• Nowy

Modelowanie tolerancyjne dynamiki mikroniejednorodnych płyt pierścieniowych

Indeks:

18,90 zł
Brutto

Publikacja Modelowanie tolerancyjne dynamiki mikroniejednorodnych płyt pierścieniowych autorstwa Artura Wirowskiego przedstawia temat płyt pierścieniowych o charakterystycznej mikrostrukturze periodycznej w kierunku obwodowym i posiadającym funkcyjnie zmienne makrowłasności w kierunku promieniowym.

W pracy ukazano też przykładowe wyniki numeryczne, pochodzące z autorskiego programu komputerowego opartego na metodzie różnic skończonych. Wyniki są porównywane z rezultatami pochodzącymi z klasycznych programów wykorzystujących metodę elementów skończonych.

Ilość
Dostępny

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ......................................................................................................................... 5

1.1. Przedmiot analizy .................................................................................................. 5

1.2. Modelowanie materiałów o zmiennych makrowłasnościach................................. 6

1.3. Zakres opracowania............................................................................................... 9

1.4. Stosowane oznaczenia ......................................................................................... 11

2. PODSTAWY TECHNIKI TOLERANCYJNEGO UŚREDNIANIA......................... 16

2.1. Wprowadzenie – różne metody modelowania ciał z mikrostrukturą................... 16

2.2. Pojęcia podstawowe techniki tolerancyjnego uśredniania................................... 18

2.3. Podstawowe założenia i twierdzenia techniki tolerancyjnego modelowania....... 21

2.4. Procedura uśredniania równań modelu................................................................ 23

2.4.1. Metoda ortogonalizacji………………………………………………….. 24

2.4.2. Metoda funkcjonału Lagrange’a…………………………………………25

2.4.3. Model tolerancyjny płyt cienkich……………………………………….. 26

2.4.4. Tolerancyjny model asymptotyczny…………………………………….. 30

2.4.5. Model asymptotyczno-tolerancyjny……………………………………...33

3. DYNAMIKA PŁYT PIERŚCIENIOWYCH O JEDNOKIERUNKOWEJ

MIKROSTRUKTURZE................................................................................................. 35

3.1. Przedmiot analizy ................................................................................................ 35

3.2. Biegunowy układ współrzędnych........................................................................ 35

3.3. Model tolerancyjny.............................................................................................. 37

3.4. Model asymptotyczny.......................................................................................... 41

3.5. Wpływ podłoża na drgania płyty pierścieniowej................................................. 43

3.5.1. Wprowadzenie……………………………………………………………43

3.5.2. Model tolerancyjny……………………………………………………… 45

3.5.3. Model asymptotyczny……………………………………………………47

3.6. Metoda różnic skończonych dla płyt pierścieniowych ........................................ 49

3.7. Opis programu komputerowego .......................................................................... 53

3.8. Analiza wpływu budowy mikrostruktury i podłoża na częstości drgań

swobodnych........................................................................................................ 62

3.8.1. Wpływ własności geometrycznych płyty na częstości drgań swobodnych62

3.8.2. Wpływ parametrów podłoża…………………………………………….. 65

3.8.3. Drgania wymuszone – przykłady obliczeń……………………………….70

4. DYNAMIKA PŁYT PIERŚCIENIOWYCH O DWUKIERUNKOWEJ

MIKROSTRUKTURZE................................................................................................. 74

4.1. Przedmiot analizy ................................................................................................ 74

4.2. Uśrednione równania ruchu................................................................................. 75

4.3. Uśrednione równania ruchu w biegunowym układzie współrzędnych................ 78

4.4. Drgania własne – przykłady obliczeń.................................................................. 82

5. WPŁYW STOSOWANYCH FUNKCJI KSZTAŁTU NA WYNIKI W RAMACH

TTA ................................................................................................................................ 86

5.1. Analiza problemu ................................................................................................ 86

5.2. Dokładne rozwiązanie analityczne dla pasma płytowego o skokowo zmiennych

własnościach....................................................................................................... 86

5.3. Proponowane przybliżone funkcje kształtu ......................................................... 88

5.4. Przykładowe wyniki numeryczne........................................................................ 90

5.5. Wnioski ............................................................................................................... 95

6. WNIOSKI KOŃCOWE.............................................................................................. 97

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 99

Opis

Autor
Artur Wirowski
Wydawnictwo
Politechnika Łódzka
Oprawa
miękka
Liczba stron
128
Wymiary
B5
Rok wydania
2016
Isbn
978-83-7283-757-8

Specyficzne kody