Architektura najnowsza w historycznym środowisku

Indeks: architektura najnowsza

45,55 zł
Brutto

Przeprowadzone przez autorkę analizy oraz wieloletnie badania konsekwentnie ukazują problemy związane z adaptacją istniejących obiektów poprzemysłowych do nowych współczesnych funkcji oraz przedstawiają zagadnienia przemian estetycznych w sytuowaniu nowych obiektów w środowisku zabytkowym miast europejskich w ostatnich dwóch dekadach XX i na początku XXI wieku.

Ilość
Dostępny

Analiza współczesnej architektury w zabytkowym środowisku pozwala na stwierdzenie, że możliwe jest wnoszenie nowych wartości do zabytkowego środowiska przestrzennego dzięki realizacji współczesnych form architektonicznych, które tworząc poprawne relacje z zabytkowymi obiektami, umożliwiają jednocześnie lepsze eksponowanie ich walorów. Współczesna architektura, niezależnie od wielości trendów, tendencji czy stylistyk, może być realizowana w historycznym kontekście przestrzennym, tworząc wraz z nim na zasadach ciągłości procesów ewolucji kultury nowe wartości.

Przeprowadzone przez autorkę analizy oraz wieloletnie badania konsekwentnie ukazują problemy związane z adaptacją istniejących obiektów poprzemysłowych do nowych współczesnych funkcji oraz przedstawiają zagadnienia przemian estetycznych w sytuowaniu nowych obiektów w środowisku zabytkowym miast europejskich w ostatnich dwóch dekadach XX i na początku XXI wieku. W opracowaniu świadomie pominięto przykłady polskich projektów i realizacji, które wymagają oddzielnego opracowania   SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie II. Adaptacja obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji  III. Nowe życie historycznych zamków, kościołów, klasztorów i pałaców III. a. Zamki III. b. Kościoły i klasztory III. c. Pałace IV. Powtarzanie form z przeszłości oraz wprowadzanie cytatów i detali historycznych do nowych budynków  V. Budowanie prostych brył geometrycznych  VI. Kreowanie współczesnej „Nowej Jakości” estetycznej przez wznoszenie obiektów architektonicznych, tworzących samodzielną „rzeźbę” kontrastującą z otoczeniem  VII. Nurt biomorfizmu w architekturze XXI wieku  VIII. Nowy ekspresjonizm IX. Nurt nowej topografii chroniący naturalne ukształtowanie krajobrazu i płynność terenu  X Wielokierunkowość postaw XI. Wypowiedzi filozofów  XII. Indeks nazwisk XII. Bibliografia 

architektura najnowsza

Opis

Liczba stron
272
Rok wydania
218
Isbn
978-83-7242-987-2

16 innych produktów w tej samej kategorii: