Małe rewitalizacje podwórek

Małe rewitalizacje podwórek

Indeks: Małe rewitalizacje podwórek

44,90 zł
Brutto

Książka powstała w wyniku badań nad procesem partycypacyjnego planowania modernizacji przestrzeni w obszarach trudnych społecznie. Książka prezentuje założenia teoretyczne takiego działania, metodologię zbierania danych oraz pokazuje przebieg badań. W końcowej części książki znajdują się podsumowania rezultatów procesu.

Ilość
Dostępny

Książka powstała w efekcie teoretyzacji procesu trójstronnego (akademia /studenci + młodzi mieszkańcy miejskich defaworyzowanych sąsiedztw + pracownicy instytucji zaangażowanych w system wsparcia mieszkańców takich miejsc) współtworzenia przestrzeni miejsca życia w przebiegu partycypacyjnego badania-działania (PAR) prowadzonego w latach 2018–2021. W jego genezie uwidacznia się związek prac teoretycznych z klinicznym praktykowaniem i edukacją akademicką, charakterystyczny dla działań teoriotwórczych w łódzkim modelu rozwoju pracy społecznej.

Książka prezentuje złożone uzasadnienia i bogate w empiryczne ilustracje, rezultaty tego badania.

Trzy pierwsze rozdziały obejmują teoretyczne uzasadnienia społeczno-pedagogicznie zorientowanego PAR z dziećmi i młodzieżą z defaworyzowanych miejskich sąsiedztw. Czwarty wyjaśnia metodologiczne założenia pracy ze szczególną dbałością uzasadnia wybór metody, problematykę badawczą, techniki zbierania danych w badaniu jakościowym regulowanym prawidłowościami partycypacyjnej strategii badawczej. Wprowadza w teren badań oraz w ich przebieg.

Kolejne obejmują rezultaty badania:
– typologiczny opis sąsiedztw;
– siły ludzkie, społeczne, historyczne i ekonomiczne  zdiagnozowane w tych miejscach;
– rekonstrukcję procesu współtworzenia społeczno-pedagogicznej rewitalizacji środowiska życia śródmiejskich sąsiedztw (nazwaną przez Autorów „małą rewitalizacją podwórek”).

W końcowej części pracy Czytelnik/czka znajdzie elementy refleksji na temat zmian opracowanych odrębnie dla wybranych grup podmiotów uczestniczących w tym kolektywnym akcie poznania i działania organizowanego w formacie partycypacyjnie konstruowanej zmiany rewitalizacyjnej czerpiącej inspiracje z źródłowej tożsamości pedagogiki społecznej oraz refleksję krytyczną.

Małe rewitalizacje podwórek

Opis

Autor
Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska
Wydawnictwo
WUŁ
Liczba stron
230
Rok wydania
2022
Isbn
978-83-8331-055-8

Specyficzne kody

16 innych produktów w tej samej kategorii: