KOMENTARZ DO USTAWY O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. Wzory pism i umów

Indeks: KOMENTARZ DO USTAWY O KONCESJI N

51,45 zł
Brutto
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest nową regulacją prawną określającą kolejny, po zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, sposób realizacji zadań publicznych. Przewidziane w niej rozwiązania umożliwiają realizację inwestycji budowlanych i usług (gminnych i krajowych) ze środków podmiotu prywatnego (koncesjonariusza). Zwrot poniesionych nakładów uzyskuje on z opłat uiszczanych przez użytkowników infrastruktury. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowią komplet regulacji określających realizację zadań publicznych z wykorzystaniem środków finansowych podmiotów sektora prywatnego. W publikacji omówiono procedurę wyboru koncesjonariusza, zasady zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestię ochrony prawnej przysługującej koncesjonariuszowi. Do komentarza dołączono praktyczne wzory pism i umów, które można wykorzystać przy realizacji przedsięwzięć w ramach koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ilość

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest nową regulacją prawną określającą kolejny, po zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, sposób realizacji zadań publicznych. Przewidziane w niej rozwiązania umożliwiają realizację inwestycji budowlanych i usług (gminnych i krajowych) ze środków podmiotu prywatnego (koncesjonariusza). Zwrot poniesionych nakładów uzyskuje on z opłat uiszczanych przez użytkowników infrastruktury. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowią komplet regulacji określających realizację zadań publicznych z wykorzystaniem środków finansowych podmiotów sektora prywatnego. W publikacji omówiono procedurę wyboru koncesjonariusza, zasady zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestię ochrony prawnej przysługującej koncesjonariuszowi. Do komentarza dołączono praktyczne wzory pism i umów, które można wykorzystać przy realizacji przedsięwzięć w ramach koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
KOMENTARZ DO USTAWY O KONCESJI N

Opis

Autor
WOJCIECH GONET
Wydawnictwo
LexisNexis
Oprawa
miękka
Liczba stron
94
Wymiary
14,8 x 21 cm
Język
Polski
Rok wydania
2009

Specyficzne kody

Nowy produkt