• Nowy

Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno

Indeks:

27,00 zł
Brutto

Publikacja Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno autorstwa Jerzego Goczek, Łukasza Supeł porusza kwestie stalowych płatwi z kształtowników profilowanych na zimno (giętych), które w ostatnich dekadach upowszechniły się w obudowach szkieletów budynków, zwłaszcza w systemach hal magazynowych, bowiem belki z kształtowników tego rodzaju charakteryzują się korzystnym stosunkiem masy do nośności i sztywności.

W pracy ukazano obszerne fragmenty monografii jednego z autorów, Jerzego Goczka pt. "Belki z kształtowników giętych stężone poszyciem z blach fałdowych" (WPŁ, Łódź 2013).

Ilość
Dostępny

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ......................................................................................................................... 5

2. MATERIAŁ.................................................................................................................. 7

2.1. Wiadomości ogólne............................................................................................... 7

2.2. Właściwości mechaniczne stali ........................................................................... 11

2.3. Model materiału .................................................................................................. 17

3. WYROBY GIĘTE...................................................................................................... 20

3.1. Wiadomości ogólne............................................................................................. 20

3.2. Typowe wyroby................................................................................................... 22

3.3. Formowanie kształtowników .............................................................................. 25

4. OCHRONA PRZED KOROZJĄ................................................................................ 31

5. METODY ŁĄCZENIA .............................................................................................. 35

5.1. Wiadomości ogólne............................................................................................. 35

5.2. Nośność połączeń na łączniki mechaniczne ........................................................ 38

5.3. Nowe sposoby łączenia ....................................................................................... 49

6. KLASYFIKACJA PRZEKROJÓW ........................................................................... 52

6.1. Reguły klasyfikacji.............................................................................................. 52

6.2. Zachowanie się belek o przekrojach klasy 4 ....................................................... 54

7. PRZEKRÓJ POPRZECZNY...................................................................................... 57

7.1. Dobór przekroju poprzecznego ........................................................................... 57

7.2. Postacie niestateczności prętów z kształtowników giętych................................. 63

7.3. Niestateczność miejscowa ................................................................................... 66

7.4. Niestateczność dystorsyjna.................................................................................. 75

7.5. Proporcje geometryczne przekroju poprzecznego............................................... 78

7.6. Geometria naroży ................................................................................................ 81

7.7. Idealizacja przekroju ........................................................................................... 82

7.8. Przekrój efektywny ............................................................................................. 84

7.8.1. Ścianki płaskie bez usztywnień ................................................................. 84

7.8.2. Ścianki płaskie z usztywnieniami brzegowymi ......................................... 88

7.8.3. Przekrój efektywny zetownika czterogiętego ............................................ 94

7.8.4. Ścianki płaskie z usztywnieniami pośrednimi ........................................... 96

7.8.5. Nośność sprężysto-plastyczna przy jednostronnym uplastycznieniu strefy

rozciąganej ............................................................................................... 99

7.9. Przykład obliczania charakterystyk przekroju efektywnego zetownika

czterogiętego ...................................................................................................... 100

7.9.1. Efektywny przekrój obliczeniowy ........................................................... 100

7.9.2. Wskaźniki wytrzymałości przekroju efektywnego .................................. 102

7.9.3. Pole powierzchni przekroju efektywnego................................................ 110

7.9.4. Nośność obliczeniowa przekroju ............................................................. 114

8. OBUDOWA ............................................................................................................. 115

8.1. Wiadomości ogólne........................................................................................... 115

8.2. Obudowa jako stężenie powierzchniowe szkieletu ........................................... 120

8.3. Przepony z prętów i poszycia ............................................................................ 124

8.4. Deformacja poszycia między belkami............................................................... 130

8.5. Sztywność podparcia bocznego......................................................................... 132

8.6. Sztywność podparcia ze względu na obrót........................................................ 136

8.7. Metodyka doświadczalnego określania sztywności .......................................... 143

9. PŁATWIE STĘŻONE POSZYCIEM....................................................................... 149

9.1. Warunki podparcia i sposób obciążenia ............................................................ 149

9.2. Zachowanie się płatwi stężonych poszyciem .................................................... 153

9.3. Model belki stężonej poszyciem według PN-EN 1993-1-3............................... 162

9.4. Nośność belki stężonej poszyciem według PN-EN 1993-1-3 ........................... 167

9.5. Stan graniczny użytkowalności płatwi .............................................................. 172

9.6. Oparcie płatwi ................................................................................................... 175

9.6.1. Warunki podparcia przekrojów podporowych......................................... 175

9.6.2. Reakcje boczne płatwi według PN-EN 1993-1-3 .................................... 183

10. SCHEMAT STATYCZNY..................................................................................... 186

10.1. Warunki podparcia .......................................................................................... 186

10.2. Płatwie jako stężenie przeciwskrętne rygli...................................................... 198

10.3. Model powłokowy........................................................................................... 205

11. PRZYKŁAD OBLICZANIA PŁATWI Z ZETOWNIKA GIĘTEGO ................... 208

11.1. Dane wyjściowe .............................................................................................. 208

11.2. Wartości oddziaływań i ich kombinacje.......................................................... 212

11.3. Wyznaczanie sił podłużnych w płatwiach....................................................... 220

11.4. Wpływ poszycia na nośność płatwi................................................................. 228

11.5. Weryfikacja stanu granicznego nośności płatwi.............................................. 235

11.6. Weryfikacja stanu granicznego użytkowalności płatwi................................... 247

11.7. Weryfikacja połączeń śrubowych.................................................................... 251

BIBLIOGRAFIA I NORMY ........................................................................................ 256

Opis

Autor
Jerzy Goczek, Łukasz Supeł
Wydawnictwo
Politechnika Łódzka
Oprawa
miękka
Liczba stron
259
Wymiary
B5
Rok wydania
2017
Isbn
978-83-7283-579-6

Specyficzne kody