Podłogi i posadzki ........................................................................443 12.3.3. Montaż okien i drzwi ................................................................... 446 12.4. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury ................................ 446 12.5. Ogólne zasady użytkowania budynków ...................................................... 448 12.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 448 12.5.2. Problemy użytkowania i trwałości elementów budynku ................... 449 12.5.3. Bieżąca konserwacja i naprawy ..................................................... 450 12.6. Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa .........................................................452 12.6.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 452 12.6.2. Kryteria i warunki nadbudowy ...................................................... 452 Literatura 454
Ilość
Produkt niedostępny


W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją… i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych. Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydział‚ów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów. Spis treści Przedmowa 9 1. Warunki formalne przygotowania budowy, realizacji i użytkowania budynków 13 1.1. Przygotowanie budowy ............................................................................... 13 1.1.1. Wymagania ogólne ......................................................................... 13 1.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego .................................. 14 1.1.3. Warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki ............. 16 1.1.4. Projekt budowlany .......................................................................... 21 1.1.5. Pozwolenie na budowę ................................................................... 24 1.2. Warunki realizacji budynku ........................................................................ 26 1.3. Wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania i z użytkowaniem ....................................................................................... 27 2. Oddziaływania na konstrukcje 29 2.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 29 2.2. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe .......................................... 30 2.3. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe .............................. 33 2.4. Obciążenie śniegiem ................................................................................... 39 2.5. Obciążenie wiatrem .................................................................................... 43 2.6. Oddziaływania termiczne ............................................................................ 54 2.7. Oddziaływania podczas wykonywania konstrukcji ........................................ 58 3. Materiały i układy konstrukcyjne budynków 60 3.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 60 3.2. Materiały do konstrukcji murowych ............................................................. 60 3.2.1. Elementy murowe .......................................................................... 60 3.2.2. Zaprawy murarskie i beton wypełniający ......................................... 65 3.3. Właściwości wytrzymałościowe i fizyczne murów ........................................ 67 3.4. Beton ........................................................................................................ 77 3.4.1. Wiadomości ogólne ........................................................................ 77 3.4.2. Właściwości wytrzymałościowe betonu ........................................... 78 3.4.3. Odkształcalność betonu ........................................................... 82 3.5. Stal w konstrukcjach żelbetowych ............................................................... 84 3.6. Stal w konstrukcjach stalowych ................................................................... 89 3.7. Drewno ...................................................................................................... 98 3.8. Układy konstrukcyjne budynków ............................................................... 102 4. Grunty budowlane 105 4.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 105 4.2. Tradycyjna klasyfikacja gruntów budowlanych ............................................ 106 4.3. Tradycyjne badania podłoża gruntowego .................................................... 113 4.3.1. Badania polowe ............................................................................ 113 4.3.2. Badania laboratoryjne ................................................................... 117 4.4. Rodzaje warunków gruntowych i kategorie geotechniczne ........................... 117 4.5. Tradycyjny zakres badań geotechnicznych .................................................. 119 4.6. Tradycyjna dokumentacja geotechniczna .................................................... 121 4.7. Nowe zasady oznaczania, klasyfikowania i geotechnicznych badań gruntów . 124 4.7.1. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów ............................................ 124 4.7.2. Badania geotechniczne gruntów .................................................... 127 5. Fundamenty budynków 129 5.1. Rodzaje fundamentów i ich charakterystyka ............................................... 129 5.1.1. Rodzaje fundamentów ................................................................... 129 5.1.2. ławy fundamentowe ...................................................................... 131 5.1.3. Stopy fundamentowe ..................................................................... 135 5.1.4. Fundamenty rusztowe, płytowe i płytowo-żebrowe .......................... 138 5.2. Tradycyjne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich .................... 139 5.2.1. Rozkład naprężeń pod fundamentami bezpośrednimi ...................... 139 5.2.2. Tradycyjne projektowanie fundamentów bezpośrednich ................... 140 5.3. Nowe zasady projektowania fundamentów bezpośrednich ............................ 159 5.4. Fundamenty przy budynku sąsiednim ........................................................ 175 5.4.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 175 5.4.2. Fundamenty pośrednie i wykopy pod fundamenty .......................... 178 6. Ściany murowe w budynkach 181 6. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 181 6.2. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych ......................... 182 6.3. Wymagania ze względu na ochronę murów przed korozją i ogniem ............ 185 6.4. Rodzaje ścian murowych ........................................................................... 188 6.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych ................................ 190 6.6. Ściany jednowarstwowe ocieplone ............................................................. 197 6.7. Ściany szczelinowe ................................................................................... 201 6.8. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych .......................................... 206 6.8.1. Ściany obciążone głównie pionowo ............................................... 206 6.8.2. Ściany piwnic poddane poziomemu parciu gruntu .......................... 217 6.9. Konstrukcje murowe zbrojone ................................................................... 218 6.9.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 218 6.9.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych ........................... 222 7. Słupy i ściany żelbetowe w budynkach 226 7.1. Wymagania ze względu na trwałość i odporność ogniową .......................... 226 7.2. Konstruowanie słupów żelbetowych ........................................................... 232 7.3. Wymiarowanie słupów żelbetowych ........................................................... 234 7.3.1. Smukłość słupów ......................................................................... 234 7.3.2. Wymiarowanie przekrojów ............................................................ 236 7.4. Konstruowanie ścian żelbetowych .............................................................. 244 8. Stropy w budynkach 248 8.1. Rodzaje i wybór stropów .......................................................................... 248 8.2. Stropy belkowe ......................................................................................... 249 8.2. l. Stropy na belkach stalowych ......................................................... 249 8.2.2. Stropy na belkach drewnianych ..................................................... 255 8.3. Stropy żelbetowe monolityczne .................................................................. 259 8.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 259 8.3.2. Konstruowanie płyt ....................................................................... 261 8.3.3. Konstruowanie belek .................................................................... 275 8.3.4. Konstruowanie stropów płytowo-belkowych monolitycznych ............281 8.4. Wymiarowanie płyt i belek........................................................................285 8.4.1. Obliczanie sił przekrojowych ........................................................ 285 8.4.2. Nośność na zginanie elementów o przekroju prostokątnym ............. 289 8.4.3. Nośność na zginanie elementów o przekroju teowym ..................... 293 8.4.4. Nośność na ścinanie ..................................................................... 295 8.5. Stany graniczne użytkowalności elementów zginanych ................................ 311 8.6. Stropy gęstożebrowe ................................................................................. 320 1.6.l. Zasady ogólne konstruowania i obliczania...................................... 320 8.6.2. Strop Akermana ........................................................................... 323 8.6.3. Strop Ceram ................................................................................. 328 8.6.4. Stropy Fert i EF ........................................................................... 337 8.6.5. Strop Porotherm ........................................................................... 341 8.6.6. Strop Teriva ................................................................................. 341 8.7. Wieńce, nadproża, balkony ........................................................................ 344 9. Schody i pochylnie w budynkach 346 9.1. Klasyfikacja schodów ............................................................................... 346 9.2. Rozwiązania konstrukcyjne schodów ......................................................... 351 9.2.1. Schody żelbetowe ......................................................................... 351 9.2.2. Schody drewniane ........................................................................ 360 9.2.3. Schody stalowe ............................................................................ 362 9.3. Pochylnie ................................................................................................. 363 10. Dachy, stropodachy, tarasy w budynkach 365 10. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 365 10.2. Kształt i pochylenia połaci dachów ............................................................ 365 10.3. Dachy drewniane ...................................................................................... 370 10.3.1. Rodzaje wiązarów dachowych ....................................................... 370 10.3.2. Zasady ogólne obliczania elementów ............................................. 378 10.4. Dachy stalowe .......................................................................................... 382 10.5. Stropodachy ............................................................................................. 384 10.5. l. Rodzaje stropodachów .................................................................. 384 10.5.2. Stropodachy pełne ........................................................................ 386 10.5.3. Stropodachy wentylowane ............................................................. 387 10.5.4. Stropodachy odwrócone .................................................................. 389 10.6. Tarasy ...................................................................................................... 390 11. Ściany działowe, izolacje, elementy wykończenia w budynkach 392 11.1. Ściany działowe ........................................................................................ 392 11.1.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 392 11.1.2. Ściany działowe tradycyjne ........................................................... 393 11.1.3. Ściany działowe lekkie ................................................................. 396 11.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne ................................................ 397 11.2.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 397 11.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych ............................ 402 11.2.3. Izolacje wodochronne części podziemnych .....................................407 11.3. Izolacje cieplne ........................................................................................ 410 11.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 410 11.3.2. Obliczanie cieplne przegród .......................................................... 414 11.4. Izolacje akustyczne ................................................................................... 423 11.4. l. Wiadomości ogólne ...................................................................... 423 11.4.2. Ściany, stropy i Stropodachy .......................................................... 424 11.5. Podłogi, posadzki, okładziny ścienne ......................................................... 426 11.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 426 11.5.2. Posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych ................... 428 11.5.3. Posadzki mineralne .......................................................................429 11.5.4. Posadzki mineralno-żywiczne ........................................................ 430 11.5.5. Okładziny ścienne ........................................................................ 430 12. Realizacja i użytkowanie budynków 431 12.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 431 12.2. Elementy stanu surowego ..........................................................................432 12.2. l. Konstrukcje murowe ..................................................................... 432 12.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe ................................................. 437 12.2.3. Konstrukcje drewniane..................................................................438 12.3. Elementy wykończeniowe ......................................................................... 440 12.3.1. Tynki i okładziny ścienne ............................................................. 440 12.3.2. Podłogi i posadzki ........................................................................443 12.3.3. Montaż okien i drzwi ................................................................... 446 12.4. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury ................................ 446 12.5. Ogólne zasady użytkowania budynków ...................................................... 448 12.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 448 12.5.2. Problemy użytkowania i trwałości elementów budynku ................... 449 12.5.3. Bieżąca konserwacja i naprawy ..................................................... 450 12.6. Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa .........................................................452 12.6.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 452 12.6.2. Kryteria i warunki nadbudowy ...................................................... 452 Literatura 454
BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektow

Opis

Autor
Pyrak Stefan, Michalak Hanna
Wydawnictwo
Arkady
Oprawa
twarda
Liczba stron
464
Wymiary
17x22,5cm
Język
polski
Rok wydania
2013
Nowy produkt

16 innych produktów w tej samej kategorii: