Znowelizowane Warunki Techniczne dla Budynków i ich Usytuowania 2018

Indeks: Znowelizowane Warunki Techniczne

169,00 zł
Brutto

Znowelizowana i obowiązująca w 2018 roku treść rozporządzenia dotyczącego  Warunków Technicznych dla Budynków i ich Usytuowania. Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Jego stosowanie ma charakter obligatoryjny.

Ilość
Dostępny

Znowelizowane Warunki Techniczne dla Budynków i ich Usytuowania

Kolejne wydanie ważnej dla branży budowlanej książki pt. Znowelizowane Warunki Techniczne dla Budynków i ich Usytuowania. Edycja zwiera aktualną treść rozporządzenia z 2018 roku wraz z komentarzami.

Dlaczego warto mieć ten poradnik ?

Książka zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany 200 rysunkami (w tym 35 nowych). Znowelizowane rozporządzenie zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm oraz 9 Eurokodów) oraz 3 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest powiązana z przepisami rozporządzenia.

Co zawiera aktualne wydanie ?

książka dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku. Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285.

Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania

Znowelizowane Warunki Techniczne

Opis

Autor
Rafał Korzeniewski, Władysław Korzeniewski
Wydawnictwo
Polcen
Oprawa
miękka
Liczba stron
540
Wymiary
17x24 cm
Isbn
978-83-64795-37-4

Specyficzne kody