Bezpieczeństwo Pożarowe. Warunki techniczne budynków 2018. dz.VI

Indeks: budownictwo, bezpieczeństwo

99,00 zł
Brutto

Niniejsza publikacji stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych.

Ilość
Dostępny

Bezpieczeństwo Pożarowe. Warunki techniczne budynków - poradnik budowlany

Książka Bezpieczeństwo Pożarowe. Warunki techniczne budynków 2018. dz.VI pod redakcją mgr inż. Marii Dreger stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych. Poradnik budowlany zawiera specjalistyczny komentarz dr. inż. Dariusza Ratajczaka, który szczegółowo omawia wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

W książce zamieszczono także wyciąg z tekstu ujednoliconego przepisów oraz norm WT 2018 dział VI, których zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Wyżej wymienione zmiany w przepisach dotyczą m.in. następujących zagadnień:

  1. a) określenia bezpieczeństwa pożarowego budynków;
  2. b) nowych wymagań w odniesieniu do klatek schodowych;
  3. c) przeciwpożarowego zabezpieczenia garaży;
  4. d) odległości budynków od lasów;
  5. e) zachowania bezpiecznego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Publikacja skierowana jest do:

  • uczestników procesu projektowo-budowlanego,
  • osób pełniących sa­modzielne funkcje techniczne w budownictwie,
  • inwestorów i użytkowników budynków,
  • studentów i pracowników uczelni technicznych, a także pracowników administracji obiektów bu­dowlanych.
budownictwo, bezpieczeństwo

Opis

Autor
Maria Dreger
Wydawnictwo
Polcen
Oprawa
broszura
Wymiary
165x235 mm
Język
polski
Rok wydania
2018
Isbn
978-83-64795-25-1

Specyficzne kody

Polecane

Bezpieczeństwo pożarowe w...

178,50 zł Cena
Status: nakład wyczerpany. Prosimy nie zamawiać Uprzejmie informujemy, że od 2011 roku publikacja "Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy" jest sprzedawana wraz z uzupełnieniami i aktualizacją za cały 2010 r. Poradnik został rozszerzony o: obiekty handlowe o powierzchni do 2000 m2, samodzielną stację gazu płynnego, szkoły, magazyny, przychodnie lekarskie, Wykaz Polskich Norm Przywołanych w Poradniku, Wykaz Aktów Prawnych Przywołanych w Poradniku. Ponadto zostały zaktualizowane rozdziały: I, II i XIX oraz została dołączona płyta CD zawierająca cały poradnik w formacie PDF. Wydanie 2 rozszerzone poradnika niewątpliwie pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnych przepisów i wymogów dotyczących zasad projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, budowli i obiektów budowlanych. Celem niniejszego poradnika jest nakreślenie podstawowych zagadnień zawartych w aktach prawnych w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Poradnik nie stanowi powielenia znanych już na rynku wydawniczym opracowań, które często zawierają jedynie „suche" przepisy niejako wyjęte z ustawy. Niepowtarzalność poradnika, który Państwu polecamy, polega na przedstawieniu w nim podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych według jednego ustalonego przez autora algorytmu: - Placówki przedszkolne - Hotele - Banki - Dworce autobusowe i kolejowe - Teatry - Stacje paliw płynnych - Kina - Restauracje - Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie - Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie - Budynki mieszkalne wielorodzxinne wysokie i wysokościowe.

BEZPIECZEŃSTWO...

41,90 zł Cena
Wszystko, co musisz wiedzieć o pożarach, by czuć się pewnie. Zasady postępowania w przypadku pożaru. Wymagania dla instalacji technicznych w domu jednorodzinnym. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe - zasady. Bezpieczeństwo pożarowe - obowiązki i odpowiedzialność. Przepisy budowlane a bezpieczeństwo pożarowe.